تجمع اعتراضی کارگران شرکت گیربکس سازی میانرو

0 126

تجمع اعتراضی کارگران شرکت گیربکس سازی میانرو
صبح روز سه‌شنبه ۱۹ تیر ۹۷، کارگران شرکت گیربکس سازی میانرو در شهر میانه اقدام به تجمع اعتراضی در محوطه شرکت کردند.
کارگران شرکت گیربکس سازی میانرو خواستار استعفای مدیر عامل این شرکت و رسیدگی به سایر خواسته های خود هستند. این کارگران در تجمع اعتراضی امروز خود یکصدا فریاد می زدند: استعفا استعفا

مطالبات و اعتراضات کارگران شرکت گیربکس سازی میانرو از این قرار است:
۱_دریافت حداقل دستمزد کارگری، با سابقه بیش از ۱۰ سال
۲_تخصیص قراردادهای یکماه
۳_اعتراض به تهدید به اخراج از طرف مدیر عامل چیذری
۴_ نبود مدیر کارخانه، جهت رفع امور فنی و به روز کارخانه
۵_برداشت درآمدهای کارخانه میانرو و عدم توسعه میانرو از سال تاسیس شرکت تا کنون
۶_هرم مدیر عامل در راس، پسر در مدیر مالی؛ زن در امور بازرگانی و … با استخدام رسمی
۷_ برداشت اعتبارات و وامهای شرکت میانرو از شهر میانه به نفع شرکتهای دیگر
۸_دریافت حقوق های نجومی ۱۸ میلیون تومانی مدیر عامل و دیگر نفرات دفتر میانرو در تهران
۹_ تخصیص حداقل دستمزد حق العمل برای تولید و تراشکاری قطعات بلنک از سال تاسیس شرکت میانرو تا به امروز
۱۰_ توجه به کارکنان با سابقه و خاک خورده شرکت
۱۱_ کافی نبودن حقوق کارکنان با حداقل دستمزدهای قانون کار با اعمال نظر کارفرما
۱۲_ تعیین مدیر امور بازرگانی زن (پارسائیان) بدون مدرک تخصصی مرتبط و همه کاره شرکت با استخدام رسمی
۱۳_استفاده از منابع شرکت (میهمانسرا، میوه، درآمد حاصل از فروش پلیسه، درآمد خالص سالیانه، استخدام رسمی خود و فرزندان و …) به نفع خود

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود