گروگانگیری وزارت اطلاعات در خوی پدر را گرفته اند تا پسر خود را معرفی کند

0

گروگانگیری وزارت اطلاعات در خوی پدر را گرفته اند تا پسر خود را معرفی کند
روز جمعه ۱۵ دی ماه ۹۶، ماموران، بدون ارائه حکم منزل آیدین محسن نژاد، دانشجوی دانشگاه هنر تبریز و مدیرمسئول نشریه دانشجویی جامعه را در شهر خوی تفتیش  و وسایل شخصی او را ضبط کردند.با عدم حضور این دانشجو در خانه ماموران پدر وی را بازداشت کرده و خانواده‌اش را تهدید کرده اند تا زمانی که او خود را معرفی نکند پدرش در بازداشت خواهد بود.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود