گسترش اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن

0

طبق خبرهای رسیده، اعتراضات واحد خدماتی کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن نسبت به روزهای قبل گسترش یافته است.

این کارگران که تعداد آنها تا حدود ۷ هزار نفر برآورد شده است، می‌گویند: امروز اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی کشور با همراهی کارگران حوزه احمداباد هرمزگان و نگهداری ایستگاه ابومسلم و چند ایستگاه دیگر گسترده‌تر شده است.

به گفته یکی از کارگران، تشدید اعتراضات کارگری در حالی از روز جمعه (۲۹ تیرماه) ادامه دارد که پیش از این کارگران ایستگاه نیشابور، سبزوار، کاشمر و عطار ، کارگران خطوط ابنیه راه‌آهن زنجان و مناطق ریلی هرمزگان (سیرجان)، اسلامشهر تهران، کرج، لرستان، آذربایجان، زاگرس، شاهرود، دامغان و سمنان دست به اعتراض صنفی زده بودند اما نتیجه‌ای دربرنداشته است و تا بحال کسی به داد آنها نرسیده است.

کارگران معترض در اجتماع امروز خود همچنین خواستار دریافت مطالبات خود می‌باشند. آنها همچنین سایر سایر خواسته‌های خود را اینچنین عنوان کرده‌اند:
عقد قرارداد مستمر و دائم
شکل‌گیری نهاد مستقل کارگری
تامین امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج بی‌رویه
دادن حق اعتراض و بیان مشکلات صنفی از سوی کارگران
مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه
و رفع مشکلات بیمه تکمیلی است که تاکنون اهمیتی از سوی مسئولان به این حقوق قانونی داده نشده است.

کارگران همچنین افزودند: اگر دست‌کم سه ماه معوقات مزدی آنها به صورت کامل پرداخت شود، دلیلی برای استمرار این اعتراض صنفی وجود ندارد.
شرکت پیمانکاری توسعه و صنعت، گسترش آهن‌راه، تراورس و جوش گستر ازجمله شرکت‌های پیمانکاری خطوط ابنیه فنی راه‌آهن کشور هستند که دست‌کم ۷ هزار کارگر تحت مسئولیت این شرکت‌ها در خطوط ریلی مشغول کار می‌باشند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود