هشتمین روز اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف

0

هشتمین روز اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف
اعتصاب سراسری رانندگان کامینون و حمل و نقل جاده ای که در اعتراض به گرانی قطعات یدکی، بیمه بازنشستگی، بالا بودن هزینه کمیسیون و سایر مطالبات صنفی از روز دوشنبه اول مرداد اعتصاب خود را آغاز کرده بودند وارد هشتمین روز اعتصاب خود شد.

دور تازه اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و حمل و نقل جاده‌ای در پی آن آغاز شد که وعده‌های نمایندگان مجلس، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، و نمایندگان دولت به رانندگان نتیجه‌ عملی در بر نداشت.

رانندگان اعتصابی اعلام کردند که پس از اعتصاب خرداد ماه تنها ۲۰ درصد به هزینه بار افزوده شده اما هزینه کمیسیون و سایر هزینه‌ها نیز بالا رفته است.
رانندگان بر گرانی قطعات یدکی، و ناکافی بودن مقرری بازنشستگی تاکید کردند.

روز ۷ مرداد همدان ،تعداد کثیری از رانندگان کامیون همدان در محوطه پایانه حمل و نقل شهر در راستای اعلام همبستگی و اتحاد با سایر رانندگان کامیون کشوری در هفتمین روز اعتصابات علیرغم تمامی دشواری ها تا تحقق تمامیت مطالبات به حق خود همچنان به اعتصاب خود ادامه میدهند و خواهند داد.
بایسته است سایر نیروهای زحمتکش آگاه نیز جهت همراهی و پشتیبانی عملی از این نیروهای پیشرو اقدام نمایند .
در هشتمین روز اعتصاب سراسری کامیونداران بنزین در چالوس نایاب شد و صفهای طولانی برای زدن بنزین تشکیل شده است.
کامیونداران قزوین نیز هشتمین روز اعتصاب خودشان را ادامه دادند.
کامیونداران در مشهد نیز همچنان از بارگیری امتناع می کنند و به اعتصابشان ادامه داده‌اند.
از آنجایی كه كاميون داران حاضر به بار زدن نشدند پایانه با ماشينهای كوچكتر متعلق به خود شركت بارها را جابجا می كند.
در تربت حيدريه نیز كاميون داران همچنان در اعتصاب بسر می برند.
گفته می‌شود بدنبال اعتصاب سراسری کامیونداران در شهسوار، صف های طولانی خودروها برای بنزین تشکیل شده است.
کامیونداران در هشتمین روز اعتصاب خود در شهرهای نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان همچنان از ادامه کار امتناع می کنند. بدلیل اعتصاب کامیونداران صف های طولانی برای خرید بنزین در جایگاههای توزیع سوخت شکل گرفته است.
در همدان نیز اعتصاب کامیونداران همچنان ادامه دارد.
در شهرهای اسفروزین، شال و زین آباد از استان قزوین نیز همچنان اعتصاب ادامه دارد.
در خروزان ایلام نیز کامیونداران به اعتصابیون پیوسته اند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود