تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

0

تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز
روز شنبه ۱۲ خرداد ۹۷، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در سومین روز اعتصاب خود، مانند روزهای گذشته به تجمعات اعتراضی خود در مقابل استانداری خوزستان ادامه داده و خواهان تحقق مطالبات خود شدند.

این کارگران، نسبت به شرایط حاکم بر کارخانه و نبی توجهی مسئولین برای پایان دادن به بحران تولید و پرداخت هر چند ماه یکبار حقوقها در این مجتمع بزرگ صنعتی بشدت معترضند و خواهان راه اندازی همه خطوط تولیدی برای پایان بخشیدن به بلاتکلیفی موجود و شرایط مشقت باری هستند که در نتیجه بحران تولید بیش از چهار هزار کارگر این کارخانه و خانواده هایشان را در خود فرو برده است.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد به هنگام اعتراض خود شعار میدادند:
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز، گروه ملی فعال صاحب عزاست امروز
درود بر ستمگر ، مرگ بر کارگر
استاندار بی کفایت نمی خوایم
ما حقوق نداریم
سپس کارگران در مقابل استانداری خوزستان، دست به راهپیمائی به سمت خیابان کیان پارس زدند و خواهان تحقق مطالبات خود و خلع مالکیت از موسوی شدند.

در پی این تجمع اعتراضی که برای سومین روز متوالی انجام میشود مسئولین استانداری خوزستان وعده پرداخت دو ماه حقوق معوقه و واگذاری شرکت به بانک ملی را تکرار کردند.

تکرار وعده واگذاری گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به بانک ملی از سوی مسئولین استانداری خوزستان در حالی انجام میشود که پیشتر استاندار خوزستان اعلام کرده بود شرکت به بانک ملی واگذار شده است. اما علیرغم این ادعا از سوی استانداری خوزستان، موسوی و تیم مربوطه اش همچنان در کارخانه حضور دارند و و درحال فروش برخی قطعات تولیدی و ضایعات فلزی موجود میباشند.
همچنین موسوی طی نامه ای به کارگران اعلام کرده است بدلیل عدم اجرای تعهدات کتبی و شفاهی برای راه اندازی شرکت با ظرفیت کامل، از اول اسفند ماه سال گذشته تقاضای فسخ معامله سهام شرکت را برای بانک ملی ارسال کرده است اما تاکنون بانک از تحویل شرکت طفره رفته و سهام شرکت همچنان در اختیار ایشان است.

سردواندن کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از سوی کارفرما و استانداری خوزستان و بانک ملی بر سر بازگرداندن شرکت به بانک ملی(مالک قبلی) و راه اندازی تولید کارخانه با ظرفیت کامل در حالی همچنان ادامه دارد که بیش از ۴هزار کارگر این مجتمع بزرگ صنعتی و خانواده هایشان بدلیل عدم پرداخت حقوق ماههای اسفند سال گذشته و فروردین و اردیبهشت سالجاری و همچنین عدم تمدید دفترچه های درمانی شان بدلیل واریز نکردن حق بیمه های آنان به حساب سازمان تامین اجتماعی در شرایط بسیار سخت و مشقت باری قرار دارند.

اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در حالی برای سومین روز متوالی ادامه دارد که کارگران کارخانه لوله سازی اهواز نیز که در جاده اهواز خرمشهر قرار دارد دست به اعتصاب زده اند.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که طی اعتصاب قدرتمند خود در اسفند ماه سال گذشته موفق به دست یابی به بخش اعظم مطالبات خود شدند اعلام کرده اند تا حصول نتیجه و دستیابی به خواستهایشان به اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود در مقابل استانداری خوزستان ادامه خواهند داد.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود