یورش ماموران رژیم به تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر مقابل مجلس

و شعار نترسید ما همه باهم هستیم

0

یورش ماموران رژیم به تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر مقابل مجلس شعار نترسید ما همه باهم هستیم

روز چهارشنبه ۱۱اردیبهشت ۹۸ نیروهای سرکوبگر انتظامی و گارد ویژه به تجمع کارگرانی و اقشار مختلف مردم در مقابل مجلس ارتجاع یورش برده و ضمن ضرب و شتم آنها تعدادی را دستگیر کردند.

مردم خطاب به مزدوران جنایتکار  شعار می دادند:

بی شرف بی شرف

نترسید نترسید ما همه با هم هستیم

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود