مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

مسعودرجوی؛ کسی که سرنگونی رژیم ایران با رهبری او امکان‌پذیر است
مسعودرجوی، یک مؤسس، پایه‌گذار و آغازکننده در شرایط سخت بوده و هست.
مسعود رجوی در سال ۱۳۲۷ در طبس به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسط را در مشهد به پایان رساند و سپس برای ادامه تحصیل به تهران رفت.

فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران است. مسعود رجوی از اوایل سال ۱۳۴۶ به عضویت سازمان مجاهدین خلق ایران درآمد و در سال ۱۳۴۹ به عضویت مرکزیت سازمان مجاهدین رسید.
مسعود رجوی درتمام تاریخ ۵۳ ساله اش دوران مبارزاتش، از آن هنگام که عضو سازمان شد، تا امروز پرداخت برای دیگران را روش و منش خود کرده است. هر انسان آ‌زاده‌یی که تاریخ او و حتی بخشی از تاریخ حیات مسعود رجوی را بداند بی اختیار مجذوب او میشود.

مسعودرجوی؛ کسی که سرنگونی رژیم آخوندی با رهبری او امکان‌پذیر است
بی دلیل نیست که: در نبرد با استبداد خمینی مردم ایران و بخصوص جوانان در نبرد برای آزادی تحت رهبری مسعود رجوی از همه چیز خود گذشتند.
۱۲۰ هزار هزاران مجاهد قهرمان، پرچم مسعودرجوی علیه خمینی و ارتجاع حاکم را دردهه ۷۰ با تمام توان و شرف انسانی خود در اهتزاز در آوردند و با ایستادگی تا آخر ارکان رژیم ایران را به لرزه انداختند بطوریکه سران رژیم ایران مستمرا از شرایط بشدت خطرناک دهه ۶۰ صحبت میکنند و ۳۰ هزار زندانی مجاهد فقط با گفتن نه به خمینی و آری به مسعود رجوی بدست جلادان خمینی قتل عام شدند.
مگر مسعود رجوی چه داشت که چنین مداری از مبارزه برای آزادی را هدایت کرد؟
مسعودرجوی در پرداخت بها برای آزادی در نوک پیکان و در صف مقدم بوده وهست.
در سال ۱۳۵۰ وقتی بیدادگاه شاه، مسعود رجوی را به اعدام محکوم کرد شهید حقوق بشر دکتر کاظم رجوی با تلاشهای زیاد در سطح بین المللی و ملاقات و نامه نگاری به بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و معرفی مسعود رجوی به برجسته ترین شخصیتهای جهان مانند نخست وزیر سوئیس و کورت والدهایم و برخی از شخصیت‌های اروپایی چون فرانسوا میتران و همچنین عفو بین‌الملل و صلیب سرخ جهانی، باعث شد که آنها به حکم اعدام مسعود رجوی اعتراض کنند و شاه مجبور شداز اعدام او صرف نظر کند.
در این رابطه شاه از ساواک سؤال کرد که این مسعود رجوی کی است که برجسته‌ترین شخصیتهای جهان از من میخواهند از اعدام او صرفنظر کنم.
و سردژخیم حسین زاده (عطاپور) درگزارش محرمانه‌ای می‌نویسد:‌
«حسب الامرمطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر فتوکپی گزارش شماره۷۲۳/۲۲ مورخ۴/۲/۳۶ وزیر امورخارجه و فتوکپی عریضه آقای ” لواژو“ درباره مسعود رجوی ارسال‌ می‌گردد. اوامرمطاع مبارک همایونی چنین شرف صدور یافته» :” این فرد کیست “.
«دراجرای اوامرصادره, خلاصه وضعیت وی به‌شرح زیر به‌دفتر مخصوص شاهنشاهی اعلام‌گردید: ” برای سوابق موجود نامبرده بالا یکی ازاعضاء فعال گروه خرابکاران باصطلاح مجاهدین خلق ایران بوده که در تاریخ ۲/۶/۲۵۳۰ دستگیر و بازداشت گردیده است».
«پرونده یاد شده تکمیل و برای رسیدگی قانونی به‌اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسال شده و سرانجام به‌اعدام محکوم گردیده است. محکومیت اعدام یاد شده به‌فرمان مطاع اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر مشمول یک درجه تخفیف‌گردیده وبه حبس ابد تبدیل گردیده است.

مشارالیه اکنون دوران محکومیت خود را می‌گذارند و طبق اطلاعاتی‌که از وضع وی در زندان به‌دست آمده, یاد شده تحریکاتی در بین تعدادی از زندانیان ضد امنیتی انجام می‌داده تا بدین ترتیب مانع ازآن شود که این عده از زندانیان عقاید سابق خود را رها نمایند».
اینک دفتر مخصوص شاهنشاهی نامه‌ای در مورد سوابق و وضعیت او به‌آقای اسدالله فهیمی سفیر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر در برن نوشته و ساواک به‌عنوان‌ گیرنده در جریان متن نامه مذکور قرار گرفته است».
البته سردژخیم نگفته است که در مقابل تلاشهای مسعود رجوی چه شکنجه هایی کردند.
مسعود رجوی بعد از دستگیری به مبارزه در مداری بالاتر ادامه داد ونقش برجسته ای در شکنجه گاه اوین و در زندان قصر ایفاکرد که بهای سنگینی از شکنجه بهمراه داشت .
آخر مسعود رجوی از دل شکست ها ازجمله ضربه سنگین اول شهریور سال ۵۰ که منجربه ضربه کمر شکن سازمان شده بود، مبارزه ای فعال ایجاد کرد.. این است بخش کوچکی از نقش هدایت و راهبری مسعود رجوی.