نگرانی در مورد وضعیت کارگران فصلی نیشکر هفت تپه

0

از صبح امروز چهارشنبه ۷ آذر ۹۷، اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه وارد بیست و چهارمین روز خود شد و این در حالیست که برخی منابع کارگری در این واحد تولیدی نگران وضعیت مبهم کارگران فصلی هستند.

کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه که از سه هفته پیش در اعتراض به تعویق حقوق و سایر مشکلات صنفی خود؛ دست از کار کشیده‌‌اند، امروز چهارشنبه نیز با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری شوش بر تحقق خواسته‌های قبلی خود پا فشاری کردند.

معترضان که پایان اعتصاب خود را به واگذاری دوباره محل کار خود به بخش دولتی منوط کرده‌اند، با اشاره به مبهم بودن وضعیت اشتغال کارگران فصلی شرکت تاکید کردند که در حال حاضر حدود ۲هزار کارگر فصلی نی‌بر منتظر بازگشت به کار خود در مزارع نیشکر هستند و وضعیت شغلی آنها نامشخص است.

این کارگران می‌گویند: کارگران نی‌بر فصلی کار می‌کنند و بعد از پایان فصل برداشت نی از مزارع نیشکر (اردیبهشت ماه) کاری برای انجام دادن ندارند.

طبق اظهارات کارگران هفت تپه، حِرفِه یک کارگر نی‌بری، شغل فصلی و موقت تلقی می‌شود. کارگران نی‌بر تنها در طول فصل برداشت به صورت موقت (۶ماه از سال) استخدام می‌شوند و طبیعی‌ست که بعد از اتمام کار برداشت نی شغل خود را از دست بدهند.

کارگران معترض هفت تپه می‌گویند: از دیگر مطالبات صنفی کارگران هفت تپه در اعتراضات اخیر مشخص شدن وضعیت شغلی‌کارگران‌ فصلی در مجتمع نیشکر هفت تپه است.
مجتمع نیشکر هفت تپه در حال حاضر دو نوع کارگر فصلی(قراردادی و پیمانکاری) دارد. کارگران قراردادی با مجتمع و کارگران پیمانکاری که به نام کارگران (اقبالی) شهرت دارند، با پیمانکار طرف قرارداد هستند.
در عین حال وضعیت پرداخت بیمه اجتماعی آنها (به دلیل آنکه حق بیمه آنها تنها نیمی از سال پرداخت می‌شود) مشخص نیست و در زمان بازنشستگی قطعا دچار مشکل خواهند بود.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود