ممانعت از برگزاری تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه پدیده در مشهد

0

ممانعت از برگزاری تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه پدیده در مشهد

روز پنجشنبه ۱۹اردیبهشت ۹۸  تعداد زیادی از غارت شدگان موسسه غارتگر پدیده از زیر مجموعه های کاسپین وابسته به سپاه پاسداران  مقابل استانداری رژیم در مشهد تجمع کردند. اما توسط نیروی سرکوبگر انتظامی مورد هجوم قرار گرفتند و اجازه نیافتند به تجمع خودشان ادامه بدهند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود