منم میتونم یک کانون شورشی باشم

0
دوستی از سمنان: من یکی از دوستداران راه شما هستم. از ظلم خسته شدیم. من فیلم بچه های سمنان رودیدم، دخترها که تو کوه عکس برادرمسعود دستشون بود. واقعا مگه من چه مه؟ چی از اونها کم دارم؟منم میتونم یک کانون شورشی باشم.
من خیلی عاشق خواهر مریم شدم باورکنین بعد از خدا عاشق خواهرمریمم. آنقدر شجاع و منزه و از خودگذشته. از وقتی سیمای آزادی توی خونه مون قطع شده انگار یه چیزی  گم کردم.
دوستی از مشهد: من خیلی مجاهدین رو دوست دارم. خدا کنه لیاقت داشته باشم. عشق رونمیشه زندانی کرد، هیچ کسی نمیتونه. بخدا گریه ام میگیره خواهر مریم رو میببنم. گریه ام میگیره اسمش میاد، میدونم که جوانی شو داده برای مردم ایران. من عاشق خواهرمریم هستم. بخدا همه اش دعا میکنم.خیلی خدا رو شکر میکنم که تونستم شما رو پیدا کنم. خودتون رو بذارین جای من، چقدرسختی کشیدم.
نامه یک هوطن از شیراز: ‌به امید خدا، سرنماز برای خواهرمریم وهمه مجاهدین دعا میکنم. وقتی میگم خواهر، منظورم برادر مسعود هم هست. خدانگهدارتون باشه. توی عمرم انقدرخوشحال نبودم. تو دلم هست عشقم سه ساله توی سینه ام زندانیش کردم. بخدا اشکهام داره میاد آرزوم بود به یک روزی به مجاهدین وصل بشم. برای این وصل هر خطری رو به جون خریدم. دورد بر رجوی، مرگ بردیکتاتور!
نامه یک هموطن از تهران: چند نقاشي رو براتون ميفرستم كه ببينين، اين عكس برادرمسعود رو خودم نقاشي كردم؛ این عشقم به برادر مسعود و ایثار و فداکاریاش بود، اگه ایرادی در نقاشیام هست به بزرگی خودتون ببخشید ولی اینو بگم که با تمام وجود و احساسم این کارا رو انجام دادم تا حداقل ذره ایی نشون بدم که منم دارم پشت سرتون میدوم تا به گرد پاتون برسم. خواهران و برادران مبارزم؛ امیدوارم که لیاقت بودن در کنارتون رو داشته باشم. من خاک پای همتونم. خدا شاهده شما هميشه ميگين خاک پای مردمین، من خاک پای مرام و معرفت و فدای شمام -همتونو میگم- و هر روز دارم خاک تر میشم و سر به زیر تر و شرمنده تر از این همه فدا و گذشت.
دوست دیگری از شیراز: چقدر این آزادی هزینه داره! واقعا هزاران نفر باخون و با جون و عمرشون دارن پرداخت میکنند، از جمله خواهر مریم و برادر مسعود که همیشه اولین نفر هستند که از خودشون قیمت میدن. بعد کسایی مثل پسر شاه میاد ادعای آزادی میکنه! ولی رهبری ما همیشه کسی بوده که هزینه کرده.
الان طوری شده که تمام اعضا سازمان قابلیت اداره کل سازمانو دارند. وقتی رهبری کارش درست باشه اشخاصی مثل سردار و شهید اشرف باوجود اینکه میدونند در یک جنگ نابرابر قرار دارن ولی تا آخرین گلوله برای دفاع از آرمانشون میجنگند. وقتی رهبری کارش درست باشه در چهار گوشه دنیا برای نجات جان رهبرشون دست به خودسوزی میزنند و امروز هم ما افتخار اینو داریم که پیرو خط همین رهبری هستیم. خیلی دوست دارم تو ایران فردا یه یادبودی ازخودم بعنوان هوادار سازمان بسازم تا سالهای دراز بادیدنش همه نوادگانمون بهمون افتخار کنند و بگن ما از طایفه اینا هستیم مثلا یه عکس با برادر مسعود و خواهر مریم داشته باشم و بدم تو کریستال برام حکاکی کنن…

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود