پنجمین روز اعتصاب پرسنل گروه ملی فولاد اهواز

0

پنجمین روز اعتصاب پرسنل گروه ملی فولاد اهواز
صبح روز شنبه ۵ اسفند ماه ۹۶، صدها تن از کارگران و کارکنان گروه ملی فولاد اهواز پنجمین روز اعتصاب خود را با تجمع مقابل استانداری رژیم در این شهر به سر بردند.

کارگران به رژیم آخوندی هشدار داده و شعار می‌دادند:«حساب ما پر نشه اهواز قیامت می‌شه» و یا حجت ابن الحسن ریشه ظلم بکن» و «پول مارو دزدیدن دارن باهاش پز می‌دن».

این در حالی است که صدها کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز چهارشنبه ۲ اسفند نیز در ادامه اعتصاب خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کرده بودند.
تجمع کارگران این کارخانه در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه دستمزد معوقه خود و نیز «بی توجهی کارفرما به خواست‌های‌شان»‌ برگزار شد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود