چهارمین روز تجمع اعتراضی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

0 96

روز پنج‌شنبه ۱۷ آبان ۹۷، جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای چهارمین روز دست به تجمع اعتراضی زدند.
این تجمع در اعتراض برای خلع ید مدیریت ناوارد و نالایق و دزد بخش خصوصی و برگشت شرکت نیشکر هفت تپه به بخش دولتی شکل گرفته است.

طی اعتراضات متوالی حکومت و مسئولین کارخانه با هر طرفندی قصد دارند تا تجمعات کارگران را متفرق کنند.
طی این اقدامات متنی از جانب کارگران برای هوشیاری سایر همکارانشان منتشر شده است که در زیر آمده است:

کارگران هوشیار باشیم، دسیسه کارفرما برای مقابله با اعتصاب و آزاد شدن از زندان در راه است.
قرار است فردا وسایلی برای کارخانه رب بیاورند که بگویند ما با ارز وسایل خریدیم.
۱ . اصلا این وسایل کجا بودند؟
۲. چرا در این برهه از زمان این وسایل رسیدند؟
۳. این همه ارز ۸۰۰ میلیون دلار با ارائه چه مدارکی گرفته شده است؟
۴. آیا همه وسایل کارخونه رب و زغال ۸۰۰ میلیون دلار است؟
۵. اگر ۸۰۰ میلیون دلار برای احداث چند شرکت صوری گرفته شده است چرا هیچ کارگری استخدام نکردند؟
۶. آیا واقعا ۸۰۰ میلیون دلار فقط خرج منطقه هفت تپه میکنند؟
۷. آیا میدانید ۸۰۰ میلیون دلار بودجه چند استا ن کشور میشود؟
۸. آیا میدانید ۸۰۰ میلیون دلار یعنی چه؟

اهالی هفت تپه از دسیسه‌های جدید هوشیار باشید.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سومین روز اعتصاب خود به کارگزاران حکومتی هشدار جدی داده‌اند اگر تا روز شنبه هفته آینده به خواسته‌هایشان پاسخ داده نشود، اعتصاب را به بیرون از شرکت منتقل خواهند کرد.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود