پنجمین روز تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی

0

پنجمین روز تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی
روز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۹۷، دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، پنجمین روز تجمع خود را در اعتراض به  احکام سنگین صادر شده از سوی قضاییه حکومتی علیه دانشجویان در محوطه این دانشکده برگزار کردند.

دانشجویان تهدید کرده بودند که اگر منصور غلامی وزیر علوم و آموزش عالی کابینه روحانی برای ادای توضیحات به دانشجویان این دانشکده نیاید امتحانات این ترم را لغو کرده  و در آن حاضر نخواهند شد.
دانشجویان خواهان لغو فوری و بدون قید و شرط این احکام غیرقانونی در رابطه با همه دانشجویان محکوم می باشند.

لازم به ذکرست که روز گذشته، دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مطالبات خود را به قرار زیر اعلام کرده اند:
لغو کلیه‌ی‌ احکام قضایی دانشجویان
حق ادامه تحصیل دانشجویانی که احکام بدوی برایشان صادرشده در سال تحصیلی آینده
عدم برخورد امنیتی و انضباطی با دانشجویان تحصن کننده و تحریم کننده امتحانات.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود