اعتراض کارگران ماشین‌آلات صنعتی تبریز

0

اعتراض کارگران ماشین‌آلات صنعتی تبریز
کارگران ماشین‌آلات صنعتی تبریز از عدم پرداخت معوقات معترض هستند.
شرکت ماشین‌آلات صنعتی تبریز پس از ۱۱ سال خصوصی‌سازی ناموفق، سال گذشته توسط شرکت تراکتورسازی تبریز خریداری و در مجموعه‌ی این شرکت قرار گرفت. کارگران این شرکت مدعی هستند که مالک جدید از اجرای ماده‌ی ۱۲قانون کار سر باز می‌زند.

یکی از فعالان کارگری درباره شرایط کنونی این مجموعه صنعتی گفت: طبق ماده ۱۲قانون کار، مالک جدید با خرید کارخانه باید تمام مطالبات گذشته کارگران را پرداخت کند. این مطالبات اعم از سنوات، سختی و زیان‌آور و مطالبات مالی معوقه است اما شرکت تراکتورسازی زیر بار نص قانون نمی‌رود.

وی ادامه داد: تبصره‌ یک همین قانون دیون کارگران را دیون ممتازه می‌داند با این حال طلب کارگران از مالک قبلی وارد سهم غرمایی شده است. یعنی با اینکه کارگر دیون ممتازه محسوب می‌شود و مطالباتش باید آنی پرداخت شود، با آن‍ها همانند سایر طلبکاران برخورد می‌شود. طبق قانون اداره تصفیه و ورشکستگی باید ظرف سه ماه پول کارگران را نقدی پرداخت کند.

این فعال کارگری که خود در این مجموعه مشغول به کار است، گفت: طلب ما ظرف سه سال آن هم به صورت اقساطی قرار است پرداخت شود که کارگران ماشین‌آلات تا امروز هیچ مبلغی بابت سنوات پایان کار دریافت نکرده‌اند. تمام معوقات حقوقی ۹۴ تا امروز ۷ ماه است که پرداخت نشده است. کارگر در سود کارخانه شریک نبوده است که امروز در ضررش باید شریک شود. طبق سهم غرمایی که تعیین کرده‌اند، کارگران تنها به نیمی از طلب خود می‌رسند. این یعنی کارگری که ۶۰ میلیون از شرکت طلب دارد تنها ۳۰ میلیون آن را دریافت می‌کند.

کارگر دیگری گفت: در راستای واگذاری این واحد صنعتی، اداره تصفیه برای تک‌تک ما ضربالعجل دو روزه مشخص کرد و گفت کارگرانی که تا پایان وقت اداری وکالت‌نامه را امضا نکنند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی می‌شوند. مفاد این وکالت‌نامه در ارتباط با وضعیت مطالبات صنفی ما بود و طبق آن ما باید از مطالبات گذشته خود دست می‌کشیدیم. ما هم به دلیل شرایط معیشتی مجبور به امضای آن شدیم.

وی ادامه داد: به دلیل تخلفات قانونی که در زمان واگذاری این شرکت انجام شد؛ ماده ۱۲ قانون کار در تفاهم‌نامه اجرا نشده است. برای همین آینده کارگران در خطر است. کارفرما باید در زمان بازنشستگی سختی و زیان‌آور را باید به بیمه پرداخت کند اما مالک جدید تنها مدت زمانی که ما در زمان بعد واگذاری کار کرده‌ایم، را پرداخت می‌کند.

وی در ادامه افزود: به دلیل نبود اجرای ماده‌۱۲ قانون کار، کارگر در زمان بازنشستگی در بروکراسی اداری گیر خواهد کرد و به هیچ چیز نخواهد رسید. با این اوصاف کارگر اگر بیمه بیکاری می‌گرفت، بهتر بود. اجرایی نشدن این قانون فقط مختص کارگران ماشین‌آلات صنعتی نیست بلکه تمام شرکت‌هایی که به علت ورشکستگی واگذار می‌شوند با این معضل روبه‌رو هستند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود