نارضایتی مردم از کیفیت و قیمت نان در استان پهناور سیستان و بلوچستان

0

در حالی زمزمه‌ها حکایت از گرانی نان در برخی از نانوایی‌ها در سطح استان پهناور سیستان و بلوچستان دارد که از یک سو شاهد افزایش قیمت نان و از سوی دیگر با گلایه‌های مردمی مبنی بر بی‌کیفیتی این قوت غالب در سفره‌ها روبرو هستیم.

در هفته های اخیر زمزمه‌هایی از گرانی یا تعطیلی برخی از نانوایی‌ها در سطح استان پهناور سیستان و بلوچستان به گوش می‌رسد به گونه‌ای که در شهرستان دلگان برخی از نانوایی‌ها اقدام به پخت نان نکرده و تعطیلی این مراکز باعث بی‌نظمی و برآورده نشدن نیازهای واقعی شهروندان شده بود.

گلایه‌های رسیده از شهروندان بلوچ به این سمت هدایت می‌شود که از یک سو شاهد بی‌کفایتی پخت نان در برخی از نانوایی‌ها و از سوی دیگر شاهد افزایش چراغ خاموش قیمت نان در برخی از شهرستان‌ها هستیم که این اقدام گلایه و نارضایتی مردم در استان را در پی داشته است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود