‌تجمع اعتراضی دانشجویان سلامت دهان و دندان در مقابل مجلس رژیم

0

‌تجمع اعتراضی دانشجویان سلامت دهان و دندان در مقابل مجلس رژیم

روز شنبه۱۴ اردیبهشت ۹۸ جمعی از دانشجویان تکنسین دهان و دندان در اعتراض به مشخص نبودن آینده شغلی و اطلاعیه وزارت بهداشت رژیم برای جلوگیری از ادامه تحصیل آنها در میدان بهارستان مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند.

دانشجویان تجمع کننده بنرهایی با نوشته های زیر در دست داشتند:

«از نامه‌نگاری‌های متعدد خسته شدیم، ما جواب می‌خواهیم»

«نه به دستیاری/ تکنسین سلامت دهان، تکنسین می‌ماند»

 «خواستار اجرای تعهد و تعیین ردیف شغلی هستیم»

این دانشجویان پیش از این نیز جلوی وزارت بهداشت رژیم تجمع کرده بودند.

یکی از دانشجویان معترض در این رابطه گفته بود: « تکلیف دانشجویان این رشته مشخص نیست. وزارت بهداشت عهده دار این رشته نمی‌شود».

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود