تاریخچه گردهمایی‌ سالانه مقاومت ایران با حضور مریم رجوی

تاریخچه گردهمایی‌ سالانه مقاومت ایران

پس از پیروزی مقاومت ایران بر فاشیسم مذهبی و سیاست زدو بند و آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت،  همه ساله در این سرفصل مریم رجوی گردهمایی‌های پرشکوهی را با شرکت ایرانیان سراسر دنیا برگزار میکنند.

این گردهمایی امسال به صورت یک کنفرانس اینترنتی گسترده جهانی ۲۷تیر۹۹ برگزار خواهد شد

این گردهمایی ‌ها آخرین مواضع مقاومت ایران را  در برابر خونخوارترین و عقب مانده ترین نظام سیاسی در جهان معاصر، معرفی میکند.

اینک به قطراتی بخشهای کوچکی از این گردهمایی‌های بزرگ می‌پردازیم

 اولین گردهمایی‌ سالانه مقاومت ایران
نخستین گردهمایی مقاومت ایران در سال ۸۳ با حضور چهره ضدفاشیست فرانسه خانم دانیل میتران
اولین گردهمایی در سال ۱۳۸۳ یکسال پس از واقعه ۱۷ژوئن با حضور خانم میتران برگزار شد.

در این گردهمایی خانم دانیل میتران چهره نامدار مقاومت ضدفاشیستی فرانسویان و نماد یکی از قطبهای اخلاقی فرانسه، پیام گرمی در حمایت از مقاومت ایران، به هزاران ایرانی شرکت کننده در مراسم فرستاد و همبستگی خود با مردم ایران اعلام کرد.

مریم رجوی ضمن افشای اتهامات رژیم ایران و زدوبند مماشاتگران با فاشیسم مذهبی گفت: چنانچه مجاهدین موفق به عقب راندن عنصر سیاسی به نفع عنصر حقوقی شوند، نه تنها خود برنده خواهند شد بلکه بشریت را هم به پیروزی خواهند رساند.

دومین گردهمایی‌ سالانه مقاومت ایران در سال ۱۳۸۴ بعد از انتخابات رژیم

در مراسم سال ۱۳۸۴ همچنین دهها تن از ملی پوشان و ورزشکاران میهنمان به سرپرستی پهلوان مسلم اسکندر فیلابی مسئول کمیسیون ورزش شورا ضمن محکوم کردن انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری رژیم ایران از جامعه جهانی خواستند به سیاست مماشات با ملایان پایان داده و از مقاومت ایران و راه حل سوم خانم رجوی حمایت کنند.
آنگاه یک ورزشکار جوان ایرانی همه مدالهای خود را به رئیس جمهور برگزیده مقاومت اهدا کرد.

خانم مریم رجوی در سخنرانی خود که یک روز پس از برگزاری نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم ایران برگزار شد؛ ضمن تبریک به مردم ایران به خاطر تحریم یکپارچه و سراسری نمایش انتخابات گفت:
دسیسه گرانی که دو سال پیش حمله ۱۷ ژوئن را هدایت کردند!

گفتند آمده اند که مقاومت ایران را متلاشی کنند.
اما کوهها لرزیدند، شما نلرزیدید. شما ایستادید، زیرا جنبشی را نمایندگی میکنید که تابع منافع قدرتها و زاییده شرایط زودگذر منطقه یی و بین المللی نبوده است که با زدوبند متوقف شود.
این جنبشی است برای آزادی، که چهل سال است می رزمد و مقاومت میکند، جنبشی است که کیان ایران را نگاهبانی می کند و اعتبار وجودی این ملت است.

سومین گردهمایی در سال ۱۳۸۵ در سالن بورژه فرانسه با شرکت سی هزار ایرانی

سومین گردهمایی جهانی ایرانیان در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۵ در آستانه یکصدمین سالگرد انقلاب مشروطه، برگزار شد.

مریم رجوی در این گردهمایی گفتند: مجاهدان آزادی و تمام اجزای مقاومت ایران مسئولیت به ثمر رساندن رنج صد ساله آزادیخواهان ایران را بردوش دارند
این مردم و مقاومت ایرانند که میخواهند و تغییر میدهند و آینده را میسازند.
….  اگر آخوندها تمامی پول و نفت ایران را خرج سیاستهای خود کنند، اگر آخوندهای حاکم بر ایران به جای این دولت و آن دولت، صد دولت را با خود همراه کنند باید بدانند که از سرنگونی گریزی نخواهند داشت.
این مردم و مقاومت ایران هستند که اراده میکنند، تغییر میدهند و آینده را می سازند.

طرح‌های شورای ملی مقاومت در ایران آزاد فردا شامل ۱۵ طرح یک به یک خوانده و مورد استقبال جمعیت قرار گرفت.

 

چهارمین گردهمایی‌ سالانه مقاومت ایران در سال ۱۳۸۶ با حضور بیش از ۵۰هزار تن 

چهارمین گردهمایی در سال ۱۳۸۶ با حضور بیش از ۵۰هزار تن  چهارمین گردهمایی جهانی ایرانیان در روز ۹تیر ۱۳۸۶  بیش از ۵۰ هزار تن از هموطنان و حامیان مقاومت ایران در سالن ویلپنت فرانسه گرد آمدند. این بزرگترین اجتماع ایرانیان در تاریخ مبارزات خارج کشور بود.

خانم رجوی در این گردهمایی گفتند: هیاهوی آخوندها برای ساختن بمب اتمی، نفیر شوم انفجارهای پرشقاوت آنها در عراق و نعره‌های آنها برای سرکوب و ارعاب در داخل کشور، صدای ایران نیست.
همه آنچه دولت های مماشاتگر درباره رژیم آخوندی می پنداشتند یا ادعا میکردند، غلط از آب درآمد.
گفتند با دادن مشوق رفتار آخوندها را تغییر می دهند.
به جای تغییر، آخوندها عراق را به گرداب خون فرو بردند، لبنان را به ویرانی و بحران کشاندند.

خانم رجوی در ادامه گفتند: ایران نوینی بنا میکنیم. یک جامعه آزاد و یک کشور پیشرفته.

عصر اعدام و شکنجه را پشت سر خواهیم گذاشت.
حکم اعدام لغو خواهد شد. بساط محاکم ارتجاعی و مجازاتهای قرون وسطایی را برخواهیم چید.
دوران تفتیش عقاید، دوران پوشش اجباری و دوران دخالت در زندگی خصوصی را به پایان میبریم.
دوران ستمدیدگی و سرکوب فاجعه بار زن ایرانی را خاتمه خواهیم داد.
زنان در همه زمینه ها، حقوق و آزادیهای برابر با مردان را از آن خود خواهند ساخت.
زنان در رهبری سیاسی جامعه، سهم برابر به دست میآورند.
حکومتی بر اساس جدایی دین و دولت تشکیل میدهیم تا پیروان مذاهب و عقاید مختلف با حقوق متساوی در کنار هم زندگی کنند.
مردمی با این همه استعداد، دیگر نباید دچار فقر و گرسنگی و بیکاری و محرومیت باشند. باید شرایط سرمایه گذاری و امکان رقابت سالم اقتصادی در جامعه فراهم آید و بساط رانت خواری و چپاول برچیده شود.

 

پنجمین گردهمایی‌ سالانه مقاومت ایران در سال ۱۳۸۷ باحضور ۷۰هزار تن

پنجمین گردهمایی در سال ۱۳۸۷ باحضور ۷۰هزار تنپنجمین گردهمایی جهانی ایرانیان در سال ۱۳۸۷  پنج روز پیش از برگزاری این گردهمایی، لایحه حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی در هر دو مجلس انگلستان با اجماع و اتفاق آرا به تصویب رسیده بود.
مریم رجوی : همین جا بگذارید به کسانی که معامله و مماشات با همین رژیم را پذیرفته اند و از تغییر آن میترسند و نگران هستند خاطرنشان کنیم که شما گرفتار ۴فقره اشتباه محاسبه هستید.

اول اینکه: توهم پراکنیهای آخوندهای حاکم را باور دارید. آنهاتروریسم و شقاوت خود را نشانه قدرت رژیم فرتوتشان جا میزنند و شما مرعوب آن هستید.
دومین اشتباه بزرگ شما این است که از شدت تنفر مردم ایران نسبت به رژیم حاکم درکی ندارید یا عمداً آن را پنهان میکنید.
لابیهای رژیم تبلیغ میکنند که در برابر قاطعیت جامعه جهانی نظیر تحریم های بین المللی مردم به طرفداری از آخوندها بلند میشوند.
شما همین اباطیل را تکرار میکنید.
آیا نمی دانید که مردم ایران بیش از هر چیز از چپاولگران حاکم و این شلاق به دستان و برپا کنندگان جراثقالها اعدام در عذابند؟
راستی آیا نمیدانید یا نمیخواهید بدانید؟ کدام یک؟

و اما سومین اشتباه بزرگ نادیده گرفتن ظرفیت انفجاری جامعه است. رژیم و مبلغان میخواهند عطش سوزان مردم ایران برای تغییر دموکراتیک را بپوشانند و میخواهند جنبش بین المللی برای صلح را به سود استمالت و فاشیسم مذهبی به خدمت بگیرند.
و شما هم آن را تأیید میکنید.
چهارمین اشتباه بزرگ شما اما، نادیده گرفتن راه حل واقعی مسأله ایران است.
آخوندها با شیطان سازی علیه این مقاومت سعی میکنند اعتبار و مشروعیت آن و ریشه های عمیقش در جامعه را وارونه جلوه دهند.
انگار نیرویی که قادر به سرنگونی آخوندها باشد در کار نیست. ولی این اشتباه است. اگر چه بحران ایران معضل بزرگی است، ولی دستی هست که این گره را باز میکند و آن مقاومت ایران است.

ششمین گردهمایی‌ سالانه مقاومت ایران در سال ۱۳۸۸

ششمین همایش بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۸۸
ششمین گردهمایی جهانی ایرانیان در تیر ۱۳۸۸ برگزار شد

مریم رجوی در همایش بزرگ ایرانیان گفت: مردم بی توجه به تهدیدها به خیابانها آمده و تعدادی با شلیک مستقیم پاسداران و لباس شخصی ها به شهادت رسیدند.
ندا آقا سلطان در همین روز به خاک افتاد.
به دختران و پسران دلیرم و به خواهران و برادران به پاخاسته ام در خیابانها و دانشگاههای ایران در قیام و خیزش عظیم مردم ایران که از ۲۳ خرداد آغاز شد و تا کنون در سراسر وطن عزیزمان مثل رودی پرخروش جاری است.
شهر خورشید آشیانه ماست،  شعله خشم درترانه ماست.
راهی خانه‌ایم و میخوانیم،    خانه از خصم نیست، خانه ماست.
درودهای بی پایان به شهیدان و هزاران مجروح و اسیرِ قیام آزادیخواهانه مردم ایران در روزهای اخیر.
و فریاد میزنیم: بای ذنب قتلت؟
به کدامین گناه کشته شدند جز اینکه خواستار زندگی در آزادی بودند؟
بله، زنان و مردان شجاعی، که به گونه یی اشرف نگین و اشرف نشان، جان برکف، در زیر باتون و مشت و لگد، در زیر گلوله و گازِ اشک آور با بدنهای کبود، با پیراهن های پاره شده توسط پاسداران، بسیجی ها و مزدوران اطلاعات، بر شعبده انتخابات پوشالی سلطنت مطلقه فقیه، مهر ابطال. زده اند.
آنان رأی و انتخاب حقیقی ملت ایران را در انظار جهانیان به تماشا گذاشته اند.
آنها که علیه آخوندهای اشغالگر و غاصب فریاد میزنند:
دشمن این خاک تویی، مالک این خاک منم
مریم رجوی در بخش دیگری از سخنانش با حمله به سیاست مماشات و همراهی با رژیم آخوندی توسط غرب افزود:
دوستان عزیز!
وقتی فاشیسم دینی به آنجا رسیده که ولی فقیه، نزدیکترین همتایان و همدستان خود را هم، نمی تواند تحمل کند، مردمِ ایران حق دارند از دولتهای غربی بپرسند حاصل ۳۰ سال جستجو برای میانه روها در داخل این رژیم کجا رفت؟
استمالت و مماشات چه حاصلی داشت؟
راستی! آیا از پرونده سازی های شبه کودتای ۱۷ ژوئن هنوز هم شرم نمی کنید؟..
ما میپرسیم آیا حداقل احترام به مبارزه آزادیخواهانه میلیونها ایرانی ایجاب نمی کند که هر گونه امتیاز دادن از جیب ملت ایران و مقاومت ایران و سیاست چانه زدن با جنایتکاران حاکم متوقف شود؟
البته ما همیشه گفته ایم اگر مذاکره با چنین رژیمی فایده دارد دریغ نکنید! بفرمایید.
اما فرصت دادن به ولی فقیه و خانه شاگرد او، میدان دادن به یک افعی اتمی است که هرگز کبوتر نمی زاید.
دولت سابق آمریکا هم، از ۲۸ بار مذاکره مخفی و علنی با این رژیم هیچ چیز به دست نیاورد.
باور کنید که راه حل ایران، همان راه حل سوم، است:
تغییر دموکراتیک و برقراری حاکمیت مردم به دست مردم و مقاومت ایران.

هفتمین گردهمایی‌ سالانه مقاومت ایران در تاورنی پاریس

در گردهمایی بزرگ جهانی ایرانیان در تیر سال ۱۳۸۹ که در تاورنی برگزار شد، نمایندگان ۲۳ پارلمان و سنا و بیش از۳۵۰۰ نماینده از ۴۴ کشور جهان حمایت کردند.

مریم رجوی در این گردهمایی با تأکید بر حتمیت سرنگونی رژیم ایران گفت:
رژیم ولایت فقیه به طور قطع سرنگون میشود.
گواه این حقیقت فقط پوسیدگی رژیم نیست.

گواه عظیم آن ایستادگی فرزندان رشید شما در برابر این رژیم است.
کسانی که اشرفنشان، به هر قیمت، مقاومت میکنند.

قیامها را در دل تیرگی و اختناق شعله ور میکنند و پای چوبه های دار، رزم آور و استوار می ایستند.
پس با شما هستیم ای اسیرانی که از اوین و گوهردشت فریاد میزنید ما را در نوبت اعدام بگذارید.

با شما هستیم، با شما ۲۷ زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده اید.

با شما هستیم دخترانی که در بیدادگاهها دستان خود را نشان میدهید با ناخنهای کشیده شده توسط دژخیمان خامنهای، دخترانی که با صلابت تمام شکنجه های رذیلانه در زندانها را افشا می کنید و به جای درخود فرو رفتن، دار و دسته خامنه ای را روسیاه میکنید.
با شما هستیم، دانشجویان، کارگران و معلمانی که به خاطر اعتراضهای حق طلبانه به زندان افتاده اید.

درود به یکایک شما که در اوین و گوهردشت، سنندج و عادلآباد و سایر زندانها پایداری میکنید.

گردهمایی‌ سالانه مقاومت ایران در ویلپنت فرانسه یکی از باشکوهترین گردهمایی‌های مجاهدین

 

در نهمین گردهمایی بزرگ ایرانیان در وپلپنت که در تیر ۱۳۹۰ برگزار شد مریم رجوی با اسکورت ویژه و شلیک توبهای مشقی به ویلپنت وارد شدند.

در  این گردهمایی چهره های نامدار سیاسی از کشورهای مختلف جهان شرکت داشتند چهره‌هایی مانند رودی جولیانی، باب فینر، خانم ریتا زوسموث، مایکل موکیزی، تام ریج، انرو کارد، لرد کوربت، سناتور رابرت توریسلی، هانر لکرک و.

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در وپلپنت ۱۳۹۰گفت:
۷۱ سال پیش در ۱۸ ژوئن ژنرال دو گل رهبر مقاومت فرانسه از تبعیدگاه خود مقاومت علیه فاشیسم را اعلام کرد.
صدای او هنوز به گوش میرسد که گفت: هر اتفاقی که رخ دهد شعله های مقاومت نباید خاموش شود و خاموش نخواهد شد.
بله مقاومت خاموش نخواهد شد بلکه بر آن است که آرمان آزادی را به پیروزی برساند.
هموطنان عزیز!
همواره به این می اندیشم که آیا دردهای میلیونها زن و مرد ایرانی، پایانی دارد؟
آیا میتوانند به یک زندگی بدون ترس و همراه با شادی و آزادی دست پیدا کنند؟
میخواهم با رساترین فریاد به آنها پاسخ بدهم که آری، من و ما برای زنده نگه داشتن شعله همین امید و تحقق همین آرزو، تمامی سختی ها را پذیرفته ایم و از همه چیزمان گذشته ایم تا آن فردای روشن و آن زندگی شکوفا و امن و آسوده برای تمام مردم ایران و منطقه فراهم شود.
ما تا بن استخوان به پیروزی آزادی یقین داریم. راه و رسم تغییر و انقلاب فرا راه نسل قیام می درخشد و اشرف با پایداری پرشکوهش پیام امید و پیروزیست.

دهمین گردهمایی‌ سالانه مقاومت ایران در ویلپنت سوم تیر ۱۳۹۱

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت سوم تیر ۱۳۹۱
دهمین گردهمایی ایرانیان در ویلپنت به تاریخ ۳تیر ۱۳۹۱ برگزار شد. مریم رجوی با اشاره به توفان بهار عربی و سقوط دیکتاتورهای منطقه بخشی از سخنانش را به اوضاع سیاسی منطقه اختصاص داد و ضمن اشاره به پیروزیهای مقاومت در برابر ماشین دروغ و توطئه آخوندها در قبال مقاومت ایران گفت:
ما توانستیم چرخه افترا و نیرنگ را در هم بشکنیم.
ما توانستیم طرحی نو دراندازیم و دوران تازه یی را بگشاییم؛ طرحی بر اساس شفافیت و روشنایی و حقیقت و عدالت، طرح احترام به دستاوردها و فضیلت های بشری و بازگشت نهادهای بین المللی به دفاع از حقوق بشر؛ طرح اعاده حقوق خلقها و احیای ارزش مقاومت و فداکاری.
بله! نیروی انسانیت و عدالت به میدان آمده است، تاریخ ورق خورده است، دیکتاتورها یکی از پس از دیگری سرنگون میشوند، بنابراین سیاست هایی نیز که حافظ آنها بود، باید تغییر کند.
این تغییر در توان ماست و ما آن را محقق خواهیم کرد. این است معنای تغییر دوران و دوران تغییر.
… بگذارید بار دیگر تصریح کنم که هدف این جنبش، به دست گرفتن قدرت به هر قیمت، نبوده و نیست.
هدف ما، تضمین آزادی و دموکراسی، به هر قیمت است.
و همچنان که بارها گفته ایم، همین که در مزار شهیدانمان در خاوران باشیم، برای ما کافی است.
هدف ما یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت است که در آن، همه ادیان و مذاهب، از حق مساوی برخوردارند.
و برنامه ما در این سه کلمه خلاصه میشود: آزادی، دموکراسی و برابری.

یازدهمین گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۹۲

یازدهمین گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۹۲ با حضور صدهزارتن از مشتاقان آزادی برگزار شد. رژیم ایران از هیچ تلاشی برای جلوگیری از برگزاری این همایش فروگذار نکرده بود.
مریم رجوی در این همایش گفتند: تا این رژیم بر سر کار است هیچ چیز تغییر نخواهد کرد تنها راه حل سرنگونی رژیم آخوندی است.

و هم چنانکه مسعود گفت: برهم خوردن تعادل درونی رژیم پلید ولایت گواه ضعف و موقعیت متزلزل ولی فقیه ارتجاع است و این برای مردم ایران بسیار مغتنم است زیرا فرصتی است برای پیشروی مقاومت و قیام.

با این حال هم چنانکه بعد از اعلام نتایج انتخابات گفتم به رئیس جمهور جدید ارتجاع میگوییم بدون آزادی بیان و حقوق بشر و تا وقتی زندانیان سیاسی و فعالیت احزاب آزاد نشده، تا وقتی که سیاست تجاوزکارانه رژیم در سوریه و عراق ادامه دارد و تا وقتی که رژیم برای دستیابی به بمب اتمی پا می فشارد هیچ چیز عوض نمیشود.
زیرا ولی فقیه میداند که هر گونه تغییر جدی در این سیاستها به سرنگونی تمامیت رژیمش راه می برد با این حال می گوییم بفرمایید این صحنه آزمایش شماست.

تجربه سالیان نشان داده که مماشات با ولایت فقیه یک مسیر شکست خورده است همین سیاست مخرب بود که به خلع سلاح و محاصره مجاهدین و تحویل امنیت اشرف به دولت عراق انجامید.
و سرنگونی آخوندها را به تعویق انداخت. شاهراه آزادی همانا راه حل سوم است یعنی نه مماشات نه جنگ؛ بلکه سرنگونی استبداد مذهبی به دست مردم و مقاومت ایران و این راه حل توسط نیروی جنگنده ضدرژیم یکانهای ارتش آزادی و نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران محقق خواهد شد.

دوازدهمین گردهمایی‌ سالانه مقاومت ایران در ویلپنت ۱۳۹۳

 

دوازدهمین همایش بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۹۳ در ویلپنت پس از کشتار وحشیانه مجاهدین در اشرف برگزار شد.

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۳مریم رجوی در قسمتی از همایش ایرانیان در ویلپنت گفت:
در همین جا تأکید میکنم که مذاکره با فاشیسم دینی و کمک خواستن از آن برای حل مسأله عراق و مهار بحران، نتیجه یی جز فرو بردن مردم عراق در باتلاق کشتار و جنگ داخلی ندارد.
من یازده سال پیش گفتم که خطر سلطه رژیم آخوندها بر عراق، صد بار بیشتر از خطر اتمی است.
و این امروز اثبات شد. حالا تأکید میکنم که زهر از دست دادن عراق برای آخوندها صد بار، از زهر اتمی کشنده تر است.
در این سالها، مثل افشاگری اتمی، مقاومت ایران در خط مقدم روشنگری درباره دخالتها و جنایتهای رژیم آخوندها در عراق بوده است.
مقاومت ایران با پرداخت سنگین ترین بها در برابر دیو بنیادگرایی ایستاد و گفت: دشمن اصلی مردم ایران و تمام منطقه، رژیم ولایت فقیه است و باید سرنگون شود.
هموطنان، دوستان عزیز،
گفتم که مرحله پایانی رژیم ولایت فقیه است.
این مرحله خود را در پنج نشانه بزرگ ظاهر میکند:
آمادگی اجتماعی برای قیام و آزادی، شکاف فزاینده در رأس رژیم، عقب نشینی آخوندها از برنامه بمب سازی، فرو رفتن رژیم در دو جنگ کثیف در عراق و سوریه و مهم تر از همه، آمادگی مقاومتی که میتواند تحولات را به سوی سرنگونی دیکتاتوری دینی، و آزادی مردم و میهنش پیش ببرد.

سیزدهمین گردهمایی‌ سالانه مقاومت ایران در ویلپنت

سیزدهمین گردهمایی ایرانیان در روز ۲۳ خرداد ۹۴ ،  در تالار عظیم ویلپنت فرانسه برگزار شد.

مریم رجوی در میان شور جمعیت و استقبال عظیم شرکت کنندگان در ابتدا گفت:
در مقابل اعتماد و لطفی که به من ابراز میکنید، کلامی که شایسته باشد پیدا نمی کنم جز اینکه خاضعانه سرفرود بیاورم و بگویم که احساسات شما یادآور تعهد بزرگی است که بر شانه های من گذاشته اید.
این، نگرانی شب و روز من است که در برابر شما، در برابر مردم ایران و در پیشگاه تاریخ و خدای بزرگ در ایفای این مسئولیت روسفید باشم.
من آمده‌ام سخن آنهایی را بگویم که شنیده نشده اند اما نیروی تعیین کننده ایران اند. سخن آنهایی که سرکوب شده اند اما عزمشان برای آزادی ایران را دگرگون خواهد کرد
مریم رجوی ضمن جمعبندی یک سال گذشته افزود:
در این یکسال، تحریم ها به میزان زیادی لغو شد و صادرات نفت بالا رفت؛ اما پول آن به تنور جنگ سوریه سرازیر شد.
دهها هیأت سیاسی و تجاری اروپا به تهران رفتند. اما در آنجا جز یک نظام بی پول، فاسد و بی ثبات نیافتند.
قرار بود اقتصاد کشور بهبود پیدا کند، اما بیش از پیش در رکود فرو رفت، نظام بانکی ورشکسته شد و کارخانه ها مثل برگ خزان ریختند.
میخواستند روابط خود با جهان را بهتر کنند، اما به جای آن دخالت در کشورها را بیشتر کردند و در نتیجه دستکم شش کشور همسایه و منطقه، روابط خود با رژیم را قطع کردند.
و آخر کار یک انتخابات قلابی بهراه انداختند و درباره پیروزی اصلاح‌طلبان موهوم جنجال بسیار بپا کردند.
بله این است واقعیت نمایشهای میانهروی و اصلاحات.
امروز کارگران ایران میگویند دولت روحانی امنیتی ترین سیاست را علیه کارگران داشته است.هنرمندان میگویند: میزان محدودیتها و فشارهای این سه سال از هنگام انقلاب تا بحال بی سابقه بوده است.
هموطنان کرد، عرب و بلوچ و پیروان ادیان مختلف، به ویژه خواهران و برادران اهل تسنن میگویند بیش از پیش هدف سرکوب و تبعیض قرار گرفته اند؛ از دستگیریها و اعدامها در اهواز، تا خمپاره باران روستاهای کردستان.
همزمان، تولید و آزمایش موشکهای بالستیک از سرگرفته شد و تعداد اعدامهای سالانه دو الی سه برابر دوره رئیس جمهور قبلی است.

چهاردهمین گردهمایی‌ سالانه مقاومت ایران در ویلپنت ۱۳۹۵

در چهاردهمین گردهمایی جهانی ایرانیان مریم رجوی گفتند:‌ از آنچه در این یکسال گذشت، به سه حقیقت اساسی میرسیم:
اول اینکه هر دو جناح در یافتن راهی برای ادامه بقای رژیم شکست خورده اند. حقیقت دوم این است که به دلیل تمایل جوشان عمومی و به دلیل آمادگی مبارزاتی جامعه، سرنگونی رژیم ولایت فقیه ممکن و در دسترس است.
و حقیقت سوم، درخشش راه حل واقعی است. به این معنی که از درون دیکتاتوری دینی راه حلی درنمی آید، در نتیجه آنچه اثبات میشود، راه حل شورای ملی مقاومت ایران است، یعنی سرنگونی رژیم استبداد مذهبی است.
این راه حلی است مبتنی بر وجود یک آلترناتیو دموکراتیک و راه حلی است مبتنی بر جوشش و آمادگی جامعه.
رنجی که زندانیان سیاسی با اعتصاب غذاهای طولانی برخود هموار میکنند، شعله یی از این مقاومت است.
بله این جمعیت یک صدا در حمایت از زندانیان شعار میدهند امیدوارم آن کسانی که باید بشنوند.
کارگران ما شلاق میخورند، معلمان ما به حبسهای سنگین محکوم میشوند، اما از اعتراض دست نمی کشند و مقاومت میکنند. دختران و پسران ما هر روز دستگیر و تحقیر میشوند، اما به اجبارات آخوندها تن نمیدهند.
مادران به زندان میروند، انواع فشارها را تحمل میکنند اما از دادخواهی دست برنمیدارند.

هم میهنان عزیز!
آفتاب تغییر بر ایران تابیده است.
رژیم حاکم بیش از همیشه آشفته و ناتوان است. جامعه ایران لبریز نارضایتی است.
و جامعه بین المللی سرانجام به این واقعیت نزدیک شده که مماشات با این رژیم خطاست.
همین اوضاع جوشان سه حقیقت اساسی را برای رسیدن به آزادی ایران و صلح و آرامش در منطقه بیان میکند:
اول: ضرورت سرنگونی رژیم ولایت فقیه،
دوم: در دسترس بودن سرنگونی این رژیم،
و سوم: وجود یک آلترناتیو دمکراتیک و مقاومت سازمان یافته، برای به زیر کشیدن استبداد مذهبی.

 پانزدهمین گردهمایی‌ سالانه مقاومت ایران 

در پانزدهمین گردهمایی ایرانیان، مریم رجوی در بخشی از سخنرانی خود گفت: با رژیمی که عامل اسارت ایران و ایرانی و نیروی جنگ و کشتار در منطقه است، چه باید کرد؟

آیا واقعاً این رژیم اصلاح‌شدنی است؟ خیر، از ۳۸سال عمر این رژیم، ۲۰سال‌ آن را مدعیان اصلاحات بر سر کار بوده‌اند و جز خدمت به‌ ولایت‌فقیه کاری نکرده‌اند.

آیا با امتیاز دادن، این رژیم تغییر رفتار می‌دهد؟‌ خیر، دولتهای آمریکا و اروپا در ۳دهه گذشته این روش‌ها را دهها بار آزموده‌اند.

و آیا مهار این رژیم امکان‌پذیر است؟‌ خیر، این سیاست که اسمش را مهار گذاشته‌اند، در عمل مانع یک سیاست قاطع علیه رژیم است.

نتیجه همان چیزی است که مقاومت ایران از آغاز بر آن تأکید کرده است. همان چیزی که امروز بسیاری در جهان به‌ آن رسیده‌‌اند: راه‌حل، و یگانه راه‌حل، سرنگونی رژیم ولایت فقیه است».

نگاه کنید به‌ گورخوابها، نگاه کنید به جمعیت ۱۰میلیونی بیکاران، به ۲۰میلیون زاغه‌نشین و به ۳۰درصد جمعیت کشور که گرسنه هستند، آخوندها توسط همین‌ها محاصره شده‌اند.

مریم رجوی ادامه داد:

« اما این جایگزین به‌ چه نیرویی متکی است؟

متکی است به‌ یک جنبش سازمان‌یافته و متحد با هزاران عضو پیشتاز فداکار.

متکی است به‌‌ حمایت خالصانه ایرانیان در داخل و خارج کشور و رنج و تلاش اشرف‌نشانها.

متکی است به زندانیان سیاسی که در همین روزها از دل بند‌ها و سلول‌ها به‌ حمایت از گردهم‌آیی شما برخاسته‌اند.

متکی است به‌ زنان،‌ کارگران، معلمان، متخصصان و جوانان از خودگذشته. متکی است به‌ عشق بی‌دریغ آنها و به‌ حمایت مالی آنها که قرض می‌کنند، خانه و اموال خود را می‌فروشند تا این مقاومت، مستقل، برپا و استوار بماند.

با تلاش و خطرپذیری اعضای این مقاومت بود که ما توانستیم سایت‌های اتمی پنهانی رژیم را افشا کنیم. در حالی‌که هیچ دولتی در جهان، حتی نتوانسته بود از آن مطلع شود.

چرا این جایگزین قابل‌اعتماد و قابل‌تکیه است؟ چون همواره پای قول‌ها و شعارهای خود ایستاده است. چون هیچ روزی به شب و هیچ شبی به صبح نرسید که برای آرمان آزادی بی‌نبرد و تکاپو سر کرده باشد.

و چون ۱۲۰هزار تن از اعضا و هوادارانش اعدام شدند و از ۳۰خرداد سال ۶۰هدف سرکوب‌های طاقت‌فرسا و یک جنگ روانی همه‌جانبه قرار گرفت؛ با‌ این‌ همه، کوه‌ها تکان خوردند، اما مقاومت شما از جای خود تکان نخورد و تکان نخواهد خورد تا خلیفه ارتجاع را ریشه‌کن کند».

شانزدهمین گردهمایی‌ سالانه مقاومت ایران در ویلپنت ۱۳۹۷

شانزدهمین گردهمایی ایرانیان در نهم تیر ماه ۹۷ با موفقیت تمام برگزار شد.

در یک ماهه پیش از برگزاری مراسم، تمامی رسانه های حکومتی روزانه بخش مهمی از توش و توان خویش را به انتشار اخبار دروغ، شیطان سازی و کلاً پخش نوشته و عکس بر ضد مجاهدین خلق و مقاومت ایران اختصاص داده بودند تا شاید بتوانند لااقل از حضور حداکثری هموطنان در این همایش ملی کم کنند.
این تلاشها تا آخرین لحظات برگزاری گردهمایی و حتی در تمامی چند ساعتی که مراسم در حال انجام شدن بود، ادامه داشت.
حتی در منتهای ناامیدی با درست کردن یک سایت جعلی و صدور یک اطلاعیه جعلی تر در آخرین ساعتهای قبل از شروع مراسم تلاش کرد وانمود کند تاریخ گردهمایی تغییر کرده و به سوم مرداد یعنی تقریباً یک ماه بعد موکول شده است!

رژیم ایران که در تمامی تلاشها وترفندهای خود برای جلوگیری از گردهمایی بزرگ ایرانیان، شکست خورده بودند، اقدام به انجام یک عملیات تروریستی با کمک دیپلمات تروریستهای خود در چند کشور اروپایی دیگر کردند.
طرحی که از مدتها قبل آماده سازی شده بود و دو روز پس از برگزاری مراسم، با اعلام دستگیری تروریستها و شکست عملیات به یک رسوایی جهانی برای آخوندها تبدیل شد.
آسوشیتدپرس گزارش کرد یک دیپلمات تروریست رژیم ایران در خاک آلمان و یک مزدور دیگر در فرانسه درارتباط با توطئه تروریستی علیه مقاومت ایران بازداشت شدند.
خبرگزاری فرانسه نیز نوشت زن و مرد ایرانی در مرسدس با مواد منفجره و چاشنی انفجاری در بلژیک دستگیر شدند.
دیپلمات دستگیر شده رژیم ۴۷ سال دارد و به نوشته بیلد آلمان همان کسی است که دستور نهایی حمله علیه گردهمایی پاریس را صادر کرده است.
شکست عملیات تروریستی آخوندها و دستگیری دیپلمات تروریست آنها حین اقدام برای جنایت، رژیم ایران را در بحران مرگبار دیگری فرو برد.
این نخستین بار بود که یک دیپلمات رسمی رژیم ایران توسط پلیس دستگیرمیشود.

رودی جولیانی وکیل رئیس جمهور آمریکا که خود از چهره های برجسته شرکت کننده در آن گردهمایی بود گفت: تمامی شرکت کنندگان در گردهمایی ایران آزاد ۲۰۱۸ آلترناتیو در پاریس در ۳۰ ژوئن از کار عالی پلیس و نیروهای امنیتی خصوصاً در بلژیک و فرانسه در دستگیری اینتروریستها قدردانی میکنند، بنا به گفته دفتر دادستانی فدرال بلژیک اینتروریستها در حال طراحی یک حمله علیه این گردهمایی بودند که از رهایی از رژیم دیکتاتوری مذهبی سرکوبگر ایران حمایت میکند.
این امر تأکید بر این فهم فزاینده دارد که این رژیم که بزرگترین حامی تروریسم در جهان است توسط تظاهراتهای بزرگ در بیش از ۱۴۰ شهر ایران به طور فزاینده یی تضعیف شده است.
همچنین آشکار میشود که خانم مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران یک آلترناتیو واقعی در برابر این رژیم آدمکش هستند.
هیچ چیزی نمیتواند برای این زن ستیزان بدتر از جنبشی باشد که توسط یک زن قهرمان رهبری میشود و جایگزین ملاها خواهد شد.

مریم رجوی در این گردهمایی حتمیت پیروزی را بشارت داد و گفت: از قیام دیماه به این سو، نوک کوه آتش تغییر و سرنگونی در ایران نمایان شده و دکل کشتی پیروزی انقلاب دمکراتیک، و عاری از شیخ و شاه، در چشم انداز است. مردم ایران با قیامها و کانونهای شورشی، اهرم سرنگونی را به دست گرفته اند.

هفدهمین گردهمایی‌ سالانه مقاومت ایران در  آلبانی

هفدهمین گردهمایی در ۲۲ تیرماه در اشرف سوم شهر زیبای مجاهدین در آلبانی برگزار شد.

رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و وکیل شخصی دونالد ترامپ، تام ریچ وزیر کشور سابق آمریکا ، سناتور جوزف لیبرمن، لنس گودن عضو کنگره، تد پو و روهرا باکر از اعضای سابق کنگره آمریکا، لوئیس فری مدیر سابق اف.بی.ای، ژنرال جورج کیسی رئیس ستاد ارتش آمریکا و…. استیفان هارپر نخست‌وزیر سابق کانادا، جان برد وزیر خارجه سابق کانادا و برنارد کوشنر وزیر سابق فرانسه و اینگرید بتانکورد نامزد ریاست‌جمهوری سابق کلمبیا و آقای پاندولی مایکو نخست وزیر پیشین آلبانی که در انتقال مجاهدین نقش داشتند شرکت کرده بودند.

تلویزیون اورینت، گتی ایمیج، خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری رویترز، سایت برایت بارت، سایت سون دی نیوز، تلویزیون العربیه، تلویزیون اسکای نیوز، سایت کوها یونه [آلبانی]، گزارش تلویزیون ویژن پلاس آلبانی،

رودی جولیانی مجاهدین ایران را جنگجویان آزادی نامید… و گفت: «‌اجازه بدهید صریح باشیم آلترناتیوی در مقابل این رژیم تروریستی هولناک وجود دارد که شورای ملی مقاومت به رهبری خانم رجوی است».

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist