گزارش اعتراضات ماه ژانویه ۲۰۱۸ در ایران

0

آمار كلی: براساس آمار و اخبار علنی ثبت شده، در ماه ژانویه ۲۰۱۸ تعداد ۶۴۳ مورد اعتراض شكل گرفته است. متوسط روزانه حرکتهای اعتراضی ۲۱مورد بوده است.

آمار حركتهای اعتراضی اقشار در ماه ژانویه از این قرار است: ۲۰۷مورد قیام؛ ۲۲۷مورد کارگران؛ ۲۷مورد غارت شدگان؛ ۶مورد بازنشستگان؛ ۱۰مورد فرهنگیان؛ ۴مورد دانشجویان؛ ۱۳۴مورد سایر اقشار؛ ۲۲مورد زندانیان؛ ۶مورد اعتصاب غذای زندانیان

ویژگی برجسته اعتراضات ماه ژانویه به این قرار است:

یکم. ادامه قیام که از ۷ دیماه ۹۶ (۲۸دسامبر ۲۰۱۷) شروع شده بود در ژانویه ۲۰۱۸ نیز ادامه یافت. در این ماه قیام در

۱۴۲ شهر با شعار محوری «مرگ بر خامنه ای»؛ «مرگ بر دیکتاتور» ادامه یافت.

دوم. نقش جوانان و زنان در این تجمعات؛ شاخص و برجسته بود.

سوم. تقریبا تمامی اعتراضات طبق فراخوانهایی که در اینترنت منتشر میشد؛ شکل میگیرفت. این فراخوانها توسط اقشار مختلف منعکس میشد.

چهارم. در تجمعات بزرگ که طی این ماه شکل گرفته بود؛ اغلب چند قشر مختلف؛ در کنار هم؛ جمع میشدند.

پنجم. اکثر تجمعات و حرکات اعتراضی سازمانیافته بود.

ششم. از اکثر تجمعات و حرکات اعتراضی؛ فیلم و عکس در اینترنت منتشر شده بود.

۱- قیام:
در ماه ژانویه ۲۰۷مورد حرکات و تجمعات اعتراضی در ۱۴۲ شهر شکل گرفت.
۲- اعتراضات کارگران:
در ماه ژانویه ۲۲۷ مورد اعتراض در قشر کارگران در ۵۳شهر؛ منطقه تجاری و شهرک صنعتی صورت گرفته است. در این ماه بطور متوسط روزی 7اعتراض کارگری داشتیم. از اعتراضات سازمانیافته و منجسم کارگران در این ماه میتوانیم موارد زیر اشاره کنیم:
۱) ۳۵۰۰ کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز چندین روز در اعتراضات به عدم مطالبات معوقه خود اعتصاب کردند.
۲) کارگران کارخانه کیان کرد در ملایر یکماه در اعتراض به خلف وعده کارفرما در پرداخت مطالبات معوقه شان تجمع کردند.
۳) کارگران راه آهن ناحیه دورود ۳هفته در اعتراض به عدم دریافت ۳ماه حقوق و ۴ماه حق بیمه؛ در اعتصاب بودند.
۴) کارگران شرکت تراورس در تهران؛ اسلامشهر؛ کرج؛ شاهرود؛ مراغه؛ دامغان؛ ‌اندیمشک؛… در اعتراض به عدم دریافت 9ماه حقوق معوقه خود؛ چندین روز تجمع کردند.
۵) کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که ماه قبل ۶روز متحدانه اعتصاب کردند و کارفرما و دولت را مجبور به عقب نشینی کرده بودند؛ مجدد با خلف وعدههای داده شده مواجه شده و اعتصاب خودشان را که شامل همه بخشهای شرکت است؛ آغاز کردند.
۶) تجمع ۲۲۰نفر از کارگران ماشین آلات تراکتورسازی تبریز در اعتراض به عدم دریافت ۱۰ماه حقوق معوقه و پلمب کارخانه که از ۲۳آذر شروع شده بود؛ در این ماه هم ادامه یافت.
۷)‌ کارگران سد شفارود در رضوانشهر چندین رو در اعتراض به عدم دریافت ماهها حقوق؛ حق بیمه و شرایط کاری نامناسب؛ تجمع کردند
۳- اعتراضات غارت شدگان:
در ماه ژانویه ۲۷ مورد در قشر غارت شدگان اعتراض و تجمع در ۱۱شهر صورت گرفته است. از تجمعات این قشر میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
غارت شدگان موسسات مالی مختلف در مشهد؛ رشت؛ بابل و گرگان علیرغم برودت هوا و برف و باران؛ در اعتراض به عدم دریافت سپرده هایشان در مقابل این موسسات تجمع کردند.
غارت شدگان موسسه کاسپین در مشهد؛ تهران و رشت؛ به سمت ساختمان موسسه تخم مرغ؛ گوجه فرنگی و آشغال سبزی پرتاب کردند.
۴- اعتراضات بازنشستگان:
در ماه ژانویه ۶مورد در قشر بازنشستگان تجمع در ۲شهر صورت گرفته است. تجمع این بازنشستگان شامل معلمان؛ کارگران کیان تایر؛ بازنشستگان دانشگاه فنی و حرفه ای تهران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
۵- اعتراضات فرهنگیان:
در ماه ژانویه ۱۰مورد در قشر فرهنگیان در ۶شهر صورت گرفته است.
۶- اعتراضات دانشجویان:
در ماه ژانویه ۴مورد در قشر دانشجویان در ۳شهر صورت گرفته است.
۷- اعتراضات سایر اقشار:
در ماه ژانویه ۱۳۴مورد در سایر اقشار در ۵۷شهر صورت گرفته است.
۸- اعتراضات زندانیان:
در ماه ژانویه ۲۲مورد اعتراضات زندانیان را داشتیم.
۹- اعتصاب غذای زندانیان:
در ماه ژانویه ۶مورد اعتصاب غذای زندانیان شکل گرفته و یا ادامه یافته است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود