چهاردهمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری رانندگان کامیون

0 67

رانندگان کامیون ایران که در دور جدید اعتصاب سراسری خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریور ۹۷، در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان آغاز شده است، روز جمعه ۱۳ مهر ۹۷، برای چهاردهمین روز در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت.
اعتصاب سراسری کامیونداران در بیش از ۲۹۰ شهر در ۳۱ استان دومین هفته خود را نیز سپری میکند.

این اعتصاب برای چهاردهمین روز در بسیاری از شهرهای ایران از جمله: زرین‌شهر، ملایر، بندر امام‌خمینی، اردکان، سیرجان، شهر بابک، اراک، دزفول، شیروان، سنندج، گرگان و شاهرود، ادامه یافت.

محکوم کردن مریم رجوی نسبت به دستگیری اعتصاب‌کنندگان
عموم جوانان را به حمایت از اعتصابگران و مراجع حقوق بشری را به اقدام براي آزادی دستگيرشدگان فرا ميخوانم. رژيمی كه اعتصابگران را به اعدام تهديد ميكند، بايد از جامعه جهانی طرد شود

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود