مسدود کردن درب فاز ۱۹ پارس جنوبی توسط کارگران اخراجی

0

مسدود کردن درب فاز ۱۹ پارس جنوبی توسط کارگران اخراجی
روز شنبه اول اردیبهشت ۹۷، کارگران اخراجی فاز ۱۹ عسلویه، درب ورودی فاز ۱۹ پارس جنوبی (عسلویه) را مسدود کرده و اجازه هیچ ترددی را به داخل یا خارج از فاز ندادند.

این معترضین خواهان برگشت به کارشان هستند و نسبت به استخدام نیروهای غیر بومی بجای مردم بومی این منطقه اعتراض دارند.

کارگران معترض که چندین ماه حقوق معوقه خود را دریافت نکرده اند در خصوص تجمع خود می گویند، به دنبال اتمام قراردادهای کاریشان، مسئولین این مجتمع به بهانه های مختلف از تمدید قرارداد کارگران ممانعت به عمل می آورند. با شروع به کار «پالایشگاه دهم» و به بهره‌برداری رسیدن آن، تعدادی از کارگران پیمانکاری بیکار شده‌اند.

این کارگران که بیشتر آنها در بخش نگهبانی مشغول به کار بوده‌اند با اتمام پروژه بیکار شده‌اند. معترضین میگویند: حق آنهاست که پس از بهره برداری پالایشگاه دهم به کار گرفته شوند.معترضین اضافه میکننداگر قرار باشد با اتمام پروژه بیکار شویم در حالی‌که کارفرمای مادر هیچ تعهدی نسبت به ما احساس مسئولیت نمی‌کند، از کدام مرجع و نهاد باید حقوق‌مان را پیگیری کنیم.

 

مسدود کردن درب فاز ۱۹ پارس جنوبی

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود