تجمع اعتراضی کارکنان شرکت کالای پتروشیمی ماهشهر

0

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت کالای پتروشیمی ماهشهر
‌روز یکشنبه ۱۳ خرداد ۹۷، جمعی از کارکنان شرکت کالای پتروشیمی به همراه خانواده‌هایشان، در منطقه ویژه ماهشهر در اعتراض به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و بیکار شدن روز افزون کارگران فعال در این شرکت، تجمع اعتراضی برپا کردند.

روند خصوصی سازی شرکت‌های پتروشیمی در ایران از نزدیک به یک دهه پیش آغاز شده و این شرکتها در چندین شهر دست به اخراج و تعدیل نیروها زده اند.

طی سالهای گذشته شرکت‌های پتروشیمی تبریز و فجر ماهشهر شاهدچندین اعتراض و اعتصاب کارگران در اعتراض به تعدیل نیروها و پرداخت نشدن مزایا بوده‌اند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود