چهارمین روز اعتراض چغندرکاران و بستن کارخانه در نقده

0

روز یکشنبه ۲۱ مرداد ۹۷، به دنبال بی اعتنایی کارگزاران حکومتی نسبت به پرداخت مطالبات بعد از اعتراض چغندرکاران کارخانه آذرقند نقده در ب این کارخانه همچنان بسته است.
تا امروز چهار روز از اعتصاب کشاورزان و چغندرکاران معترض نقده می‌گذرد اما کسی پاسخگوی معترضین نمی‌باشد.
کارکنان و کارگران کارخانه آذر قند نقده مجبور به ترک کارخانه شدند. این کارخانه از پرداخت بدهی های سال گذشته چغندرکاران خودداری می کند.
این در حالیست که کشاورزان در شهریور ۹۶ برداشت چغندرشان را انجام داده‌ و به کارخانه تحویل دادند. از آن زمان تاکنون مطالبات آنها پرداخت نشده است.
لازم به ذکرست که چغندرکاران نقده روز چهارشنبه ۱۷ مردادماه ۹۷، در اعتراض به پردخت نشدن بدهی یکساله شان، این کارخانه را در اختیار گرفته و مسئولان آنرا از کارخانه اخراج کردند و کارخانه را بستند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود