تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کیان تایر در تهران

0

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کیان تایر در تهران
روز سه شنبه ۲۶ تیر ۹۷، کارگران بازنشسته کیان تایر در اعتراض به نپرداختن مطالبات شان در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.

حدود ۴۰۰ کارگر بازنشسته کیان تایر که پس از سال ۹۰ بازنشسته شده‌اند هنوز سنوات پایان خدمت خود را دریافت نکرده‌اند. کارگران بازنشسته می‌گویند که هر یک از آنان ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان از کارخانه طلبکارند.

کارگران بازنشسته کیان تایر تا کنون به دفعات، به امید اینکه تغییری جدی در وضعیت پرداخت مطالبات آنها صورت پذیرد مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود