پیام شادباش و محبت از سرزمین غیرت چهارمحال و بختیاری

0

دوستی از چهارمحال وبختیاری:

سلام و درود به بزرگ زن تاریخ ایران خانم رجوی وسلام ودرود بر همه رزمندگان وتلاش گران سازمان مجاهدین. از سرزمین غیرت و مردان چهارمحال وبختیاری حامل پیام شاد باش ومحبت هستم. از جانب غیور مردان وشیرزنان بختیاری. من کوچک تر از آن هستم که بتوانم قدردان وسپاس گذار زحمات نیم قرن شماها باشم مگر میشود سپاس گفت این همه خون وشهید در راه آزادی را.
فقط توانستم به پاس این همه از خودگذشتی شما وغیرتتون کاری کوچک  انجام بدهم که انزجار خودم وقومم از این نظام ستمگر را به همه ملت ایران وجهان نشان بدهم .
سپاسگذار خدمتگذار سازمان مجاهدین خلق.
س. از چهارمحال وبختیاری

 

يك هموطن از رشت:

پیام های آقای رجوی همیشه محکم و مصمم است. خمینی دستش به خون ۶ تا از دایی های من آلوده است، ما داریم برای ۹ دی آماده میشویم. خامنه ای هم 9 دی طرفدار هاشو از ۸۸ به بعد بیرون میاورد ولی پارسال همان ۹ دی گور خودشو کند واعتراضات شروع شد. میخواستن حکومت بزرگ شیعی درست کنند در کشور های همسایه، ولی ایران هم از دست شون در رفت و هزاران دشمن برای خودشان درست کردن.

 

نامه یک دوست از اصفهان:

من حتما در برنامه همیاری شرکت خواهم کرد، ما اینکارها و کمک ها را برای خودمون میکنیم، برای آزادی خودمون میکنیم، من فدای شما بشم که شما میتونین اونجا راحت زندگی کنین ولی به خاطر ما فعالیت میکنین، امیدوارم هر چه زودتر پیروزی به ثمر برسه و ما همدیگر رو میبنیم، جشن میگیریم، خواهر مریم رو میبینیم، من فقط به امید اون روزها فکر میکنم و نفس میکشم، اگر به فکر اون روزها نباشم این سختی ها من رو از پا درمیاورد، من آنقدر مشکلات دارم آنقدر مشکلات دارم که خدا میدونه فقط به امید اینکه روزی آزادی بشه و خواهر مریم بیاد بچه های مجاهد بیان زنده ام، چون من با بچه های مجاهد بودم، میدونم چقدر ماه هستن، من باهاشون بودم، هر چقدر ازشون بگم کمه.
به امید اینکه هر چه زودتر پیروز بشیم.

 

دوستی از رشت:

سلام بر مجاهدین مبارز، امروز یک دیوار نویسی انجام دادم، این کار ناقابل است، من در برابر اینهمه فداکاری شرمنده شما ها هستم، اميدوارم روزی در کنار برادرانم قرار بگیرم.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود