تجمع اعتراضی کارگران کاشی کویر یزد

0

تجمع اعتراضی کارگران کاشی کویر یزد
شب یکشنبه ۱۷ تیر ۹۷، کارگران کارخانه کاشی کویر یزد در اعتراض به نپرداختن حقوق و وضعیت معیشتی خود مقابل قضاییه این شهر دست به تجمع زده و خیابان فرخی را بستند.
کارگران کاشی کویر یزد، همراه با خود بنری داشتند که روی آن نوشته شده بود:
ما کارگران کاشی کویر یزد گرسنه‌ایم
کارگران همچنین با طنز و کنایه به حکومت شعار میدادند:
مرگ بر کارگر درود بر ستمگر
کارگران کاشی کویر یزد تا کنون بارها برای دستیابی به حقوق خود دست به اعتراض زده اند اما تا کنون هیچ پاسخی به مطالبات آنها در رابطه با حقوق از دست رفته‌شان داده نشده است.
در ایران، پرداخت نشدن دستمزد، حق بیمه و دیگر مطالبات کارگران در مناطق مختلف، از مهمترین مشکلات آنها است. کارگران در واکنش به این موضوع اقدام به اعتراض‌های صنفی، از جمله اعتصاب،‌ کرده‌اند.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود