پنجمین روز اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف

0

پنجمین روز اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف
اعتصاب سراسری رانندگان کامینون و حمل و نقل جاده ای که در اعتراض به گرانی قطعات یدکی، بیمه بازنشستگی، بالا بودن هزینه کمیسیون و سایر مطالبات صنفی از روز دوشنبه اول مرداد اعتصاب خود را آغاز کرده بودند وارد پنجمین روز اعتصاب خود شد.

دور تازه اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و حمل و نقل جاده‌ای در پی آن آغاز شد که وعده‌های نمایندگان مجلس، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، و نمایندگان دولت به رانندگان نتیجه‌ عملی در بر نداشت.

رانندگان اعتصابی اعلام کردند که پس از اعتصاب خرداد ماه تنها ۲۰ درصد به هزینه بار افزوده شده اما هزینه کمیسیون و سایر هزینه‌ها نیز بالا رفته است.
رانندگان بر گرانی قطعات یدکی، و ناکافی بودن مقرری بازنشستگی تاکید کردند.

کامیون‌داران وتریلی‌داران در استان خوزستان ازشهر آبادان، خرمشهر، بندرامام، بندر ماهشهر، شادگان، دورخوین، اهواز، الحایی، جلعه، عشاره، عبدالخان، شوش، دزفول، اندیمشک، و بقیه شهرها و روستاها همچنان به اعتصاب خود متحد هستند.
رانندگان کامیون در شهرستان آق قلا، از نخستین روز اعتصاب کامیونداران تا امروز همچنان در اعتصاب بودند و از بارگیری خودداری نموده‌اند.

به گزارش یک راننده کامیون از  مشهد روز جمعه ۵ مرداد ۹۷، شهرهای تربت جام، مشهد وخواف در پنجمین روز اعتصاب سراسری کامیونداران هستند.
رانندگان ماشین های سنگین در خرم آباد پنجمین روز اعتصاب خودشان را ادامه دادند.
طبق خبرهای رسیده، نیروهایی وزارت اطلاعات به پایانه خرم آباد مراجعه کرده و کامیونداران اعتصابی را تهدید کرده و گفتند هرکس بار نزند کارت هوشمند آنها را باطل میکنند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود