تجمع بازنشستگان معترض و خشمگین فولاد مقابل مجلس

0

صبح امروز چهار شنبه اول اذر ماه بازنشستگان فولاد مقابل مجلس تجمع کردند. تجمع کنندگان همه بازنشستگان مسن هستند و از اینکه نماینده ساری از آنها حمایت میکند برانگیخته شده و تشکر میکنند! آنها دنبال مامن و پناهگاهی برای بی پناهی خود هستند.
نماینده مجلس رژیم از ساری در جمع بازنشستگان در انتقاد به مجلس گفت: چرا نماينده ها به اينجا نمي آيند تا ببينند مردم چه مي گويند؟ بروید به نماینده هایی که رای دادید بیایند بگویند این چه وضعیتی است توی این مملکت! دوره گذشته همین جا یک کارگر سکته کرد و مرد کی اومد بگه چی شد!

Video / Embed

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود