گاهنامه روز به روز اعتراضات کارگران شهرداری در اولین ماه سال جاری میلادی (ژانویه ۲۰۱۹)

2

در حاکمیت آخوندها، شهرداریها از یک ارگان خدماتی تبدیل به یک محلی برای چپاول شده است. به عنوان مثال دزدیهای نجومی سران رژیم از شهرداری تهران سالهاست که برای مردم ایران افشا شده و جناح‌های رژیم برای به دست گرفتن سلطه در آن شهرداری یک جنگ بسیار کثیف با هم داشته و دارند.

در حاکمیت آخوندی قسمتهای خدماتی شهرداریها از جمع‌آوری زباله و نظافت شهر و آبیاری فضای سبز شهرها تا ناوگان حمل و نقل داخل شهری، به پیمانکاران باندهای حکومتی واگذار شده و این شرکتها نیز تنها برای شیوه‌های چپاول طراحی می‌کنند. این امر دو نتیجه شوم برای مردم داشته است:‌
اولا پایمال کردن حقوق کارگران قسمتهای مختلف خدماتی
ثانیا به دلیل عدم رسیدگی به زیرساختهای شهر و عدم رسیدگی به شهر، شهرداریها در ایران در صدرشکایت اهالی شهرهای مختلف قرار دارند.

شوراهای شهر و شهرداری‌ها در کشور ایران در صدر شکایات مردمی قرار دارند و بخش‌های زیادی از شکایات در دیوان عدالت اداری  مربوط به شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد. مردم ایران شهرداری‌ها را جزء «فاسدترین» نهادها در ایران می‌دانند. فساد در شهرداری‌های ایران به صورت سیستمی شده‌است. یکی از اصلی‌ترین علل نارضایتی مردم از شهرداری فساد اداری و مالی حاکم بر این سازمان و زیرمجموعه‌های آن است.

تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران شهرداری‌ها به یک رویه تبدیل شده است. طی یک ماه گذشته کارگران شهرداری در نقاط مختلف در اعتراض به این رویه تجمع کردند. مسئولان شهرداری‌ها، کمبود منابع مالی به دلیل کاهش درآمد را دلیل پرداخت نکردن دستمزد کارگران اعلام  و یا پیمانکار را مسئول پرداخت دستمزد کارگران معرفی می‌کنند.

تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران شهرداری در برخی شهرها از یکسال نیز عبور کرده است. در برخی شهرها نیز کارگران تحت عنوان «پایان قرارداد» و یا «عدم‌نیاز» به دلیل آغاز فصل سرما اخراج می‌شوند. این وضعیت معیشت هزاران کارگر شاغل در بخش خدمات شهری شهرداری‌ها را با بحران روبرو کرده است. برخی از کارگران شهرداری به ناچار به دستفروشی برای تامین معیشت روی آورده‌اند.

برای بهتر نشان دادن وضعیت تاسف‌بار شهرداریها در ایران به مجموع اعتراضاتی که در یکماهه اول سال ۲۰۱۹ میلادی اشاره‌ای میکنیم که محورهای آن در زیر آورده شده است:

۱۱ دیماه ۹۷ – اول ژانویه ۲۰۱۹
اعتراض کارگران خدماتی نیشابور و همسرانشان
در ادامه اعتراضات کارگران خدماتی ناحیه دو شهرداری نیشابور، شماری از کارگران به همراه همسرانشان به صورت جداگانه در نقاط مختلف شهر نیشابور تجمع اعتراض برپا کردند.
در تجمع نخست، همسران کارگران خدماتی منطقه دو شهرداری نیشابور مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند اما کارگران خدماتی ناحیه دو شهرداری نیشابور بعد از بی‌نتیجه ماندن اجتماع همسران خود تجمع اعتراضی دیگری را در منطقه مجاور محل کار خود در خیابان بهشتی این شهر برپا کردند.
تجمع اعتراضی پیمانکاران شهرداری تهران
جمعی از پیمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در مقابل شورای شهر تهران اقدام به برگزاری تجمع کردند.
۱۲ دیماه ۹۷ – دوم ژانویه ۲۰۱۹
اعتصاب کارگران خدمات شهری شهرداری سربندر
کارگران خدمات شهری شهرداری سربندر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای معوقه خود برای چندمین بار متوالی طی ماه های گذشته، دست به اعتصاب زدند.
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مریوان
کارگران شهرداری مریوان که تعدادشان بیش از ۲۰۰ نفر است، مدتهاست درگیر مشکل بزرگی به نام تعویق دستمزدها هستند؛ شهرداری مریوان کمبود بودجه و نقدینگی را مسبب اصلی این اوضاع می‌داند و معتقد است بدهی‌های انباشته‌ی شهردارِ قبل، اوضاع را به اینجا کشانده است.
۱۶ دیماه ۹۷ – ششم ژانویه ۲۰۱۹
تجمع اعتراضی یمانکاران شهرداری تهران
جمعی از پیمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در مقابل مقابل ساختمان شهردارى، اقدام به برگزاری تجمع کردند.
۱۸ دیماه ۹۷ – هشتم ژانویه ۲۰۱۹
تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری دزفول
کارگران فضای سبز شهرداری دزفول در اعتراض به پرداخت نکردن حقوق معوقه چند ماهه و تبدیل وضعیت استخدامی خود، در میدان رودبند این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تجمع و اعتصاب کارکنان پسماند و خدمات شهری شهرداری چوبئده
تجمع و اعتصاب چند روزه حدود ۴۰ نفر از کارکنان پسماند و خدمات شهری شهرداری چوبئده از توابع آبادان به دلیل پرداخت نشدن چهار ماه حقوق و ٦ ماه مزایا، مقابل ساختمان شهرداری این شهر
۲۲ دیماه ۹۷ – ۱۲ ژانویه ۲۰۱۹
تجمع اعتراضی و اعتصاب کارکنان پسماند و خدمات شهری شهرداری چوبئده
کارکنان پسماند و خدمات شهری شهرداری چوبئده از توابع آبادان به دلیل پرداخت نشدن چهار ماه حقوق و ٦ ماه مزایا، مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند.
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان
جمعی از کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به معوقات مزدی چند ماهه خود مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این شهر تجمع کردند.
دلیل تجمع این کارگران پرداخت نشدن دست کم سه ماه از معوقات مزدی عنوان شده‌ است.
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شادگان
جمعی از کارگران شهرداری شادگان در اعتراض به معوقات مزدی ۸ ماهه خود در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند.
۲۳ دیماه ۹۷ – ۱۳ ژانویه ۲۰۱۹
تجمع اعتراضی کارکنان شاغل شهرداری مرکزی آبادان
دست‌کم صد نفر از کارکنان شاغل در شهرداری مرکزی آبادان،با برپایی یک اجتماع صنفی در مقابل ساختمان شهرداری خواستار پیگیری مطالبات معوقه خود شدند.
تجمع اعتراضی کارگران دائمی منطقه دو شهرداری نیشابور
در پی اعمال فشار برای تبدیل وضعیت قرارداد کارگران دائمی منطقه دو شهرداری نیشابور، جمعی از کارگران مقابل دفتر پیمانکار تجمع کردند.
۲۴ دیماه ۹۷ – ۱۴ ژانویه ۲۰۱۹
تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری آبادان
کارکنان شهرداری آبادان در اعتراض به عدم پرداخت چندماهه معوقات مزدی، درب شهرداری این شهر را مسدود کردند.
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری نیشابور مقابل ساختمان شورای شهر
کارگران منطقه دو شهرداری نیشابور، یکشنبه شب (۲۳ دیماه ۹۷) با برپایی تجمع ۵ ساعته در مقابل ساختمان شورای شهر، خواستار پیگیری اعضای شورای شهر در ارتباط با مشکل تبدیل وضعیت شغلی خود شدند.
۳۰ دیماه ۹۷ – ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹
تجمع اعتراضی پیمانکاران شهرداری تهران
جمعی از پیمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان از سوی شهرداری تهران در مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند.
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد
کارگران شهرداری بروجرد برای دومین روز متوالی در اعتراض به ۹ ماه معوقات مزدی خود به ساختمان شهرداری و شورای شهر مراجعه کردند.
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری لوشان
کارگران شهرداری لوشان در اعتراض به مطالبات مزدی و عدم پرداخت حق بیمه دست از کار کشیده و در مقابل شهرداری تجمع کردند.
اول بهمن ماه ۹۷ – ۲۱ ژانویه ۲۰۱۹
اعتراض کارگران شهرداری نیشابور
کارگران شهرداری نیشابور که چندین بار در ماه جاری در اعتراض به تبدیل وضعیت قراردادهای کاری خود به پیمانی مقابل ساختمان شهرداری و دفتر پیمانکار تجمع کرده بودند، گفتند که “جدا از مشکلاتی که در نتیجه ورود پیمانکار به بخش خدماتی برای ما کارگران منطقه دو ایجاد شده، هر یک از ما کارگران بابت حق سنوات و اضافه‌کاری تا ۳۰ میلیون تومان از شهرداری طلبکاریم.
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری لوشان
کارگران شهرداری لوشان به دلیل عدم پرداخت ۸ ماه از حقوقهایشان دست به تجمع اعتراضی زدند.
دوم بهمن ماه ۹۷ – ۲۲ ژانویه ۲۰۱۹
تجمع اعتراضی کارگران و کارکنان شهرداری مریوان در حیاط شهرداری
کارگران و کارکنان شهرداری مریوان برای دریافت حقوق معوقه خود با پهن کردن سفره خالی روبروی ساختمان شهرداری اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بیجار
کارگران شهرداری بیجار چند روز است که بدلیل پرداخت نشدن حقوق چند ماهه دست از کار کشیده و در اعتصاب هستند.
تجمع اعتراضی پیمانکاران شهرداری تهران
جمعی از پیمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان از سوی شهرداری، در مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند.
تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری بروجرد
کارکنان شهرداری بروجرد برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه ۹ ماهه خود روبروی درب شهرداری مرکزی این شهر دست به تجمع زدند.
سوم بهمن ماه ۹۷ – ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹
تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری بروجرد
کارکنان شهرداری بروجرد برای پنجمین روز متوالی در اعتراض به عدم دریافت حقوق خود دست به تجمع زدند.
تجمع اعتراضی کارگران و کارکنان شهرداری مریوان
کارگران و کارکنان شهرداری مریوان در دومین روز متوالی برای دریافت حقوق معوقه خود در مقابل ساختمان شهرداری تجمع اعتراضی کردند.
جمع اعتراضی کارگران شهرداری شادگان
کارگران شهرداری شادگان نیز باردیگر دست از کار کشیدند و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شدند.
چهارم بهمن ماه ۹۷ – ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مریوان
کارگران شهرداری مریوان روبروی ساختمان شهرداری این شهر، برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه‌شان تجمع اعتراضی برپا کردند و سفره خالی شان را در خیابان گستردند.
ششم بهمن ماه ۹۷ – ۲۶ ژانویه ۲۰۱۹
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مریوان
جمعی از کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به معوقات مزدی ۶ ماهه خود در مقابل ساختمان شهرداری این شهر، اقدام به برگزاری تجمع کردند.
در این روز کارگران با تهدید،ترس و رعب و وحشت از جانب شهرداری و شورای شهر مواجه شدند.
هفتم بهمن ماه ۹۷ – ۲۷ ژانویه ۲۰۱۹
تداوم اعتصاب و اعتراض کارگران شهرداری مریوان
کارگران شهرداری مریوان در روبروی ساختمان این نهاد به تجمعات خود ادامه دادند.
اعتصاب کارگران شهرداری مریوان به علت پرداخت نشدن حقوف، موجب انباشت زباله در سطح شهر شده است.
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کورائیم
کارگران شهرداری کورائیم در استان اردبیل چهار ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند. اضافه‌کاری این کارگران نیز از چندین ماه پرداخت نشده است.
هشتم بهمن ماه ۹۷ – ۲۸ ژانویه ۲۰۱۹
اعتراض کارگردان شهرداری دلند
جمعی از کارگران مجموعه‌های شهرداری دلند از دست‌کم چهار ماه معوقات مزدی خود خبر دادند.
اعتراض کارگران شهرداری زرآباد در سیستان و بلوچستان
۴۵ کارگر شاغل در شهرداری زرآباد در استان سیستان و بلوچستان هفت ماه معوقات مزدی دارند.
نهم بهمن ماه ۹۷ – ۲۹ ژانویه ۲۰۱۹
تجمع اعتراضی پیمانکاران فضای سبز تبریز
پیمانکاران فضای سبز در عمارت شهرداری و مقابل دفاتر اعضای شورای شهر برای حقوق کارگری خود دست به تجمع اعتراضی زدند.
اعتراض کارگران شهرداری سی سخت
بخش زیادی از مطالبات مزدی کارگران مجموعه شهرداری سی سخت تقریبا از ابتدای شهریور ماه سال جاری تا آبان ماه پرداخت شده و در حال حاضر دو ماه معوقات مزدی (آذر و دی ماه) طلب دارند.

 

با توجه به تمام اعتراضاتی که طی یک ماه اول سال ۲۰۱۹میلادی در این گزارش آورده شد، کارگران شهرداری حداقل در ۱۰ شهر مختلف تجمع و اعتصاب کردند.
در آبادان، نیشابور و بروجرد اعتراض کارگران گاه تا ۱۰ روز نیز ادامه یافت. به عنوان مثال در بروجرد کارگران شهرداری ۱۰ روز پیاپی مقابل ساختمان شورای شهر و شهرداری تجمع کردند.
مسئولان شهری تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران را انکار نکردند اما «رکود» در بخش ساختمان و عدم پرداخت مطالبات شهرداری از سوی نهادهای دولتی و یا سازمان/ بنگاه‌های خصوصی و نیمه دولتی که به کاهش درآمدهای شهرداری منتهی شده را دلیل تعویق در پرداخت دستمزد عنوان کردند.
در میاندوآب استان آذربایجان‌غربی، معوقات دستمزد کارگران از ۱۰ ماه نیز عبور کرد. شهردار این شهر، پیمانکار تامین نیروی انسانی را پاسخگوی این وضعیت عنوان کرد و گفت که قرارداد این شرکت پیمانکاری لغو شده است.
کارگران شهرداری در استان خوزستان نسبت به دیگر مناطق ایران وضعیت نامساعدتری دارند. آنها در چند شهر برای روزهای پیاپی اعتصاب کردند، از شهرهای مختلف به اهواز آمدند و مقابل ساختمان استانداری بست نشستند. در میاندوآب استان آذربایجان‌غربی هم تاخیر در دستمزد کارگران از ۱۰ ماه گذشته است. این وضعیت برای کارگران در بروجرد هم تکرار شده است؛ آنها از آغاز فصل تابستان دستمزد دریافت نکرده‌اند.
برون‌سپاری در شهرداری مدت‌ها است کلید خورده و فراگیر شده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از کارگران شهرداری‌ها به‌جای قرارداد مستقیم با شهرداری با پیمانکاران طرف قرارداد هستند. در بند «ز» ماده ۱۷۴ برنامه پنجم توسعه، بحث برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری‌ها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است.
اما خوب است به این بیاندیشیم که مشکل کجاست؟
پاسخ مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر به اعتراضات کارگران تقریبا مشابه و یکسان است: بخش ساختمان با رکود روبرو است، دستگاه‌های اجرایی مطالبات شهرداری را پرداخت نمی‌کنند، اعتبارات دولتی و درآمد شهرداری‌ها کاهش یافته است.
گاه نیز پیمانکاران به عنوان مشکل اصلی مطرح می‌شوند؛ کوتاهی شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی در ارائه به موقع صورت وضعیت‌ها و یا ناقص بودن صورت وضعیت‌های مالی موجب تاخیر در پرداخت دستمزدها شده است. پیمانکاران هم در این شرایط شهرداری را مسئول تاخیر در پرداخت دستمزد و افزایش اعتراض کارگران می‌دانند.

 

اینفوگرافی اعتراضات کارگران شهرداریها

 

تکثیر ویروس فساد در شهرداری
از آغاز به کار پنجمین دوره شوراهای به اصطلاح اسلامی شهر و روستا چندین عضو این شوراها در مناطق مختلف ایران دستگیر، از مقام خود برکنار و به فساد مالی محکوم شده‌اند. شهرداران شماری از شهرها به دلیل فشارهای بیرونی و یا زد و بند با پیمانکاران برکنار شده‌اند.
وضعیت به قدری خراب است که سازمان بازرسی حکومتی نیز براساس پرونده‌های تشکیل شده در مراجع نظارتی و قضایی، شهرداری را فاسدترین دستگاه اجرایی نامیده است. حسین قلجی، رئیس اداره مطالعات و پژوهش‌های مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور، آذر امسال گفت: ۶۵ درصد کل پرونده‌های تشکیل شده در این سازمان در سال ۱۳۹۶ مربوط به فساد در شهرداری‌ها است.

 

تکثیر ویروس فساد در شهرداری

 

پیشتر هم نتایج یک نظرسنجی نشان می‌داد که از هر حدود سه مراجع کننده به شهرداری، یک تن رشوه پرداخت کرده و یا از او رشوه درخواست شده است.
این وضعیت، شرایط را برای پیمانکاران- چه بخش عمرانی و چه خدمات و تامین نیروی انسانی- مساعدتر کرده است. به گونه‌ای که نه شهرداری‌ها میلی به پایان بخشیدن به همکاری با پیمانکاران دارند و نه پیمانکاران حاضرند شهرداری را از دست بدهند.

 

 

2 نظرات
 1. بهار می‌گوید

  گزارش بسیار عالی با تشکر از دست اندر کاران این سایت
  خیلی عالی است که به این قشر از جامعه پرداختید و چون هیچ کس از این قشر صحبت نمیکند.

 2. سمانه صابر می‌گوید

  با تشکر خیلی زیاد
  خیلی عالی و جامع و کامل بود
  با آرزوی موفقیتهای هرچه بیشتر برای دست اندرکاران سایت

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود