کارگران آب معدنی داماش با ۳ روز تجمع اعتراضی حکومت را عقب نشاندند

0
به دنبال تجمع اعتراضی سه روز گذشته کارگران آب معدنی داماش روز گذشته (۲۳ تیرماه) کارفرما یک ماه از مطالبات ۳ ماهه  آنان را پرداخت کرد و کارگران موقتا به اعتراض خود خاتمه دادند.
این کارگران که دستمزد فروردین خود را دریافت کرده‌اند، در ادامه اظهار داشتند: هنوز دو ماه مطالبت مزدی پرداخت نشده که مربوط به ماه‌های اردیبهشت و خرداد ماه است، از کارفرما طلبکاریم.
به گفته آنها، کارفرما روز گذشته وعده پرداخت یک ماه دیگر از مطالبات مزدی کارگران را در چند روز آینده داده است. بر همین اساس؛ تمامی کارگران از ساعت پایانی کار روز گذشته به کار خود بازگشته‌ و فعالیت تولیدی خود را از سر گرفته‌اند.
بنا به اظهارات این منابع کارگری در کارخانه آب معدنی داماش، جدا از مشکل معوقات مزدی از ابتدای سال جاری حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده و در حال حاضر مشکلات بیمه‌ای ناشی از عدم تمدید دفترچه‌های درمانی این تعداد کارگر و خانواده‌هایشان به مشکلات معیشتی آنان افزوده است.
گفتنی است از روز ۲۰ تا ۲۳ تیر ماه جاری به مدت سه روز حدود ۳۰ کارگر کارخانه آب معدنی داماش برای پیگیری معوقات مزدی خود دست به اعتراض زده بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود