تجمع کارگران بیکار شده کارخانه رنگین نخ سمنان

0

تجمع کارگران بیکار شده کارخانه رنگین نخ سمنان
صبح روز یکشنبه ۲۴ تیر ۹۷، جمعی از کارگران بیکار شده کارخانه رنگین نخ سمنان، برای چندمین بار در اعتراض به نپرداختن مطالبات مزدی خود، در مقابل استانداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

این کارگران، نزدیک به۵۰ کارگر رسمی شرکت رنگین نخ می‌باشند که از سال ۹۲ همزمان با تعطیلی کارخانه برای دریافت معوقات مزدی دوران اشتغال و نیز سنوات پایان خدمت معطل مانده‌اند.

به گفته این کارگران، بعد از گذشت حدود ۵ سال از زمان بیکاری مراجعه آنان برای وصول مطالباتشان از سوی نهادهای مختلف دولتی، پیگیری‌ها بی‌نتیجه بوده و آنها همچنان سرگردان هستند.
همچنین گفته می‌شود، کارگران رنگین نخ سمنان جدا از مطالبات مزدیشان، سالهاست مشمول بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور هستند اما امکان بازنشستگی برایشان فراهم نشده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود