کارگران بازنشسته کیان تایر فراخوانی برای تجمع اعتراضی دادند

0

کارگران بازنشسته کیان تایر فراخوانی برای تجمع اعتراضی دادند

کارگران بازنشسته کیان تایر برای پیگیری مطالبات پاسخ نگرفته اعلام تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد .

کارگران بازنشسته کیان تایر اعلام کردند که برای پیگیری عدم دریافت سنوات بازنشستگی خود ،روز سه شنبه ۷ آذر ماه ۹۶، ساعت ۹  صبح ٬مقابل وزارت صنعت و معدن، خیابان سمیه تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.

بازنشستگان در اعتراض به اینکه سالهاست در پی عدم پرداخت کامل مطالبه خود با  کارفرمای شرکت درگیر هستند و ادامه این شرایط برایشان غیر قابل تحمل است ،در مذاکرات خود با مسئولین وزارت صنعت و معدن که حدود دوساعت به طول انجامید بارها خواهان حل مسالمت آمیز  مشکلات خود بوده اند و  جلسه ایی برای حل این معضل با حضور  وزیر صنعت و معدن در شرکت کیان تایر برگزار کرده بودند . که در آن مسئله واگذاری کامل سهام شرکت به  بانک سپه (که خود از بزرگترین طلبکاران شرکت میباشد)از طرف مسئولان وزارت مطرح شد.و همان جلسه هم  تاکید کارگران بر تجمع اعتراضی قدرتمندتر در صورت محقق نشدن وعده مسئولین ، به اتمام رسید.

اما با این وجود  هیچ پاسخی به کارگران و بازنشستگان زحمتکش کیان تایر داده نشد . به همین دلیل برای پیگیری مطالباتشان روز سه شنبه ۷ آذر ماه ۹۶، ساعت ۹  صبح ٬مقابل وزارت صنعت و معدن، خیابان سمیه تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود