تکمیلی خبر قیام تهران – نترسید نترسید ما همه به هم هستیم

0

نترسید نترسید ما همه به هم هستیم
روز شنبه ۹ دی‌ ماه ۹۶، هر لحظه به شمار جمعیت مردم تهران برای شرکت در تظاهرات «نه به گرانی» به رغم گسیل گله‌های مزدور پاسدار و نیروی ضد شورش به میدان انقلاب افزوده می‌شود. مردم  با شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم دیگران را نیز به پیوستن به قیام تشویق می‌کنند.

مردم در خیابان امیر آباد شمالی(ندا آقا سلطان) شروع به راهپیمایی کرده‌اند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود