تجمع اعتراضی کارکنان تعاونی سهام عدالت مقابل وزارت اقتصاد و دارایی رژیم در تهران

0

تجمع اعتراضی کارکنان تعاونی سهام عدالت مقابل وزارت اقتصاد و دارایی رژیم در تهران
صبح روز شنبه ۵ اسفند ماه ۹۶، کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت در اعتراض به پرداخت نشدن ۳۶ ماه مطالبات مزدی خود از سازمان خصوصی‌سازی؛ برای چندمین بار مقابل وزارت اقتصاد و دارایی رژیم دست به تجمع زدند.

پیش از این نیز کارکنان سهام عدالت طی ماه های گذشته در مقابل مجلس تجمع کرده بودند که نتیجه‌ای نداشته است؛ و طی آن برخی از تجمع‌کنندگان در مسیر برگشت به شهرهای خود در جاده اراک تصادف شدیدی داشتند که دو نفر از رانندگان جان باخته و کارکنان سهام عدالت نیز دچار جراحت شدیدی شدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود