پیامهای نوروزی کانون‌های شورشی در شهرهای ایران

تهران، کرج، همدان، ایرانشهر، سرپل‌ذهاب، ساری، قزوین، ر شت، قم، زاهدان، اراک، ارومیه، بافق، اهواز، ماهشهر، هندیجان، کرج، لارستان، دزفول، ایذه، لاهیجان، اصفهان، مشهد، ساری، همدان و شیراز

0
تبریک سال نو توسط کانون‌های شورشی تهران، کرج و همدان
اعضای کانون شورشی ۱۵۹ تهران با نصب پوسترهایی از مسعود و مریم رجوی و جمله «مریم رجوی: پرشورترین تهنیتها نثار جوانان قیام آفرین» سال نو را تبریک گفتند.
اعضای کانون شورشی ۷۷۵ تهران نیز با نصب پوسترهای از مسعود رجوی و مریم رجوی با زیرنویس «سال نو می‌توان و باید به یک سال پر از قیام تبدیل شود» به مقابله با سرکوب و اختناق رژیم آخوندی پرداخته به پیشواز بهار رفتند.
جمعی از اعضای یکی از کانون‌های شورشی نیز کنار سفره هفت سین با بلند کردن پوستر و تراکت به رهبری مقاومت ایران تبریک گفتن، آنها شعار می‌دادند مسعود مریم عیدتان مبارک.
یکی از اعضای کانون شورشی مجاهد شهید فردین زمانی نیز با بلند کردن پوسترهای مسعود و مریم رجوی با زیر نویس مسعود مریم عیدتان مبارک، سال نو را تبریک گفت.
یکی از اعضای کانون شورشی ۴۰۰ نیز با بلند کردن پوستری از مسعود رجوی با جمله «نوروز ۹۸با آتش کانون‌های شورشی نوید بخش بهاران آزادی» و پوستری از مریم رجوی با جمله «سال نو می‌تواند و باید به یک سال پر از قیام تبدیل شود»، مقدم بهار را گرامی داشت.
در همدان نیز یکی از کانون‌های شورشی با بلند کردن تراکتهای «مسعود مریم عیدتان مبارک – مجاهدان اشرفی عیدتان مبارک» سال ۱۳۹۸را به رهبری و اعضای مقاومت ایران تبریک گفتند.
نوروز پیروز با سرنگونی آخوندها، عید ۹۸ بر مسعود و مریم و مجاهدان اشرفی مبارک باد تراکتی بود که توسط یکی از اعضای کانون‌های شورشی در تهران برافراشته شد.

تبریک سال نو توسط کانون‌های شورشی تهران، ایرانشهر، سرپل‌ذهاب، ساری، قزوین، ر شت و قم
نوروز ۹۸ بر مسعود و مریم و مجاهدان اشرفی مبارک، پیامی بود از طرف یکی از اعضای کانون‌های شورشی در تهران که بر شکوفه‌های یکی از پارکها نصب شده بود.
هوداران سازمان مجاهدین خلق در ایرانشهر نیز با تراکت «مقدم بهاران پیروزی خجسته باد، زیباترین وطن آزاد می‌شود» مقدم بهار و سال نو را تبریک گفتند.
همچنین جمعی از اعضای کانون‌های شورشی ایرانشهر با بلند کردن پوسترهای رهبر مقاومت در پیامی گفتند: برادر بزرگوار مسعود رجوی به کوری چشم آخوندهای حاکم بر ایران و ولایت فقیه جنایتکار خامنه‌ای، عید باستانی نوروز را به شما و کلیه خواهران و برادران در سازمان مجاهدین خلق ایران تبریک می‌گوییم، خلق بلوچ در همبستگی با سایر مردم ایران، از رژیم آخوندی بیزار است و انشا‌الله سزای جنایات آنها را با سرنگونی نشان خواهیم داد، درود بر همه مبارزین راه آزادی وطن عزیز مان، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد آزادی مردم ایران، عید ۱۳۹۸ مبارک باد.
در سرپل‌ذهاب نیز اعضای کانون شورشی سال نو را با تراکتها و شعارهای «مسعود مریم عیدتان مبارک» به رهبری مقاومت ایران تبریک گفتند.
در پیشواز بهار آزادی، ایران را از آخوندها جارو کنیم تراکتی بود که اعضای کانون شورشی ۶۹۸ ساری با بلند کردن آن فرا رسیدن سال نو را تبریک گفتند.
در قزوین نیز اعضای کانون شورشی ۷۹۸ با تراکت «بهاران خجسته، نوروز و آغاز سال ۱۳۹۸ بر مردم ایران مبارک» به پیشواز سال نو رفتند.
«نوروز ۹۸ با آتش کانون‌های شورشی، نوید بخش بهاران آزادی» نیز به‌ مناسبت آغاز سال نو توسط اعضای کانون شورشی ۵۹۸ در شهر رشت برافراشته شد.
اعضای کانون‌های شورشی از قم نیز سال نو را با تراکت «بهاران ۹۸ آزادی با سرنگونی آخوندها فرا خواهد رسید» گرامی داشتند.

تبریک سال نو توسط کانون‌های شورشی زاهدان، تهران، اراک، ارومیه و بافق
«سلام بر برادر مسعود و خواهر مریم عید شما مبارک باد سال ۹۸ را پیشاپیش به شما تبریک می‌گوییم، ما برای سرنگونی ولایت فقیه ظالم آماده هستیم و تا جان در بدن داریم در راه شما هستیم» مضمون پیام اعضای یکی از کانون‌های شورشی زاهدان بود که به‌ مناسبت سال نو ارسال کرده بودند.
یکی از اعضای کانون شورشی از تهران نیز در پیامی سال نو را به مسعود و مریم رجوی تبریک گفت.
کانون‌های شورشی اراک نیز با پوسترهای مسعود و مریم رجوی با زیرنویس برادر مسعود خواهر مریم عیدتان مبارک، نوروز ۹۸ را به رهبری مقاومت ایران تبریک گفتند.
اعضای کانون‌های شورشی ارومیه نیز با نصب پوسترهای مسعود و مریم رجوی سال نو را به رهبری مقاومت مردم ایران تبریک گفتند.
مجاهدین اشرف ۳ عیدتان مبارک جمله تراکتی بود که توسط یک از اعضای کانون شورشی در بافق برافراشته شد.

تبریک سال نو توسط کانون‌های شورشی اهواز، ماهشهر، تهران، هندیجان و کرج
در اهواز یکی از اعضای کانون‌های شورشی، نوروز ۹۸ را با تراکت «در پیشواز بهار آزادی ایران را از آخوندها جارو می‌کنیم» تبریک گفت، این عضو کانون شورشی همچنین در پیامش افزود عید ۹۸ را به خواهر مریم و برادر مسعود تبریک می‌گوییم..
برادر مسعود عیدت مبارک نیز بر تراکتهایی که اعضای کانون‌های شورشی در ماهشهر بلند کرده بودند به چشم می‌خورد.
اعضای کانون‌های شورشی در تهران و هندیجان نیز هر کدام به روش و ابتکاری نوروز ۹۸ را به رهبری و اعضای مقاومت ایران تبریک گفتند.
در کرج نیز یکی از اعضای کانون‌های شورشی با چیدن سفره هفت سین و نصب پوستر زندانیان سیاسی در پیامی گفت: خداوندا سال ۱۳۹۸ از تو می‌خواهیم به مقاومت سرفراز ملت ایران و رهبری آن پیروزی و سربلندی عطا فرمایی، خداوندا به کانون‌های شورشی این رزمندگان عرصه رویارویی با دشمن زبون نصرت و جنگاوری هر چه بیشتر عطا کن، بارخدایا به زندانیان سیاسی مقاوم و اسیران ما در زندانهای حکومت جهل و جنایت ولایت فقیه استقامت و پایداری عطا کن و روز آزادی را دستمایه مقاومت سترگشان قرارده‌ ای‌ خدای مهربان آزادی مردم ایران از چنگ آخوندهای جنایتکار را هر چه زودتر نصیب ملت ما کن ای خدایی که صدای ما را می‌شنوی و دعای ما را اجابت می‌کنی عید سال ۱۳۹۸ را مژده رسان شکست رژیم ولایت فقیه و طلیعه بهار آزادی ملت ایران قرار ده کهنگی و تاریکی نظام ولایت فقیه از ایران زدوده خواهد شد و بهاران آزادی در ایران طلوع خواهد کرد آمین.

تبریک سال نو توسط کانون‌های شورشی – تهران، لارستان، دزفول، ایذه، لاهیجان، اصفهان و مشهد
اعضای یکی از کانون‌های شورشی در تهران پوستری از مسعود و مریم با زیر نویس برادر مسعود خواهر مریم عیدتان مبارک، و تراکتهای سال ۹۸آخوندها باید گورشان را گم کنند – کانون‌های شورشی دیکتاتوری ولایت فقیه را از ایران جارو می‌کنیم، سال نو را به رهبری مقاومت مردم ایران تبریک گفتند.
در لارستان، دزفول و ایذه و لاهیجان نیز اعضای کانون‌های شورشی با بلند کردن تراکت و ارسال پیام مسعود مریم سال نو مبارک سال نو را تبریک گفتند.
در اصفهان اعضای کانون شورشی با برپا کردن هفت سین بر مزار شهدا که تراکت «یاد و نام شهیدان مجاهد خلق را در نوروز ۹۸ گرامی میداریم» در آن دیده می‌شد، سال نو را گرامی داشتند.
یکی از اعضای کانون شورشی نیز از صحن حرم امام رضا (ع) پیامی با این مضمون فرستاد: سلام و درود به برادر مسعود و خانم مریم رجوی و همه اشرفیان عید ۱۳۹۸ را به همه تبریک می‌گویم و لعنت می‌فرستم بر رژیم جنایتکار آخوندی، هموطن ۴۰ سال این نظام علیه مجاهدین تبلیغات دروغ می‌کند چونکه بیش از همه از مجاهدین می‌ترسد، برای من ثابت شده که تنها نیروی سرنگون کننده این نظام جانی مجاهدین هستند که با کانون‌های شورشی و قیام ملت این رژیم را سرنگون خواهند کرد…

تبریک سال نو توسط کانون‌های شورشی – ساری، همدان، کرج و شیراز
در ساری نیز اعضای یکی از کانون‌های شورشی با چیدن هفت سین و تراکتهایی مانند «عید شما خواهر مریم و برادر مسعود مبارک خجسته نوروز – مرگ بر خامنه‌ای دجال خون‌آشام ارتجاع – زنده باد مجاهدین با کانون‌های شورشی» و پیامی با مضمون خجسته نوروز پیروزی بر همه اشرف‌نشانان مبارک باد، عید سعید نوروز را به برادر مسعود و خواهر عزیز و پر‌توانم مریم رهایی امید همه مردم ایران تبریک می‌گویم، سال نو را تبریک گفتند.
در همدان نیز با تراکت مریم مسعود عیدتان مبارک، سال نو را تبریک گفتند
در کرج یکی از اعضای کانون‌های شورشی ضمن تبریک سال نو به رهبری مقاومت قطعه موزیکی را به هدیه اجرا کرد.
اعضای کانون شورشی ۴۴۴ شیراز نیز با تراکت «شورشی، جنگاور حاضر حاضر تا آخر سال نو را گرامی داشتند.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود