کرنولوژی لحظه به لحظه قیام دیماه ۹۶ – قسمت دوم

0

لحظه به لحظه با قیام دیماه؛ از ۷ دی ۹۶ تا ۲۵ دی ۹۶

در کرنولوژی قیام قسمت اول روزهای اول تا نهم دیماه را از نظر گذراندیم. تظاهرات سراسری که از مشهد به بهانه گرانی تخم مرغ شروع شد و خیلی سریع به ۱۴۲ شهر گسترش یافت و از یک اعتراض صنفی به یک اعتراض رادیکال و برانداز تبدیل شد.

شعارهای مردم اصل نظام را نشانه گرفت و همه یک صدا فریاد میزدند «خامنه ای حیا کن مملکتو رها کن».

امروز در قسمت دوم این کرنولوژی، آنچه در روزهای دهم تا دوازدهم دیماه اتفاق افتاد را مرور میکنیم؛

قسمت دوم: دهم تا دوازدهم دیماه

۱۰ دی ۹۶:

تهران: در خیابانهای ولیعصر جنوبی؛ نوفل لوشاتو؛ وصال – تقاطع انقلاب؛ تجمع های مردمی شکل گرفت. بخشی از مردم به سمت ساختمان صدا و سیما؛ بخشی به سمت هفت حوض برای تصرف ۳پایگاه ناجا؛ ۱پایگاه سپاه (خیابان مدنی؛ تقاطع گلبرگ) حرکت کردند.

نرسیده به چهارراه ولیعصر؛ جمعیت زیادی ایستاده و پا میکوبیدند و رو به گارد ضدشورش شعار میدادند: «بیشرف؛ بیشرف».

در میدان فردوسی گارد ضد شورش به صورت متراکم؛ ایستاده بود و با ماشین آبپاش به سمت مردم حمله میکرد.

دستگیرشدگان جدید را به زندان اوین بردند.

در میدان انقلاب؛ نیروی انتظامی مردم را مورد حمله قرار داده و با باتوم آنها را میزد.

در چهارراه ولیعصر جوانان شعار میدادند: «اصلاح گرا؛ اصولگرا؛ دیگه تمومه ماجرا».

در خیابان کارگر نیروهای موتورسوار در خیابان بودند. مردم شعار میدادند:‌ «نترسید؛ نترسید؛ ما همه با هم هستیم».

در خیابان انقلاب – کارگر شمالی؛ به رغم هجوم گارد ؛ جوانان در مقابل آنها  ایستاده اند. سطلهای زباله را آتش کشیده و شعار «نترسید؛ نترسید؛ ما همه با هم هستیم»؛‌ «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند. آنها با گارد ضدشورش درگیر شده و آنها را کتک زدند.

در خیابان انقلاب؛ جوانان خودروی نیروی انتظامی را واژگون کرده و به آتش کشیدند.

در چهارراه کشاورز – کارگر شمالی؛ مردم شعار میدادند: «مرگ بر خامنه ای».

در میدان انقلاب هزاران نفر در حال راهپیمایی شعار «مرگ بر خامنه ای»؛‌ «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند. مردم در حال جنگ و گریز بود.

در تئاتر شهر گارد ضدشورش با موتور و پیاده در ابعاد زیاد ایستاده بود. منطقه مثل منطقه جنگی شده بود.

دانشجویان بسیجی در دانشگاه تهران تجمع کرده و شعار میدادند: «نه اختلاس نه برجام؛ مقاومت یک کلام»؛ «نه برجام و گرانی؛ پاسخگو باش روحانی»

دانشجویان در دانشکده هنر تجمع کرده و شعار میدادند: «مرفهان بی درد؛ مایه ننگ ملت»؛

قلعه حسن خان: مردم به خیابانها آمده و در  جنگ و گریز با نیروی انتظامی و گارد بودند

کرمانشاه: گارد ضدشورش در تمام خیابانها صف کشیده بودند. مردم با شعار «مرگ بر روحانی» به سمت نیروی انتظامی حمله کرده و شعار «بیشرف؛ بیشرف» میدادند. صحنه میدان آزادی؛ حالت جنگ و گریز دارد. نیروی انتظامی جوانان را با باتوم به شدت میزدند. مردم به نیروهای انتظامی حمله کرده و آنان را گوشمالی اساسی دادند.

دورود: شهدای دورود توسط اداره اطلاعات به خرم آباد منتقل شدند. به خانواده های آنها گفته شده بود؛ حق ندارید برای کشته شدگان مراسم بگذارید. جنازه را ماموران اطلاعات دفن کردند.

تویسرکان: تجمع مردم شکل گرفت. آنها شعار میدادند:‌ «نترسید؛ نترسید؛ ما همه با هم هستیم». نیروی انتظامی در تعقیب وگریز با جوانان؛ به سمت آنان شلیک کرد که عده ای مجروح شده و یک نفر کشته شده است. مردم در مقابل فرمانداری تجمع کرده و ماشین فرماندار را آتش زدند. این آتش سوزی باعث سوختن بخشهایی زیادی از درب ورودی و سردر فرمانداری شد. به سمت مردم تیراندازی شد. مردم شعار «مرگ بر خامنه ای» سر دادند.

شهریار: تظاهرات مردم شکل گرفت.

مشهد:‌ مردم در مشهد تجمع کرده و شعار «مرگ بر جمهوری آخوندی»؛ «سیدعلی حیا کن؛ مملکتو رها کن» سر دادند. گارد ضدشورش به آنها حمله کرده و گاز اشک آور میزد.

مردم خودروی بسیجیان را واژگون کرده و به آتش کشیده و شعار: «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.

قهدریجان: مردم در قهدریجان شعار میدادند: «نترسید؛ نترسید؛ ما همه با هم هستیم».

نورآباد: مردم در نورآباد با گارد ضدشورش در جنگ و گریز بودند.

شاهین شهر: در سطح شهر درگیری بسیار شدیدی بین مردم و گارد ضدشورش پیش آمد. در این درگیری تعدادی از مردم کشته و زخمی شدند. شدت این درگیری به حدی بود که همه پزشکان را به بیمارستان فرا خواندند.

مردم به مقر گردان۱۰۴ امام حسین متعلق به سپاه؛ حمله کرده و آن را به تصرف خود درآورده و محل را به آتش کشیدند. سپاه در مقابل حمله مردم؛ به سمت آنان گلوله مشقی شلیک میکرد؛ اما کسی پراکنده نمی‌شد و مردم کماکان در محل باقی ماندند.

مردم همچنین در ادامه به سمت شهرداری و فرمانداری رفتند و شیشه های ساختمان شهرداری را شکستند.

مردم ماشینهای مربوط به سپاه و بسیج را در خیابانها چپ کرده و به آتش کشیدند. در این درگیری ها دستکم ۱۰خودرو شامل اتوبوسها و ماشینهای ارگانهای سرکوبگر در آتش سوخت.

نیروهای ضدشورش در برابر ایستادگی مردم؛ اقدام به شلیک نموده و دستکم سه نفر از مردم را کشتند.

تیراندازی خیلی شدید در جریان بود. نیروهای انتظامی فرار میکردند.

شیراز: در شیراز در زد و خوردی که بین ۱جوان با چند بسیجی به وجود آمد؛ ۱خانم که در صحنه حضور داشت؛ فریاد میزد:‌ «ولش کنید». وی به بسیجیان فحش میداد. در باغ ارم گارد ضدشورش مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

ایلام: مردم در میدان ۲۲بهمن تجمع کردند. آنها شعار میدادند: «مرگ بر دیکتاتور»؛ «ملت گدایی میکند؛‌ آقا خدایی میکند». جنگ و گریز مردم با پلیس شکل گرفت. موتورسوارهای گارد ضدشورش مردم را دنبال میکردند.

دورود: در دورود به سمت مردم گاز اشک آور میزدند. مردم شعار میدادند: «میکشم؛ میکشم؛ آنکه برادرم کشت».

بروجرد: شهر بروجرد ملتهب بود. مردم در سطح شهر پراکنده بودند.

اصفهان:‌ مردم اصفهان نیروی انتظامی را هو میکردند.

دهدشت: مردم دهدشت به خیابانها آمده و  شعار «نترسید؛ نترسید؛ ما همه باهم هستیم» سر دادند.

الیگودرز: مردم الیگودرز در خیابانها فریاد میزدند: «مرگ بر تو»؛ «سوریه را رها کن؛ فکری به حال ما کن».

نهاوند: مردم نهاوند در خیابانها شعار میدادند: «نترسید؛ نترسید؛ ما همه با هم هستیم».

جاده دماوند: در جاده دماوند؛ اتوبان بسیج؛ گارد ضدشورش و بسیج در ۲۰ماشین ایستاده بود.

رشت: در رشت جمعیت زیادی در خیابانها آمده و تظاهرات کردند. مردم چند بسیجی را که به تجمع مردم حمله کرده بودند؛ گوشمالی حسابی دادند.

بوکان: مردم در بوکان تجمع کرده و شعار میدادند.

هشتگرد: در  هشتگرد مردم عکس بزرگ خامنه ای را پایین کشیده و شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.

اهواز: در خیابان نادری اهواز گارد ضدشورش تمامی خیابان را پوشانده بود. مردم تجمع کردند. گارد ضدشورش به تجمع مردم حمله کرد. آنها ماشین نیروی انتظامی را گرفته و آن را هل داده و شعار «مرگ بر دیکتاتور» میدادند.

مردم مقر پلیس اهواز را سنگ باران کردند.

همدان: مردم در خیابانها تجمع کرده و شعار میدادند: «مرگ بر گرانفروش».

مراغه:‌ مردم مراغه تجمع کردند. نیروی انتظامی در خیابانها حضور داشت.

اردبیل: مردم با گارد ضد شورش درگیری شدیدی داشتند و شعار «بیشرف؛ بیشرف» میدادند.

چابهار: مردم تجمع کرده و شعار «مرگ بر روحانی» میدادند.

ارومیه: مردم تجمع کرده و شعار «مرگ بر دیکتاتور» میدادند.

نهاوند: مردم تجمع کرده شعار «نترسید؛ نترسید؛ ما همه با هم هستیم» سر دادند.

خوی: مردم خوی تجمع کردند. آنها شعار «مرگ بر دیکتاتور»؛ سر دادند.

سنندج: مردم سنندج تجمع کرده و با گارد ضدشورش درگیر شدند.

مراغه: مردم به سمت نیروی انتظامی سنگ پرتاب کرده و صحنه جنگ و گریز شده بود. مردم به فرمانداری حمله کرده و تابلو آن را میکنند و به پلیس «بیشرف؛ بیشرف» میگویند.

لاهیجان: در لاهیجان مردم تجمع کردند و شعار میدادند

بهشهر: مردم در بهشهر تجمع کردند. گارد ضدشورش مردم را میزد.

خرمدره: مردم خرمدره با نیروی انتظامی درگیر شده و شعار «نترسید؛ نترسید؛ ما همه با هم هستیم»‌ سر دادند. گارد ضدشورش به مردم گاز اشک آور میزد؛ مردم هم به سمت آنها گاز اشک آور را پرتاب میکردند.

تاکستان: جمعیت زیادی با شتاب حرکت کرده و شعار «نترسید؛ نترسید؛ ما همه با هم هستیم» سر دادند. در چهارراه غفاری جوانان با چوب و سنگ به یک کیوسک پلیس حمله کردند. مردم به یک حوزه علمیه حمله کردند و فریاد میزنند: «دوربین؛ دوربین».

تبریز:‌ مردم تبریز با نیروهای انتظامی و گارد ضدشورش در حالت جنگ و گریز بودند. در منطقه آبرسان؛ نیروی انتظامی سعی میکند مردم را پراکنده کند.

اراک: در خیابان قائم مقام؛ مردم در وسط خیابان سطلهای آشغال را آتش زده و شعار «مرگ بر خامنه ای» سر دادند خیابان از ماشینهای بسیج و موتورهای آنها پر شده بود.

خرم آباد: در خرم آباد در خیابان انقلاب؛ جنگ و گریز بین مردم و گارد ضدشورش در جریان بود

اسدآباد: در اسدآباد مردم در جنگ و گریز بودند. گارد ضدشورش مردم را تعقیب میکرد.

ایذه: مردم تظاهرات کردند. این تظاهرات تا پاسی از شب ادامه داشت. گارد اقدام به شلیک به سوی مردم کردند. یکی از پزشکان در ایذه گفت: «کنترل شهر دست مردم است. تا بحال ۱۰نفر کشته و بیشتر از ۳۰نفر مجروح شده‌اند». از نیروهای گارد ضدشورش نیز ۳نفر بدست مردم کشته شدند. صدای تیراندازی و آژیر آمبولانسها در سطح شهر به گوش میرسد.

مردم ایذه از عموم مردم ایران خواستند که به کمک آنان بشتابند و از مردم شهر خواسته اند تا خیابانها را ترک نکنند و تا تعیین تکلیف وضعیت در خیابان بمانند.

رژیم برای اینکه امکان انتشار خبرها از این شهر به بیرون نباشد؛ خطوط اینترنت را بشدت ضعیف کرده است.

 

۱۱دی۹۶:

تهران: در میدان ونک تجمع شکل گرفت. مردم حالت تهاجمی داشته و با شتاب حرکت میکردند و شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر میدادند. نیروی ضدشورش هم در میدان ونک به فاصله چند متر از همدیگر ایستاده بود.

در میدان انقلاب مردم شعار «مرگ بر دیکتاتور» داده و نیروی انتظامی هم گاز اشک آور شلیک میکرد.

مقابل دانشگاه تهران؛ نیروی انتظامی و گارد ضدشورش به صورت فشرده و به صف ایستاده بودند مردم هم به صورت پراکنده حضور داشتند

در میدان انقلاب؛ خیابان کارگر؛ موتورسواران انتظامی روی مردم میرفتند.  مردم شعار «مرگ بر دیکتاتور»؛ «سرنگون؛‌ سرنگون» میدادند.

در میدان آزادی گارد ضدشورش مستقر و ترافیک ایجاد کرده بود

در نقطه ای از تهران جنگ و درگیری مردم با نیروی انتظامی بود. نیروی انتظامی با باتوم مردم را میزدند؛‌ مردم هم جمعی به نیروی انتظامی حمله میکردند.

در میدان آزادی گارد ضدشورش مستقر بود و ترافیک ایجاد کرده بود.

در تهران در میدان ونک مردم حالت تهاجمی داشتند و شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر میدادند.

در میدان انقلاب مردم شعار «مرگ بر دیکتاتور» میدادند و نیروی انتظامی هم گاز اشک آور شلیک میزد.

در میدان انقلاب و خیابان نواب؛ شب گارد ضدشورش بسیار فشرده و با موتور و پیاده بودند و فضای حکومت نظامی حاکم کرده بودند.

در میدان انقلاب؛ خیابان کارگر؛ موتورسواران انتظامی روی مردم میرفتند. مردم هم فرار میکردند. یک زن فریاد میزد: «نزن؛ نزن؛ یا امام زمان». مردم شعار «مرگ بر دیکتاتور»؛ «سرنگون؛‌ سرنگون» میدادند.

در سید خندان گارد ضدشورش با مردم درگیر شد و به سمت یک پیک موتوری شلیک کرد. موتورسوار تعادل خود را از دست داد و افتاد. مردم با دیدن این صحنه به گارد حمله کردند.

نیروی انتظامی با باتوم مردم را میزد؛‌ مردم هم جمعی به نیروی انتظامی حمله میکرده و شعار «بریز بیرون هموطن؛ حقتو فریاد بزن»سر میدادند.

کرمانشاه: در میدان آزادی جمعیت زیادی جمع شده و شعار «مرگ بر روحانی» سر دادند. گارد ضدشورش مردم را دنبال کرده و مردم هم شعار «بیشرف؛ بیشرف» سر دادند.

مردم در حالت جنگ و گریز بوده و شعار میدادند: «ما بچه های جنگیم؛ بجنگ تا بجنگیم»؛ مردم تابلوی بسیج را کامل از جا کندند.

رشت: در رشت در چهارراه میکائیل مردم تظاهرات کرده و شعار «مرگ بر دیکتاتور» دادند.

یزد: مردم تجمع کرده و شعار میدادند.

نورآباد ممسنی: مردم در تجمع تهاجمی بوده؛ در خیابانها آتش روشن کرده و خیابان را بستند.

نهاوند: نیروی انتظامی و گارد ضدشورش بصورت یگانی در خیابانها رژه میرفتند و با باتوم روی سپرهای خود میکوبیدند. هزاران نفر در خیابانها تجمع کرده و شعار «نترسید؛ نترسید؛ ما همه با هم هستیم» سر میدادند.

نجف آباد: مردم نجف آباد تجمع کردند.

تاکستان: مردم تاکستان با گارد ضدشورش در جنگ و گریز بود. گارد به سمت مردم تیراندازی میکرد.

همایونشهر: مردم شعار «مرگ بر دیکتاتور»؛ «ایرانی باغیرت؛ حمایت؛ حمایت» سر دادند. در تجمع حضور زنان چشمگیر بود.

شهرضا: فضای شهر متشنج بود. مردم گارد ضدشورش را هو کرده و شعار میدادند: «هیهات مناالذله»؛

دورود:‌ در دورود رژیم نیروهای بسیج را به صورت گله ای وارد کرده بود.

ابهر: در ابهر گارد ضدشورش در میدان آزادی؛ انقلاب و امام حسین مستقر شده و پست ایست بازرسی برپا کرده بودند.

ایلام: در ایلام وزارت اطلاعات برای ترساندن مردم و جوانان این شهر روی موبایلهای آنها «اس.ام.اس» ارسال کرده بود. متن «اس.ام.اس» به این قرار بود: «شهروند گرامی باسلام؛ با توجه به سوءاستفاده دشمنان این مرز و بوم از مطالبات صنفی مردم، حضور در هرگونه تجمع غیر قانونی ممنوع میباشد. اداره کل اطلاعات استان ایلام».

اصفهان: در اصفهان یک حکومت نظامی اعلام نشده؛ برقرار بود. رژیم خطوط اینترنت و خط موبایلها را به شدت کند کرده استبود همه شبکه های اجتماعی در این شهر فیلتر شده بود. گارد ضدشورش سر هر چهارراه ایستاده بود.

اهواز:‌ در اهواز گارد ضدشورش در صفوف جمعی رژه رفته و به حالت بدو رو پایشان را زمین کوبیده و باتومشان را روی زره شان میکوبیدند.

مشهد: در مشهد گارد ضدشورش با ماشین و پیاده سرتاسر خیابان مستقر شده بود.

دهلران: مردم دهلران تظاهرات کرده و شعار میدادند: «آقا خدایی میکند؛ ملت گدایی میکند».

گیلانغرب: در گیلانغرب مردم در حال جنگ و گریز بوده و وسط خیابان آتش روشن کرده و به سمت گارد ضدشورش سنگ پرتاب میکردند.

قهدریجان اصفهان: مردم قهدریجان اصفهان تجمع کرده و شعار میدادند: «آخوند باید گم بشه»؛‌ در اثر شلیک گارد ضدشورش ۵نفر شهید شدند. بعد از مدتی یکی دیگر از مردم هم شهید شد. یکی از کشته ها ۱جوان ۱۵ساله بود. گارد ضدشورش حدود ۴هزار مأمور وارد شهر کرده بود. شهر حالت حکومت نظامی گرفته بود. کانون شورشی ۴۱۱ پیام صوتی داد:«تعدادی شهید شدند؛ نگذارید خون شهیدان پایمال شود؛ سریعا به ما کمک کنید».

سنندج: در سنندج گارد ضدشورش خیلی زیاد بود. مردم با گارد حالت جنگ و گریز داشتند. گارد به سمت مردم حمله کرده؛ مردم هم شعار «مرگ بر دیکتاتور» میدادند.

بانه: مردم در بانه برای مهار کردن موتورسوران از میخ چند پر برای پنچر کردن موتورها و میله های بلند برای پرتاب سمت چرخها استفاده کردند.

کنگاور: در کنگاور مردم شعار میدادند: «نیروی انتظامی؛ حمایت؛ حمایت».

کرج: در کرج در سه راه گوهردشت؛ مردم جاده را بستند. گارد ضدشورش به مردم تیراندازی میکند و مردم حالت جنگ و گریز دارند.

مردم دادگاه را تصرف کرده و پروندهها؛ عکسهای خامنه ای و خمینی را آتش زدند. مردم ۱باتوم را به غنیمت گرفته و شعار میدادند:‌ «کرجی میمیرد؛ ذلت نمیپذیرد».

در زیر پل جمهوری؛ گارد ضدشورش گاز اشک آور شلیک میکرد. مردم و گارد در جنگ و گریز بودند.

در منطقه کوی کارمندان شمالی مأموران انتظامی تیر هوایی میزدند و از نارنجک هم استفاده میکردند. تعدادی از ارازل و اوباش و لباس شخصی هم در بین مردم هستند.

هشتگرد:‌ مردم شعار «این آخرین پیامه؛ هدف فقط نظامه» سر دادند.

تویسرکان: به صورت شهر جنگ زده شده بود. گارد شلیک مستقیم کرده و مردم تیر میخوردند.

شادگان: جنگ و گریز بین مردم و گارد ضدشورش بود. گارد گاز اشک آور زیادی پرتاب کرده بود. گارد به سمت مردم شلیک میکرد.

مسجد سلیمان: مردم عکس خامنه ای را پایین کشیده و پاره کردند و شعار «مرگ بر خامنه ای» دادند.

قشم:‌ در قشم یک یگان ویژه به مردمی که در خیابانها بودند میگفتند: «ما یگان ویژه شدیم که با اجنبی بجنگیم نه با شما». این یگان ویژه به مردم پیوست.

همدان: در همدان مردم شعار میدادند: «خامنه ای قاتله؛ ولایتش باطله».

بندر انزلی: در بندر انزلی در خیابان چراغ برق مردم به خیابان آمده و تظاهرات کردند.

تبریز: در تبریز فضای شهر ملتهب بود و مردم دسته دسته در خیابان بودند.

زنجان: در زنجان مردم در جنگ و گریز با گارد ضدشورش و نیروی انتظامی بودند. گارد به سمت مردم شلیک میکرد.

 

۱۲دی۹۶:

تهران: تظاهرات از بعدازظهر از قسمت غرب (خیابان ستارخان به سمت فلکه دوم صادقیه)؛ شرق (مسیرهای منتهی به میدان نبوت)؛ مرکز (خیابان کارگر شمالی) شروع شد. از صبح دورتادور و در مقابل دانشگاه تهران گارد ضدشورش و نیروی انتظامی ایستاده بودند. نیروهای موتورسوار گارد ضدشورش برای ایجاد فضای رعب و وحشت؛ رژه میرفتند؛ مردم هم در مقابل شعار «توپ تانک فشفشه؛ آخوند باید گم بشه» سر میدادند. گارد هم به مردم حمله میکرد.

در خیابان ولیعصر نیروی انتظامی سوار بر موتورهایشان ایستاده بودند. مردم شعار میدادند

مردم در میدان انقلاب؛ خیابان جردن و خیابان جمهوری تجمع داشتند و شعار «نترسید؛ نترسید؛ ما همه با هم هستیم» را میدادند.

در مقابل زندان اوین؛ دراویش که زندانی دارند روی زمین نشسته و تحصن کردند تا از انتقال زندانیان؛ ممانعت کنند.

خبرنگار سیمای آزادی از تهران تصاویری از تظاهرات مردم را مخابره میکند و همزمان میگوید: «شاه سلطان ولایت؛ مرگت فرا رسیده؛ آتش جواب آتش؛ برادر مسعود؛ حاضر؛ حاضر؛ حاضر هستم».

اهواز: مردم در اهواز تجمع کرده و شعار «نیروی انتظامی؛ حمایت؛ حمایت»‌ دادند. در اهواز رژیم اطلاعیه ای به کلیه ادارات و ارگانها داده و گفته بود روز چهارشنبه ۱۳دی یک تظاهرات دولتی از میدان مولوی به سمت خیابان سلمان فارسی برگزار میشود و در پایان مراسم سخنرانی است. در این اطلاعیه گفته شده است که بایستی پرسنل ادارات و ارگانهای دولتی در این تظاهرات دولتی شرکت کنند.

ساری: در ساری گارد ضدشورش در مقابل ساختمان صدا و سیما به صورت گسترده حضور داشت.

ایذه: در ایذه مسیرهای منتهی به میدان شهر؛ توسط نیروی انتظامی با تابلو ایست؛ بسته شده و نیروی انتظامی در محل ایستاده بود.

مشهد: گله های گارد ضدشورش سوار بر موتور و پیاده در خیابانهای مشهد حضور داشتند. غلظت نظامی در شهر بالا بود. یکی از تظاهرکنندگان با ضربه باتوم بیهوش شده بود و مردم دور او جمع شده و شعار «پلیس ما؛‌ ننگ ما» سر داده بودند. ساعت هفت عصر به وقت ایران؛ غلظت نظامی در شهر بسیار بالا بود. گارد ضدشورش در خیابانها بصورت گسترده حضور داشت. ساعت ۸شب به وقت ایران؛ در پارک ملت؛ مردم در جنگ و گریز بودند. موتور نیروی انتظامی را آتش زده و شعار «مرگ بر دیکتاتور» میدادند.

سنندج:‌ در سنندج مردم از ساعت ۵ صبح تجمعشان را شکل دادند و شعار میدادند. به دلیل حکومت نظامی در سنندج؛ گارد ضدشورش اقدام به دستگیری ۱۳ نفر و انتقال آنانبه زندان منتقل کرد.

رشت: مردم رشت در کوچه پس کوچه های منتهی به سبزه میدان به سمت بسیجیان نارنجک دستی پرتاب میکردند.

تبریز: در تبریز گارد ضدشورش و نیروی انتظامی سواره و پیاده برای جلوگیری از تجمع مردم در میدان ساعت؛ مستقر شده بودند.

کرج (گوهردشت): در گوهردشت کرج؛ مردم آتش روشن کردند و شعار «زندانی سیاسی؛ آزاد باید گردد» میدادند. گارد ضدشورش به سمت مردم یورش میبرد و مردم شعار «بیشرف؛ بیشرف»‌ میدادند.

کاشان:‌ در کاشان؛ مردم در مقابل دادگستری تجمع کرده و دادگستری را به آتش کشیدند. مردم شعار میدادند: «توپ تانک فشفشه؛ آخوند باید گم بشه».

بهبهان: در بهبهان مردم حوزه علمیه شهر را آتش زدند.

لنجان: مردم در لنجان مسلحانه به فرمانداری لنجان حمله کردند.

تاکستان: در تاکستان گارد ضدشورش بصورت فشرده و متراکم در سطح شهر به صورت موتور سوار و پیاده حضور داشتند. مردم ساختمان تبلیغات اسلامی را آتش زدند.

اسلام آباد غرب: در اسلام آباد غرب نیروی انتظامی یکی از نفرات تظاهرکننده را گرفته بود؛ مردم شعار «ولش کن؛ ولش کن»‌ سر دادند. مردم با نیروی انتظامی در حال جنگ و گریز هستند.

قهدریجان: در قهدریجان خانواده های دستگیر شدگان مقابل سپاه و سایر ارگانهایی رژیم؛‌ تجمع کرده بودند.

حاجی آباد: مردم در حاجی آباد (مرکز شهر زرین دشت در استان فارس)؛ دکل اصلی صدا و سیما را بطور کامل تخریب کردند. در نتیجه تمام شبکه های تصویری و صوتی رژیم از دسترس خارج شد.

بانه: در بانه در مناطق مختلف؛ مردم روی دیوارها؛ ساختمان صدا و سیما؛ دانشگاه و … شعار «مرگ بر خامنه ای»؛ نوشته بودند.

زاهدان:‌ یک دختر دانش آموز در سیستان و بلوچستان عکسهای خمینی را از کتابهایش پاره کرد و سوزاند

اصفهان: مردم در اصفهان تجمع کرده و شعار «توپ تانک فشفشه؛ آخوند باید گم بشه»؛ سر دادند. مردم خیابان کهن دژ را به تصرف کامل خود درآورده و شعار «میکشم؛ میکشم آنکه برادرم کشت» را سر داده بودند و گارد و بسیجی ها پا به فرار گذاشتند.

همدان: مردم همدان وارد پایگاه بسیج به نام شفیعی شده و آن را تصرف کردند.

اردبیل در اردبیل گشتهای پیاده گارد ضدشورش در شهر گشت میدادند. فضای شهر ملتهب بود.

ارومیه:‌ در ارومیه مردم تجمع کرده و با گارد ضدشورش که به مردم حمله میکرد؛ در جنگ و گریز بودند. گارد به یک خانم حمله کرد؛ مردم جلو رفته و آن خانم را نجات دادند.

خرم آباد: در خرم آباد مردم در خیابان تجمع کرده و شعار «میکشم؛ میکشم هر که برادرم کشت» را سر داده بودند.

ادامه دارد ….

قسمت سوم کرنولوژی قیام را در اینجا بخوانید 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود