همبستگی اتحادیه سراسری حمل‌ و نقل جاده‌یی انگلستان با تظاهرات کارگران در ایران

0

در همبستگی با کارگران اعتصابی در ایران، اتحادیه سراسری حمل‌ و نقل جاده‌ای متحده انگلستان (یو آر تی یو) از تظاهرات کارگران در ایران حمایت کرد و در فراخوانی خطاب به کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحد، خواستار اقدام فوری برای آزادی کارگران زندانی شد

لازم به یادآوری است در تاریخ ۱ آذر ۹۷«کنفدارسیون سراسری ایتالیا برای کار» (CGIL) (چی جی ال) طی بیانیه‌یی در حمایت از حقوق کارگران و کامیون‌داران ایران، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی کارگران بازداشت شده در اعتصابهای اخیر شد.

کنفدراسیون سراسری ایتالیا برای کار که در برگیرنده ۵میلیون عضو است در بیانیه همبستگی‌اش با کارگران اعتصابی در ایران نوشت:‌

سرکوب کارگران ایرانی، نقض مستمر حقوق‌بشر محسوب می‌شود. مهمترین مراکز تولیدی و اقتصادی کشور در دست سپاه پاسداران است. این مراکز؛ کارگران را مورد استثمار قرار داده و به شدیدترین وجه اذیت و آزار و سرکوب می‌کنند.

ما همبستگی خودمان را با رانندگان کامیون و سایر کارگران ایرانی که دائماًً مورد سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم ایران قرار داشته و حقوق و آزادی پایه‌یی آنان نفی می‌شود، ابراز می‌داریم و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی کارگران بازداشتی هستیم.

کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (س ژ ت) هم در تاریخ ۸آذر۹۷ از کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت‌تپه طی بیانیه‌یی حمایت کرد و نوشت:

کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را آزاد کنید!

چندین سال است که کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه برای به‌دست آوردن حقوق اولیه خود از جمله بهبود شرایط کاری و پرداخت دستمزدهای معوقه مبارزه می‌کنند. کنفدراسیون عمومی کار در فرانسه (س.ژ.ت) در حمایت از این کارگران و همصدا با آنها مصرانه می‌خواهد که مطالبات کارگری آنها تأمین شود و همچنین تمامی کارگران بازداشت شده و زندانیان سیاسی آزاد گردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود