واشنگتن تایمز: فعالیت کانون‌های مقاومت مجاهدین خلق در ایران

0

واشنگتن تایمز گزارشی از فعالیت کانون‌های مقاومت مجاهدین در داخل ایران را درج کرد و نوشت:‌ این کانونها هزاران عضو فداکار در بیشتر از ۱۵۰شهر و شهرک دارند. آنها مبارزه و سازماندهی برای تغییر رژیم را توقف نخواهند زد.

واشنگتن تایمز در ادامه نوشت: در یک سال گذشته مجاهدین خلق ”کانون‌های مقاومت“ خود را گسترش دادند، و در تمام شهرهای سراسر ایران فعال و جامعه را در راههای مخالفت با رژیم یاری و آگاه می‌کنند.

فعالیت‌های آنها که شامل آتش زدن بنرهای بزرگ خامنه‌ای و روحانی در مناطق شلوغ تهران و شهرهای دیگر و از بین بردن نمادهای دیگر رژیم مانند مراکز بسیج و سپاه پاسداران می‌باشد.
کانون‌ها همچنین در نوشتن شعار علیه رژیم یا آویزان کردن عکس‌های خانم رجوی از پل‌ها در مناطق شلوغ تهران فعال هستند.
رژیم در رابطه با تاثیر این فعالیت‌ها بر روی مردم، به‌خصوص تلاش برای قیام علیه رژیم در آینده بسیار نگران است.

مجاهدین خلق همچنین برای تقویت مقاومت جامعه در برابر رژیم ”شوراهای مردمی“ را سازماندهی کردند. در عین‌حال که اعضای کانون‌های مقاومت عموماًً از نسل جوان هستند، اعضای شوراهای مردمی گستردگی گروهای سنی و بخش‌های مختلف جامعه را در بر می‌گیرند.

رژیم حداکثر سعی را برای ساکت کردن این فعالیت‌ها می‌کند و خبرهای احکام فعالآن مجاهدین خلق به‌طور مکرر در سطح رسانه‌های خبری منتشر می‌شود.

واشنگتن تمایز افزود: روز ۲۰مه یک دادگاه به‌اصطلاح انقلاب در تهران احکامی علیه اعضای کانون‌های شورشی صادر کرد.
با وجود پاسخ‌های بی‌رحمانه رژیم، کانون‌های مقاومت مجاهدین خلق و شوراهای مردمی فعالیت‌های روزانه خود را ادامه خواهند داد. آنها هزاران عضو فداکار در بیشتر از ۱۵۰شهر و شهرک دارند. آنها مبارزه و سازماندهی برای تغییر رژیم را توقف نخواهند زد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود