مریم رجوی کیست؟

مریم رجوی کیست ؟

وقتی به سرگذشت مقاومت ایران و نیروی محوری آن، سازمان مجاهدین خلق ایران، طی ۴دهه پیکار مداوم با نظام ولایت فقیه نگاهی ولو کلی و گذرا می افکنیم، به خوبی در می یابیم که جنبش مقاومت در برابر استبداد مذهبی و از فراز و نشست های مختلفی عبور کرده است؛ فراز و نشیب هایی که هر کدام » انقلاب نوین ایران «تعبیر مجاهدین از آنان می توانست، یک نیروی سیاسی را از پا بیندازد اما مجاهدین و مقاومت الهام گرفته از آنان ماند. نه تنها ماند بلکه قد کشید و به یک نیروی تعیین کننده و برانداز و به یک جایگزین جدی برای این حکومت تبدیل گشت. طی کردن این مسیر دشوار و این تماماً محال و بیرون کشیدن پیروزی از دل آن، چگونه محقق شده است. مجاهدین بنا به سنت دیرینه خود عادت ندارند چندان از خود سخن بگویند اما هرگاه سخن بگویند یک نام به صورتی انکارناپذیر بر زبان آنان جاری است: مریم رجوی.

زندگی و مبارزه مریم رجوی، مبارزه یک نسل است. چون او نماد یک نسل است. در شناسنامه او، مشخصات یک وجود تاریخی را باید خواند. به بیان مشروحتر، شناخت مریم رجوی با شرح توانمندیها و استعدادهای فردی میسرنمیشود و خطا هم هست که او را به عنوان زنی با توانمندیهای خارق العاده، معرفی کنیم. مریم رجوی نمادی ازیک حضور تاریخی زنان در میهن ماست. مریم رجوی امروز نامی نیست که فقط متعلق به مجاهدین و مقاومت ایران باشد، این نام به یک رمز پایداری در برابر بنیادگرایی مذهبی حاکم بر میهنمان تبدیل شده است. حتی آنان که به هر دلیل، گرایش عقیدتی و ایدئولوژی مجاهدین را نمی پسندند آنگاه که سخن به سرنگونی  رژیم ایران میرسد، در نقش مریم رجوی با مجاهدین و مقاومت ایران اشتراک نظر دارند.

مریم رجوی – تولد و نوجوانی

معصومه عضدانلو خواهر کوچک مریم رجوی مریم رجوی ۱۳ آذرماه ۱۳۳۲ در یک خانواده متوسط به دنیا آمد.
خانه پدریاش شماره ۱۸ کوچه شهاب الدوله، درمحله وزیر نظام تهران بود. دبستان دخترانه طوبی درس خواند.
در دبیرستان هدف ادامه داد. برای تحصیلات دانشگاهی، به دانشگاه صنعتی شریف رفت و در رشته مهندسی متالورژی فارغالتحصیل شد.
یکی از برادران مریم رجوی، به نام محمود عضدانلو از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق ایران است.
محمود در دوران شاه یک زندانی سیاسی بود. خواهر بزرگتر مریم رجوی به نام نرگس در سال ۱۳۵۴، در زمان شاه به دست مأموران ساواک تیرباران شد، خواهر دیگر وی، معصومه، دانشجوی مهندسی صنایع بود و در سال ۱۳۶۱ به دست رژیم ایران دستگیر، و در حالی که باردار بود، بعد از شکنجه های فراوان، اعدام گردید.

معصومه عضدانلو خواهر کوچک مریم رجوی

مریم رجوی – نخستین جرقه، نخستین الهام

مریم رجوی چگونه به مبارزه علیه شاه پیوست؟ همه چیز به نخستین خاطره تلخ او برمی گردد.

هنگامی که دخترکی ۱۰ ساله بیش نبود، برای اولین بار از پنجره خانه پدری، شاهد آتش گشودن نیروهای گارد شاهنشاهی به روی مردم معترض و سرکوب تظاهرات ۱۵ خرداد سال ۴۲ بود.

تجربه عملکرد استبداد از نزدیک باعث شد که مبارزه در ذهن او نقش ببندد. مریم رجوی ۷سال بعد از این نخستین جرقه، با اینکه نوجوانی بیش نبود، راه مبارزه خود را یافت و در آن گام نهاد.

مریم رجوی نخستین جرقه، نخستین الهام

مریم رجوی و آشنایی با سازمان مجاهدین در سال۴۹

مریم رجوی در سال ۴۹ از طریق برادرش، محمود با سازمان مجاهدین آشنا شد.
او در این زمان دانش آموز کلاس چهارم دبیرستان بود. مریم رجوی با گام نهادن به دانشگاه صنعتی شریف، فعالیت خود را گسترش داد و با دختران مبارز یک گروه تشکیل داد.
کار این گروه جمع آوری اخبار رادیوهای حامی انقلاب خلق ایران و انتشار آنها بود.
مریم رجوی در این ایام رهنمودهای سازمان را در زمینه کوهنوردی، شهرگردی، کارگری در کارخانجات که بخشی از پروسه ورود به مبارزه حرفه یی بود به کار می بست و همزمان با به رهگیری از کتابهای ایدئولوژیک سیاسی سازمان اعتقاد او به راه مجاهدین بیشتر میشد.
بعد از دستگیری برادرش، محمود، از طریق دیگری با سازمان در ارتباط قرار گرفت و از آن تاریخ به عنوان یک کانال ارتباطی فعال بین داخل و خارج زندان به فعالیت خود ادامه داد.
او در این ایام از هیچ کمک مادی و معنوی به خانواده های زندانیان سیاسی که آسیب های فراوانی از دیکتاتوری شاه دیده بودند دریغ نمیکرد.

Maryam Rajavi and her acquaintance with the MKO in

موضع قاطع مریم رجوی در برابر جریان اپورتو نیستی

در سال ۵۴ سازمان مجاهدین خلق ایران با ضربه اپورتونیستهای چپ نما مواجه شد.
اپورتونیستهای چپ نما تلاش زیادی کردند تا مریم رجوی را جذب کنند اما به دامشان نیفتاد و در مواضع اصولی خود پایدار ماند.
او جزو آن دسته از افراد بود که در اثر ضربه جریان اپورتونیستی به مواضع انحرافی یا ارتجاعی دچار نشدند.
در این دوران مریم رجوی در سازماندهی دختران دانشجو، کمک فکری به هواداران سازمان برای نغلطیدن به دام جریانهای انحرافی چپ نما و جریان راست ارتجاعی نقشی شایسته ایفا کرد.
مریم رجوی در این سالها، با مجاهدین شهید علیرضا الفت و حسن نصیر زاده رابطه فعال داشت علاوه بر این در جریان ملاقات با برادرش توانسته بود ارتباط نزدیکی با خانواده های شهدای مجاهدین و سایر زندانیان سیاسی برقرار کند.
آشنایی او با مجاهد شهید بهجت تیفتکچی نیز در همین دوران بود.

موضع قاطع مریم رجوی در برابر جریان اپورتو نیستی
مجاهد شهید بهجت تیفتکچی

عضویت مریم رجوی در سازمان مجاهدین خلق در سال ۵۶

مریم رجوی در سال ۵۶ به عضویت سازمان مجاهدین خلق ایران درآمد.
سازمان مجاهدین در این دوران درصدد خنثی کردن آثار ضربه اپورتونیستی چپ نما بود.
به همین دلیل آموزشهای سیاسی ایدئولوژیک در داخل سازمان جریان داشت.
در آن شرایط وحشتناک پلیسی نظامی آثارضربه اپورتونیستی به میزان قابل ملاحظه یی از تحرک نیروهای انقلابی کاسته بود.
کمبود امکانات از قبیل خانه، ماشین و نیز تور گسترده پلیس، مشکلات را مضاعف میکرد.
مریم در چنین شرایط یأس آوری سازمان را یاری میداد، امکانات مادی برای آن فراهم میکرد و با اجرای قرارهای پیچیده به فرار نیروهای انقلابی از چنگال پلیس یاری میرساند.
او به دلیل ارتباطات فعالی که با دانشجویان داشت، در زمینه پیاده کردن خطوط سازمان در دانشگاه نقش مؤثری ایفا میکرد.
ماموریت سازمانی دیگر مریم رجوی در سال ۵۶ ارتباط با گروههایی بود که بعد از ضربه ۵۴ شکل گرفته بودند.
ارتباط با این گروهها برای از بین بردن فضای بی اعتمادی پس از ضربه اپورتونیستی و خنثی کردن سمپاشیهایی که از یک سو توسط رژیم و ساواک شاه و از سوی دیگر به وسیله جریان راست ارتجاعی علیه سازمان صورت میگرفت بسیار ضروری بود.
بسیار مشکل مینمود اما مریم رجوی موفق به حل مشکلات این مسئولیت و انجام آن شد.

مریم رجوی و انقلاب ضدسلطنتی

مریم رجوی در جریانانقلاب ضدسلطنتی توانست، طیف وسیعی از دانشجویان را وارد مبارزه علیه دیکتاتوری  سلطنتی نماید و آنها را در جریان انقلاب ضدسلطنتی نیز سازمان دهد.
در آستانه قیام ۲۲ بهمن او همراه با انجمن دانشجویان مسلمان شماری دیگر از اعضای سازمان نخستین سازمان تشکل دانشجویی مجاهدین، به نام را تأسیس نمود تا در مدار جدیدی مبارزات دانشجویی را به پیش ببرد.

مریم رجوی و انقلاب ضدسلطنتی

مریم رجوی، یکی از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین

بعد از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، در دوران مبارزات سیاسی و علنی از مسئولان بخش اجتماعی سازمان بود.
او همچنین از مسئولان اولیه شاخه دانش آموزی و از سازمان دهندگان دختران میلیشیای دانش آموزی بود و سرپرستی اردوهای آموزش و سازندگی آنان در روستا را به عهده داشت.
فاطمه رمضانی از زنان مجاهد خلق درباره این دوران میگوید:
در دوران مبارزه افشاگرانه سیاسی علیه اقدامات ارتجاعی، مریم رجوی الگوی ما در کار و تلاش و انگیزه دادن و شکل دادن شخصیت مبارزاتی میلیشیاهایی بود که مثل سیل خروشان به سوی سازمان سرازیر شده بودند.
او مثل آموزگاری مهربان و دلسوز با برقراری روابطی عمیقاً انسانی و انقلابی آنها را مجذوب سازمان و مناسبات آن میکرد.

مریم رجوی، یکی از مسئولان بخش اجتماعی مجاهدین

مریم رجوی در سال ۱۳۵۸ کاندیدای مجاهدین برای مجلس از تهران شد

در سال ۱۳۵۸ مریم رجوی از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان یکی از کاندیداهای مجاهدین در تهران برای اولین انتخابات مجلس معرفی شد.
طی این انتخابات رژیم خمینی با تقلبهای گسترده مانع از ورود حتی یک مجاهد خلق به مجلس شد. با این همه، مریم رجوی بیش از ۲۲۰ هزار رأی را به خود اختصاص داد.
با وجود تقلبات انبوه، رژیم خمینی ناگزیر شد که اعتراف کند مجاهدین در جریان انتخابات مجلس بیشتری رأی را بعد از حزب حاکم که تمامی اهرمهای قدرت را در دست داشت بالاترین آرا را داشتند.
آخرین مسئولیت مریم رجوی در بخش اجتماعی، آموزش و سازماندهی نیروهای انجمن های محلات تهران بود.
او در تظاهرات مادران )اردیبهشت ۶۰ ( مسئولیت سازماندهی هسته مرکزی این تظاهرات (مادران تهران) را به عهده داشت. در تظاهرات باشکوه ۵۰۰ هزار نفری مردم تهران در ۳۰ خرداد ۶۰ نیز سازماندهی بخش عمده نیروهای محلات تهران با مریم رجوی بود.

مریم رجوی و آشنایی با سازمان مجاهدین خلق ایران

فعالیتهای سیاسی مریم رجوی بعد از ۳۰ خرداد۱۳۶۰

خمینی بنا به فرهنگ دجالگرانه خودش منافقین را بدتر از کفار نامید و گفت: خطر نه آمریکا و نه شوروی و نه هیچکس و هیچ جای دیگر بلکه در همین تهران و بیخ گوش ما است و در پی آن، روز ۲۵ آبان، حکم احضار و تعقیب رهبری مجاهدین را از طریق دادستانش صادر کرد.
پس از آن در تاریخ ۷اردیبهشت ۱۳۶۰ شاهد تظاهرات ۲۰۰ هزار نفری مردم تهران علیه سرکوبی مجاهدین به دعوت مادران مسلمان بودیم. تظاهراتی که به بزرگترین راهپیمایی بعد از انقلاب ضدسلطنتی معروف شد.
خمینی که فضا را این چنین در حال چرخش میدید بلافاصله به صحنه آمد و در روز ۱۰ اردیبهشت مجاهدین را تهدید کرد و گفت: » تکلیف نهایی « به تعیین یک روز است که « والا » اسلحه را زمین بگذارید و از این شیطنتها دست بردارید و به آغوش ملت برگردید «پشیمانی دیگر سودی ندارد و آن روزی است که به ملت تکلیف شود، تکلیف شرعی الهی به مقابله با اینها و.» تکلیف آخری، نسبت به اینها تعیین شود دو روز بعد مجاهدین هم آخرین اتمام حجت را به عمل آوردند و در ۱۲ اردیبهشت در یک نامه سرگشاده خطاب به خمینی نوشتند: ما حاضریم سلاحهایمان را تحویل بدهیم، اما اجازه بدهید همراه با خانوادههایمان خدمت برسیم و حضوری حرفهای خود را بزنیم. اما خمینی که میدانست اجازه دادن به مجاهدین برای یک راهپیمایی تا جماران همان و جارو شدن رژیمش همان، یک هفته سکوت کرد و بعد از یک هفته با لحنی معنی دار گفت لازم نیست شما بیایید، من خدمت شما میرسم به این ترتیب دیگر برخورد قهرآمیز که مجاهدین به مدت بیش از دو سال تمام تلاش خود را کرده بودند که از وقوع آن جلوگیری کنند یا لااقل آن را به تأخیر بیندازند، اجتناب ناپذیر مینمود.

فعالیتهای سیاسی مریم رجوی بعد از ۳۰ خرداد
ساعت ۴بعد ازظهر روز شنبه ۳۰ خرداد یک راهپیمایی عظیم که به طور علنی اعلام نشده بود، در تهران شکل گرفت. جمعیت که طی مدت کوتاهی شمار آن به نیم میلیون نفر رسید از از هر سو به سمت تقاطع مصدق و انقلاب سرازیر شد.
به فاصله کمتر از نیم ساعت حوالی میدان ولیعصر چماقداران به جمعیت حمله کردند. اما سیل خروشان مردم هر لحظه متراکمتر و گسترده تر میشد و دیگر کاری از دست گله های چماقدار ساخته نبود. و خمینی با فرمان شلیک مستقیم و کشتار مردم آخرین نقابش را از چهرهاش برداشت.
این چنین بود که تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیون نفری مردم تهران به دستور شخص خمینی به خاک و خون کشیده شد و در پی آن، بیسابقه ترین موج اعدامها از همان شامگاه ۳۰ خرداد آغاز شد؛ و به اینترتیب ۳۰ خرداد برای همیشه بر دفتر مسالمت با خمینی خط پایان کشید.

از فردای ۳۰ خرداد، مقاومت انقلابی برای سرنگونی این رژیم ضدبشری، مشروع و ضروری گردید. با آتش گشودن پاسداران بر روی تظاهرات مسالمت آمیز هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در  ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ فصل جدیدی از استبداد حاکم شد.

نیروهای اپوزیسیون و در رأس آنها مجاهدین خلق، در معرض شدیدترین سرکوب قرار گرفتند. مبارزه که تا این تاریخ به صورت نیمه مخفی بود، شکل مخفی و زیرزمینی به خود گرفت. مریم رجوی نیز مانند بقیه کادرها و مسئولان مجاهدین به زندگی مخفی روی آورد و در خانه های تیمی مستقر شد.

مریم رجوی هم پایگاه شهید اشرف رجوی در سال ۶۰

خمینی تصمیم گرفته بود، یک تن از مجاهدین را زنده نگذارد. نیروهای خمینی به دنبال زنان مجاهد در جستجوی خانه های تیمی به هر سو می گشتند. مریم رجوی در این دوران دشوار و در عین حال حماسی، تا چند روز قبل از شهادت اشرف رجوی با او در یک پایگاه زندگی میکرد. در روز ۱۹ بهمن ۶۰ به دنبال شهادت موسی و اشرف، محل استقرار او نیز مورد تهاجم دشمن قرار گرفت و تمامی همرزمانش پس از نبردی قهرمانانه به شهادت رسیدند مریم رجوی در آن زمان در حال انجام مأموریت دیگری بود و در آن پایگاه حضور نداشت.

مریم رجوی هم پایگاه شهید اشرف رجوی در سال ۶۰

او در سخنرانی خود به تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ در این باره میگوید:
در روز ۱۹ بهمن من در پایگاهی در یکی از خیابانهای تهران بودم. در آن موقع، ۲۴ ساعته به وسیله صامت « پیامهای بیسیمی مراکز سپاه و کمیته را گوش میکردیم که از تحرکات آنها با خبر بشویم و حملاتشان را خنثی کنیم، ولی از چند ساعت قبل از حمله، سکوت بیسیمی برقرار کرده بودند. معلوم بود که دست اندرکار حمله یی هستند که تمام دستگاهشان پشت آن است.
حمله را از شب قبل، با ایجاد چند حلقه محاصره در اطراف پایگاه موسی و اشرف رجوی تدارک دیده بودند و درنیمه های شب حمله نیروهای خمینی شروع شد. به فاصله کمی پایگاههای مختلف مطلع شدند که خانه موسی خیابانی زیر ضربه قرارگرفته است.بلافاصله نقل و انتقالها را شروع کردیم. باید خانه ها و پایگاههایی که احتمال میرفت رژیم از آنها سرنخی داشته باشد، تخلیه میشد تا ضربه گسترده نشود.
به هر حال تا حوالی ظهر بخش زیادی از بدنه تشکیلات ما در تهران از شهادت موسی و اشرف با خبر شده بودند،.» ولی بیرون از ما هنوز کسی اطلاع نداشت.
تا اینکه شب رادیو و تلویزیون رژیم خبر را پخش کردند بعد از شهادت اشرف، مریم رجوی در شرایط خفقانبار پلیسی نظامی سالهای ۶۰ و ۶۱ در بخشهای مختلفی از سازمان به وظایف انقلابی خود ادامه داد و در سال ۶۱ برای به عهده گرفتن مسئولیتهای جدید به پاریس، مقرشورای ملی مقاومت اعزام گردید.

مریم رجوی هم پایگاه شهید اشرف رجوی در سال ۶۰

اعلام انقلاب ایدئولوژیک در روز ۱۹ اسفند ۱۳۶۳

روز ۱۹ اسفند ۱۳۶۳ ، دفتر سیاسی و کمیته مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران، طی اطلاعیه یی تشکیل رهبری نوین سازمان مجاهدین، مسعود و مریم، و انقلاب نوین مردم ایران را اعلام و معرفی نمود.
این سرآغاز یک تحول کیفی در اندیشه و مناسبات درونی مجاهدین و ورود زنان مجاهد به سطح رهبری به منظور آزاد کردن و استخراج حداکثر پتانسیل برای سرنگونی رژیم ایران بود؛ تحولی که با عنوان انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین نامیده میشود.
در کتاب اسلام زنان و برابری درباره این تحول آمده است:
از هنگامی که مبارزه برای سرنگونی رژیم ایران شروع شد، زنان پیشتاز ایران در آن وسیعاً حضور یافتند. «شرکت فعال آنها در همه عرصه های مبارزه و فداکاری بی نظیرشان، هم در پیشروی مقاومت و هم در ارتقاء موقعیت زن ایرانی تأثیر شگرفی بر جای گذاشت.
در این دوره دهها هزار زن مجاهد و مبارزحدود یک سوم از صد و بیست هزار شهید مقاومت مردم ایران در رویارویی با دیکتاتوری مذهبی جان باختند.
آنها به خصوص در شکنجه گاههای رژیم خمینی، حماسه های بزرگی آفریدند که در تاریخ جنبش ایران بی نظیر است.
بعد از شهادت اشرف رجوی، که مریم رجوی او را مادر عقیدتی خود و دیگر زنان مجاهد می نامد، سازمان مجاهدین خلق ایران در جمعبندی چهارمین سالگرد مقاومت انقلابی، با این سؤال کلیدی روبه رو شد که مجاهدین خلق ایران به عنوان سازمان محوری مقاومت، سطح مسئولیت زنان سه مدار پایین تر از مردان باقی مانده است؟
یعنی در حالی که زنان به طور گسترده در تمامی صحنه های مقاومت حضور دارند و همچنین با توجه به اینکه مجاهدین به برابری زن و مرد به عنوان یک ارزش آرمانی معتقدند و در عمل هم به ظاهر هیچ مانع و.»؟ محدودیتی برای ارتقای زنان وجود ندارد، پس چرا زنان ما در چنین حدی متوقف شدهاند؟
مریم رجوی در همین رابطه میگوید:
این سؤال بسیار قابل توجه ی بود و به همین خاطر بحث و بررسی زیادی روی آن شد. در بررسی این مسأله و در « پی یافتن راه حلی برای آن به یک راه حل جدید رسیدیم.
ما نمیتوانستیم فقط روی یک پا حرکت کنیم. ما نیاز به تحولی داشتیم که این ذهنیتها را بشکند و باور تازهی ی را در زنان جاری کند. مسعود رجوی، راه حل را از بالا و به صورت شرکت زن در رهبری میدانست و عده یی با او هم عقیده بودند.
برخی هم همچنان راه حل را از پایین و در شرکت بیشتر زنان در امور اجرایی می جستند. این مسأله ذهن مرا زیاد مشغول کرده بود.
از سالها قبل، شاید از زمانی که مبارزه سیاسی را شروع کردم، به اینکه چگونه راه رهایی زنان گشوده خواهد شد، می اندیشیدم. به نظر من این موضوع خواه ناخواه به مسأله ذهنی هر زنی تبدیل میشود، هر چند که به خاطر سنگینی و پیچیدگیاش، دیر یا زود از آن روبگرداند.
به هرحال، اکنون مسأله به صورت یک بحث جمعی در سطح یک جنبش بزرگ مقاومت مطرح شده بود و من ضرورتهای آن را از جهات مختلف احساس می کردم. راه حلی که در برابر ما قرار داشت، در یک کلام، راهگشایی به صورت جهش کیفی از طریق شرکت زن در رهبری بود.
بلافاصله این سؤال مطرح شد که آیا زنی که چنین مسئولیتی را به عهده بگیرد، وجود دارد یا نه؟ وقتی مرا کاندیدای به عهده گرفتن این مسئولیت کردند، سنگینی مسئولیت و تصمیم گیری در مورد آن برایم بسیار سخت و طاقتفرسا بود.
آنهم سازمانی که چنگ در چنگ با مهیب ترین استبداد مذهبی حاکم بود.
ولی یک چیزتردیدهایم را از بین میبرد: اینکه به طور واقعی میدیدم که خارج از ذهن خودم و به خاطر الزامات جنبش مقاومت، می بایست این قدم برداشته شود.
یعنی برای پیش رفتن، باید به این ضرورت پاسخ میدادیم.
انگیزش حرکت بر اساس ضرورت خارج از خود فرد، در آن زمان جرقه اندیشه جدیدی را در ذهن من مشتعل کرد. اینکه اگر من از خودم شروع کنم جواب سخت است ولی اگر از واقعیت بیرون و مسئولیتی که هست شروع کنم دیگر باید به رغم همه سختی آن جواب، مثبت داد.
بعدها در طول تجربه رویارویی با اندیشه مبتنی بر تبعیض جنسی و مردسالار به عنوان ایدئولوژی حاکم در طول تاریخ، به ما ثابت شد که رهایی از اسارت چه برای زنان و چه برای مردان جز با دینامیسم خارج از خود و انگیزشهای نوین انسانی میسر نیست. علاوه براین، در جریان نشستهای چندماهه، حس کرده بودم که رهایی زنان و آزاد شدن انرژیشان و رهایی خودم در گرو پذیرش همین مسئولیت است.
در عمل چیزی اتفاق افتاد که هیچکدام از ما نمیتوانستیم آن را حدس بزنیم.
مریم رجوی در کنفرانس بینالمللی روز جهان زن در سال ۱۳۹۱ ضمن توضیحی درباره انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین گفت:
انقلاب درونی مجاهدین تحول و انقلاب، شورشی است علیه یک دیکتاتوری قرون وسطایی که بر زن ستیزی و صدورتروریسم و بنیادگرایی متکی است.
یک زمان اسپارتاکوس علیه برده داری، شورش و قیام کرد، یک زمان در همین فرانسه تودههای انقلابی زنجیرهای فئودالیته را درهم شکستند و در این زمانه ما علیه بنیادگرایی اسلامی، به مثابه بزرگترین تهدید صلح و دموکراسی در جهان امروزبه پاخاسته ایم.
همان بلیه شومی که معضل ملتهای خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی جوامع غربی است و همه جنبه های ستم و سرکوب علیه زنان را در افراطی ترین صورت در خود فشرده کرده است.
مریم رجوی در بخش دیگری از همین سخنرانی با اشاره به ایدئولوژی زن ستیز خمینی گفت:
در این ایدئولوژی، همچنین زنان، تحت سلطه بودن و اتکا به مردان و درجه دو بودن خود را منطقی و طبیعی میدانند.
در نتیجه زن خصلتی جدا از انسانیتش می یابد.
خصلت شیئی که با فایده کالاییاش برای دیگران سنجیده میشود. به عبارت دیگر، زن نیز در اسارت همین نگرشی است که به خودش دارد.
آنچنان که سیمون در حقیقت، رابطه زن و مرد از طبیعت . زنان، زن زاده نمیشوند، بلکه به زن تبدیل میشوند : دوبوار گفته است انسانی آنها اکیداً فاصله میگیرد. یعنی نه زن خود را انسانی برابر میبیند، نه مرد زن را انسانی برابر میداند.

اعلام انقلاب ایدئولوژیک در روز ۱۹ اسفند ۱۳۶۳

مریم رجوی سرچشمه شکوفایی در سازمان مجاهدین

مریم رجوی پاسخ حقیقی به ضرورت مبارزه با ارتجاعی بود که زن ستیزی از ویژگیهای ماهیت آن بود. حاکمیت چنین رژیمی به طور قانونمند زنان را در مقیاسی گسترده به صفوف مقاومت انقلابی و سازمان پیشتاز آن یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران جلب نمود.
با مریم رجوی این حضور گسترده نقش خود را در بالاترین مدار رهبری مقاومت نیز برعهده گرفت و سازمان مجاهدین و تمامی مقاومت ایران را وارد دوران نوینی از شکوفایی نمود.
مریم رجوی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ در موضع همردیف مسئول اول قرار داشت.
تولد ارتش آزادیبخش ملی ایران، مقابله با ماشین جنگی و جنگ خانمان سوز خمینی، تصویب طرح صلح شورای ملی مقاومت، عملیات آفتاب، چلچراغ و سرانجام عملیات فروغ جاویدان، مرهون این دوران از حیات مبارزاتی سازمان مجاهدین است.

مریم رجوی سرچشمه شکوفایی در سازمان مجاهدین

مریم رجوی در ۲۶ مهر ۱۳۶۸ مسئول اول سازمان مجاهدین شد

قرار گرفتن مریم رجوی در موضع همردیف رهبری، اثبات کرد که این تصمیم درستی بوده است.
آثار رهاییبخش این تصمیم گیری به امری بدیهی و خارج از ذهن تبدیل شده بود.
مریم رجوی در ۲۶ مهر ۱۳۶۸ از سوی مسعود رجوی به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی گردید.
هنگام معرفی مسئول اول جدید سازمان، مسعود رجوی گفت:
با قرار گرفتن مریم رجوی در موضع مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، انقلاب ایدئولوژیک درونی سازمان به اوج «بلوغ و کمال شایسته خود میرسد و سرچشمه خیرات و برکات بسا عظیم تری برای مجاهدین و خلق محبوبشان میگردد.
بگذار قید و بندهای استثماری تماماً در هم بشکند و نسیم جامعه بی طبقه توحیدی که در دل و بر مزار.» هر مجاهد خلق حک شده به هر سو بوزد و فضای عطرآگین رهایی را بشارت دهد.
مریم رجوی در سال ۱۳۶۶ با تشکیل ارتش آزادیبخش ملی ایران، جانشینی فرمانده کل ارتش آزادیبخش را عهدهدار شد و ظرف ۲سال ارتش آزادیبخش ملی را از یک نیروی پیاده نظام به یک ارتش زبده زرهی مکانیزه تغییر داد.
مسئولیت پذیری شگفت او مسعود رجوی را قادر ساخت تا در موضع مسئول شورای ملی مقاومت و فرمانده کل ارتش آزادیبخش، مسئولیتهای خطیر مقاومت را به پیش ببرد.

مریم رجوی در ۲۶ مهر ۱۳۶۸ مسئول اول سازمان مجاهدین شد

مریم رجوی و ارتش آزادیبخش ملی ایران

مریم رجوی به عنوان جانشین فرماندهی کل ارتش آزادیبخش، بعد از جمع بندی عملیات فروغ جاویدان، ارتش آزادیبخش را در معرض یک تحول کیفی و ساختاری قرار داد.

مریم رجوی و ارتش آزادیبخش ملی ایران
این تحول را در محورهای زیر می توان خلاصه کرد:
دگرگونی در جنگ افزارهای یکانهای رزمی و تبدیل ارتش آزادیبخش از یک ارتش پیاده به یک ارتش زرهی.
تکامل و ارتقا سیستم فرماندهی.
ارتقا کیفی سطح آموزش و مهارت رزمندگان و تکامل مناسبات جمعی.
مهوش سپهری از مسئولان پیشین سازمان مجاهدین در توصیف این دوران چنین میگوید:
ارتش آزادیبخش بعد از فروغ جاویدان زیر نظر مریم رجوی که در آن زمان جانشین فرمانده کل بودند وارد تجدید سازمان یکانها و دگرگونی جنگ افزار آنها شد.
باید ارتش از یک ارتش پیاده به یک ارتش زرهی تبدیل میشد.
این کار در ارتشهای کلاسیک، با صرف هزینه های کلان همراه است و معمولاً حدود ۱۵ سال طول میکشد، ولی ما نمی توانستیم از چنین طرحهایی استفاده کنیم و باید روند این تحول کیفی را با سرعت بسیار بیشتر طی میکردیم.
بنا بر این طی یک برنامه فشرده، کلیه رزمندگان و فرماندهان آموزشهای تکنیکی و تاکتیکی را در تمام سطوح فرا گرفتند و برنامه ریزی دقیقی برای تمرین و کنترل آموزشها صورت گرفت.
چون به خوبی میدانستیم که اگر بهای آموزش جنگ افزار پیچیده را نپردازیم، خود آنها تبدیل به عوامل دستوپاگیرخواهند شد.
مهارت و کیفیت یکانهای زرهی باید به حدی ارتقا مییافت که پاسخگوی سرعت و ضربت مورد نیاز در عملیات سرنگونی تا عمق خاک میهن اسیرمان می بود.
در یکانهای پشتیبانی رزمی شامل توپخانه، پدافند هوایی، مهندسی رزمی و مخابرات نیز تحول اساسی به وجود آمد تا بتوانند یکانهای زرهی را در رزم به بهترین شکل پشتیبانی کنند.
همچنین یکانهای پشتیبانی خدماتی مثل یکانهای آماد وترابری، تعمیر و نگهداری و خدمات پزشکی شکل گرفتند تا یکانهای ارتش آزادیبخش در عملیات نهایی به لحاظ پشتیبانی از خودکفایی کامل برخوردار باشند.
تمام آموزشهای تکنیکی، سرویس و نگهداری و تعمیرات و همچنین کلیه آموزشهای تاکتیکی در تمامی سطوح فرماندهی پیاده شدند؛ همچنان که رسته های توپخانه و پدافند هوایی، مهندسی رزمی، مخابرات و پشتیبانی خدماتی کلیه آموزشهای تکنیکی و تاکتیکی مربوط به خودشان را گذراندند و مانند یکانهای زرهی به آمادگی مطلوب رسیدند.
ارگانهای ستادی همزمان با تکمیل آموزشها برای اداره عملیات سرنگونی تکمیل شدند.
علاوه بر اینها، واحدهای هوانیروز تشکیل شدند و دورههای آموزشی و تمرینات آمادگی را گذراندند.
همه اینها،اضافه بر ارتقا سیستم فرماندهی که اشاره کردم، بر اساس تجربه فروغ جاویدان و بر پایه دانش نظامی کلاسیک.» شکل گرفت و در تمرینها و مانورهای نظامی متعدد آزمایش شد.
در دومین سالگرد معرفی مریم رجوی به عنوان مسئول اول، وی فهمیه اروانی را به عنوان جانشین مسئول اول معرفی کرد.

مریم رجوی و ارتش آزادیبخش ملی ایران
انتخاب فهیمه اروانی به این سمت پیشتر در نشست شورای مرکزی مجاهدین، نظرخواهی و به اتفاق آراء تصویب شده بود.
فهیمه اروانی علاوه بر سمت جانشینی مسئول اول، مسئولیت شورای مرکزی مجاهدین را نیز به عهده گرفت.
فهمیه اروانی دو سال بعد، یعنی در سال ۱۳۷۲ به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین معرفی گردید.
معرفی فهمیه اروانی مقارن بود با پایان گرفتن عملیات تدافعی مروارید و رژه ارتش آزادیبخش ملی ایران؛ این رژه۵ساعته، با شرکت یکانهای نمونه اعم از پیاده، زرهی، سوارزرهی، توپخانه، مهندسی، پشتیبانی، واحدهای دفاع ضدهوایی و نیز یکان نمونه هوایی انجام شد.
رژه ارتشی که مریم رجوی ساختارش را دگرگون کرده بود به قول خبرگزاری رویتر در مقایسه با استانداردهای گروههای مقاومت در جهان، یک نمایش خیره کننده قدرت بود.

کشف مهم مریم رجوی برای آزادسازی انرژیهای انسانی

مریم رجوی تا سال ۱۳۷۲ که در موضع مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران و جانشین فرماندهی ارتش آزادیبخش ملی ایران انجام وظیفه کرد انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین را به مدارهای نوینی بالغ نمود.
رشد جهش آسای کادرهای مجاهدین اعم از زن و مرد، و افزایش تصاعدی مسئولیت پذیری آنان از دست آوردهای مریم رجوی در این دوران می باشد.

کشف مهم مریم رجوی برای آزادسازی انرژیهای انسانی
امروز ۵۲ درصد از اعضای پارلمان مقاومت که بیش از ۵۰۰ عضو دارد زنان هستند.
اکثر فرماندهان ارشد ارتش آزادیبخش ملی، از زنان ذیصلاحند.
در سازمان محوری مقاومت، شورای مرکزی، تماماً از زنان ذیصلاح مجاهد تشکیل شده و آنها هژمونی یکدست و تمام عیار را در سازمانی که جدیترین مسئولیتهای مقاومت را عهدهدار است به شایستگی اعمال میکنند و یک تجربه طولانی پشت سردارند.
این امر در سازمان مجاهدین چگونه اتفاق افتاد؟
پیشتر به ضرورت قرار گرفتن یک زن در موضع رهبری اشاره کردیم حال میخواهیم ببینیم مریم رجوی چگونه و با اتکا به کدام تئوری به این ضرورت پاسخ گفت و یک انقلاب فراگیر در اندیشه و عملکرد مجاهدین ایجاد کرد.
مریم رجوی در یکی از کتابهای خود به نام زنان، نیروی تغییر این انقلاب فراگیر را آرمان پیشرو می نامد و در توصیف آن میگوید:
ما از یک رهبری صحبت می کنیم که محصول عنصر شکوفاشده انسانی است و خودش نیز بر روابط انسانی « متمرکز است.
این شورش بزرگی است علیه مردسالاری و فرهنگ عقب مانده یی که باید نفی شود.
به همین دلیل وقتی در جنبش مقاومت، زنان مواضع رهبری کننده را برعهده گرفتند، این تغییر برای ما فقط یک جابه جایی مدیریتی نبود، بلکه فراتر از آن هدف، نفی ساز و کار مبتنی بر تبعیض جنسی بود.
چنین نبود که مردان پستهایشان را ترک کنند تا زنان در همان پستها جایگزین شوند و همان مناسبات را با همان شیوهها اداره کنند.
چنین نبود که زنان پا در جای پای مردان بگذارند یا در کلوپ مردان پذیرفته شوند.
خیر، اصل موضوع این بوده و هست که روابط کهنه مبتنی بر بینش مردسالاری کنار زده شود و جای خود را به روابط انسانی بدهد. حضور زنان در رهبری، مردان را حذف نکرد و سبب انفعال یا افت آنها نشد.
به عکس، آنها را از بندهای فرهنگ مردسالار که بر ذهنها، اراده ها و عاطفه هایشان پیچیده شده بود، رها کرد.
آنها تجربه های خود را به زنان منتقل کردند و از آنان که افقهای تازه یی را گشوده بودند، بسیاری چیزها را آموختند.
پس ما به رهبری زنان اینگونه نگاه میکنیم:

کشف مهم مریم رجوی برای آزادسازی انرژیهای انسانی
یک آرمان پیشرو انسانی.
مجاهدین به این کشف مهم رسیدند که اگر بخواهند در مقابل استبداد مذهبی بایستند باید با تمامی آثار ایدئولوژیک و فرهنگی بنیادگرایی مبارزه کنند.
در یک کلام، ما دیدیم که زدودن اندیشه جنسیت گرایی انرژی عظیمی از درون این مقاومت آزاد میکند و دینامیسم شگفتی برای جهش به جلو فراهم میکند که سرچشمه تواناییهاست.
این دگرگونی، اشاره میکنم: اولین تغییر، حضور فعال زنان در رهبری جنبش مقاومت و مواضع تصمیم گیری در سطوح مختلف بود. پروسه طولانی مبارزات زنان، زمینه ساز این تحول بود.
اما نقطه عزیمت آن ضرورت سرنگونی ملایان بود.
جان باختن هزاران زن مجاهد خلق در مبارزه با این رژیم ایران در دهه ۱۳۶۰ گواهی داد که همین زنان شایسته رهبری هستند و بدون نقش آنها، جنبش مقاومت راه به جلو باز نخواهد کرد.

مریم رجوی: «جهش» تنها با «تعهد» امکانپذیر است!

مریم رجوی خود با پایبندی مطلقش به آموزه هایی که از دل دهها سال مقاومت و نبرد انقلابی به دست آمده توانسته است سازمان مجاهدین خلق و ارتش آزادیبخش ملی را گام به گام و سانتیمتر به سانتیمتر بسازد و پیش ببرد و آن را به سلاح و ابزاری مقتدر و کارا در نبرد انقلابی برای سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم که بی رحم ترین و غدارترین دیکتاتوری ضدبشری تاریخ معاصر است تبدیل کند که از باد و باران و توفان حوادث سهمگین گزندی نیابد.
راز عبور سرفرازانه این مقاومت از گذرگاههای هولناک این ۱۵ سال اخیر، پایبندی و ایمان اعضای این مقاوت به آموزه های مریم رجوی و به کار بستن این آموزه ها بوده است.

مریم رجوی: «جهش» تنها با «تعهد» امکانپذیر است!
جا دارد کلامی از مریم رجوی درباره معنای ژرف تعهد را یادآوری کنیم که گفته است:
نقطه آغاز جهش های عظیم، تعهد است.
در زمانه یی که جهان اسیر بی تعهدی است، در زمانه یی که کرامت «انسان را به مسلخ میبرند، در دوران تلاشی اخلاقی و اجتماعی کشورمان ایران، در دوران فروپاشی ارزشها، تعهد ما به آزادی، به انسانیت و به مجاهدت، سرمایه ماست.
تعهدات ما، رمز استحکام، پویایی و رویان بودن این جنبش و.» حافظ ارزشهایی است که برای آن جنگیده ایم.

راستی اگر تعهد به معنای مریمی آن راهنمای عمل مجاهدین نبود، جهش های عظیم مجاهدین و مقاومت ایران طی همین سالهای اخیر که هر کدام در زمان خود ناممکن مینمود، هرگز محقق نمیشد. ناممکن هایی همچون:
-خروج از لیست تروریستی آمریکا و اروپا
-اجتماعی کردن و جهانی کردن جنبش دادخواهی و مطرح شدن قتل عام ۶۷ در بالاترین مراجع و ارگانهای بین المللی
-حفظ موجودیت فیزیکی و سیاسی و یک پارچگی تشکیلاتی سازمان مجاهدین و ارتش آزادیبخش در زیر خردکننده ترین فشارهای نظامی و سیاسی وتروریستی، از مهیب ترین بمباران ها، بیرحمانه ترین محاصره غذایی و دارویی و پزشکی و جنایتکارانه ترین تهاجمات زمینی و حملات موشکی و اقدامات تروریستی، طی ۱۴ سال با حداقل خسارات انسانی.
– خروج سازمان یافته، جمعی و پیروزمندانه مجاهدین اشرفی با حفظ ساختار تشکیلاتی از زندان لیبرتی به آلبانی، در میان آتش و خون و انواع مخاطرات و توطئه ها در زیر دید و سیطره رژیم ایران.
– تلاش برای هدایت، سمت و سو دادن تحرکات و اعتراضات و قیام مردم ایران برای نیل به آزادی.
تحقق این ناممکن ها، این سخن مریم رجوی را به ایمان تبدیل میکند که «می توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد»
و میتوان و باید آزادی ایران زمین را به دست آورد و یک جمهوری آزاد و برابر برپا کرد.

تربیت نسلی از زنان برای به دست گرفتن مسئولیت های کلیدی

مریم رجوی بر اساس اعتقاد عمیق خود به جنبش برابری زن و مرد و قرار گرفتن زنان در نقش های کلیدی، از همان ابتدا خود را وقف این آرمان کرد.
بر اساس دیدگاه روشن او شکستن طلسم نابرابری، بدون یک جهش ممکن نبود.
بنابراین او در یک تحول ساختارشکن، برای زنان راه مسئولیت پذیری و کسب تخصص ها و توانمندی ها در همه زمینه ها را باز کرد.
زیرا ایمان داشت حضور زنان در رهبری، عامل ماندگاری و هم دینامیسم شکوفایی سیاسی و فرهنگی جنبش مقاومت است.
او اعتقاد دارد وقتی زنان در مواضع تصمیم گیرنده قرار گیرند، یک بستر واقعی برای مبارزه عمیق با بقایای فرهنگ مردسالار در افکار و مناسبات تمام جنبش، اعم از زن و مرد فراهم میشود و صفوف مقاومت از این افکار ارتجاعی و بهره کشانه پالایش میگردد.
همچنین پس از قرار گرفتن فهمیه اروانی در موضع مسئول اول سازمان، انتخاب مسئول اول به یک سنت ترقی خواهانه تبدیل شد و هر دو سال یک بار، مسئول اول جدیدی انتخاب و معرفی گردید.
این مسئولین اول عبارت هستند از:

مریم رجوی در سال ۱۳۷۲ رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت شد

در ادامه روند شکوفایی صلاحیتها در پرتو انقلاب ایدئولوژیک، زنان و مردان مجاهد سقف های نوینی درنوردیدند.
در سال ۱۳۷۲ شورای ملی مقاومت ایران که متشکل از سازمانها و شخصیت های برجسته اپوزیسیون ایران است در اجلاس سالانه خود، مریم رجوی را به عنوان رئیس جمهور برگزیده شورا برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران برگزید.
مصوبه شورای ملی مقاومت ایران، توسط مسئول شورا مسعود رجوی در اجلاسیه آن قرائت شد:

مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت
مصوبه ۶شهریور ۱۳۷۲ شورای ملی مقاومت ایران:
ماده ۷اصلاحی، منضم، به فصل اول برنامه دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران.
مصوبه به اتفاق آراء اعضاء حاضر در اجلاسیه شورا، تصویب شد.
مقام ریاست جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران برعهده خانم مریم رجوی خواهد بود.
۱ تعیین زمان مناسب اعلام این مصوبه برعهده مسئول شوراست.
۲ به محض تصدی ریاست جمهوری در ایران خانم مریم رجوی از کلیه مسئولیتهای سازمانی خود، استعفا خواهد کرد.
۳ دوره ریاست جمهوری ایشان، پس از تصویب ریاست جمهوری جدید، در مجلس مؤسسان، و قانونگذاری ملی و انتخاب رئیس جمهوری جدید ایران پایان مییابد.

در اطلاعیه مسئول شورا پیرامون انتخاب رئیس جمهور برگزیده مقاومت چنین آمده بود:
بنام خدا
بنام ایران و بنام آزادی
ملت بزرگ ایران
در کمال شعف و افتخار، مصوبه شورای ملی مقاومت درباره انتخاب خانم مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور آینده کشور را به استحضار میرسانم.
این یک انتخاب اصلح تاریخی از سوی مقاومت کبیر ملی و میهنی برای سعادت ملت ایران است.
انتخابی ظفرنمون و بس خجسته و پر میمنت که سرنگونی دشمن ضدبشری را تسریع، ارواح طیبه شهیدان را شاد، چشمها و دلهای رزم آوران را روشن و آزادی و آبادی ایران فردا را تضمین میکند.
بر مردم و تاریخ ایران، بر سرزمین شیر و خورشید، بر مقاومت ایران و بر ارتش آزادی گرامی و فرخنده و مبارک باد.
مسعود رجوی
مسئول شورای ملی مقاومت
۳۰ مهر ۱۳۷۲

مریم رجوی، زنی مسلمان رو در روی بنیادگرایی

مریم رجوی در سال ۱۳۷۳ طی یک سخنرانی در شهرداری اسلو، نسبت به خطر اختاپوس استبداد مذهبی و بنیادگرایی به نخستین تهدید صلح در منطقه هشدار داد و گفت: بنیادگرایی به نخستین تهدید صلح در منطقه و جهان تبدیل شده است و آخوندهای حاکم بر ایران با سوءاستفاده از باورهای مذهبی بیش از یک میلیارد مسلمان، به توسعه طلبی و صدور بحران و تنش میپردازند.
وی در تیرماه ۱۳۷۵ در کنفرانس زنان، صدای سرکوب شدگان در ارلزکورت لندن گفت: مساله زنان و جنبش برابری، با مبارزه علیه ارتجاع و بنیادگرایی پیوند میخورد، چرا که زنان نه فقط پیشتاز جنبش برابری، بلکه همچنین نیروی اصلی توسعه، صلح و عدالت اجتماعی اند…
به نظر من، بشریت تنها در صورتی از شر پدیده شوم ارتجاع و بنیادگرایی خلاص میشود که زنان نقش پیشتاز خود را در این کارزار جهانی به عهده بگیرند و با استفاده از تمامی اشکال مبارزه دموکراتیک، راه را بر هرگونه مماشات و سازش با آخوندهای زن ستیز و ضدبشر ببندند.

مریم رجوی، زنی مسلمان رو در روی بنیادگرایی
مریم رجوی در مقاله رژیم ایران، داعش- انحراف از اسلام که در روزنامه ورلد پالیسی به تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۴درج شده مینویسد:
این نوع از افراطیگری که ما امروز با آن مواجه هستیم، ترکیبی از بربریت قرون وسطایی و فاشیسم مدرن امروزی است. این یک جهان بینی است که از تحمل سیاسی اجتناب می ورزد و زن ستیزی و خشونت را ترویج می نماید و البته خشونت را پرستش میکند. این دیدگاه خاص، سعی در جاری نمودن شریعت و مجازاتهای فوق العاده سخت و شدید آن مینماید.
این دیدگاه، هرگز و هیچگونه ربطی به اسلام نداشته و به روشنی در جهان مدرن امروز، جایی برای یک چنین جهان بینی وجود ندارد.

واقعه ۱۷ ژوئن، آزمونی در آتش

میگویند سیاوش را به جرم نجابت و ابراهیم را به جرم جسارت بر بتهای زمان و ریاکاران زمانه در آتش انداختند.
اما آتش بر آنان سرد شد و سرانجام هشیار و سرشار و با اقتدار از آزمون آتش بیرون آمدند.
کودتای ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ یکی از همان فتنه ها و آزمونی بود که با سٍحر و سودا آغاز شد.
روز ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ برابر با ۲۷ خرداد ۱۳۸۲ تعداد ۱۳۸۰ نفر از نیروهای پلیس فرانسه در یک یورش گسترده به مقر شورای ملی مقاومت ایران در اورسوراواز در حومه پاریس بیش از ۱۶۵ نفر را دستگیر کردند.

واقعه ۱۷ ژوئن، آزمونی در آتش
مریم رجوی در میان دستگیر شدگان بود. از نیمه شب همان روز به غیراز مریم رجوی و ۲۱ نفر دیگر، بقیه دستگیر شدگان به تدریج آزاد شدند.
به دنبال این واقعه تعدادی از ایرانیان در اعتراض به دستگیری مریم رجوی و اعتراض به احتمال استرداد وی به ایران، یک اعتصاب غذای نامحدود را در فرانسه آغاز کردند.
در اعتراض به دستگیری مریم رجوی تنها طی سه روز، ۱۶ تن از ایرانیان در شهرهای مختلف اروپا دست به خودسوزی زدند.
دو تن از مجاهدین صدیقه مجاوری و ندا حسنی بر اثر خودسوزی به شهات میرسند.
خبرهای مربوط به خودسوزی پناهندگان ایرانی در صدر خبرهای فرانسه و اروپا بود و افکار عمومی را به شدت منقلب کرد.
مریم رجوی از زندان پیام میدهد و تمنا میکند کسی به خودسوزی مبادرت نکند.
او از این شکایت دارد که چرا پس از اولین نمونه، مقامات فرانسوی نگذاشتند او با چند نفر و حتی با نزدیکترین افراد خانوادهاش ملاقات کند و این پیام را به مجاهدین و دیگر هموطنانش بدهد.
به دنبال این واقعه بسیاری از شخصیت های فرانسوی، اروپایی، آمریکایی و آسیایی نسبت به این اقدام دولت فرانسه اعتراض و آن را محکوم کردند و خواستار آزادی بلادرنگ مریم رجوی شدند.
۱۷ روز بعد از این واقعه مریم رجوی از زندان آزاد شد.
۱۱ سال بعد در روز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ (۱۶سپتامبر ۲۰۱۴)قاضی تحقیق ضد تروریسم دادسرای پاریس با صدور دستور منع تعقیب در پرونده ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ که با اتهام تروریسم و تأمین مالی تروریسم شروع شده بود، با تصریح بر اینکه هیچ دلیلی برای اتهام های مالی و هیچ نشانهای مبنی بر پولشویی، تقلب، جعل و… در پرونده ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ دیده نمیشود، پرونده ۱۷ ژوئن را برای همیشه مختومه اعلام کرد.

مریم رجوی در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳

در ساعت ۶صبح ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ در یک حمله گسترده زمینی که در تاریخ ۳۰ سال گذشته فرانسه سابقه نداشت، بزرگترین تهاجم پلیس، نیروهای امنیتی و ژاندارمری فرانسه به بزرگترین و قدیمی ترین جنبش مقاومت در برابر نظام حاکم بر ایران در اورسوراواز صورت گرفت و طی آن مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران دستگیر شد.

Maryam Rajavi on June 5

۷ ژوئن ۲۰۰۳ حمله گسترده به مقر مریم رجوی و دستگیریها

واقعه یی که خبر آن به سرعت به سراسر نقاط دنیا مخابره و به خبر اول خبرگزاری های جهان تبدیل گردید.
تمرکز حمله بر روی اقامتگاه مریم رجوی در اورسوراواز و ۳خانه مجاور آن بود.
مراسم بازرسی و تفتیش و ضرب و شتم در داخل اقامتگاه مریم رجوی ۱۷ ساعت به طول انجامید.
از ساعت ۶بامداد تا ۱۱ شب سگهای آموزش دیده، آخرین دستگاهها و تجهیزات ردیابی و اکیپهای مختلف مأموران تخصصی سانتیمتر به سانتیمتر اقامتگاه را چک و بازدید و تخریب کردند و از همه جا عکس و فیلم گرفتند.
متراژ تکتک اتاقها و راهروها و سقفها و کفهااندازهگیری و ثبت شد و بسیاری نقاط نیز با بیل و کلنگ و دیلم و دریل تخریب گردید.
از ساعت ۱نیمه شب همان روز به غیراز ۲۲ نفر که مریم رجوی نیز در میان آنها بود، بقیه دستگیر شدگان به تدریج آزاد شدند.

۷ ژوئن ۲۰۰۳ حمله گسترده به مقر مریم رجوی و دستگیریها

۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ – شکل گیری اعتراضات

با دستگیری مریم رجوی و سایر پناهندگان ایرانی و اعضای مقاومت، حامیان مجاهدین خودشان را به باز داشتگاه رساندند و با سر دادن شعار، اعتراض خود به این عمل دولت فرانسه را ابراز کردند.
معترضان از آنجا به سوی وزارت کشور رفتند تا علیه این اقدام اعتراض کنند.
پناهندگان در شعار خود خواستار آزادیمریم رجوی شدند.
این اعتراضات تا دو هفته دیگر در مکانهای مختلف پاریس در میدان کنکورد، برج ایفل، مجلس ملی فرانسه و در کلیسا و خیابانها ادامه یافت.
مأموران پلیس دستور داشتند از هر گونه تجمع پناهندگان ایرانی جلوگیری کنند.
آنها هر تعداد از ایرانیان را بعد از باز داشت چند روزه به کشورهای خودشان برمیگرداندند.

June 7 - Protests take place
پلیس در یک مورد تعدادی از پناهندگان ایرانی را بعد از باز داشت به بیمارستان روانی منتقل کرد.
پزشکان و کارکنان بیمارستان وقتی متوجه موضوع شدند ضمن اظهار تأسف همه آنها را آزاد کردند.
اسقف ژاک گایو از شخصیت های مذهبی فرانسه بلافاصله بعد از شنیدن خبر تجمع ایرانیان در مقابل وزارت کشور به آن محل شتافت ولی مأموران به او اجازه حضور در جمع تظاهر کنندگان که توسط پلیس محصور شده بودند، در اورسوراواز ادامه پیدا کرد. اعتراضات در گوشه و کنار پاریس و در کوچه «گرد» در اورسوراواز ادامه پیدا کرد. کوچه ای که به مدت دو هفته، هواداران مجاهدین و اعتصاب غذا کنندگان را در خود جای داد.
در این دو هفته کوچه گرد به کانون اخبار مربوط به ایران و مقاومت ایران تبدیل شد و مهمترین خبرگزاری ها نمایندگان خود را به این محل گسیل داشتند.
عصر روز جمعه ۶تیر، صدها تن از مردم و جوانان در تهران با برگزاری یک تجمع در مقابل پارک ملت در تهران خواهان آزادی فوری مریم رجوی شدند.
مأموران وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با محاصره کامل پارک و بستن خیابان ولی عصر از تقاطع نیایش، تلاش کردند جمعیت را متفرق کنند، اما با مقاومت شدید جوانان مواجه شدند و تجمع تا حوالی ساعت ۱۰ شب ادامه مییابد.
روز دوشنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۰۳ -(۹تیر ۱۳۸۲) صدها تن از هواداران مقاومت و خانوادههای شهیدان و زندانیان سیاسی مقاومت ایران با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعار آزادی مریم رجوی طی چند تظاهرات و درگیری با نیروهای حکومت ایران در مقابل سفارت فرانسه و در سایر نقاط تهران، دست به اعتراض و تظاهرات زدند.
گروهی از این تظاهر کنندگان توسط پاسداران حکومت ایران دستگیر و روانه زندان شدند.

۷ ژوئن ۲۰۰۳ – اعتصاب

پس از دستگیری مریم رجوی تعدادی از پناهندگان ایرانی حامی مقاومت در اعتراض به این عمل دولت فرانسه در اورسوراواز دست به اعتصاب غذا زدند.
تعدادی از پناهندگان ایرانی از نقاط مختلف فرانسه و اروپا به این نقطه آمدند و در اعتصاب شرکت کردند.
حامیان مقاومت ایران که در اعتصاب غذا بودند با نصب پلاکاردهایی در محل اعتصاب خواسته های خود و سایر متحصنان را بیان میکرد: آزادی مریم رجوی.
اعتصاب غذا کنندگان، طیفی از مردان و دختران جوان تا مادران سالخورده بودند.
دهها زن و مرد از پیر و جوان، شب را تا صبح در کنار خیابان به سر میبرند و بعضی شبها باران نیز زیرانداز و پتوها را خیس میکند.
دراورسوراواز، اسقف ژاک گایو، همراه با جلال گنجهای روحانی عضو شورای ملی مقاومت ایران، یک مراسم نیایش بین المذاهب برگزار کردند و آزادی سریع مریم رجوی را خواستار شدند.
اسقف ژاک گایو گفت: از صحبت با شما دریافتم که مریم رجوی امید شما به آزادی است.

۷ ژوئن ۲۰۰۳ - اعتصاب
بیشک امید به آزادی را نمیتوان در بند نگه داشت.
بعد از گذشت ۵روز از حمله پلیس به مقر شورای ملی مقاومت ایران در اورسوراواز و دستگیری مریم رجوی در۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ ، در روز اول تیر ۱۳۸۲ در اورسوراوآز ۲۰۰ نفر همچنان در حال اعتصاب غذا هستند.دکتر صالح رجوی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه که پس از آزادی از باز داشت در جمع آنها حاضر شده، پیامها و تأکیدات مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را برای حفظ جان ایرانیان معترض یادآوری میکند و از ایرانیانی که اعتصاب غذای خشک و بدون آب کرده و در وضعیت جسمی وخیمی به سر میبردند، خواهش میکند لااقل آب بنوشند و آنان با قبول این درخواست، تأکید کردند که به اعتصاب غذای خود تا رسیدن به خواستشان که آزادی مریم رجوی است ادامه خواهند داد.
پیر برسی رئیس انجمن حقوق بشر نوین در فرانسه، از تحصن کنندگان و شرکت کنندگان در اعتصاب غذا در برابر اقامتگاه مریم رجوی دیدار کرد.
او اقدام پلیس فرانسه، علیه مقاومت ایران و دستگیری مریم رجوی را محکوم نمود.
رئیس انجمن حقوق بشر نوین فرانسه گفت:آنچه مجاهدین در ایران به پیش میبرند، یک مقاومت مشروع است به همین خاطر از ۲۰ سال پیش، از مجاهدین حمایت کرده ام و امروز نیز به همین خاطر اینجا هستم.
خبرگزاری فرانسه در ۴تیر گزارش داد: از ژاندارمری خبر رسید، چهارصد نفر هفتمین شب را در اورسور آواز سپری کردند و سه تن از اعتصاب غذا کنندگان بستری شدند.
شاهین قبادی عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت روز ۴تیر ۱۳۸۲ به خبرنگاران گفت تعداد اعتصاب غذا کنندگان در اعتراض به باز داشت مریم رجوی به ۱۷۰ نفر رسیده است.
وی گفت اعتصاب غذا کنندگان مصمم هستند آن قدر به اعتصاب خود ادامه دهند تا مریم رجوی آزداد شود.
تلویزیون الجزیره ۴تیر گزارش داد:هواداران سازمان مجاهدین خلق تعهد کردند، به اعتصاب غذا تا حد مرگ ادامه دهند تا فرانسه مریم رجوی رهبر سازمان را آزاد کند.
روز ۷تیر ۱۳۸۲ در دوازدهمین روز اعتصاب غذا ۱۲۰۰ تن از ایرانیان به نمایندگی از جوامع ایرانیان در ۲۰ کشورجهان از جمله سراسر اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا در اورسور آواز حضور یافتند و با پیوستن به متحصنان خواستار آزادی فوری مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران شدند.

۱۷ژوئن۲۰۰۳- خودسوزی

در پی اعتراض به دستگیری مریم رجوی تنها طی سه روز، ۱۶ تن از ایرانیان در شهرهای پاریس، برن، رم، لندن، اتاوا، آتن و نیکوزیا و همینطور در ایران سه نفر در تهران، دو تن در مشهد و یک نفر در شهر بابل دست به خودسوزی زدند.۱۷ژوئن- خودسوزی
خبرهای مربوط به خودسوزی پناهندگان ایرانی در صدر خبرهای فرانسه و اروپا بود و افکار عمومی را به شدت منقلب کرد.
نخستین خودسوزی اعتراضی حوالی ظهر سه شنبه ۲۷ خرداد ساعتی پس از انتشار خبر دستگیری مریم رجوی،در مقابل سفارت فرانسه در لندن صورت گرفت.
حشمت زندی ۳۸ ساله با آتش زدن خود به دستگیری مریم رجوی اعتراض میکند.
پیکر به آتش کشیدهاش با مداخله پلیس راهی بیمارستان میشود.
در حالیکه قسمتهای زیادی از بدن او سوخته است.
یک روز بعد در صبح چهارشنبه ۲۸ خرداد مرضیه باباخانی ۴۰ ساله در مقابل وزارت کشور فرانسه در اعتراض به دستگیری مریم رجوی و احتمال استرداد وی به حکومت ایران، خود را به آتش می کشد. سه ساعت بعد صدیقه مجاوری ۴۴ ساله در برابر وزارت کشور فرانسه در میان شعله های آتش جان باخت.
در همین زمان نادر ثانی ۴۸ ساله با به آتش کشیدن خود نسبت به دستگیری مریم رجوی اعتراض کرد و ندا حسنی ۲۵ ساله، در حالیکه شعله های آتش سر و تمامی بدنش را فراگرفته است، با فریادها و شعارهایی دراعتراض به دستگیری مریم رجوی خود را به آتش کشید.
روزنامه ایتالیایی کوریردلاسرا درباره صدیقه و ندا، میگوید که آنها خودشان را آتش زدند و مانند گرزی گدازان بر سر توطئه ملایان فرود آمدند و آن را خنثی کردند.

۱۷ژوئن- خودسوزی

۱۷ژوئن ۲۰۰۳- پیام مریم رجوی به ایرانیان معترض

مریم رجوی که تا این زمان دیوارهای بلند سلول انفرادی، او را از هر گونه ارتباط با دنیای بیرون قطع کرده بود توسط مقامات فرانسوی در جریان چند مورد خودسوزی قرار گرفت.
او از این شکایت دارد که چرا پس از اولین نمونه، مقامات فرانسوی نگذاشتند او با چند نفر و حتی با نزدیکترین افراد خانواده اش ملاقات کند و این پیام را به مجاهدین و دیگر هموطنانش بدهد.
در نهایت، د. اس. ت سازمان امنیت داخلی فرانسه پذیرفت مریم رجوی که خواستار تسریع در ارسال پیامش به هموطنان برای توقف خودسوزی ها بود، یک پیام مکتوب بفرستد و از طرف او برای جمعیتی که در مقابل د. اس. ت گردآمده اند، خوانده شود.
مریم رجوی از زندان پیام داد و تمنا کرد کسی به خودسوزی مبادرت نکند.

۱۷ژوئن ۲۰۰۳- پیام مریم رجوی به ایرانیان معترض
گاهشمار کودتای نافرجام ۱۷ ژوئن ۲۰۳۳در حالیکه تظاهرات و تجمع اعتراضی خانوادهها و دانشجویان در برابر سفارت فرانسه در تهران نسبت به دستگیری مریم رجوی ادامه دارد و در حالیکه موج خودسوزیهای اعتراضی بالا گرفته است، دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در روز ۲۹ خرداد، پیام مریم رجوی از زندان را، که شب پیش نوشته شده است، منتشر میکند:
مریم رجوی از تظاهر کنندگان ایرانی میخواهد از خودسوزی خودداری کنند… خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در پیامی خطاب به ایرانیان در سراسر جهان که نسبت به باز داشت غیرقانونی و ناموجه وی توسط دولت فرانسه دست به اعتراض زده اند، از آنان خواست که از خودسوزی خودداری کنند.

۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ – اعتراض شخصیت ها

از فرانسه دانیل میتران، همسر رئیس جمهور فقید فرانسه و رئیس بنیاد فرانس لیبرته، فرانسوا اولاند رئیس جمهورسابق و دبیر اول وقت حزب سوسیالیست فرانسه، کلود استیه، کریستین توبیرا، ژان مارک ارول، پیربرسی، رئیس حقوق بشر نوین در فرانسه، مولود آئونیت، اسقف گایو، آندره میشل جامعه شناس شهیر فرانسوی و رئیس افتخاری مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، ایوبونه رئیس سابق د. اس. ت اداره امنیت داخلی فرانسه، ژان پیر بکه، شهردار اورسوراواز، جولیان دری سخنگوی حزب سوسیالیست فرانسه، انجمن شهر اورسوراواز، سندیکای قضات فرانسه، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، جامعه حقوق بشر فرانسه و… شماری دیگر از شخصیت ها و نهادها حمله پلیس فرانسه و دستگیری مریم رجوی را محکوم کردند.
از آمریکا: سناتور جمهوریخواه، سم براون بک، شیلا جکسون لی، اد تاونز، لیسی کلی، دنیس مور، نیک لمپسن،تام تانکردو، جیمز تلنت، دنیس مجیت، دیوید اسکات، بنی تامپسون، کندریک میک، ریچارد پیر کلودو خالد دوران و… به دستگیری مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران اعتراض و حمله پلیس فرانسه را محکوم کردند.

۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ - اعتراض شخصیت ها
سناتور براون بک عضو مجلس سنای آمریکا، در نامه به رئیس جمهور فرانسه نوشت:
من با نگرانی و فوریت زیاد در رابطه با اقدامات اخیر کشور شما علیه چهره های اپوزیسیون ایران، به ویژه خانم مریم رجوی به شما نامه مینویسم.
من از ملت فرانسه، که مدتهاست به خاطر حمایتش از حقوق بشر و آزادی بیان به خود میبالد، میخواهم خود را نسبت به آرمانهایش متعهد بداند و از دست زدن به اقداماتی که آن را در کنار رژیم تروریست ایران قرار دهد، خودداری ورزد.
شیلا جکسون لی، عضو کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به دستگیری خانم رجوی تأکید کرد:
من برای خواهرانم در خلوت خود اشک می ریزم… من از این دستگیری به غایت ناراحت شده ام.
به ویژه وقتی که صدایی که آزادی سایر مردم و رفتار عدالت جویانه با آنها را میخواند، دستگیر و باز داشت شده باشد، به عنوان یک زن، من به طور ویژه نسبت به وضعیت خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب نگران هستم.
از کانادا: الکسا مک دونو، فرانسوا کایر، مونیک ریچارد و سیوند رابنسون از کانادا.
از انگلستان: لرد ایوبری، لرد کوربت، لرد کلارک، لرد آنتون، وین گریفیث، جیم دوبین، مایک هنکاک، استیو مک کیپ، پایرا خابرا، والری دیوی، لرد آلتون، مارگارت اوئن، الیزابت سیدنی، مالکوم هارپر، داوینا میلر، کریس دیویس، گلین فورد و استراون استیونسون.
از آلمان: دکتر آندره بری و دکتر هلموت مارکوف.
از پرتغال: پائولو کازاکا.
از دانمارک: سندبیک و پرنیل فرام.
از سوئد: لنارت فریدن.
از ایتالیا: لوئیز مورگانتینی و آنتونیو استانگو، دبیرکل شبکه سازمانهای مدافع حقوق بشر در حوزه اروپا و مدیترانه و رئیس کمیسیون ایتالیایی حقوق بشر هلسینکی.
از لوکزامبورگ: ژان اشپاتس رئیس مجلس ملی لوگزامبورگ.
آنتونیو استانگو، دبیرکل شبکه سازمانهای مدافع حقوق بشر در حوزه اروپا و مدیترانه و رئیس کمیسیون ایتالیایی حقوق بشر هلسینکی نوشت:من بیش از یک دهه است که به خوبی با این مقاومت آشنا هستم و با خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده این مقاومت هم دیدار کرده ام و با عقاید و نظرات ایشان به خوبی آشنا هستم.
هرکس که با سخنان و نوشته ها و کتابهای مریم رجوی آشنا باشد و بداند که خانم رجوی مبلغ اسلام دموکراتیک و بردباری است که در تعارض کامل با بنیادگرایی وتروریسم قرار دارد، از اتهاماتی که این روزها مطرح شده شگفت زده و متأثر میشود.
این اتهامات بی اساس هیچ ربطی به قانون ندارند، بلکه تماماً دارای انگیزه و آبشخور سیاسی هستند.

۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ – واکنش رژیم ایران به حوادث ۱۷ ژوئن

در روز ۳۰ خرداد علی یونسی وزیر اطلاعات حکومت ایران از سرکوب مجاهدین در فرانسه قدردانی کرد.
خبرگزاری رسمی رژیم ایران گزارش کرد: علی یونسی، روز پنجشنبه سرکوب بزرگ سازمان مجاهدین خلق ایران توسط پلیس فرانسه را ستود و گفت: دیر یا زود کشورهای دیگر همین کار را خواهند کرد.
او گفت: طبق منشور سازمان ملل تمام کشورها مسئول برخورد باتروریست ها هستند: ما از این کار فرانسه خیلی خوشحال هستیم، فرانسه مهد قانون است. آنها بر اساس وظیفه عمل کرده اند.
جمعه ۶تیر رژیم ایران یکبار دیگر رسماً خواهان استرداد مریم رجوی و اعضای مجاهدین در فرانسه شد اما از آنجا که دریافته بود دیگر دیر شده و مجاهدین ابتکارعمل را به دست گرفته و فضای بین المللی را بر چنین درخواسته ای جنایتکارانه یی بسته اند، خاطرنشان میکند که اگرهم در فرانسه محکوم شوند، فرانسه باید خودش به همه جنایات منافقین رسیدگی کند.
روز ۹تیر آخوند حسن روحانی، همه کشورها را به کارزار بین المللی علیه مجاهدین فرا خواند.
۷تیر ۱۳۸۲ محمد خاتمی حکومت ایران بار دیگر از فرانسه خواستار استرداد پناهندگان سیاسی ایرانی شد.

۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ - واکنش رژیم ایران به حوادث ۱۷ ژوئن

۱۷ژوئن ۲۰۰۳ – برخی از واکنش های دستگیری مریم رجوی در رسانه های بین المللی

روزنامه واشینگتن تایمز در ۲۵ ژوئن نوشت: بعد از سقوط فرانسه در سال ۱۹۴۰ شارل دو گل به طور قانونی در بریتانیا زندگی میکرد و از آنجا مبارزه یی را علیه فاشیزم رهبری می کرد یکدفعه اعلام کردند که بریتانیا موافقت کرده که او را به کشور فرانسه تحت حاکمیت فاشیستها استرداد کنند که مطمئناً کشته میشد.
البته این کارهیچگاه صورت نگرفت. اما یک چیزی مشابه آن اخیراً بین فرانسه و دوست جدیدش ایران… اتفاق افتاد.
مریم رجوی پناهنده سیاسی و قانونی فرانسه که از یک حفاظت ۲۴ ساعت پلیس فرانسه برخوردار است دستگیر شد.
میدل ایست آن لاین در ۱۸ ژوئن نوشت:به نظر میرسد که فرانسه تصمیم گرفته یکبار دیگر در جهت عکس حرکت کند… فرانسه لحظه ای را که رژیم ایران تظاهرات مردم را سرکوب کرد، برگزید تا با دستگیری ۱۵۹ تن ازاعضای سازمان مجاهدین خلق موجود در حومه پاریس در صدر آن خانم مریم رجوی به ملاهای ایران کمک برساند.
– تلویزیون کانال ۲فرانسه در ۱۰ تیر یعنی پانزدهمین روز اعتصاب گزارش میدهد: ایرانیان سوگند خورده اند که تا آزادی مریم رجوی از پا نخواهند نشست.

۱۷ژوئن ۲۰۰۳ - برخی از واکنش های دستگیری مریم رجوی در رسانه های بین المللی
مریم رجوی زنی که به گفته دادستان باز داشتها، تعادل ژئوپلیتیک دنیای وحشی آخوند سالار را برهم می ریزد، مطبوعات فرانسه به این زن یعنی مریم رجوی عنوان «پاسیوناریا»ی مقاومت ایران می دهند.
پاسیوناریا که در لغت به معنی گل احساسات است، اسم مستعار دولوروس ایباروری بانوی مقاومت اسپانیاست که در جنگهای داخلی این کشور به خاطر سخنرانی های آتشینش به یک افسانه زنده تبدیل شده بود.
پاسیوناریا همیشه این جمله منسوب به امیلیانو زاپاتا را که به شعار جنگ های داخلی اسپانیا تبدیل شده بود تکرار می کرد که:
«بهتراست ایستاده بر پاهایتان بمیرید تا بر روی زانوانتان زندگی کنید.»

۳ژوئیه ۲۰۰۳ – آزادی مریم رجوی

۱۱ تیر ۱۳۸۲ دادگاه، حکم به پایان باز داشت غیرقانونی و آزادی مریم رجوی داد اما خود او تا صبح روز بعد در سلول و بی اطلاع است.
به هنگام انتشار خبر آزادی مریم رجوی، اورسورواز، مقر مریم رجوی، شاهد انفجار شادی بود.
هواداران مجاهدین و مقاومت ایران که ۱۵ روز در اورسور اواز در اعتصاب غذا بودند، با غریو فریادهای شادی، این پیروزی پرشور را جشن گرفتند.
آنها برای رئیس جمهور برگزیده مقاومت فرش قرمز پهن کردند تا مقدم او را گرامی بدارند.
همزمان در ۲۰ شهر دیگر اروپا، آمریکا و کانادا هزاران ایرانی اعتصاب کننده، به پایکوبی پرداخته و این پیروزی بزرگ را که مشت محکمی بر دهان آخوندهای ضدبشر بود، جشن گرفتند.
دادگاه که در روز ۲ژوئیه ۲۰۰۳ به آزادی مریم رجوی رأی داده بود، سرانجام روز پنجشنبه سوم ژوئیه ۲۰۰۳ برابر با ۱۲ تیر ۱۳۸۲ مریم رجوی را از زندان اطلاعات فرانسه در پاریس آزاد کرد.

۳ژوئیه ۲۰۰۳ - آزادی مریم رجوی

17ژوئن- سخنرانی مریم رجوی پس از آزادی از زندان

مریم رجوی پس از آزادی از زندان در تجمع عظیمی که برای استقبال از او آمده بودند، گفت: به راستی که شما شعله های شرف و مقاومت ملتی اسیر در برابر فاشیسم مذهبی هستید که در این ایام در سراسر ایران و دراقصی نقاط جهان زبانه میکشد و جهانی را به تحسین و ستایش واداشته است.
شما بیش از دو هفته گرسنگی و تشنگی را به بهای جانهای ارزشمندتان تحمل کردید و در این مدت مردم شریف اور در کنار شما بودند و شما را تسلی میدادند.
من میدانم که این همه، نه به خاطر من، بلکه به خاطر آزادی مردم ایران بود.
اجازه بدهید که خطاب به مردم شریف اور اضافه کنم که شما مردم اور و شهردار آزاده شما و شورای شهر اور از همه احزاب، فرانسه را با همه ارزشهای انسانی و اخلاقی و آزادیخواهانه آن به نمایش گذاشتید.
ما باعث زحمت شما شدیم و خجل هستیم، ولی حالا دیگر شما فقط همسایه نیستید و بخشی از تاریخ و مقاومت و قلب و عواطف ما و
مردم مان هستید و ما هرگز آنرا فراموش نمی کنیم، چون در این دو هفته شما از هیچ چیز کوتاهی نکردید.
از زنان اور، از مردان اور و از بچه های اور عمیقاً سپاسگزارم که در تلخ ترین شرایط و در سختترین ایام با همه عواطف و امکانات و خانه هایشان در کنار ما بودند.
مریم رجوی در قسمت دیگری از سخنانش گفت: در حقیقت من فکر میکنم و این را برای اطلاع دولت فرانسه و شخص پرزیدنت شیراک هم میگویم که برخی سرویسهای فرانسوی با اطلاعات غلط از جانب وزارت اطلاعات ملایان و عوامل آنها و مأموران نفوذی که در این ایام خودشان را اعضای سابق مجاهدین معرفی میکنند، گمراه شدند.
و الا برای آمدن و تحقیق و بازرسی احتیاج به این همه هلیکوپتر و کشتی و انفجار درها و پنجره ها نبود، شاید آنها فکر میکردند که در اینجا همه مسلح هستند و یک درگیری مسلحانه بزرگی در پیشرو است.
حال اینکه شورای شهر به درستی شهادت داده است که در دو دهه گذشته در مقر مقاومت هیچ فعل و انفعال غیرقانونی وجود نداشته است.
در هرحال از دولت فرانسه و شخص پرزیدنت شیراک خواهان تشکیل کمیسیون ویژه یی برای رسیدگی به این موضوع از ابتدا تا انتهای آن هستم.

17ژوئن- سخنرانی مریم رجوی پس از آزادی از زندان

17ژوئن ۲۰۰۳ – زد و بندهای پشت پرده

رسانه ها از قراردادهای کلان اقتصادی و رفت و آمد وزیر خارجه، وزیر تجارت و معاون کمپانی توتال به ایران، در آستانه و روزهای پس از کودتای ننگین ۱۷ ژوئن خبر دادند.
مطبوعات فاش میکنند که حتی روز و زمان حمله را دوویلپن وزیرخارجه شیراک، از قبل با خرازی وزیر خارجه محمد خاتمی، در میان گذاشته و هماهنگ کرده است.
سایت فرانسوی «لیده دوو ژوور» در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۸۶ نوشت: چند روز پیش از عملیات جنجالی ۱۷ ژوئن،  توتال و شرکت نفت انگلیس BP در رقابت برای قراردادی به مبلغ ۲میلیارد دلار برای استخراج منابع نفتی بودند.
در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۰۳ ، چند روز بعد از دستگیریهای گسترده در اورسوراواز، شرکت توتال این قرارداد را به نام خود به ثبت رساند.
بنابراین، روابط عاشقانه میان دو دولت ایران و فرانسه ۱۰ سال به طول انجامید؛ به بهای چند مانور پست فطرتانه برای حفظ شرکت توتال در کشور ایران.

17ژوئن ۲۰۰۳ - زد و بندهای پشت پرده

۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ – افشای معاملات پنهانی فرانسه و حکومت ایران

یک ستاد ویژه در وزارت اطلاعات برای مداخله در پرونده ۱۷ ژوئن و سرهم بندی شکایت و پرونده سازی علیه مقاومت تشکیل شده و دبیر اجرایی شورای عالی امنیت رژیم ایران بر کار آن نظارت دارد.
شورای عالی امنیت رژیم ایران، در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۲ نامه یی با شماره ۴۲۱۴ /۸۲تحت عنوان پیگیری پرونده منافقین توسط محاکم قضایی فرانسه تنظیم کرده و برای دریافت و تصویب بودجه ارزی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال داشته است.
علاوه بر این در تاریخ ۲۶ شهریور نامه محرمانه دیگری با موضوع پیگیری قضایی پرونده مطروحه در دادگاه فرانسه و با شماره ۸۲ \۳۶۱۴ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شده است.
نقش وزارت اطلاعات و مزدوران رژیم ایران در پرونده ۱۷ ژوئن
با انتشار کتاب «اگر تکرار کنید، تکذیب خواهم کرد! »
۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ - افشای معاملات پنهانی فرانسه و حکومت ایرانبه قلم «ژان کلود موریس» سردبیر وقت هفته نامه معروف فرانسوی «ژورنال دودیمانش»، پشت پرده زد و بند جمهوری اسلامی ایران و دولت وقت فرانسه به ریاست ژاک شیراک، برای حمله ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ ، علیه دفتر شورای ملی مقاومت ایران و دستگیری مریم رجوی برملا شد.

مریم رجوی و پایان آزمون

روز ۲۵ شهریور ۹۳ قضاییه فرانسه اعلام کرد:
پس از ۱۱ سال تحقیق، هیچ نشانه و شاهد مادی و واقعی پیدا نکرده که بتواند فعالیت تروریستی یا تأمین مالی برای تروریسم را در مورد مجاهدین اثبات کند.
۱۵ سال گذشت. پرونده بسته و درهای جدیدی به سوی مقاومت گشوده شد.
در روزهایی که شیراک و رفقایش سودای سودهای بادآورده در سر داشتند هرگز گمان نمی کردند روزی در پرتو برق فدای مجاهدین چراغشان خاموش و نامشان برای همیشه فراموش شود.
گمان نمی کردند زمانی خواهد رسید که همان جنایتکارانی که مریم رجوی و یارانش را به پولشویی و فساد وتروریسم متهم کردند با افشای اسناد زدوبند و معاملات نهانی، مورد تنفر مردم قرار گرفته و به اتهام فساد مالی و… در همان دادگاه ها حسابرسی و محاکمه میشوند.مریم رجوی و پایان آزمون
چند سال بعد در تاریخ ۱۵ اسفند ۸۹ سایت حکومتی فرارو که زمانی شیراک و همراهانش را حلوا حلوا میکرد، به نقل از آسوشیتدپرس نوشت:رئیس جمهور سابق فرانسه در حالی روز دوشنبه به دادگاه خواهد رفت که از جنگ جهانی دوم به این سو، هنوز هیچ رئیس جمهوری در فرانسه تحت محاکمه قرار نگرفته است.
اگر دادگاه طبق برنامه پیش رود، ژاک شیراک۷۸ ساله به اتهام کمک مالی غیرقانونی به حزب سیاسی اش در زمانی که شهردار پاریس بود محاکمه خواهد شد.
اگر اتهام فساد مالی شیراک اثبات شود وی ممکن است به ۱۰ سال زندان و جریمه ای برابر ۱۵۰ هزار یورو محکوم شود.
سرنوشت قاضی بروگیر، بازپرس و دادستان و حاکم شرع پرونده هم بهتر از شیراک نیست.

هفت سال قبل، روزنامه فرانسوی لیبراسیون طی مقاله یی درباره بازپرس ژان لویی بروگیر که احکام حمله و دستگیریهای ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ را علیه مقاومت ایران صادر کرد، نوشت: ژان لویی بروگیر، امروز خودش به اتهام ”شهادت دروغ“ و ”ایجاد مانع در راه دادرسی“ در پرونده قتل ۱۵ فرانسوی در کراچی، تحت پیگرد قرار گرفته است.
لیبراسیون نوشت:۸سال پیش بروگیر اعضای جنبش مقاومت علیه رژیم تهران را به اتهام ”تروریستی“ تحت تعقیب قرار داده بود.
اما قاضی ترویدیک که اکنون بروگیر را احضار کرده، در ماه مه امسال قرار منع تعقیب کامل تروریستی در این پرونده را صادر کرده است.
مقاله روزنامه لیبراسیون با عنوان بازپرسی که خود زیر سؤال رفته مینویسد: روز ۱۶ مه ۲۰۱۱ سرنوشت ژان لویی بروگیر، که به اتهام “شهادت دروغ” و “ایجاد مانع در راه دادرسی” تحت پیگرد قرار دارد، به گونه دیگری رقم خورد.

زیرا آقای بازپرس! در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه به دفتر جانشین خودش، قاضی مارکترویدیک… احضار شده بود.
درست مثل هر مظنون عادی که قاضی تحقیق احضارش میکند. گویی دنیا وارونه شده است!
ترویدیک، قاضی ۴۵ ساله، حالا دارد از این غول ۶۸ ساله درباره لاپوشانی یک سند در پرونده انفجارتروریستی کراچی حسابرسی میکند.
(لیبراسیون: ژان-لویی بروگیر، امروز خودش تحت پیگرد قرار گرفته است)
و امروز هیچ اثری از هیچکدام نیست. شاکیان و دستاندرکاران روسیاه شده؛ هر یک به گوشه یی خزیدند؛ شیراک تمام شد، ولایت نیمه جان فقیه در کابوس توطئه های مجاهدین و فتنه های جوانان و کانونهای شورشی می سوزد و مریم رجوی بر بام جهان می درخشد.

لرد آرچر دادستان پیشین انگلستان پس از شکست بزرگ رژیم ایران و متحدان در پروژه جنایتکارانه لیست تروریستی در تاریخ ۸بهمن ۱۳۸۷ گفت:
من نمیتوانم همه چیزهایی که می خواهم به خانم مریم رجوی بگویم را بگویم اما فکر میکنم که در آینده نزدیک درباره کارهایی که شما انجام داده اید کتابها نوشته خواهد شد.
کتابهای زیادی درباره آنچه که شما انجام دادید و اینکه شما چه کسی هستید و بدانید که کاری که شما کردید بی همتاست.
بی علت نبود که بازپرس ژان لویی بروگیر گفت مریم رجوی تهدیدی برای نظم استراتژیک جهانی به شمار میآید.
او درست میگفت. جنبش مریم رجوی با افشای پروژههای مخفی اتمی رژیم ایران و دخالتهایش در عراق و لبنان و سوریه و یمن و… نقشه و جغرافیای سیاسی منطقه و جهان را تغییر داد.
منطقه یی که میتوانست تا امروز در کام هیولای حاکمان ایران دود و خاکستر شود.
بسیاری از شخصیتهای مؤثر سیاسی، سیاستمداران، حقوقدانان، روشنفکران و کسانی که آشنایی و اشراف بیشتری نسبت به رژیم ایران و شرایط انفجاری جامعه دارند مریم رجوی را کانون الهام و امید جوانان و آنتی تز استبداد مذهبی حاکم بر ایران میدانند.
۱۴ اسفند ۹۴ یک نماینده پارلمان انگلستان گفت:
ما بایستی پشت سر خانم مریم رجوی بایستیم، چرا که او الهام بخش مردم ایران است که خواهان دموکراسی هستند من احترام بسیار زیادی برای مریم رجوی و حامیان او قائل هستم.
مریم! شما یک زن بسیار شجاع هستید و ما به شما درود میفرستیم و از شما حمایت میکنیم. (آنتیا مک اینتایر ۹۴ نماینده پارلمان اروپا ازانگلستان)
آری! ۱۵ سال گذشت بانیان ۱۷ ژوئن سیاه و تباه و آواره گشتند و مریم رجوی هم چون ستاره یی و مشعلی فروزان بر بام جهان میدرخشد.

مریم رجوی و پایان آزمون

مریم رجوی و کهکشان آزادی

علت پایداری و ماندگاری بسیاری از جنبشهای انقلابی را میتوان دراندیشه و ریشه های عمیق سیاسی واجتماعی آنان جستجو کرد.
در پناه همین ریشه های تاریخی است که در فراز و نشیب های مسیر آزادی، نیروهای آزادیخواه میتوانند هر ضربه یی را به
فرصت و پیروزی تبدیل کنند و از دیوار بلند تنگنا حریمی امن برای مقاومت، ایستادگی و باز هم فرصتهای جدید در مسیر پیروزی بسازند.
پس از واقعه ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ مریم رجوی با اتکا به همان ریشه ها و پایه های سیاسی و اجتماعی توانسته است همه ساله، در سالگرد همان واقعه اجتماع بزرگ ایرانیان را گردآورد.
این گردهمایی همزمان با سالروز ۳۰ خرداد، شروع مقاومت انقلابی در برابر فاشیسم مذهبی و روز شهیدان است و در فرهنگ و ادبیات مقاومت ایران،کهکشان نام دارد.
کهکشان میعاد با ستارگان سرخ و فروزانی است که خونشان وثیقه سرفرازی این مقاومت است.
حضور گسترده برجسته ترین چهره های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از چهارگوشه جهان، در سلسله گردهمایی های بزرگ ایرانیان (کهکشان) به سد سیاسی محکمی برای پشتیبانی و حمایت از پایداری پر شکوه مجاهدین در مقابل حملات و توطئه های رژیم ایران در اشرف و لیبرتی تبدیل شد. مریم رجوی و کهکشان آزادی
تصاویری که به وضوح و روشنی نشان میدهد مقاومت ایرانیان در برابر خونخوارترین و عقب مانده ترین نظام سیاسی در جهان معاصر هرروز در مسیر رشد و اعتلا گام میزند و به تکیه گاهی الهام بخش برای توده های تحت ستم فاشیسم مذهبی درایران تبدیل شده است.
سخنرانیهای مریم رجوی در این گردهماییها فشردهیی از اصلی ترین مواضع و خطوط مقاومت ایران در مراحل مختلف از حیات مقاومت ایران از سال ۱۳۸۳ به این سو است.

مریم رجوی در نخستین همایش بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۸۳

در اولین سالگرد حمله به مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده اش مریم رجوی، دانیل میتران چهره نامدار مقاومت ضدفاشیستی فرانسویان و یکی از نمادین ترین قطبهای اخلاقی فرانسه، پیام گرمی در حمایت از مقاومت ایران، به هزاران ایرانی شرکت کننده در مراسم فرستاد و همبستگی خود با مردم ایران اعلام کرد.
همچنانکه ویلیام بوردون حقوقدان سرشناس فرانسوی گفته است:
در این مراسم مریم رجوی ضمن افشای اتهامات رژیم ایران و زدوبند مماشاتگران با فاشیسم مذهبی گفت: چنانچه مجاهدین موفق به عقب راندن عنصر سیاسی به نفع عنصر حقوقی شوند، نه تنها خود برنده خواهند شد بلکه بشریت را هم به پیروزی خواهند رساند.
در این گردهمایی بسیاری از شخصیتهای سیاسی و فرهنگی و مذهبی شرکت و سخنرانی کردند.

مریم رجوی در نخستین همایش بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۸۳

مریم رجوی در همایش بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۸۴

یکی از ویژگیهای این مراسم، حضور گسترده چهره هایی از جناحهای سیاسی متفاوت و گاه رقیب است که برای دفاع از پایه یی ترین ارزشهای دموکراتیک، حقوق پناهندگان، حقوق بشر و حق مقاومت در برابر دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران در گردهمایی مقاومت شرکت میکنند.
در مراسم سال ۱۳۸۴ همچنین دهها تن از ملی پوشان و ورزشکاران میهنمان به سرپرستی پهلوان مسلم اسکندر فیلابی مسئول کمیسیون ورزش شورا ضمن محکوم کردن انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری رژیم ایران از جامعه جهانی خواستند به سیاست مماشات با ملایان پایان داده و از مقاومت ایران و راه حل سوم خانم رجوی حمایت کنند.
آنگاه یک ورزشکار جوان ایرانی همه مدالهای خود را به رئیس جمهور برگزیده مقاومت اهدا کرد.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در سخنرانی خود که یک روز پس از برگزاری نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم ایران برگزار شد؛ ضمن تبریک به مردم ایران به خاطر تحریم یکپارچه و سراسری نمایش انتخابات گفت:
دسیسه گرانی که دو سال پیش حمله ۱۷ ژوئن را هدایت کردند، گفتند آمده اند که مقاومت ایران را متلاشی کنند.
اما کوهها لرزیدند، شما نلرزیدید. شما ایستادید، زیرا جنبشی را نمایندگی میکنید که تابع منافع قدرتها و زاییده شرایط زودگذر منطقه یی و بین المللی نبوده است که با زدوبند متوقف شود.
این جنبشی است برای آزادی، که چهل سال است می رزمد و مقاومت میکند، جنبشی است که کیان ایران را نگاهبانی می کند و اعتبار وجودی این ملت است.
شما ایستادید زیرا خونهای ۱۲۰ هزار شهید راه آزادی از پیکر مقاومتتان جاریست.

مریم رجوی در نخستین همایش بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۸۳

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۸۵

سومین گردهمایی بزرگ مقاومت در سالن بورژه پاریس با خروش ۳۰ هزار ایرانی در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۵ برگزار شد.
در این مراسم که در آستانه یکصدمین سالگرد انقلاب مشروطه برگزار شد، مریم رجوی در گرامیداشت یاد سرداران آزادی ایران در انقلاب مشروطه گفت: اکنون مجاهدان آزادی و تمام اجزای مقاومت ایران مسئولیت بزرگی بر دوش دارند.
مسئولیت به ثمر رساندن رنج صد ساله آزادیخواهان ایران.
و حالا صد سال پس از انقلاب مشروطه ملت ایران، ملت ایران بیش از هر زمان به کسب دموکراسی نزدیک است.
جام جم آزادی نزد مردم ایران و در اراده آزادیبخش زنان و مردان شجاع ایران است.
این مردم و مقاومت ایرانند که میخواهند و تغییر میدهند و آینده را میسازند.
مریم رجوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بی آیندگی رژیم ایران گفت: اگر آخوندها تمامی پول و نفت ایران را خرج سیاستهای خود کنند، اگر آخوندهای حاکم بر ایران به جای این دولت و آن دولت، صد دولت را با خود همراه کنند باید بدانند که از سرنگونی گریزی نخواهند داشت.
این مردم و مقاومت ایران هستند که اراده میکنند، تغییر میدهند و آینده را می سازند.

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۸۵

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۸۶

سالن ویلپنت پاریس روز ۹تیر ۱۳۸۶ شاهد گردهمایی برزگ مقاومت با نام«به سوی پیروزی» با شرکت بیش از ۵۰ هزار تن از هموطنان و حامیان مقاومت ایران بود.
این گردهمایی تا آن تاریخ بزرگ ترین اجتماع ایرانیان در تاریخ مبارزات خارج کشور محسوب میشد.
ایرانیان شرکت کننده در این گردهمایی خواهان تلاش برای تغییر دموکراتیک در ایران شدند.
فرازهایی از سخنان مریم رجوی در اجتماع ۵۰ هزار نفره ایرانیان

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۸۶
هیاهوی آخوندها برای ساختن بمب اتمی، نفیر شوم انفجارهای پرشقاوت آنها در عراق و نعرههای آنها برای سرکوب و ارعاب در داخل کشور، صدای ایران نیست.
همه آنچه دولت های مماشاتگر درباره رژیم آخوندی می پنداشتند یا ادعا میکردند، غلط از آب درآمد.
گفتند با دادن مشوق رفتار آخوندها را تغییر می دهند.
به جای تغییر، آخوندها عراق را به گرداب خون فرو بردند، لبنان را به ویرانی و بحران کشاندند.
فلسطین را دو نیمه کردند وتروریسم و خونریزی را به افغانستان بازگرداندند.
گفتند که با مذاکره و زد و بند، آخوندها را به توقف برنامه اتمی راضی میکنند، اما آنها فعالیت برای ساختن سلاح هسته یی را گسترش دادند و به سه قطعنامه مصوب شورای امنیت بی اعتنایی کردند.
ادعا می کردند با تحریم های بین المللی، مردم ایران به حمایت از آخوندها برمیخیزند.
حالا چشم باز کنند این خیزش عمومی را ببینند.
ایران نوینی بنا میکنیم. یک جامعه آزاد و یک کشور پیشرفته. عصر اعدام و شکنجه را پشت سر خواهیم گذاشت.
حکم اعدام لغو خواهد شد. بساط محاکم ارتجاعی و مجازاتهای قرون وسطایی را برخواهیم چید.
دوران تفتیش عقاید، دوران پوشش اجباری و دوران دخالت در زندگی خصوصی را به پایان میبریم.
دوران ستمدیدگی و سرکوب فاجعه بار زن ایرانی را خاتمه خواهیم داد.
زنان در همه زمینه ها، حقوق و آزادیهای برابر با مردان را از آن خود خواهند ساخت.
زنان در رهبری سیاسی جامعه، سهم برابر به دست میآورند.
حکومتی بر اساس جدایی دین و دولت تشکیل میدهیم تا پیروان مذاهب و عقاید مختلف با حقوق متساوی در کنار هم زندگی کنند.
مردمی با این همه استعداد، دیگر نباید دچار فقر و گرسنگی و بیکاری و محرومیت باشند. باید شرایط سرمایه گذاری و امکان رقابت سالم اقتصادی در جامعه فراهم آید و بساط رانت خواری و چپاول برچیده شود.

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۸۷

این گردهمایی که بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج کشور تا سال ۸۷ بود با شرکت بیش از ۷۰ هزار نفر از هموطنانمان برگزار شد و هزار نماینده پارلمان و شخصیت سیاسی از کشورهای مختلف در گردهمایی پاریس شرکت داشتند.
تلویزیون ای. ان. ان فرانسه، همان روز در گزارشی اعلام کرد: ۷۰ هزار ایرانی در سالن نمایشگاهها در شمال پاریس گردهم آمدند تا تأیید و حمایتشان را از خانم مریم رجوی اعلام کنند.
درست پنج روز پیش از برگزاری این گردهمایی، لایحه حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی در هر دو مجلس انگلستان با اجماع و اتفاق آرا به تصویب رسیده بود.

مریم رجوی: ۴اشتباه مماشاتگران غربی در برخورد با آخوندها

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۸۷
مریم رجوی در این همایش با تیز کردن اشتباهات مهلک غرب به صراحت گفت:
همین جا بگذارید به کسانی که معامله و مماشات با همین رژیم را پذیرفته اند و از تغییر آن میترسند و نگران هستند خاطرنشان کنیم که شما گرفتار ۴فقره اشتباه محاسبه هستید، اول اینکه: توهم پراکنیهای آخوندهای حاکم را باور دارید. آنهاتروریسم و شقاوت خود را نشانه قدرت رژیم فرتوتشان جا میزنند و شما مرعوب آن هستید.
دومین اشتباه بزرگ شما این است که از شدت تنفر مردم ایران نسبت به رژیم حاکم درکی ندارید یا عمداً آن را پنهان میکنید.
لابیهای رژیم تبلیغ میکنند که در برابر قاطعیت جامعه جهانی نظیر تحریم های بین المللی مردم به طرفداری از آخوندها بلند میشوند.
شما همین اباطیل را تکرار میکنید.
آیا نمی دانید که مردم ایران بیش از هر چیز از چپاولگران حاکم و این شلاق به دستان و برپا کنندگان جراثقالها اعدام در عذابند؟
راستی آیا نمیدانید یا نمیخواهید بدانید؟ کدام یک؟ و اما سومین اشتباه بزرگ نادیده گرفتن ظرفیت انفجاری جامعه است. رژیم و مبلغان میخواهند عطش سوزان مردم ایران برای تغییر دموکراتیک را بپوشانند و میخواهند جنبش بین المللی برای صلح را به سود استمالت و فاشیسم مذهبی به خدمت بگیرند.
و شما هم آن را تأیید میکنید.
چهارمین اشتباه بزرگ شما اما، نادیده گرفتن راه حل واقعی مسأله ایران است.
آخوندها با شیطان سازی علیه این مقاومت سعی میکنند اعتبار و مشروعیت آن و ریشه های عمیقش در جامعه را وارونه جلوه دهند.
انگار نیرویی که قادر به سرنگونی آخوندها باشد در کار نیست. ولی این اشتباه است. اگر چه بحران ایران معضل بزرگی است، ولی دستی هست که این گره را باز میکند و آن مقاومت ایران است.

مریم رجوی در همایش بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۸۸

به دنبال افزایش اعتراضات اجتماعی و پیروزیهای مقاومت در جبهه های مختلف، خامنه ای در این سالیان همواره در ۳جبهه در جنگ و درگیر بود:

مریم رجوی در همایش بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۸۸
جنگ با مقاومت مردم ایران در کف خیابانها، جنگ با مقاومت سازمان یافته و اشرفیها و جنگ با ایرانیان آزاده و آزادیخواه در سراسر جهان.
در سال ۱۳۸۸ این جنگ در هر ۳جبهه به اوج رسید و فعال شد.
جوانان به بهانه تقلب در انتخابات سر به شورش گذاشتند و آتش قیام به سرعت شعله ور شد.
با گسترش قیام و شکل گیری تجمعات گسترده در تهران و شهرهای بزرگ، خامنهای شب ۳۰ خرداد ضمن تهدید، اتمام حجت کرد و گفت: اگر بخواهند به تظاهرات در خیابانها ادامه بدهند، نتایج بسیار خطرناکی خواهد داشت و چه بخواهند، چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها آنها هستند.
اما مردم بی توجه به تهدیدها به خیابانها آمده و تعدادی با شلیک مستقیم پاسداران و لباس شخصی ها به شهادت رسیدند.
ندا آقا سلطان در همین روز به خاک افتاد.
بخش هایی از سخنرانی مریم رجوی در ۳۰ خرداد ۱۳۸۸چه خوب شد امروز در این بزرگترین اجتماع برای همبستگی و دفاع از مردم ایران و شهر اشرف، اینطور بیش  از همیشه حاضر شدید و چشم آخوندها را کور و چشم مردم ایران را روشن کردید.
با یاد شهیدان!
سلام و درود مردمِ ایران…
به دختران و پسران دلیرم و به خواهران و برادران به پاخاسته ام در خیابانها و دانشگاههای ایران در قیام و خیزش عظیم مردم ایران که از ۲۳ خرداد آغاز شد و تا کنون در سراسر وطن عزیزمان مثل رودی پرخروش جاری است.
شهر خورشید آشیانه ماست
شعله خشم درترانه ماست.
راهی خانه ییم و میخوانیم
خانه از خصم نیست، خانه ماست.
درودهای بی پایان به شهیدان و هزاران مجروح و اسیرِ قیام آزادیخواهانه مردم ایران در روزهای اخیر.
و فریاد میزنیم: بای ذنب قتلت؟
به کدامین گناه کشته شدند جز اینکه خواستار زندگی در آزادی بودند؟
بله، زنان و مردان شجاعی، که به گونه یی اشرف نگین و اشرف نشان، جان برکف، در زیر باتون و مشت و لگد، در زیر گلوله و گازِ اشک آور با بدنهای کبود، با پیراهن های پاره شده توسط پاسداران، بسیجی ها و مزدوران اطلاعات، بر شعبده انتخابات پوشالی سلطنت مطلقه فقیه، مهر ابطال. زده اند.
آنان رأی و انتخاب حقیقی ملت ایران را در انظار جهانیان به تماشا گذاشته اند.
آنها که علیه آخوندهای اشغالگر و غاصب فریاد میزنند:
دشمن این خاک تویی، مالک این خاک منم
مریم رجوی در بخش دیگری از سخنانش با حمله به سیاست مماشات و همراهی با رژیم آخوندی توسط غرب افزود:
دوستان عزیز!

مریم رجوی در همایش بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۸۸
وقتی فاشیسم دینی به آنجا رسیده که ولی فقیه، نزدیکترین همتایان و همدستان خود را هم، نمی تواند تحمل کند، مردمِ ایران حق دارند از دولتهای غربی بپرسند حاصل ۳۰ سال جستجو برای میانه روها در داخل این رژیم کجا رفت؟
استمالت و مماشات چه حاصلی داشت؟
راستی! آیا از پرونده سازی های شبه کودتای ۱۷ ژوئن هنوز هم شرم نمی کنید؟..
ما میپرسیم آیا حداقل احترام به مبارزه آزادیخواهانه میلیونها ایرانی ایجاب نمی کند که هر گونه امتیاز دادن از جیب ملت ایران و مقاومت ایران و سیاست چانه زدن با جنایتکاران حاکم متوقف شود؟
البته ما همیشه گفته ایم اگر مذاکره با چنین رژیمی فایده دارد دریغ نکنید! بفرمایید.
اما فرصت دادن به ولی فقیه و خانه شاگرد او، میدان دادن به یک افعی اتمی است که هرگز کبوتر نمی زاید.
دولت سابق آمریکا هم، از ۲۸ بار مذاکره مخفی و علنی با این رژیم هیچ چیز به دست نیاورد.
باور کنید که راه حل ایران، همان راه حل سوم، است:
تغییر دموکراتیک و برقراری حاکمیت مردم به دست مردم و مقاومت ایران.

مریم رجوی در همایش بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۸۹

در هفتمین کهکشان و گردهمایی بزرگ ایرانیان که در تاورنی برگزار شد نمایندگان ۲۳ پارلمان و سنا و بیش از۳۵۰۰ نماینده از ۴۴ کشور جهان حمایت کردند. مریم رجوی در همایش بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۸۹
حمایت کنندگان، منتخبان بیش از یک میلیارد نفر از مردم سراسر جهان بودند که به یاری مقاومت مردم ایران شتافته بودند.
مریم رجوی در این گردهمایی با تأکید بر حتمیت و سرنگونی رژیم ایران گفت:
رژیم ولایت فقیه به طور قطع سرنگون میشود.
گواه این حقیقت فقط پوسیدگی رژیم نیست. گواه عظیم آن ایستادگی فرزندان رشید شما در برابر این رژیم است.
کسانی که اشرفنشان، به هر قیمت، مقاومت میکنند. قیامها را در دل تیرگی و اختناق شعله ور میکنند و پای چوبه های دار، رزم آور و استوار می ایستند.
پس با شما هستیم ای اسیرانی که از اوین و گوهردشت فریاد میزنید ما را در نوبت اعدام بگذارید. با شما هستیم، با شما ۲۷ زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده اید، با شما هستیم دخترانی که در بیدادگاهها دستان خود را نشان میدهید با ناخنهای کشیده شده توسط دژخیمان خامنهای، دخترانی که با صلابت تمام شکنجه های رذیلانه در زندانها را افشا می کنید و به جای درخود فرو رفتن، دار و دسته خامنه ای را روسیاه میکنید.
با شما هستیم، دانشجویان، کارگران و معلمانی که به خاطر اعتراضهای حق طلبانه به زندان افتاده اید. درود به یکایک شما که در اوین و گوهردشت، سنندج و عادلآباد و سایر زندانها پایداری میکنید.

مریم رجوی در همایش بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۸۹

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در وپلپنت ۱۳۹۰

در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۹۰ ارتشی از چهره های نامدار سیاسی از کشورهای مختلف جهان شرکت داشتند و این موضوع باعث گزیدگی و واکنش وحشت آلود رژیم ایران و مزدورانش شد به نحوی که تلاش کرد با کم اهمیت جلوه دادن حضور آنان، به عناصر و مزدورانش دلگرمی بدهد.
مریم رجوی در این گردهمایی با کمک همین شخصیتها سنگ بنای یک کارزار بزرگ سیاسی را در مراحل بعدی جنبش گذاشت. چهرههایی مانند رودی جولیانی، باب فینر، خانم ریتا زوسموث، مایکل موکیزی، تام ریج، انرو کارد، لرد کوربت، سناتور رابرت توریسلی، هانر لکرک و.

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در وپلپنت ۱۳۹۰

مریم رجوی: شعله های مقاومت خاموش نخواهد شد
مریم رجوی در ابتدای سخنانش خطاب به جمعیت حاضر و تمامی کسانی که مراسم را مستقیماً در نقاط مختلف جهان دنبال میکردند گفت:
یاران و دوستان فراموشی ناپذیر مقاومت ایران!
۷۱ سال پیش در ۱۸ ژوئن ژنرال دو گل رهبر مقاومت فرانسه از تبعیدگاه خود مقاومت علیه فاشیسم را اعلام کرد.
صدای او هنوز به گوش میرسد که گفت: هر اتفاقی که رخ دهد شعله های مقاومت نباید خاموش شود و خاموش نخواهد شد.
بله مقاومت خاموش نخواهد شد بلکه بر آن است که آرمان آزادی را به پیروزی برساند.
مریم رجوی ضمن اشاره به ماهیت متناقض و ساختار درونی ناهمساز رژیم ایران و با تأکید بر نه به مماشات نه به تسلیم نه به قانون اساسی ولایت فقیه و نه به تمامیت فاشیسم ولایت فقیه گفت: حالا به این رژیم ایران درهم شکسته بنگرید که در مسیر بیپایان حذف و انقباض حرکت میکند.
دائماً خودش، خودش را میخورد.
هم چنانکه جانشین اصلی خمینی حذف شد. نخست وزیر ۸ساله خمینی در حبس خانگی است و در پایان سال ۸۹ ستون اصلی حکومت خمینی، (رفسنجانی) با خفت بسیار از ریاست خبرگان ارتجاع حذف شد.
مریم رجوی در فراز پایانی سخنانش گفت:

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در وپلپنت ۱۳۹۰
هموطنان عزیز!
همواره به این می اندیشم که آیا دردهای میلیونها زن و مرد ایرانی، پایانی دارد؟
آیا میتوانند به یک زندگی بدون ترس و همراه با شادی و آزادی دست پیدا کنند؟
میخواهم با رساترین فریاد به آنها پاسخ بدهم که آری، من و ما برای زنده نگه داشتن شعله همین امید و تحقق همین آرزو، تمامی سختی ها را پذیرفته ایم و از همه چیزمان گذشته ایم تا آن فردای روشن و آن زندگی شکوفا و امن و آسوده برای تمام مردم ایران و منطقه فراهم شود.
ما تا بن استخوان به پیروزی آزادی یقین داریم. راه و رسم تغییر و انقلاب فرا راه نسل قیام می درخشد و اشرف با پایداری پرشکوهش پیام امید و پیروزیست.مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در وپلپنت ۱۳۹۰

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت سوم تیر ۱۳۹۱

بعد از کشتار و جنایت بزرگ پاسداران و مزدوران خامنه ای در اشرف ششم و هفتم مرداد ۸۸ و نوزدهم فروردین ۹۰ مریم رجوی کارزار گستردهیی در حمایت از رزم آوران آزادی و ممانعت از ادامه کشتار در شهر اشرف به راه انداخت.
کارزاری که با موج گسترده یی از محکومیت های جهانی علیه رژیم ایران همراه بود و توانست تمامی توطئه های رژیم ایران را برملا و نقش برآب کند.
در این همایش مریم رجوی ضمن اشاره به توطئه های فاشیسم مذهبی برای نابودی مقاومت سازمان یافته و ضربالاجل های پیدرپی مزدوران و حامیان رژیم به منظور انهدام و فروپاشی سازمان مجاهدین گفت:
همه میدانید که در یک سال گذشته، طرح انحلال و انهدام سازمان مجاهدین در میان بود؛ ضرب الاجلی برای یکسره کردن کار اشرفیها، و قرارداد هفت مادهیی آخوندها با دولت عراق برای تسلیم یا نابودی این جنبش.
اکنون خوشحالم که به شما و به ملت بزرگ ایران بگویم که امانت شما، این جنبش رزم آور ضد رژیم ولایت فقیه،شکوفه قهرمانیهای تاریخ ایران، در پناه لطف خدا، از تاراج خزان و گزند قتل عام و انحلال در امان ماند.
و اکنون برای ایفای رسالت تاریخی خود، صد چندان شکافنده تر، استوارتر و قدرتمندتر است.
آری، به کوری چشم دشمن، اشرف تکثیر شد و اشرفیها بیشماران شدند.

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت سوم تیر ۱۳۹۱سال ۹۰ سال یک پیروزی سرفصلی برای مردم و مقاومت ایران
مریم رجوی با اشاره به توفان بهار عربی و سقوط دیکتاتورهای منطقه بخشی از سخنانش را به اوضاع سیاسی منطقه اختصاص داد و ضمن اشاره به پیروزیهای مقاومت در برابر ماشین دروغ و توطئه آخوندها در قبال مقاومت ایران گفت:
ما توانستیم چرخه افترا و نیرنگ را در هم بشکنیم.
ما توانستیم طرحی نو دراندازیم و دوران تازه یی را بگشاییم؛ طرحی بر اساس شفافیت و روشنایی و حقیقت و عدالت، طرح احترام به دستاوردها و فضیلت های بشری و بازگشت نهادهای بین المللی به دفاع از حقوق بشر؛ طرح اعاده حقوق خلقها و احیای ارزش مقاومت و فداکاری.
بله! نیروی انسانیت و عدالت به میدان آمده است، تاریخ ورق خورده است، دیکتاتورها یکی از پس از دیگری سرنگون میشوند، بنابراین سیاست هایی نیز که حافظ آنها بود، باید تغییر کند.
این تغییر در توان ماست و ما آن را محقق خواهیم کرد. این است معنای تغییر دوران و دوران تغییر.
در ادامه همایش بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس مریم رجوی ضمن تأکید بر اهمیت مسلح بودن به آرمان آزادی گفت:
در پرتو این افق بلند، بسا تضادهای بغرنج سیاسی و مبارزاتی و آرمانی حل شده است؛ تضادهایی که جنبشها و قیام های کنونی در خاورمیانه و شمال آفریقا تازه با آن آشنا میشوند.
تجربه درهم شکستن دعاوی اسلام پناهی ارتجاعی و دجالگری های ضداستکباری که جامعه ایران سالهاست آن را پشت سرگذاشته است.
تجربه شکلگیری دیرپاترین ائتلاف سیاسی تاریخ ایران و اتحاد عمل جریانها و شخصیتها با عقاید مختلف و در یک مناسبات دموکراتیک، در شورای ملی مقاومت ایران.
تجربه مقابله و افشای صدور ارتجاع وتروریسم رژیم ولایت فقیه به عنوان تهدید امروز جهان.
و به ویژه تجربه تشکیلات مجاهدین در یک مناسبات دموکراتیک و تجارب انسانی پیشرفته آن که دکتر آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا در دیدارش از اشرف آن را یک الگو و مرجع اخلاقی و معنوی برای جهان توصیف کرد.
به همین دلیل است که از نظر آخوندها، اشرف ممنوعه ترین کلام در ایران امروز است.

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت سوم تیر ۱۳۹۱هدف، به دست گرفتن قدرت به هر قیمت نیست!
فراز پایانی سخنان مریم رجوی، درسی ماندگار برای تمامی نسلهای آینده است تا روشن شود مبارزه برای آزادی، در ماهیت خود، تلاش برای حاکمیت دموکراسی است نه تحصیل قدرت! مریم آن روز گفت: بگذارید بار دیگر تصریح کنم که هدف این جنبش، به دست گرفتن قدرت به هر قیمت، نبوده و نیست.
هدف ما، تضمین آزادی و دموکراسی، به هر قیمت است.
و همچنان که بارها گفته ایم، همین که در مزار شهیدانمان در خاوران باشیم، برای ما کافی است.
هدف ما یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت است که در آن، همه ادیان و مذاهب، از حق مساوی برخوردارند.
و برنامه ما در این سه کلمه خلاصه میشود: آزادی، دموکراسی و برابری.

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۲

گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۹۲ در حالی برگزار شد که یک هفته از نمایش انتخابات رژیم ایران می گذشت و رژیم ایران با به کارگیری تمامی برگ هایش برای شکست گردهمایی سالانه مجاهدین از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.
دقایقی قبل از اعلام نتایج نمایش انتخابات ریاست جمهوری، خامنهای با حمله موشکی به لیبرتی تلاش کرد ضمن حفظ تعادل درونی و جلوگیری از ریزش بیشتر نیروهایش یک ضربه کاری در آستانه گردهمایی بزرگ مجاهدین وارد کند.
اما حضور یک صد هزار تن از مشتاقان مریم رجوی تمام توطئه ها و نیرنگ های رژیم ایران را نقش بر آب کرد.

مریم رجوی در همین رابطه گفت:
هم میهنان، حمله هفته پیش آخوندها به زندان لیبرتی و شهادت مجاهدان خلق کلثوم صراحتی و جواد نقاشان که درست در روز اعلام نتایج شعبده انتخابات صورت گرفت، اقدامی بود که رژیم با آن می خواست تعادل شکننده خود را در برابر نیروی اصلی مقاومت حفظ کنند امروز من میخواهم از جامعه جهانی به ویژه ملل متحده و دولت آمریکا بپرسم که چرا مانع این جنایت نشدند؟
این کشتار جنایتی بود کاملاً قابل پیشبینی و قابل پیشگیری.
اولین حمله موشکی رژیم به زندان لیبرتی در ۲۱ بهمن گذشته که باعث شهادت هشت مجاهد خلق شد این واقعیت را آشکار کرد که زندان لیبرتی به کلی ناامن است.
در آن موقع انتظار طبیعی این بود که ملل متحد و دولت آمریکا بلافاصله مسأله امنیت را حل کنند زیرا نسبت به
حفاظت مجاهدین در لیبرتی متعهد شده بودند…

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۲
محورهای اصلی سخنرانی مریم رجوی در ویلپنت
از این انتخابات تمامیت رژیم بسیار ضعیف تر از قبل بیرون آمد و یک قدم به سرنگونی نزدیک شد.
خامنه ای، رفسنجانی را حذف کرد اما در قدم بعد در تعادل درونی رژیم نتوانست با مهندسی مهره مطلوب خود را بیرون بیاورد و ازترس شروع قیامها به آخوند روحانی تن داد.
او که می ترسید همین انتخابات نمایشی طناب دار رژیمش شود، شتابزده بساط آن را جمع کرد و از دومرحله ای کردن انتخابات هم چشم پوشید.
رژیم آخوندی در این انتخابات تهدید اصلی رژیمش را به زبان موشک و کشتار برجسته کرد به همین دلیل درست چند ساعت قبل از اعلام نتایج انتخابات خامنه ای برای پوشاندن شکستش با حمله به لیبرتی و کشتار مجاهدان آزادی تلاش کرد به مردمی که مترصد قیام بودند، هشدار بدهد.
روی کار آمدن آخوند روحانی محصول سلسله ی از شکست های تمامیت این رژیم است…
این گزینه یی برای نجات و اصلاح رژیم آخوندی از سرنگونی نیست، بلکه گزینه یی است برای فاز پایانی آخوندها.
تا این رژیم بر سر کار است هیچ چیز تغییر نخواهد کرد تنها راهحل سرنگونی رژیم آخوندی است و هم چنانکه مسعود گفت برهم خوردن تعادل درونی رژیم پلید ولایت گواه ضعف و موقعیت متزلزل ولی فقیه ارتجاع است و این برای مردم ایران بسیار مغتنم است زیرا فرصتی است برای پیشروی مقاومت و قیام با این حال هم چنانکه بعد از اعلام نتایج انتخابات گفتم به رئیس جمهور جدید ارتجاع
میگوییم بدون آزادی بیان و حقوق بشر و تا وقتی زندانیان سیاسی و فعالیت احزاب آزاد نشده، تا وقتی که سیاست تجاوزکارانه رژیم در سوریه و عراق ادامه دارد و تا وقتی که رژیم برای دستیابی به بمب اتمی پا می فشارد هیچ چیز عوض نمیشود.
زیرا ولی فقیه میداند که هر گونه تغییر جدی در این سیاستها به سرنگونی تمامیت رژیمش راه می برد با این حال می گوییم بفرمایید این صحنه آزمایش شماست.

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۲
رئیس جمهور جدید ولایت فقیه که با شعار اعتدال به صحنه آمده یک کارگزار پرسابقه ماشین جنگ، امنیت وسرکوب رژیم است با این همه ما به آن دسته از دولتهای غربی و مماشات گرانی که با تلاش بیهوده میخواهند چنین کسی را میانه رو معرفی کنند میگوییم بفرمایید اگر میتوانید.
ورای تمام هیاهوی انتخابات رژیم ولایت فقیه برای فرار از سرنگونی به جنگ با مردم سوریه برخاسته است این جنگ کثیف نه برای حفظ بشار اسد بلکه برای نجات خامنه ای در تهران است زیرا این رژیمی است که برای حفظ و بقا خود بنیادگرایی وتروریسم را گسترش میدهد از افغانستان تا عراق و از بحرین تا یمن.
تجربه سالیان نشان داده که مماشات با ولایت فقیه یک مسیر شکست خورده است همین سیاست مخرب بود که به خلع سلاح و محاصره مجاهدین و تحویل امنیت اشرف به دولت عراق انجامید.
و سرنگونی آخوندها را به تعویق انداخت. شاهراه آزادی همانا راه حل سوم است یعنی نه مماشات نه جنگ؛ بلکه سرنگونی استبداد مذهبی به دست مردم و مقاومت ایران و این راه حل توسط نیروی جنگنده ضدرژیم یکانهای ارتش آزادی و نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران محقق خواهد شد.

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۳

یازدهمین همایش بزرگ ایرانیان در حالی انجام شد که رژیم ایران در راستای پروژه انهدام جنبش و مقاومت که از سال قبل با بسیج مزدورانش در سراسر جهان و حمله موشکی به لیبرتی انجام شد، در اول شهریور ۹۲ به کشتار وحشیانه مجاهدین در اشرف پرداخت و ۵۲ نفر از ۱۰۰ نفری که برای حفاظت از اموال مجاهدین در اشرف مانده بودند را به طرزی وحشیانه قتل عام کرد.
بلافاصله مریم رجوی با تأکید بر ضرورت تشکیل یک کمیته حقیقت یاب بین المللی و انجام تحقیقات بی طرف، کارزار گسترده یی را آغاز کرد و ضمن فراخوان به پارلمانها، ارگانهای بین المللی و انجام دهها مصاحبه و میتینگ و افشاگری و فراخوان به تحقیقات مستقل سازمان ملل در مورد کشتار ایرانیان پناهنده در عراق و ضرورت اقدامات عاجل از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل، برای حفاظت مخالفان ایرانی در کمپ لیبرتی موفق شد توطئه های بعدی رژیم ایران کشتار بقیه مجاهدین باقیمانده در اشرف و حملات سراسری به لیبرتی را خنثی کند.

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۳
یازدهمین همایش بزرگ و با شکوه ایرانیان در پاریس حقایق بسیاری را روشن کرد و نشان داد هر چه درحکومت ایران تضاد و تفرق وتردید و تنشهای درونی بیشتر وجود دارد در جبهه مقابل، اشتراک نظر، همدلی،همراهی، وحدت و همبستگی بیشتر دیده میشود.
این را با دقت در همه صحنه های این همایش شکوهمند میتوان دید.
حضور بی سابقه ۶۰۰ شخصیت و سیاستمدار برجسته از ۶۹ کشور و ۵قاره جهان حول افکار و اندیشه های مریم رجوی بهترین گواه این مدعاست.
افرادی که به رغم تنوع فوق العاده گرایشهای سیاسی شان، به طور شگفت آوری مواضع واحدی در حمایت از مریم رجوی و مقاومت سراسری ابراز کردند.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا طی اولین گزارشی که از گردهمایی ویلپنت در تیر ماه ۹۳ پخش کرد، با تأکید و اشاره به
همین وحدت و همدلی گفت همه آنها در یک پیام متحد هستند: به رژیم ایران اعتماد نکنید.

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۳مریم رجوی در قسمتی از همایش ایرانیان در ویلپنت گفت:
در همین جا تأکید میکنم که مذاکره با فاشیسم دینی و کمک خواستن از آن برای حل مسأله عراق و مهار بحران، نتیجه یی جز فروبردن مردم عراق در باتلاق کشتار و جنگ داخلی ندارد.
من یازده سال پیش گفتم که خطر سلطه رژیم آخوندها بر عراق، صد بار بیشتر از خطر اتمی است.
و این امروز اثبات شد. حالا تأکید میکنم که زهر از دست دادن عراق برای آخوندها صد بار، از زهر اتمی کشنده تر است.
در این سالها، مثل افشاگری اتمی، مقاومت ایران در خط مقدم روشنگری درباره دخالتها و جنایتهای رژیم آخوندها در عراق بوده است.
مقاومت ایران با پرداخت سنگین ترین بها در برابر دیو بنیادگرایی ایستاد و گفت:
دشمن اصلی مردم ایران و تمام منطقه، رژیم ولایت فقیه است و باید سرنگون شود.
هموطنان، دوستان عزیز،
گفتم که مرحله پایانی رژیم ولایت فقیه است.
این مرحله خود را در پنج نشانه بزرگ ظاهر میکند:
آمادگی اجتماعی برای قیام و آزادی، شکاف فزاینده در رأس رژیم، عقب نشینی آخوندها از برنامه بمب سازی، فرو رفتن رژیم در دو جنگ کثیف در عراق و سوریه و مهم تر از همه، آمادگی مقاومتی که میتواند تحولات را به سوی سرنگونی دیکتاتوری دینی، و آزادی مردم و میهنش پیش ببرد.

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۳
مریم رجوی در ادامه سخنرانی با اشاره به شرایط کنونی رژیم گفت:
گفتم که مرحله پایانی رژیم ولایت فقیه است. این مرحله خود را در پنج نشانه بزرگ ظاهر میکند: آمادگی اجتماعی برای قیام و آزادی، شکاف فزاینده در رأس رژیم، عقب نشینی آخوندها از برنامه بمب سازی، فرو رفتن رژیم در دو جنگ کثیف در عراق و سوریه، و مهمتر از همه، آمادگی مقاومتی که میتواند تحولات را به سوی سرنگونی دیکتاتوری دینی و آزادی مردم و میهنش پیش ببرد.
سال گذشته، در نمایش انتخابات، خامنه ای در تحمیل کاندیدای مطلوبش، شکست خورد و در وحشت از قیام مردم، به کاندیدای باند رقیب تن داد.
روی پنهان سکه وحشت اما، ترس از مقاومتی بود که ۹ماه قبل از آن، لیست و راهبند تروریستی را که به رژیم اطمینان خاطر میداد، از سر راه برداشته بود.
بعد از روی کار آمدن آخوند روحانی که با شعار اعتدال به میدان آمده بود، پشتیبانان آنها فریاد کشیدند که راه برونرفت رژیم از بحران بزرگش پیدا شد.
ما گفتیم به عکس، رژیم ولایت فقیه به مراتب ضعیف تر از قبل شده. با این حال، بفرمایید این گوی و این میدان. ببینیم با آزادی و حقوق بشر، با برنامه تولید بمب هسته یی و با سیاست تجاوزکارانه در عراق و سوریه چه میکنید.
حالا نگاه کنید که آخوند روحانی، مسیر هشت ساله خاتمی را فقط در هشت ماه طی کرده است.
نه برای مردم ایران، رفاه اقتصادی و حقوق بشر آورده و نه برای رژیم ثبات و استحکام.
در عوض سرکوب و اعدام به طرز بی سابقه یی افزایش یافته است.
بیش از نیمی از بودجه عمومی در دولت روحانی، صرف سرکوب و جنگ افروزی میشود.
زیرا این رژیم از خطر اعتراض و خیزش مردم می هراسد.
امروز، ۶۷ درصد واحدهای صنعتی تعطیل شده، ارزش پول رسمی، ۸۰ درصد سقوط کرده، سیستم بانکی،ورشکست شده است، نظام کشاورزی ویران شده، نیمی از شهرهای کشور دچار کم آبی است، محیط زیست به فاجعه کشیده شده است. و چنان فقری جامعه را فراگرفته که بیشتر مردم، به یارانه نقدی که در روز فقط۴۲ سنت است نیازمند شده اند.
بله آخوندهای حاکم، همه چیز را صرف سرکوب و جنگ افروزی وتروریسم کرده اند و این، علت اصلی تورم و فقر و گرسنگی مردم ایران است.
این روزها آخوند روحانی بیهوده می کوشد که ساختار رژیم ضدتاریخی ولایت فقیه را با صدقه و سبد کالا حفظ کند!
بحران اقتصادی کشور راه حلی ندارد جز سرنگونی رژیم ولایت فقیه بله! اینها بخشی از سخنرانی مریم رجوی در سال ۹۳ بود که بعد از ۴سال صحت و درستی آن به وضوح و روشنی دیده میشود.

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۳

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۴

روز ۲۳ خرداد ۹۴ ، بار دیگر، خروش آزادی در تالار عظیم ویلپنت در پاریس طنین افکند و انبوه هموطنانی که خود را به این میعادگاه آزادی رسانده بودند، استوارتر و مصمم تر از همیشه، یک صدا و در صفوفی فشرده، عزم راسخ ملت ایران را برای سرنگونی استبداد و رهایی میهن از چنگال پلیدترین دشمنان این مرز و بوم فریاد کردند.
همایش بزرگ مقاومت در این سال هم شاهد حضور هیأتها و شخصیت های برجسته سیاسی و قانونگذاران و نمایندگان و منتخبان مردم و یاران مقاومت ایران از ۵قاره جهان بود.
زینت بخش نام همایش بزرگ مقاومتی است که دهها هزار نفر را از سراسر جهان هزار اشرف عبارت زیبای برای شنیدن سخنرانی مریم رجوی گردهم جمع کرده است.
عبارتی که ضامن تحقق شعار میتوان و باید مریم رجوی است.

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۴
مریم رجوی در این روز گفت:
این مجاهدین و شورای ملی مقاومت بودند که رودرروی اصرار خمینی بر ادامه جنگ، پرچم صلح را برافراشتند.
این مجاهدین بودند که ارتش آزادیبخش ملی را برپا کردند و این مجاهدین و شورای ملی مقاومت بودند که دربرابر دسیسه های بزرگ این رژیم و مماشاتگران هم دستش، با پیروزی در بیش از ۲۰ دادگاه در آمریکا، کانادا، اروپا و انگلستان، برچسب تروریسم علیه این جنبش را باطل و پرونده قضایی ۱۵ ساله در فرانسه را رسوا و مختومه کردند و حق مردم ایران برای تغییر رژیم را به کرسی نشاندند.

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۵

در گردهمایی ایرانیان و حامیان مقاومت ایران شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵ بیش از ۶۰۰ تن از قانونگذاران و شخصیت های سیاسی تراز اول از تمایلات مختلف سیاسی، مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر و رهبران دینی، بیش از ۸۰ کشور جهان در پاریس برگزار شد.
در این گردهمایی مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران نیز درباره وضعیت رژیم ایران یکسال پس از توافق اتمی با کشورهای ۱+۵ و شدت یافتن بحرانها و سرکوب سراسری در ایران سخنرانی کرد.
خوزه مانوئل باروسو، رئیس پیشین کمیسیون اروپا و نخستوزیر سابق پرتغال، ریتا زوسموت، رئیس پیشین بوندستاگ؛ امیرترکی الفیصل، سفیر سابق عربستان سعودی در آمریکا و انگلستان؛ جان راسل برد، جولیوترتزی و بالدین هانیبالسون، وزیران خارجه کانادا، ایتالیا و ایسلند؛ اد ملکرت، نماینده ویژه سابق دبیرکل سازمان ملل در عراق، گونتر فرهویگن، نایب رئیس پیشین کمیسیون اروپا؛ هورست تلچیک، مشاور امنیت ملی صدراعظم هلموت کهل، زابینه لوت هویزر اشنارنبرگر، وزیر دادگستری پیشین آلمان و دهها هیأت و شخصیت سیاسی و پارلمانتر از پارلمان اروپا، اسپانیا، سوئیس، فرانسه، رومانی، لهستان، نروژ، فنلاند، استونی، آلبانی، مالت، هلند، پرتغال، استرالیا و… در همایش بزرگ مقاومت ایران شرکت و سخنرانی کردند.
علاوه بر دهها شخصیت از هر دو حزب آمریکا، یک هیأت پارلمانی از انگلستان مرکب از ۲۲ تن از اعضای مجلسین لردها و عوام این کشور همراه با شمار بالایی از شخصیت های سیاسی و حقوق بشری از این کشور در گردهمایی حضور یافتند و همبستگی خود را با مریم رجوی، مردم و مقاومت ایران اعلام کردند.

مریم رجوی در میان شور جمعیت و استقبال عظیم شرکت کنندگان در ابتدا گفت:
در مقابل اعتماد و لطفی که به من ابراز میکنید، کلامی که شایسته باشد پیدا نمی کنم جز اینکه خاضعانه سرفرود بیاورم و بگویم که احساسات شما یادآور تعهد بزرگی است که بر شانه های من گذاشته اید.
این، نگرانی شب و روز من است که در برابر شما، در برابر مردم ایران و در پیشگاه تاریخ و خدای بزرگ در ایفای این مسئولیت روسفید باشم.
من آمدهام سخن آنهایی را بگویم که شنیده نشده اند اما نیروی تعیین کننده ایران اند. سخن آنهایی که سرکوب شده اند اما عزمشان برای آزادی ایران را دگرگون خواهد کرد
مریم رجوی ضمن جمعبندی یک سال گذشته افزود:
در این یکسال، تحریم ها به میزان زیادی لغو شد و صادرات نفت بالا رفت؛ اما پول آن به تنور جنگ سوریه سرازیر شد.
دهها هیأت سیاسی و تجاری اروپا به تهران رفتند. اما در آنجا جز یک نظام بی پول، فاسد و بی ثبات نیافتند.
قرار بود اقتصاد کشور بهبود پیدا کند، اما بیش از پیش در رکود فرو رفت، نظام بانکی ورشکسته شد و کارخانه ها مثل برگ خزان ریختند.
میخواستند روابط خود با جهان را بهتر کنند، اما به جای آن دخالت در کشورها را بیشتر کردند و در نتیجه دستکم شش کشور همسایه و منطقه، روابط خود با رژیم را قطع کردند.
و آخر کار یک انتخابات قلابی بهراه انداختند و درباره پیروزی اصلاحطلبان موهوم جنجال بسیار بپا کردند.
بله این است واقعیت نمایشهای میانهروی و اصلاحات.
امروز کارگران ایران میگویند دولت روحانی امنیتی ترین سیاست را علیه کارگران داشته است.هنرمندان میگویند: میزان محدودیتها و فشارهای این سه سال از هنگام انقلاب تا بحال بی سابقه بوده است.
هموطنان کرد، عرب و بلوچ و پیروان ادیان مختلف، به ویژه خواهران و برادران اهل تسنن میگویند بیش از پیش هدف سرکوب و تبعیض قرار گرفته اند؛ از دستگیریها و اعدامها در اهواز، تا خمپاره باران روستاهای کردستان.
همزمان، تولید و آزمایش موشکهای بالستیک از سرگرفته شد و تعداد اعدامهای سالانه دو الی سه برابر دوره رئیس جمهور قبلی است.
مریم رجوی در فرازی دیگر از سخنرانی افزود:

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۵

 

از آنچه در این یکسال گذشت، به سه حقیقت اساسی میرسیم:
اول اینکه هر دو جناح در یافتن راهی برای ادامه بقای رژیم شکست خورده اند. حقیقت دوم این است که بهدلیل تمایل جوشان عمومی و بهدلیل آمادگی مبارزاتی جامعه، سرنگونی رژیم ولایت فقیه ممکن و در دسترس است.
و حقیقت سوم، درخشش راه حل واقعی است. به این معنی که از درون دیکتاتوری دینی راه حلی درنمی آید، در نتیجه آنچه اثبات میشود، راه حل شورای ملی مقاومت ایران است، یعنی سرنگونی رژیم استبداد مذهبی است.
این راه حلی است مبتنی بر وجود یک آلترناتیو دموکراتیک و راه حلی است مبتنی بر جوشش و آمادگی جامعه.
رنجی که زندانیان سیاسی با اعتصاب غذاهای طولانی برخود هموار میکنند، شعله یی از این مقاومت است.
بله این جمعیت یک صدا در حمایت از زندانیان شعار میدهند امیدوارم آن کسانی که باید بشنوند.
کارگران ما شلاق میخورند، معلمان ما به حبسهای سنگین محکوم میشوند، اما از اعتراض دست نمی کشند و مقاومت میکنند. دختران و پسران ما هر روز دستگیر و تحقیر میشوند، اما به اجبارات آخوندها تن نمیدهند.
مادران به زندان میروند، انواع فشارها را تحمل میکنند اما از دادخواهی دست برنمیدارند.

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۶

در آستانه این همایش ۲۹ تن از شخصیتهای برجسته آمریکایی، طی بیانیه یی ضمن اعلام همبستگی با اهداف سازمانی که تحت رهبری مریم رجوی، یک زن مسلمان معتقد به برابری زن و مرد گردهمایی اعلام کردند. است، آنتی تز بنیادگرایی اسلامی و افراطی گری است و هر روز برای ایجاد یک جمهوری ایران بردبار و غیراتمی مبتنی بر جدایی دین و دولت که به حقوق مردم احترام میگذارد، تلاش میکند.
همچنین زندانیان سیاسی از زندانهای سراسر کشور با ریسک پذیری تحسین برانگیزی با ارسال پیام هایی از قلب سیاه چالهای رژیم ایران، همبستگی خود را با مریم رجوی و همایش عظیم ایرانیان و اهداف آن اعلام کردند.
در گردهمایی عظیم ایرانیان و حامیان مقاومت ایران که هزاران مجاهد مستقر در آلبانی از طریق ماهواره آن را همراهی میکردند.

مریم رجوی ۳رویداد مهم و ۳حقیقت اساسی
مریم رجوی در ابتدای سخنرانی اش در همایش عظیم ایرانیان و حامیان مقاومت ایران گفت:
این گردهمایی تحت تأثیر سه رویداد بزرگ است:
انتقال هزاران عضو مجاهدین به خارج عراق، که طرح خامنه ای برای انهدام جنبش مقاومت را به شکست کشاند.
شکست سیاست مماشات آمریکا و اروپا با رژیم.
و شکست خامنه ای در انتخابات فرمایشی؛ یعنی شکست تمامیت رژیم ولایت فقیه
مریم رجوی آنگاه ضمن تشریح علت شکست عضو هیأت مرگ قتل عام در نمایش انتخابات رژیم گفت:
در نمایش انتخابات خامنه ای می خواست با خیزشهای اجتماعی مقابله کند و می خواست تنشهای درون حکومت را مهار کند، بنابراین آخوند رئیسی را به صحنه آورد اما آمادگی اجتماعی برای قیام، او را شکست داد.
این آمادگی مشخصاً با کارزار هواداران مقاومت درباره قتل عام و افشای رئیسی جلاد و تحریم انتخابات قلابی، علیه تمامیت رژیم، فعال شد.


در رسانه های حکومتی صدها مقاله و مصاحبه برای توجیه قتل عام منتشر شد.
حکم خمینی برای قتل عام را بعد از ۲۹ سال در رسانه های حکومتی برای اولین بار منتشر کردند.
نهایتا در آخرین روزها، خامنه ای با دیدن اوضاع ملتهب جامعه مجبور شد، از طرح خودش عقب نشینی کند، چون می ترسید که قیام هایی مانند ۸۸ مجدداً تکرار شود.
به صحنه آوردن این دژخیم، یعنی بنبست خامنه ای. این هم که روحانی به دور دوم ریاست خود رسیده، این بن بست را تغییر نمی دهد.
اونها میخواستند با ناسزا گفتن علیه مجاهدین، روی کار آوردن یک جلاد را زمینه سازی کنند.
اما هم شکست خوردند و هم نشان دادند که چقدر از این مجاهدین می ترسند.
پس به آخوندهای حاکم میگوییم: هر چه میخواهید بر سرو روی خود بکوبید. هر چه میخواهید در جمعه بازارهای خود علیه جنبش ما یاوه بگویید و یاوه ببافید. ولی بدانید همان کسانی که سالهاست میگویید نابود شده اند، حاضرند و سراغتان آمده اند.
همان کسانی که به دار آویختید و مزارهایشان را پنهان کردید، در وجود نسلی از جوانان عاصی برخاسته اند. و با جنبش دادخواهی رژیم تان را محاصره کرده اند، و بدانید و بدانید طنابهایی که بر گردن جوانان ایران انداختید، حلقه آتشیست که گریبان شما را هرگز رها  نخواهد کرد.

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۶

هم میهنان عزیز!
آفتاب تغییر بر ایران تابیده است.
رژیم حاکم بیش از همیشه آشفته و ناتوان است. جامعه ایران لبریز نارضایتی است.
و جامعه بین المللی سرانجام به این واقعیت نزدیک شده که مماشات با این رژیم خطاست.
همین اوضاع جوشان سه حقیقت اساسی را برای رسیدن به آزادی ایران و صلح و آرامش در منطقه بیان میکند:
اول: ضرورت سرنگونی رژیم ولایت فقیه،
دوم: در دسترس بودن سرنگونی این رژیم،
و سوم: وجود یک آلترناتیو دمکراتیک و مقاومت سازمان یافته، برای به زیر کشیدن استبداد مذهبی.
واقعیت این است که سرنگونی ولایت فقیه، شدنی و در دسترس است. به دلیل ناتوانی های رژیم مانند:
ناتوانی در مهار فروپاشی اقتصادی و فجایع زیست محیطی و ناتوانی در تأمین ابتدایی ترین خواست های مردم به جان آمده، ناتوانی در دستیابی به بمب اتمی و حتی ناتوانی در یکدست کردن رژیمش بله، سرنگونی آخوندها دردسترس است.
زیرا خود را در سه جنگ فرساینده در خاورمیانه گرفتار کرده اند و به هرصورتی که از آن بیرون بیایند به موجودیت خود لطمه میزنند.
و سومین حقیقت، وجود یک نیروی تغییر و جایگزین دمکراتیک است.
قدرت این جایگزین در این است که شرایط بحرانی را به سرنگونی رژیم بالغ میکند.
در سال ۸۸ هسته اصلی قیامها را تشکیل داد و شعارها را از رأی من کو به شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه رساند.
و از مرداد سال گذشته با برافراشتن پرچم دادخواهی، کشتار زندانیان سیاسی در ۲۹ سال پیش را، به کانون سیاست امروز، منتقل کرد.
و در نمایش انتخابات قلابی اخیر، شعار نه جلاد، نه شیاد را اجتماعی کرد.
به طوریکه ولی فقیه ارتجاع فریاد میکشید که چرا جای شهید و جلاد عوض شده است.
بله، زمان رسوایی جلادان است؛ تا روزی که در پیشگاه ملت ایران از آنها حسابرسی شود.

مریم رجوی در همایش و گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۶

مریم رجوی در همایش بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۷

پس از ماهها تلاش همه جانبه رژیم ایران و مزدوران درونی و بیرونی و مرئی و نامرئی رژیم برای ممانعت از برگزاری کهکشان آزادی، پانزدهمین گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس، نهم تیر ماه ۹۷ با موفقیت تمام برگزار شد.در یک ماهه پیش از برگزاری مراسم، تمامی رسانه های حکومتی روزانه بخش مهمی از توش و توان خویش را به انتشار اخبار دروغ، شیطان سازی و کلاً پخش نوشته و عکس بر ضد مجاهدین خلق و مقاومت ایران اختصاص داده بودند تا شاید بتوانند لااقل از حضور حداکثری هموطنان در این همایش ملی کم کنند.
این تلاشها تا آخرین لحظات برگزاری گردهمایی و حتی در تمامی چند ساعتی که مراسم در حال انجام شدن بود، ادامه داشت.
حتی در منتهای ناامیدی با درست کردن یک سایت جعلی و صدور یک اطلاعیه جعلی تر در آخرین ساعتهای قبل از شروع مراسم تلاش کرد وانمود کند تاریخ گردهمایی تغییر کرده و به سوم مرداد یعنی تقریباً یک ماه بعد موکول شده است!
نمونه یی از سایت و اطلاعیه جعلی وزارت اطلاعات

مریم رجوی در همایش بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۷
یکی دیگر ازترفندهای رژیم ایران برای اینکه هموطنان داخل کشور را از دیدن پخش مستقیم مراسم محروم کند،به کار گیری یک کانال اینترنتی – ماهواره یی با اسم و رسم اصلاحطلبان قلابی خارجه نشین بود که پی درپی اطلاعیه میداد که به گردهمایی بزرگ مجاهدین و مقاومت ایران در پاریس، پوشش زنده خواهد داد و بعد هم در چند شبکه دیگر برای همین پخش مستقیم بازار گرمی میکرد.
در حالیکه این کانال هم اساساً کارش منحرف کردن کسانی بود که تلاش میکردند پخش مستقیم گردهمایی را ببینند.

که این طرح هم در ابتدا شکست خورد زیرا مراجعه کنندگان با دیدن لیست مفسران پیشانی سیاه این کانال که به جای پخش مراسم، تفسیر و تحلیل های وزارت اطلاعات را باز پخش می کردند، سریعاً به حقه جدید رژیم ایران پی برده و سراغ کانالهای دیگری میرفتند.

به کارگیری تروریسم بر ضد گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۹۷

مریم رجوی در همایش بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۷
رژیم ایران که در تمامی تلاشها وترفندهای خود برای جلوگیری از گردهمایی بزرگ ایرانیان، شکست خورده بودند، اقدام به انجام یک عملیات تروریستی با کمک دیپلمات تروریستهای خود در چند کشور اروپایی دیگر کردند.
طرحی که از مدتها قبل آماده سازی شده بود و دو روز پس از برگزاری مراسم، با اعلام دستگیری تروریستها و شکست عملیات به یک رسوایی جهانی برای آخوندها تبدیل شد.
آسوشیتدپرس گزارش کرد یک دیپلمات تروریست رژیم ایران در خاک آلمان و یک مزدور دیگر در فرانسه درارتباط با توطئه تروریستی علیه مقاومت ایران بازداشت شدند.
خبرگزاری فرانسه نیز نوشت زن و مرد ایرانی در مرسدس با مواد منفجره و چاشنی انفجاری در بلژیک دستگیر شدند.
دیپلمات دستگیر شده رژیم ۴۷ سال دارد و به نوشته بیلد آلمان همان کسی است که دستور نهایی حمله علیه گردهمایی پاریس را صادر کرده است.
شکست عملیات تروریستی آخوندها و دستگیری دیپلمات تروریست آنها حین اقدام برای جنایت، رژیم ایران را در بحران مرگبار دیگری فرو برد.
این نخستین بار بود که یک دیپلمات رسمی رژیم ایران توسط پلیس دستگیرمیشود.

مریم رجوی در همایش بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۷
رودی جولیانی وکیل رئیس جمهور آمریکا که خود از چهره های برجسته شرکت کننده در آن گردهمایی بود گفت: تمامی شرکت کنندگان در گردهمایی ایران آزاد ۲۰۱۸ آلترناتیو در پاریس در ۳۰ ژوئن از کار عالی پلیس و نیروهای امنیتی خصوصاً در بلژیک و فرانسه در دستگیری اینتروریستها قدردانی میکنند، بنا به گفته دفتر دادستانی فدرال بلژیک اینتروریستها در حال طراحی یک حمله علیه این گردهمایی بودند که از رهایی از رژیم دیکتاتوری مذهبی سرکوبگر ایران حمایت میکند.
این امر تأکید بر این فهم فزاینده دارد که این رژیم که بزرگترین حامی تروریسم در جهان است توسط تظاهراتهای بزرگ در بیش از ۱۴۰ شهر ایران به طور فزاینده یی تضعیف شده است.
همچنین آشکار میشود که خانم مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران یک آلترناتیو واقعی در برابر این رژیم آدمکش هستند.
هیچ چیزی نمیتواند برای این زن ستیزان بدتر از جنبشی باشد که توسط یک زن قهرمان رهبری میشود و جایگزین ملاها خواهد شد.

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ۹۷

مریم رجوی در همایش بزرگ ایرانیان در ویلپنت ۱۳۹۷

مریم رجوی ضمن خوشامدگویی به حاضران و درود بر قیام آفرینان امروز شهرهای ایران گفت: اولین چیزی که امسال باید گفت شعله ور شدن قیام خجسته و آزادیبخش در تهران و سراسر ایران است: باز هم مشهد و شیراز، قشم و بندرعباس، کرج و کرمانشاه، شهریار و اسلامشهر، کاشان و اراک، اصفهان و رامهرمز….
بله، خاموشی نم یپذیرد، بی وقفه ادامه دارد، دائماً گسترش و عمق پیدا میکند. خروش شهرها و جوانان شورشی، ضربان قلب ملت ایران در شوق آزادی، برای یک ایران آزاد است.
درود مجدد به هموطنانم در خرمشهر که تشنه آب و آزادیاند. شما که با صراحت به آخوندها گفتید نم ازتان باطل است.
مریم رجوی در ادامه سخنانش حتمیت پیروزی را بشارت داد و گفت:
از قیام دیماه به این سو، نوک کوه آتش تغییر و سرنگونی در ایران نمایان شده و دکل کشتی پیروزی انقلاب دمکراتیک، و عاری از شیخ و شاه، در چشم انداز است. مردم ایران با قیامها و کانونهای شورشی، اهرم سرنگونی را به دست گرفته اند.

 نقشه مسیر شورای ملی مقاومت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران

مریم رجوی همچنین به نقشه مسیر آلترناتیو دموکراتیک انقلابی شورای ملی مقاومت برای ایجاد حاکمیت ملی پرداخت و گفت:
در این مسیر، اولین گام، انتقال حاکمیت به مردم ایران است. با اتکا به همین مردم و پایگاه مردمی است که میتوان از هرج و مرج و ناامنی بر حذر ماند و میتوان تمامیت ایران و ایرانی را حفظ کرد و سرافراز نگه داشت.
طبق برنامه شورای ملی مقاومت، پس از سرنگونی رژیم، یک دولت موقت شش ماهه تشکیل میشود که وظیفه اصلی آن، تشکیل مجلس مؤسسان از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی مردم ایران است.
این مؤسسان باید طی ۲سال قانون اساسی جمهوری جدید را تدوین کند، و آن را به رأی مردم ایران بگذارد.

 نقشه مسیر شورای ملی مقاومت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران
همچنین نهادهای اساسی جمهوری جدید را طبق آرای مردم، مستقر کند.
مریم رجوی در بخش پایان سخنانش ضمن اشاره به تلاش برای احیای حق حاکمیت پایمال شده مردم ایران افزود:
ما معتقدیم که رهایی جامعه از گرانی، فقر، بیکاری، زاغه نشینی، قحطی آب و فجایع زیست محیطی امکانپذیر است.
اما قبل از هر چیز حقوق سیاسی و مشخصاً حق حاکمیت پایمال شده مردم ایران، باید اعاده و احیا شود.
این خاستگاه مقاومت ما و فلسفه وجودی شورای ملی مقاومت ایران است.
اما سود اساسی رژیم، همواره در این بوده و هست که توانایی این مقاومت و این جایگزین را انکار و از مماشاتگران در غرب برای سرکوب این جنبش استفاده کند.
بنابراین در رابطه با ایران، تا وقتی موضوع مقاومت و حق مقاومت و به رسمیت شناختن این مقاومت، وارد معادلات نشده، نمی توان خسارتها و ضربات سیاست مماشات با فاشیسم دینی را جبران کرد.
ما همواره گفته ایم و تکرار میکنیم که سرنگونی و تغییر دموکراتیک و برپایی ایران آزاد برعهده خود ما و مردم ماست.
ما در عین حال از هر گونه عقب نشینی آخوندها استقبال میکنیم. زیرا هزار جام زهر، در خدمت هزار اشرف است.
امروز فرزندان رشید ایران در کار برپایی قیامها سراز پا نمی شناسند. به زنان شجاع ایران که همه جا پیش آهنگ و پیشرو هستند، درود میفرستم و درود به جوانان و اعضای کانونهای شورشی که در اسارت و زندان هم، با تأکید برسرخترین نام، یعنی هویت مجاهدیشان، رژیم را وحشتزده میکنند.
مریم رجوی سخنان شورانگیزش را با قطعه یی زیبا از شعر مبارز انقلابی و فدایی شهید سعید سلطان پور پایان برد.
از درون شب تار
می شکوفد گل سرخ،
نیست تردید زمستان گذرد
وز پیاش پیک بهار با هزاران گل سرخ
بیگمان می آید

مریم رجوی- سخنرانی زنان هماورد بنیادگرایی اسلامی

مریم رجوی در بخشی از سخنرانی خود با عنوان زنان هماورد بنیادگرایی اسلامی در مراسم گرامیداشت سالگرد روز جهانی زن، در ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ گفت: ظهور بنیادگرایی ناشی از عوامل متعددی، از جمله شرایط اجتماعی و تاریخی و سیاستهای بین المللی است.
وقایع بزرگ قرن بیستم نیز هر کدام در شکل گیری بنیادگرایی یا تشدید آن تأثیر داشته؛ اما هیچ کدام به اندازه به حاکمیت رسیدن آخوندهای مرتجع در ایران تعیین کننده نبوده است.

مریم رجوی- سخنرانی زنان هماورد بنیادگرایی اسلامی
به خصوص که این رژیم، برای نخستین بار یک الگوی حکومتی برای گروههای بنیادگرا ارائه کرد.
گروههایی که اکنون منشأءترور و جنگ در منطقه و سایر نقاط جهان شده اند.
ولی آیا چنانکه برخی میگویند بنیادگرایی، صف آرایی جهان اسلام در برابر غرب و مشخصاً رویارویی اسلام با مسیحیت و یهودیت است؟
خیر، واقعیت این است که اصل دعوا، نه میان اسلام و مسیحیت، نه میان اسلام و غرب و نه بین شیعه و سُنی.
بلکه دعوا میان آزادی با اسارت و استبداد است. میان برابری با ظلم و تبعیض و زن ستیزی است.
و راستی چرا بنیادگرایی بیش از همه کینه و خشونت خود را متوجه زنان کرده و میکند؟
اولا – بنا به طینت عقب مانده اش، زن ستیز است.
ثانیا – چه در تجربه سال ۵۷ در ایران، چه در تجربه سایر کشورهای منطقه، با موج عظیمی از آزادیخواهی و برابری طلبی که در محور آن رهایی زنان قرار داشت، مواجه بوده و هست.
به همین دلیل است که بنیادگرایی در کانون خود، دشمنی با زنان را قرار داده و از طریق سرکوب زنان، کل جامعه را سرکوب و مرعوب میکند….
مقابله با بنیادگرایی نیازمند یک راه حل همه جانبه، از جمله یک پاسخ فرهنگی است.
بنیادگرایی با دستاویز قراردادن اسلام، از آن به صورت سلاحی برای تهاجم خود استفاده میکند، پس پاسخ در آنتی تز بنیادگرایی یعنی اسلام دموکراتیک است. باید تأکید کنم که این دو، ضدتمام عیار یکدیگرند:
– یکی ایدئولوژی استبدادی است، و دیگری دین آزادی که حاکمیت را مهمترین حق مردم میداند.
– یکی مدافع تبعیض دینی است، دیگری اسلامی است که مدافع حقوق برابر برای پیروان سایر ادیان است.
– یکی انحصارطلبی و دگماتیسم است و دیگری اسلام بردبار که احترام نسبت به صاحبان عقاید و ادیان دیگر راترویج میکند.
– یکی دیانتی تحمیل شده با زور است، و دیگری اسلامی است که هر گونه اجبار و اکراه در دین را رد میکند.
یکی آیین اسارت و زن ستیزی است و دیگری اسلام رهایی و برابری زنان.

مریم رجوی- سخنرانی زنان هماورد بنیادگرایی اسلامی
این حقیقتی است که از حدود نیم قرن پیش، مجاهدین خلق با تأکید برآن، بنیادگرایی اسلامی را به چالش کشیده اند.
درباره این دو اسلام، مسعود رجوی، رهبر مقاومت گفته است: یک اسلام پیام آور ظلمات است و آنیکی پرچمدار آزادی و یگانگی و رهایی.
اما نبرد بین این دو، که در عین حال جنگ سرنوشت برای مردم و تاریخ ایران هم هست، یکی از مهمترین حلقه های قدر انسانیت معاصر است امروز در آسیا و آفریقا گروههای مختلف بنیادگرا، به ویرانگری وترور تحت نام اسلام مشغولند و جنایات آنها که تا پاریس و بروکسل و کپنهاگ امتداد پیدا کرده، جامعه بشری را به خطر انداخته است.

راه مهار این خطر چیست؟ و نقطه کانونی آن کجاست که اگر فرو بریزد، پدیده بنیادگرایی به پایان خود رسیده است؟
پاسخ را باید در مقابله با دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران یافت.
چرا که این رژیم، قلب مشکل است و حمایتش از دیکتاتوری بشار اسد و مالکی در سوریه و عراق باعث ظهور شبه نظامیان بنیادگرا و داعش شده است.
بر همین اساس سکوت در مقابل دخالتهای فاشیسم دینی حاکم بر ایران در سوریه، عراق و سایر کشورهای منطقه چه رسد به همکاری با آن به بهانه مقابله با داعش یک اشتباه استراتژیک است.
خام خیالانه است که از آتش افروز بخواهیم که آتش را خاموش کند.
به عکس، سیاست صحیح این است که از رژیم ملاها در عراق و سوریه، خلعید شود.
رژیم ایران پایه گذار اغلب جنایتها و پلیدیهایی است که گروههای بنیادگرا با تقلید از الگوی حکومت آخوندها، بخشی از آن جنایتها را تکرار کرده و میکنند: در دو دهه آخر قرن بیستم، چه کسی سنگسار را رسمیت بخشید؟
چه کسی چشم درآوردن و دست و پا بریدن را به عنوان مجازات، وارد قوانین خود کرد؟
چه کسی بیشترین شمار زندانیان سیاسی را از جنگ جهانی دوم به این سو قتل عام کرده است؟
در تاریخ معاصر اولین بار چه کسی فتوای قتل یک نویسنده خارجی را صادر کرد؟
چه کسی خلافت ارتجاعی را دوباره زنده کرد و الگو قرار داد؟

مریم رجوی- سخنرانی زنان هماورد بنیادگرایی اسلامی
همین رژیم ولایت فقیه پدرخوانده تروریسم دشمن ملتهای خاورمیانه و تهدید اصلی صلح و امنیت جهان….
جهان امروز نمی تواند بنیادگرایی را شکست بدهد مگر زمانی که کانون بنیادگرایی یعنی رژیم آخوندها در ایران را هدف قرار دهد. جرم دولتهای مماشاتگر غرب این است که نه تنها به طور جدی به مقابله با بنیادگرایی نپرداخته اند بلکه با حامی دولتی آن، یعنی رژیم ایران، راه سازش در پیش گرفته اند و در سرکوب آلترناتیو بنیادگرایی مشارکت کردند.
چرا دولتهای غرب در برابر گروه داعش و افراطیگری تحت نام اسلام سردرگمند؟ چرا نمی توانند واقعیت بنیادگرایی را هم با تهدیدهای آن و هم با ضعفهای عمیقش به درستی بشناسند؟
زیرا سراپا به مماشات با بنیادگرایی آغشته اند. ما به آنها میگوییم مماشات را متوقف کنید و جبهه خود را از کانون بنیادگرایی یعنی رژیم ایران جدا سازید….
مردم ایران در مقابل دیکتاتوری دینی، هیچگاه سکوت نکرده و بیش از سه دهه است که یک آلترناتیو دموکراتیک در مقابل آن برپا کرده اند؛ آلترناتیوی که جنبشی را در محور خود دارد که از اسلام اصیل و دموکراتیک پیروی میکند و بر جدایی دین و دولت تأکید دارد؛ یک آلترناتیو پرتوان که حامل پیام برابری زنان در همه عرصه ها، به ویژه در رهبری سیاسی جامعه است.

مریم رجوی و ایجاد همبستگی جهانی برای حمایت از مقاومت

مریم رجوی امروز در میان ایرانیان، پیشتاز مبارزه برای تغییر دموکراتیک در ایران است. وی یک جنبش جهانی را که در برگیرنده مهمترین شخصیت های سیاسی و اجتماعی تا پارلمانترها از آمریکا و کانادا، تا اروپا و استرالیاست، هدایت کرده است.
این جنبش جهانی به منظور حمایت از مقاومت ایران و بخش سازمانیافته آن موفقیت های بزرگی در دفاع از تغییر رژیم و برقراری آزادی و دموکراسی در ایران کسب کرده و اعتبار و مشروعیت جهانی به دست آورده است.

مریم رجوی و ایجاد همبستگی جهانی برای حمایت از مقاومت
مریم رجوی در پارلمان اروپا

پیشبرد یک کارزار بین المللی از سوی مریم رجوی برای خروج نام مجاهدین از لیستهای تروریستی هدایت یک کارزار عظیم جهانی برای خروج نام مجاهدین از لیستهای تروریستی در اروپا و آمریکا، و افشای بند و بستهای پنهانی برای مماشات با رژیم ایران، صحنه دیگری از مبارزات مریم رجوی است.
حاصل این مبارزات خروج نام مجاهدین از لیست سازمانهای ممنوعه در انگلستان در سال ۱۳۸۷، از لیست تروریستی اتحادیه اروپا درسال ۱۳۸۸ ، رفع اتهام تروریستی در پرونده ۱۷ ژوئن توسط قاضی تحقیق ارشد فرانسه و لغو برچسب تروریستی درآمریکا در مهرماه سال ۱۳۹۱ بود.

مریم رجوی و ایجاد همبستگی جهانی برای حمایت از مقاومت

مریم رجوی و کارزار بین المللی دفاع از اعضای مقاومت در اشرف و لیبرتی

در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) دولت آمریکا حفاظت و امنیت بیش از ۳۰۰۰ تن از اعضای مقاومت در اشرف در عراق را به دولت این کشور منتقل کرد.
به دستور خامنهای نیروهای مالکی در مرداد ۱۳۸۸ (ژوئیه ۲۰۰۹) و متعاقباً در فروردین ۱۳۹۰ (آوریل ۲۰۱۱ ) و شهریور ۱۳۹۲ (سپتامبر ۲۰۱۳ ) اشرف را مورد حمله قرار دادند که بیش از صد نفر کشته و بیش از هزار تن مجروح شدند.
متعاقباً مجاهدان اشرف، تحت نظارت ملل متحد به کمپ لیبرتی منتقل شدند که در آنجا نیز چندین بار مورد حملات موشکی قرار گرفتند و دهها نفر دیگر کشته و تعداد بیشتری مجروح شدند.
هدف رژیم ایران و عوامل دستنشانده آن در عراق، نابودی کلیه اعضای مقاومت بود.
مریم رجوی و شهیدان ۱۹ فروردین

مریم رجوی و شهیدان ۱۹ فروردین
مریم رجوی یک کارزار بین المللی در دفاع از اعضای مقاومت در اشرف و لیبرتی را هدایت کرد که از جمله منجر به صدور صدها بیانیه از سوی سازمانهای مدافع حقوقب شر، گزارشها و بیانیه های متعدد از سوی ارگانهای وابسته به سازمان ملل، بیانیه های هزاران پارلمانتر در سراسر جهان و همچنین تصویب قطعنامه هایی در پارلمانها و مجامع بین المللی گردید.
تلاشها در آمریکا منجر به تصویب قانونی در دفاع از امنیت ساکنان لیبرتی در سال ۱۳۹۴(۲۰۱۵) شد.
در نتیجه همین تلاشها و کارزارهای بیوقفه سیاسی و بین المللی، نهایتاً انتقال امن جمعی و سازمانی مجاهدان اشرفی از عراق به آلبانی و سایر کشورهای اروپایی در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۴(۶سپتامبر ۲۰۱۶) با موفقیت به پایان رسید.
و توطئه ها و طرحهای رژیم ایران برای نابودی و متلاشی کردن مجاهدین در قرارگاه لیبرتی درهم شکست.

مریم رجوی و جنبش دادخواهی قتل عام شدگان سال ۶۷

مرداد ۱۳۹۵ مریم رجوی طی سخنانی شورانگیز به عموم هموطنان ایرانی برای پیوستن به جنبش دادخواهی خون شهیدان قتل عام ۶۷ فراخوان داد. در این فراخوان آمده است:
هموطنان عزیز!

مریم رجوی و جنبش دادخواهی قتل عام شدگان سال ۶۷
در بیست و هشتمین سال قتل عام سی هزار زندانی سیاسی، به روانهای پاک تمام آن سربداران و شعله های آزادی و مقاومت ایران درود می فرستیم.
آنها در اوج افتخار، به دفاع از نام و آرمان رهایی بخش خود برخاستند و منش و راه و رسم این جنبش را با تسلیم ناپذیری سرشتند. آن قهرمانان، به ویژه دختران مجاهد، مسئولان قتل عام را، مطابق اعتراف خودشان، به عجز و التماس کشاندند.
خمینی می خواست برای بقای نظام خود نسل مجاهدین را نابود کند اما از رژیم او جز موجود لعنت شده یی باقی نمانده که سراپا در فساد و خونریزی غرق شده و نکبت تاریخ ایران است.
حال آنکه نسل مجاهدین و آرمان و اندیشه آنها اعتلا یافت و شهیدان قتل عام ۶۷ ، وجدان تباهی ناپذیر مردم ایران شدند.

مریم رجوی با اشاره به این جمله مسعود رجوی در سالهای دهه ۶۰ بشریت در شورانگیزترین اسطورهها و حماسه هایش راز خود را آشکار میکند گفت: پایداری مجاهدان و مبارزان قتل عام شده در زمره همین حماسه هاست.
مریم رجوی گفت: صدای قتل عام شدگان امروز در پرسشهای بی پایان دانشجویان و جوانانی شنیده میشود که بر سر مسأله کشتار ۶۷ حکومت قتل عام را به چالش میکشند.
مریم رجوی با اشاره به پایداری و اعتصاب غذای اشرف نشانان برای احقاق حقوق قتل عام شدگان گفت:
شما نشان دادید که قهرمانان سربه دار، به رغم گذشت نزدیک به سه دهه از شهادتشان، همچنان خروش آزادی  و انقلاب در آسمان ایران اند و نام هایشان، شرح مظلومیت شان و شکوه پایداری و تسلیم ناپذیری آنها، رژیم ولایت  فقیه را به لرزه در می آورد و به آزادی و رهایی ملت اسیر فرامی خواند.

مریم رجوی و جنبش دادخواهی قتل عام شدگان سال ۶۷مریم رجوی جنبش دادخواهی را مؤاخذه رژیم ولایت فقیه بر سر تمامی اسرار مخفی دانست و گفت: جنبش دادخواهی قتل عام شدگان، در عین حال، کارزار افشای هویت یک به یک تصمیم گیرندگان و مجریان این کشتاراست.
مریم رجوی جنبش دادخواهی را کوشش بی امان هموطنان و یاران مقاومت در خارج ایران برای محاکمه
بین المللی خامنه ای و سایر سران رژیم به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت تعریف کرد و خواست ملل متحد و شورای امنیت بایدترتیبات سیاسی و حقوقی محاکمه بین المللی سران این رژیم به اتهام جنایت علیه بشریت را فراهم کنند.

مریم رجوی خواستار قطعنامه سازمان ملل در مورد قتل عام ۶۷ شد

در مراسمی که سوم شهریور ۹۵ برای بزرگداشت سالگرد آزادسازی پاریس از اشغال فاشیسم هیتلری درشهرداری منطقه ۲پاریس برگزار شد، مقاومت ایران اقدام به دایر کردن نمایشگاه قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ کرد.
مریم رجوی در بیانیه یی به مناسبت برگزاری نمایشگاه یادبود خاطره شهیدان سال ۶۷ در شهرداری منطقه دوم پاریس، که با حضور بسیاری از منتخبان فرانسوی برگزار شد، از سازمان ملل متحد خواستار یک قطعنامه در مورد قتل عام هزاران مخالف سیاسی در ایران در سال ۱۹۸۸ شد.

مریم رجوی خواستار قطعنامه سازمان ملل در مورد قتل عام ۶۷ شد
مریم رجوی گفت: در سالگرد کشتار جمعی هولناکی که توسط دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران انجام شد، ما خاطره قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی قتل عام شده را بار دیگر به یاد می آوریم.
مریم رجوی همچنین گفت: سازمان ملل از موضع گیری در مورد این موضوع سر باز زده است. این است سیاست مماشات. این است قربانی کردن حقوق بشر در مسلخ تجارت.
در بخشی از این بیانیه مریم رجوی ضمن تأکید بر فراخوان مقاومت ایران گفت:امروز زمان آن فرا رسیده که سازمان ملل متحد یک قطعنامه در مورد این قتل عام صادر کند. جامعه بین المللی باید آخوندهای حاکم بر ایران را به محاکمه بکشد.

فراخوان مریم رجوی به سمینار نمایندگان جوامع ایرانی در پاریس برای محاکمه مسئولان قتل عام شدگان ۶۷

روز شنبه ۱۳ شهریور ۹۵(۳سپتامبر) مریم رجوی در اولین روز از سمینار جوامع ایرانی در اروپا جامعه بین المللی و دولتهای غربی را فراخواند که سران نظام ولایت فقیه را به خاطر جنایت علیه بشریت در ایران به ویژه قتل عام۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ در مراجع بین المللی در مقابل عدالت قرار دهند.

فراخوان مریم رجوی به سمینار نمایندگان جوامع ایرانی در پاریس برای محاکمه مسئولان قتل عام شدگان ۶۷
مریم رجوی همچنین خواستار شد که هر گونه رابطه با این رژیم مشروط به توقف اعدام شود.
اولین روز این سمینار دو روزه با شرکت و سخنرانی شماری از شخصیت های بین المللی از جمله اد رندل، رئیس کنوانسیون حزب دموکرات در ژوییه ۲۰۱۶ و فرماندار سابق پنسیلوانیا و برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه سابق فرانسه و بنیانگذار پزشکان بدون مرز، استروان استیونسون، رئیس بنیاد اروپایی آزادی عراق و دکتر طاهر بومدرا، رئیس سابق حقوق بشر ملل متحد در عراق و مسئول پرونده اشرف در ملل متحد برگزار شد.

مریم رجوی کارزار دادخواهی در آغاز سال سال تحصیلی ۹۶-۹۵

۳۱ شهریور ۱۳۹۵ مریم رجوی در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید گفت:
خمینی گمان می کرد که با موج اعدامهای دهه ۶۰ و قتل عام ۶۷ میتواند بقای رژیمش را تضمین کند، ولی شگفتا که در شروع تحصیلی، شاهد جوشش خونهای پاک آنها و کارزار دادخواهی هستیم که به خصوص بعد از انتشار فایل صوتی آقای منتظری، جامعه ایران را تکان داده و اکنون باز هم صدا و پیام آنها را می شنویم که: درس اول در هر کلاس و در هر مدرسه و دانشکده، درس آزادی است.
مریم رجوی افزود: دانش آموزان و دانشجویان شجاعی که از سی خرداد ۶۰ تا امروز در برابر رژیم حاکم به مقاومت برخاسته و جان خود را فدا کرده اند، پیشتازان و طلایه داران همین مبارزه اند.
دانشجویانی که بخش عمده قتل عام شدگان سال ۶۷ را تشکیل میدهند، برای همین چشم انداز پرشکوه یعنی آزادی ایران و برپایی یک جامعه دموکراتیک بپا خاسته بودند.

مریم رجوی کارزار دادخواهی در آغاز سال سال تحصیلی ۹۶-۹۵
همچنان که اشاره کردم، یاد و راه آن شهیدان، امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه ما را برای کارزار دادخواهی و برهمزدن بساط اعدامها برانگیخته است؛ از اعدام ریحانه ها و کشتن نداها و ستارها و بهنودها تا شهدای قیام ۳۰ خرداد و ۵مهر و ۳۰ هزار گل سرخ سربه دار در قتل عام ۶۷
این موجی است که از خون شهیدان و از خاک پاک خاوران بر می خیزد تا فریاد دادخواهی و نه به اعدام و ارعاب آخوندی را در ایران و جهان طنین انداز کند، جلادان را به پای میز عدالت بکشاند، جام زهر حقوق بشر را به حلقوم ولایت فقیه بریزد و مشعل های آزادیخواهی را هر چه فروزانتر کند.

مریم رجوی فراخوان به عدالت، محاکمه عاملان جنایت علیه بشریت

مریم رجوی در کنفرانس بین المللی پاریس
روز شنبه ۶آذر ۹۵(۲۶ نوامبر ۲۰۱۶)، کنفرانس بین المللی پاریس تحت عنوان فراخوان به عدالت، محاکمه عاملان جنایت علیه بشریت در ایران و سوریه با حضور مریم رجوی و با شرکت شخصیت های برجسته سیاسی بین المللی و عربی، منتخبان، حقوق دانان، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان از کشورهای مختلف و هیأتی از اپوزیسیون سوریه، در سالن موتوآلیته برگزار شد.
مریم رجوی در این کنفرانس طی سخنانی گفت:

مریم رجوی فراخوان به عدالت، محاکمه عاملان جنایت علیه بشریت
همزمان با شدت گرفتن تنشهای داخلی و بین المللی رژیم، جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی قتل عام شده آخوندها را در داخل و خارج ایران به چالش کشیده است.
در ماه های اخیر، مقاومت ایران، با اتکا به تلاش اعضا و هوادارانش در داخل ایران به اسامی تا کنون منتشر نشده.
شهیدان و نیز اطلاعاتی درباره هویت قاتلان دست پیدا کرده که بخشی از آن به اطلاع عموم رسیده است.
مریم رجوی همچنین افزود: کمیته عدالت برای قربانیان قتل عام سال ۶۷در ژنو، آغاز کار خودش را اعلام کرد.

ثبت رسمی قطعنامه مشترک کنگره آمریکا در محکومیت قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، و همچنین فراخوانهای گروه های پارلمانی متعدد در سراسر اروپا بله همه و همه گامهای ارزشمندی است که امیدوارم با سرعت هر چه بیشتر پیش برود و به نتیجه نهایی برسد.
مریم رجوی در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت: این دادخواهی، اساس استبداد مذهبی را هدف قرار داده است. به همین دلیل، رژیم ولایت فقیه در برابر آن بسیار شکننده است.

مریم رجوی در کنفرانس بروکسل روز جهانی حقوق بشر

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، روز چهارشنبه ۱۷ آذر ۹۵ به دعوت گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا یک کنفرانس بین المللی در بروکسل تشکیل شد.
این کنفرانس با حضور مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت، نمایندگان پارلمان اروپا و شخصیت های برجسته سیاسی از کشورهای مختلف در پارلمان اروپا برگزار گردید.
شخصیت های شرکت کننده در کنفرانس به توقف اعدامها و نقض حقوق بشر در ایران محاکمه عاملان نسل کشی و جنایت علیه بشریت در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ فراخوان دادند.
مریم رجوی در این کنفرانس سخنرانی کرد و در قسمتی از سخنان خویش گفت:

مریم رجوی در کنفرانس بروکسل روز جهانی حقوق بشر
تحت حاکمیت این رژیم، تمامی بندهای میثاق جهانی حقوق بشر پایمال شده است. از حق حیات و حق آزادی و امنیت تا حق مصونیت از شکنجه و دستگیری خودسرانه تا آزادی عقیده و مذهب.
فجیع ترین برگ پرونده جنایتهای این رژیم، قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی ظرف فقط چند ماه در سال ۱۳۶۷ است.
این نسل کشی براساس حکم مکتوب خمینی صورت گرفت و مهمترین عاملان آن هماکنون، در زمره سران و مقام های ارشد همین رژیم اند.
مریم رجوی با اشاره به جنبش رو به رشد دادخواهی اعلام کرد که مقاومت ایران اسامی ۱۱۰ تن از تصمیم گیرندگان اعدامها در تهران و استانهای مختلف را منتشر ساخته و اطلاعاتی درباره ۲۱۳ تن از مقامات دست اندرکار قتل عام در ۳۵ شهر و نشانی شماری از گورهای جمعی پنهان در ۱۲ استان را ارائه داده است.

پیام مریم رجوی به مناسبت بیست ونهمین سال قتل عام ۶۷

مریم رجوی در پیام خود با برجسته کردن این موضوع که جنبش دادخواهی نظام قتل عام را به لرزه در آورده است گفت: خمینی می خواست برای حفظ حکومت خود جنبش مقاومت را ریشه کن کند، میخواست کاری کند که دیگر هیچ کس فکر تغییر و آرزوی آزادی را به ذهن خود هم راه ندهد و تمام این هدف ها را در نابودی هر چه سریعتر مجاهدین و همه کسانی یافته بود که بر سر آرمان آزادی استوار بودند.
اما در مقابل این شقاوت بی سابقه، مجاهدین، هزار هزار سر دارها را از خود بلند کردند، در وجدان تاریخی ملت ایران سوگند مجسم وفاداری به آزادی شدند، و تاریخ ایران را با اسطوره تسلیم ناپذیری خود روشنایی و امید بخشیدند.
بله خونهای مجاهدین و مبارزین آرمان خواه هرگز از جوشش باز نمی ماند و در تمام این سالیان، روح عصیان و اعتراض جامعه ایران در پیکار با رژیم ولایت فقیه بوده است.

پیام مریم رجوی به مناسبت بیست ونهمین سال قتل عام ۶۷
مریم رجوی همچنین گفت:
جنبش دادخواهی طرح خامنه ای را که میخواست یک عضو هیأت مرگ را بر صندلی ریاست جمهوری رژیم اش بنشاند، بر سر او خراب کرد، کل رژیم را در خیمه شب بازی انتخابات به شکست کشانید، شعار نه شیاد نه جلاد را اجتماعی کرد، پرونده این کشتار را که بر اثر سیاست مماشات دولتهای غرب مسکوت مانده بود، در سطح بین المللی مطرح ساخت و همین تلاشها باعث شد که دبیرکل ملل متحد قتل عام سال ۶۷ را در گزارش امسال خود مورد توجه قرار دهد.
مریم رجوی همچنین پارلمانها، احزاب سیاسی، سازمانهای مدافع حقوق بشر، رهبران مذهبی و شخصیت های سیاسی و اجتماعی در کشورهای مختلف را فرا خواند که برای همبستگی با مردم ایران قتل عام زندانیان سیاسی ایران را قاطعانه محکوم کرده و از دولتهای خود بخواهند ادامه روابط سیاسی و تجاری با استبداد مذهبی را به توقف اعدام و شکنجه در ایران مشروط کنند.
مریم رجوی در پیام بیست ونهمین سالگرد قتل عام از کمیسر عالی حقوق بشر خواست که سریعاً یک کمیسیون مستقل برای تحقیق در مورد قتل عام سال ۶۷ و متعاقباً قرار دادن مسئولان آن در مقابل عدالت،تشکیل دهد و از شورای امنیت ملل متحد نیز خواست که ترتیبات محاکمه سران این رژیم به اتهام جنایت علیه بشریت را فراهم کند.

پیام مریم رجوی به مناسبت بیست ونهمین سال قتل عام ۶۷

مریم رجوی در مراسم بیست ونهمین سالگرد قتل عام ۶۷ در آلبانی

۳۰مرداد ۱۳۹۶ به مناسبت بیست ونهمین سالگرد قتل عام بیش از سی هزار شهید سربه دار که در برابر جلادان ولایت فقیه بر عقیده و ایمانشان به آزادی و سرنگونی رژیم ولایت فقیه قهرمانانه ایستادند و سرفرازانه به شهادت رسیدند، یک گردهمایی در آلبانی برگزار شد.
مریم رجوی طی سخنانی در اجتماع مجاهدان آزادی به نقل قول پروفسور آلن درشویتز حقوقدان صاحب نام آمریکا گفت: اشرفیها متمرکزترین گروه شاهدان جنایت های رژیم ایران در دنیا هستند و خواستار آن شد که جهان باید ازاین شاهدان حفاظت کند.
مریم رجوی افزود:

مریم رجوی در مراسم بیست ونهمین سالگرد قتل عام ۶۷ در آلبانی
حکم این کشتار هولناک را خمینی صادر کرد. همان روزها، او در پاسخ به اعتراض جانشین وقت خود، منتظری نوشت: مسئولیت شرعی این حکم با من است و آرزو کرد که مجاهدین نابود شوند.
حالا او لعنت مجسم تاریخ است و مجاهدین شعله های امیدند و الهام بخش آزادی مریم رجوی با تأکید بر سنت ایستادگی شهیدان بر آرمان خود گفت: جنبش ما به این دلیل ماندگار و رویان است که بر سر موضع آزادی مردم ایران ایستاده است.  ایستاده است ایستاده است ایستاده است.
آینده ایران و آزادی مردم ایران، از همین راه به دست میآید: از راه سرموضع بودن.
یعنی پرچم سرنگونی خلافت ارتجاعی را در اهتزاز نگه داشتن و قیمت آن را پرداختن.
مریم رجوی در ادامه با یادآوری جملات کوتاه و آخرین پیام های شهیدان قتل عام گفت: این کارزار برای گسترش مقاومت و نبرد، برای به زیر کشیدن استبداد مذهبی و تحقق آزادی، دموکراسی و برابری است.

بیانیه مریم رجوی در آغاز هفتادمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر

در آغاز هفتادمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مریم رجوی طی بیانیه یی نوشت:
جنبش دادخواهی قتل عام شدگان که در دو سال اخیر رو به گسترش نهاد، از اراده ملت ایران برای دستیابی به آزادی و حقوق بشر جوشیده است.
این جنبش، فراتر از خون های به ناحق ریخته سربداران سال ۶۷ ، بنیاد رژیم حاکم را هدف قرار داده که بر کشتار و انهدام و نیروی مخالف متکی است.
هم از این رو، اعتلای این جنبش جلوه دیگری از پایان کار رژیم ولایت فقیه و حتمیت سرنگونی آن است.

بیانیه مریم رجوی در آغاز هفتادمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر
خانم مریم رجوی با یادآوری شمه یی از یورش فاجعه بار ولایت فقیه به تمام شئون حقوقب شر ایران بر تعهدات مقاومت ایران برای ورق زدن این صفحه تاریک تاریخ ایران پای فشرد و از جمله نوشت:
مردم ایران، گذشته از محرومیت از بسیاری حقوق خود، همچنین از حق مطلع شدن از اسامی فرزندان شهید خود در قتل عام سال ۶۷ و بسیاری از اعدام های دهه ۱۳۶۰ و از حق اطلاع یافتن از نشانی مزارهای جمعی آنها محروماند.
از هنگام قتل عام، هر زمان که نشانه یی از یک مزار جمعی توسط خانواده های شهیدان کشف شده، رژیم ولایت فقیه به تخریب یا پوشاندن آن با بتونریزی یا احداث ساختمان دستزده است.
خانم مریم رجوی اضافه کرد:
مقاومت ایران که برای برقراری آزادی، برابری و دموکراسی در ایران و برپایی یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت مبارزه میکند، بر تعهد خود مبنی بر احیای حقوق بشر ایران، لغو حکم اعدام پس از سرنگونی رژیم ولایت فقیه و پایبندی کامل به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، معاهده ضدشکنجه، و معاهده حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و همچنین ایجاد یک نظام قضایی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات تأکید میکند.
مریم رجوی بررسی جنبش دادخواهی در اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ایران
روزهای ۲۳ و ۲۴ دیماه ۹۶ اجلاس میان دوره یی شورای ملی مقاومت ایران برگزار شد.
در بحثهای شورا، سیاستها و فعالیتهای مقاومت سازمان یافته و نقش آن در سمت و سو دادن به خیزش های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت کارزارهایی چون جنبش دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ ، تحریم نمایش انتخابات با شعار نه جلاد نه شیاد مقابله بی وقفه و افشای مستمر موج اعدامها به مثابه ابزار ارعاب عمومی؛ افشای مستمر و مستند لشکر کشی های نظامی و گسیل شبه نظامیان ولی فقیه به کشورهای منطقه؛ و به ویژه افشای عملکرد ضدایرانی و تبهکارانه سپاه پاسداران و تلاش برای لیست گذاری این اهرم اصلی حافظ نظام ولایت فقیه، که بر اقتصاد کشور نیز چنگ انداخته است.

فراخوان مریم رجوی به اقدام فوری برای جلوگیری از تخریب مزار شهیدان قتل عام

به دنبال اقدام رژیم ایران برای محو هر گونه آثار قتل عام ۶۷ و پرده پوشی این جنایت فجیع، مریم رجوی، در تاریخ ۵مرداد ۹۷ دبیرکل، شورای امنیت، کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای ممانعت از تخریب سیستماتیک مزار شهیدان قتل عام ۱۳۶۷ و نابودی آثاراین قتل عام توسط فاشیسم دینی حاکم در سراسر کشور به ویژه در اهواز فراخواند.
طرح این فراخوان توسط مریم رجوی بار دیگر جنبش دادخواهی مردم ایران را در معرض توجه افکار عمومی و بین المللی قرار داد.

فراخوان مریم رجوی به اقدام فوری برای جلوگیری از تخریب مزار شهیدان قتل عام

پیام مریم رجوی به مناسبت سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی
هشتم مرداد ۹۷ ، مریم رجوی در سی امین سال قتل عام سال ۶۷ جنبش دادخواهی را یکی از مهمترین مطالبات سیاسی مردم ایران از رژیم آخوندی دانست و گفت:
این جنبش ستمدیدگان است. این صدای سرکوب شدگان است. هرکس که در این رژیم طعم زندان و اسارت را چشیده است، هرکس که شلاق خورده است، هر زنی که مورد تعدی و تحقیر قرار گرفته و هرکس که داغداراست، عضوی از این جنبش است. 
دادخواهی قتل عام شدگان سال ۶۷ امروز، بخشی از قیام برای سرنگونی رژیم است.
مریم رجوی در پایان ضمن درود بر سربداران و شهیدان سرفراز قتل عام، دادخواهی قتل عام شدگان سال ۶۷ را بخشی از قیام برای سرنگونی رژیم دانست و گفت:
بی تردید، ملت ایران، در مبارزه برای سرنگونی رژیم به پیروزی میرسد و سران این رژیم را به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت به پای میز عدالت خواهد کشاند. آن روز به طور قطع و یقین فرا میرسد.
درود بر سربداران و قهرمانان قتل عام ۶۷ که به این رژیم نه گفتند و از همان روز بر تمامیت این رژیم فاسد و ضدبشر مهرسرنگونی حتمی زدند.
مریم رجوی در پیامی به شرکت کنندگان در نمایشگاه قتل عام سال ۶۷ در شهرداری منطقه یک پاریس، ضمن ادای احترام به زندانیان قتلعام شده گفت:
در سال ۱۳۶۷ ، درست چنین روزهایی در زندانهای سراسر ایران، بحبوحه قتل عام زندانیان سیاسی بود. 
این کشتار بر اساس فتوای خمینی بنیانگذار رژیم آخوندها صورت گرفت. 
سپس ظرف چند ماه، آخوندها ۳۰ هزار زندانی سیاسی را بدار کشیدند. در حالی که آنها در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند.
حالا سی سال گذشته است. اما با وجود گذشت این همه سال، آنها از یادها نرفته اند. بلکه وجدان بیدار و رزمنده جامعه ایران و برانگیزاننده و تأثیرگذارند.
پیام مریم رجوی به مناسبت سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی این تأثیر را در دو سطح می توان دید:
از یک طرف در مبارزه با رژیم و مشخصاً در جنبش دادخواهی. این جنبش در دو سال اخیر، گسترش پیدا کرده و هواداران مجاهدین مدارک تازه یی درباره قتل عام به دست آورده اند. آنها آخوندها را به خاطر این جنایت به شدت در تنگنا قرار داده اند.
 به طوری که انگار قتل عام همین تازگی اتفاق افتاده است. زیر همین فشارها، دست کم ۲۰ تن از مقام های ارشد رژیم از این جنایت دفاع کردند. 
خامنه ای، با اشاره به قتل عام شدگان با خشم گفت چرا دارند برای آنها فضای مظلومیت ایجاد میکنند.
 این اقرارها، اسناد تازه یی درباره جنایت علیه بشریت توسط آخوندهای حاکم است.
از طرف دیگر قتل عام شدگان، الهام بخش جامعه ایران به ویژه جوانان هستند. 
در قیام های هشت ماه اخیر، تظاهرکنندگان به یاد شهیدان قتل عام شده و تحت تاثیر آنها هستند. به یاد می آورند که خواست آنها چه بود؟ چرا جان خود را فدا کردند و پیام شهیدان برای امروز چیست.
مریم رجوی همچنین ضمن انتقاد از سکوت و بی عملی و سیاست مماشات غرب در قبال بزرگترین جنایت رژیم آخوندی گفت: در سالهای گذشته غرب، نسبت به تروریسم آخوندها و همچنین به قتل عام زندانیان سیاسی ساکت بوده است.
آخوندها خود را از عواقب بین المللی جنایتهایشان مصون دیده اند. زمان آن است که به این مصونیت خاتمه داده شود.
امیدوارم فرانسه مبتکر تلاش تازه یی برای دفاع از حقوق بشر ایران و پیگیری پرونده قتل عام شدگان سال ۶۷ شود.
لازم است کمیساریای عالی حقوق بشر سریعاً تحقیقات مستقل در این زمینه را آغاز کند و شورای امنیت ملل متحد، ترتیبات محاکمه سران این رژیم و مسئولان این قتل عام را فراهم کند.

مریم رجوی در سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در کنفرانس سراسری جوامع ایرانی

مریم رجوی در سی امین سالگرد قتل عام ۶۷ در کنفرانس سراسری جوامع ایرانی

روز شنبه ۳شهریور ۱۳۹۷ (۲۵ اوت ۲۰۱۸ )، کنفرانس سراسری جوامع ایرانی، به مناسبت سی امین سالگرد شهادت سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ ، در ۲۰ شهر در کشورهای فرانسه، آلمان، انگلستان، هلند، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئیس، ایتالیا، بلژیک، اتریش، رومانی و کانادا که از طریق ویدئو کنفرانس مرتبط بودند، برگزار شد.
در این کنفرانس، شماری از شخصیت های سیاسی و نیز اعضا و نمایندگان جوامع ایرانی در اروپا و کانادا شرکت داشتند و سخنرانی کردند.
همچنین شماری از شاهدان قتل عام و زندانیان سیاسی سابق به ادای شهادت پرداختند.

مریم رجوی در سی امین سالگرد قتل عام ۶۷ در کنفرانس سراسری جوامع ایرانی
در ابتدای این کنفرانس، مریم رجوی با گرامی داشت یاد شهیدان قهرمان قتل عام سال ۶۷ ، و نقش الهام بخش آنان سی سال از قتل عام سی هزار زندانی سیاسی گذشت. در مقاومت سازمان یافته و در قیام های سراسری ایران گفت
اما نه آخوندها توانستند این حماسه بزرگ و سرخ فام را پنهان کنند، نه مماشاتگران بین المللی قادر شدند این واقعه را به سود رژیم از اهمیت بی ندازند.
قهرمانان قتل عام شده، امروز جسمشان در میان ما نیست، مزارشان ناپیداست، فهرست نامهایشان پنهان است، سخن گفتن از قصه خونین شان ممنوع است و پرس و جو از سرنوشتشان جرم است. اما سرود سرخشان هم چنان در ضمیرها و قلب ها جاری است.
مریم رجوی ضمن تشریح نقش شهیدان قتل عام سال ۶۷ در خروش و قیامهای اخیر اضافه کرد:
به گوهردشت کرج نگاه کنید. سی سال پیش همین جا بود که زندانیان سیاسی مقاوم را در صفهای طولانی به سوی سالن های حلق آویز می بردند.
اما سه هفته پیش، گوهردشت کرج، میدان رزم و قیام جوانان دلیر و کانونهای شورشی بود.
در شاپور جدید اصفهان، در شاهین شهر، در ایذه و دزفول و اهواز، در ملایر و بانه و ارومیه، و در زاهدان و بندرعباس و کازرون و اراک، مردم به یاد می آورند که چه قهرمانانی در این جا یا آنجا بر سر دار رفتند.

مریم رجوی در سی امین سالگرد قتل عام ۶۷ در کنفرانس سراسری جوامع ایرانی
به یاد می آورند که چرا جان خود را فدا کردند، آرمانشان چه بود و چرا بر سر موضع خود تا آخر ایستادند؟
شهر آران کاشان، فرزند خود دکتر منصور پایدار را به یاد می آورد که از هر فرصتی برای درمان رایگان مردم فقیر و محروم استفاده میکرد، و وقتی که میخواست به ارتش آزادی بپیوندد، اسیر شد و در سال ۶۷ به شهادت رسید.
شاهرود به یاد محمود حسنی است که در زندان می سرود وقتی که شب هنگام، شهاب روشنی را در آسمان دیدی، از یاد مبر شعله های سرکشی را که در شب های سرد اوین خاموش گشتند. شیراز، فاطمه زارعی کاندیدای مجاهدین در نخستین انتخابات مجلس را در یاد خود دارد. ماهی دشت کرمانشاه به یاد داریوش رضایی است که از شکنجه گاه دیزلآباد فرار کرد، اما دوباره دستگیر شد و همراه با مجاهد خلق بهزاد پور نوروز از فرزندان ایلام، درسال ۶۷ به شهادت رسید.
اصفهان فریبا عمومی را به یاد دارد. شهر آستارا محمدرضا سرادار و رضوان شهر، حوریه رمضانی نژاد را به خاطر می آورد…
همین نام ها و یادهاست که در وجدان تاریخی جامعه ما و در دل شهرها و روستاهای ما، روح ناآرام قیام و مقاومت را به ودیعه گذشته است و مایه و انگیزش آزادی حتمی میهن مان ایران است.
مریم رجوی با یادآوری فرمان و اراده خمینی مبنی بر اعدام سرموضع افزود خمینی در حکمی که سند انکارناپذیر نسل کشی است، فرمان قتل عام را داد و با دستخط خودش نوشت کسانی که در سراسر زندانهای کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند محارب و محکوم به اعدام می باشند . راستی آنها بر سر کدام موضع ایستادند که خمینی دژخیم، حکم آن را اعدام تعیین کرد؟ جرم آنها چه بود؟
جرمشان ایستادگی برای آزادی مردم ایران بود. ایستادگی در برابر کشتن همه آزادیها، ایستادگی در برابر تحمیل گرسنگی به مردم و ایستادگی در برابر ویرانی ایران.
زندانیان را فقط به خاطر عقیده و آرمانشان اعدام کردند. این یک فاجعه باور نکردنی است، اما رژیم ضدبشری ولایت فقیه همین است. عقیده مخالف را حتی در شکنجه گاه های تحت کنترل خودش با کشتار جمعی پاسخ میدهد.

مریم رجوی در سی امین سالگرد قتل عام ۶۷ در کنفرانس سراسری جوامع ایرانی
رژیم ولایت فقیه همین است. هر تظاهرات یا اعتراض حق طلبانه را با دستگیری و شکنجه معترضان سرکوب میکند.
مریم رجوی در بخش دیگر با تشریح نقش و جایگاه کانونهای شورشی افزود:
سی سال از آن قتل عام ۶۷ گذشت، ولی دعوا همچنان بر سر موضع داشتن و مقاومت کردن است.
حالا سر موضعیها نامشان کانونهای شورشی است. نامشان نیروهای برانداز است. و چنانکه مسعود رجوی گفته است: پاسخ واقعی و ضروری و حقیقی در جنگ صد برابر و شورشگری حداکثر، بوده، هست و خواهد بود.
تا آنجا که از طریق کانونهای شورشی به ارتش آزادیبخش ملی اعتلا یابد و سپاه دشمن ضدبشر را در هم بکوبد .
مریم رجوی در تشریح شکست سیاست سرکوب و قتل عام در برابر پایداری و هشیاری آلترناتیو اضافه کرد:
آخوندها در این توهم بودند که با قتل عام زندانیان سیاسی، با سرکوب طولانی و شیطان سازی به حیات جنبش مقاومت پایان میدهند؛ اما شکست خوردند.

مریم رجوی در سی امین سالگرد قتل عام ۶۷ در کنفرانس سراسری جوامع ایرانی
حالا این آخوند روحانی است که از مردم می خواهد با فراخوان مجاهدین به خیابان ها نیایند و این کارشناسان رژیم اند که میگویند عامل سومی به صحنه وارد شده که در جلو چشم هایمان محوریترین سرمایه و اسباب اقتدار نظام یعنی پشتوانه مردمی مان را از ما می ربایند و… این عامل سوم… با اهرم هایش که همان کانونهای شورشی باشند… به آتش افکنی در سرمایه بنیادین نظام که همانا نسل جوان این سرزمین باشد، مشغولند.
بله واقعیت این است که امروز صورت مسأله آخوندها مقابله با آلترناتیو دموکراتیک است. آنها از اینکه راه حلی برای معضلات خطیر خود پیدا کنند، قطع امید کرده اند. بنابراین مأیوسانه تلاش میکنند تحولی که ایران را به سوی آزادی هدایت میکند، عقب بیندازند
مریم رجوی در پایان با تأکید بر نقش و مسئولیت جامعه جهانی در برابر بزرگترین جنایت گفت:
سه دهه است که جامعه جهانی نسبت به قتل عام زندانیان سیاسی ساکت بوده است.
در نتیجه آخوندها با آسودگی و خاطرجمعی به نقض حقوق بشر در ایران و عملیات تروریستی و جنگ و فاجعه آفرینی در خاورمیانه و سایر کشورها دست میزنند.
حالا زمان آن است که به این سکوت پایان داده شود. زمان آن است که شورای امنیت ملل متحد ترتیبات محاکمه سران این رژیم، و مسئولان این قتل عام و مسئولان ۴دهه جنایت علیه بشریت را فراهم کند.

مریم رجوی در سی امین سالگرد قتل عام ۶۷ در کنفرانس سراسری جوامع ایرانی
جاسوسان و مزدوران رژیم باید از کشورهای غرب اخراج شوند، روابط با این رژیم که امکانات دیپلماتیک را به خدمت تروریسم دولتی درآورده، باید قطع شود، و سفارتهای این رژیم بسته شوند.
زمان آن است که جامعه جهانی در کنار مردم ایران در قیام شان علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران قرار گرفته و اراده آنها برای تغییر رژیم و کسب آزادی را به رسمیت بشناسند.

برنامه ۱۰ مادهای مریم رجوی برای ایران آزاد فردا

پلاتفرم مریم رجوی برای ایران آزاد فردا، در ۱۰ ماده خلاصه میشود. مریم رجوی این ۱۰ ماده را در خلال یک سخنرانی در گردهمایی بزرگ ایرانیان به تاریخ ۱تیر ۱۳۹۲ در پاریس اعلام کرد.
از برنامه ۱۰ ماده ای شخصیت ها، پارلمان ها و پارلمانترهای زیادی حمایت به عمل آورده اند.
همگی بر این نکته متفق هستند که این برنامه بهترین برنامه برای یک ایران آزاد و دموکراتیک بعد از سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر میهنمان می باشد.

برنامه ۱۰ مادهای مریم رجوی برای ایران آزاد فردا
۱- از نظر ما آرای مردم، تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس، خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم.
۲ -ما خواهان یک نظام کثرتگرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادی های فردی احترام می گذاریم و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه ها و دسترسی بیقید و شرط همگان به فضای مجازی تأکید داریم.
۳ -ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع می کنیم و نسبت به آن متعهدیم.
۴ -مقاومت ایران از جدایی دین و دولت، دفاع خواهد کرد. هر گونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب، ممنوع خواهد بود.
۵ -ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی، اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی، معتقدیم و هر گونه اَشکال تبعیض علیه زنان، ملغی خواهد شد و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال، برخوردار خواهند بود.
۶ -ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم.
همچنین قانون شریعت آخوندی، در ایران فردا جایی نخواهد داشت.
۷ -ایران فردا کشور احترام به حقوق بشر است. ما متعهد به بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی از جمله: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون علیه شکنجه و کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان می باشیم.
ایران فردا، کشورِ برابری همه ملیت هاست. ما بر خودمختاری کردستان ایران که طرح آن را شورای ملی مقاومت
تصویب کرده، تأکید داریم. زبان و فرهنگ هموطنان ما از هر ملیتی که هستند، در زمره سرمایه های انسانی تمام مردم این کشور است که باید در ایران فردا ترویج شود و گسترش پیدا کند.
۸ -ما مالکیت شخصی، سرمایه گذاری خصوصی و بازار آزاد را به رسمیت می شناسیم و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار، تمام مردم ایران باید از فرصت های برابر برخوردار باشند.
از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط زیست و احیای آن خواهد بود.
۹ -سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز، صلح و همکاری های بین المللی و منطقه یی و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود.
۱۰ -ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاح های کشتار جمعی خواهد بود.

مریم رجوی نه حجاب اجباری، نه دین اجباری، نه حکومت اجباری

مریم رجوی نه به اجبار دینی و دین اجباری
نه حجاب اجباری، نه دین اجباری، نه حکومت اجباری منتخبی از شش سخنرانی مریم رجوی طی ،سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ در کنفرانس های مختلف درباره موضوع زنان و سرکوب آنان در ایران به بهانه بدحجابی است.
در این کتاب مریم رجوی این موضوع را مورد بحث قرار می دهد که زن ستیزی، ویژگی ذاتی دیکتاتوری دینی حاکم است و اگر بخواهد از سرکوب و تبعیض علیه زنان دست بردارد، خود را نفی کرده است.
این رژیم از حجاب اجباری به عنوان اهرمی برای سرکوب کل جامعه استفاده میکند.
مریم رجوی در این کتاب دیدگاه خود در مورد حجاب اجباری را بیان کرده و مینویسد:

مریم رجوی نه حجاب اجباری، نه دین اجباری، نه حکومت اجباری
تأکید می کنیم که هر چه بر اساس اجبار و تحمیل باشد و هر چه رأی و انتخاب آزادانه مردم را انکار کند، نه اسلام که ضداسلام است.
و هر چه حقوق برابر زنان را نفی کند در اسلام جایی ندارد.
ما انکار حقوق زنان را چه در لباس مذهب، چه در هر لباس دیگری تحمل نمی کنیم.
در برابر افراطیگری و ارتجاع و دین فروشی، ما از اسلام دموکراتیک دفاع میکنیم.
ما برآنیم که با کلمه رهایی بخش برابری و به ویژه با مشارکت فعال و برابر زنان در رهبری سیاسی، این قرن را به نام زنان، به عصر رهایی زنان و عصر رهایی جهان بشری تبدیل کنیم.
زن ایرانی باید آزاد باشد! باید خودش انتخاب کند که چه عقیدهیی داشته باشد، چه بپوشد، و چگونه زندگی کند. و تکرار میکنیم که نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری.

مریم رجوی آزادی گوهر حقیقی اسلام

کتاب آزادی گوهر حقیقی اسلام گزیده هایی است از سخنرانی های مریم رجوی، یک زن مسلمان که مبارزه بی وقفه یی برای برقراری آزادی و دموکراسی در ایران را رهبری میکند.
او پیوسته سوءاستفاده استبداد مذهبی از اسلام و تاریک اندیشی و تحجری را که از تفسیر ارتجاعی از آیین پاک محمدی به مثابه ایدئولوژی سرکوبی و زن ستیزی وتروریسم سود میبرد، افشا کرده و صدایی را نمایندگی میکند که مدافع اسلام اصیل یعنی اسلام دموکراتیک و بردبار است.

مریم رجوی آزادی گوهر حقیقی اسلام
طبیعی است که این سخنرانیها در ظرف زمانی خاص خود و برای پرداختن به موضوعات همان زمان بوده است.
مشخصه این مطالب، این است که حاصل رویارویی همه جانبه با رژیمی است که منشأ و الهام بخش بنیادگرایی اسلامی است. به علاوه، راهنمای عمل یک مقاومت گسترده و طولانی بوده و هست.
به نحوی که مفاهیم، سنتها و ارزشهای اصیل اسلامی، که از صیغه های ارتجاعی و بهره کشانه پیراسته شده، به رهنمون روابط جمعی و طرز عمل مبارزاتی تبدیل شده است.

مریم رجوی ایران بدون اعدام

کتاب ایران بدون اعدام، متن سخنرانی مریم رجوی در یک کنفرانس بین المللی در پاریس به مناسبت روز جهانی علیه اعدام در روز ۱۸ مهر ۹۴ است. در این سخنرانی مریم رجوی اعلام کرد: طرح ما برای آینده، یک ایران بدون اعدام و برچیدن احکام شریعت آخوندی است.
در این جلسه شماری از شخصیت های بین المللی و اروپایی، منتخبان مردم فرانسه، فعالان حقوق بشری و حقوق زنان شرکت داشتند و به سخنرانی پرداختند.
در این اجلاس نمایشگاهی به یاد ۱۲۰ هزار تن از شهیدان راه آزادی ایران، از جمله ۳۰ هزار زندانی سیاسی قتل عام شده برپا شده بود که مورد بازدید و استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

مریم رجوی ایران بدون اعدام

مریم رجوی – رژیم آخوندها در ایران کانون بنیادگرایی وتروریسم

کتاب رژیم آخوندها در ایران کانون بنیادگرایی وتروریسم شامل ۳سخنرانی مریم رجوی در شورای اروپا، مجلس نمایندگان آمریکا و سنای فرانسه است.
روز ۶بهمن ۱۳۹۳، در کنفرانس بحران تروریسم و افراطیگری در شورای اروپا، مریم رجوی، یک سخنرانی با عنوان استراتژی شکست و پیروزی در برابر بنیادگرایی اسلامی ایراد نمود.

مریم رجوی - رژیم آخوندها در ایران کانون بنیادگرایی وتروریسم
همچنین روز ۹اردیبهشت ۱۳۹۴ وی از طریق ویدئو کنفرانس در جلسه رسمی استماع در زیرکمیته تروریسم و منع تکثیر سلاحهای اتمی-کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا شهادت داد.
متن کامل این بیانیه متعاقباً روی سایت کنگره، منتشر شد.
مریم رجوی، همچنین در سخنرانی خود در کنفرانسی در مجلس سنای فرانسه در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ با عنوان بنیادگرایی اسلامی از خاورمیانه تا اروپا، چالشها و راه حل ها مواضع مقاومت درباره ستیزه جویی های رژیم ایران در منطقه خاورمیانه و پروژه تسلیحات اتمی رژیم ولایت فقیه را اعلام کرد.

مریم رجوی- همه برای آزادی

کتاب همه برای آزادی، متن سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ همه برای آزادی است که روز جمعه ۶تیر ۱۳۹۳(۲۷ژوئن ۲۰۱۴) با شرکت دهها هزار نفر از ایرانیان و بیش از ۶۰۰ شخصیت سیاسی، قانونگذار، حقوقدان، با تمایلات مختلف سیاسی از ۶۹ کشور جهان در پاریس، برگزار شد.

مریم رجوی- همه برای آزادی
دهها تن از شخصیت های تراز اول سیاسی، در این گردهمایی به نمایندگی از سوی هیأتهای شرکت کننده سخنرانی کردند.
شماری از شخصیت های برجسته بین المللی نیز با ارسال پیام هایی با این گردهمایی اعلام همبستگی کردند.
نمایندگان بیش از ۳۰۰ انجمن و تشکل جوامع و انجمن های ایرانیان نیز، در این گردهمایی سخنرانی کردند و پیام هایی از زندانیان سیاسی ایران در حمایت از مقاومت خوانده شد.

مریم رجوی – زنان نیروی تغییر

کتاب زنان نیروی تغییر مجموعه یی از برگزیده های سخنرانی های مریم رجوی، درباره مبارزه زنان ایران علیه  فاشیسم دینی حاکم است.
مریم رجوی، معتقد است که زنان فراتر از کسب برابری، رسالت تغییر جوامع کنونی به سوی آزادی را بر دوش دارند و زنان نیروی تغییر جوامع امروز به شمار می روند.
وی این رسالت را نه آرمانی برای افقهای دوردست زندگی بشری، بلکه نیاز و ضرورت مبرم امروز جهان می داند.
وجوه مختلف این نظرگاه، موضوع قسمت هایی از سخنرانی های وی در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ در جلسات فعالان زنان در پارلمان اروپا و کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، نروژ و فنلاند می باشد که در این مجموعه گردآوری شده است. این مجموعه در عین حال، خواننده را با موقعیت زنان ایران و دستاورد آنان در مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه آشنا میکند.

مریم رجوی - زنان نیروی تغییر

مریم رجوی- اسلام زنان برابری

زنان در ایران قربانیان اصلی حاکمیت دیکتاتوری دینی هستند اما در عین حال پیشتازان مبارزه سهمگین در برابر این رژیمند.
چکیده کشاکش میان مردم ایران و رژیم ولایت فقیه است که فرآیند ایدئولوژیکی و فرهنگی عظیم این دوران را منعکس میکند؛ هم سرشت سرکوبگری بی رحمانه این رژیم که بر زن ستیزی تکیه دارد، هم مضمون مقاومتی که در برابر آن پایداری می کند که بر رهایی از ستم و نابرابری و شکوفایی انسان بنا شده است و سرانجام سمت و مضمون و افق تاریخ آینده ایران.
کتاب اسلام زنان برابری تجربه و دیدگاه های مریم رجوی را در این زمینه بیان می کند و در اصل فشرده چهار سخنرانی ایشان است که در اسفند ۷۴ ، اسفند ۸۳ و شهریور ۸۴ ، درگردهمایی های فعالان و محققاً ن جنبش برابری ایراد شده است. در تنظیم کتاب، بحث ها به صورت موضوعی فصل بندی شده، برخی مطالب مربوط به مسائل روز حذف شده و متون از حالت گفتار به نوشتار درآمده است.

مریم رجوی اسلام زنان برابری

مریم رجوی نامی گره خورده با ایران آزاد فردا

مریم رجوی نامی گره خورده با ایران آزاد فردااز مریم رجوی بسیار گفته شده است. برخی اندیشمندان، سیاستمداران، هنرمندان و… او را صاحب نگرش، تفکر و مکتبی میدانند که تعریفی نو از انسان و کارکردهایش دارد.
کسی که هویت گمشده زن را یافت، سرمایه و گنجینه درخشان توانایی و استعدادهای انسان را شناخت و الگوی روشنی از برابری و نفی تبعیض جنسی ارائه داد.

آبه پیر؛ در تیر ۱۳۷۴ مریم رجوی را قاصد امید لقب داد و گفت:

مریم رجوی نامی گره خورده با ایران آزاد فردا
اجازه بدهید من از تمامی زنان و مردان شجاع ایرانی، یک انسان را به طور ویژه برجسته کنم: مریم رجوی.
او بدون ذره یی ترس، برای دموکراسی و حقوق بشر قدم برداشته است. او در تمام دنیا احترام و مشروعیت  به دست آورده است و در ایران قبل از هر چیز در بین زنان، او “قاصد امید” برای یک ایران جدید و آزاد شده است.

سیداحمد غزالی خطاب به مریم رجوی گفت:

مریم رجوی نامی گره خورده با ایران آزاد فردا
خانم رجوی: مقاومت ایران در شما متبلور میشود. شما با عملتان مجموعه یی از فداکاریها را نمایندگی می کنید.
دکتر آلخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت و نایبرئیس سابق پارلمان اروپا گفت:
مریم رجوی با پایداری شجاعانه اش یک حمایت روزافزون برای جنبش مقاومت ایران در اروپا و آمریکا به دست آورده است و میتواند بدون شک بهترین امید برای میلیونها هموطنش باشد که از دیکتاتوری بنیادگرا با ابزار گسترده سرکوب، شکنجه، فعالیت های اتمی و حمایت ازتروریسم بین المللی رنج میبرند.

شیخ تیسیر التمیمی؛ قاضیالقضات پیشین فلسطین گفت:

مریم رجوی نامی گره خورده با ایران آزاد فردا
مریم رجوی، امید مردم ایران برای آزادی و عدالت و دموکراسی است و آنها امید امت اسلامی برای نابودی مذهب گرایی هستند.
شب همبستگی با سوریه، ۲۸ خرداد ۹

تام تانکردو، نماینده پیشین کنگره آمریکا گفت:

مریم رجوی نامی گره خورده با ایران آزاد فردا
او نوری است که تیرگی ایران را می شکافد.
مریم رجوی بانوی شجاع و متعهدی است که همه چیز خود را برای آزادی و دموکراسی در کشورش فدا کرده است.

آقای لوگاره شهردار منطقه یک پاریس هنگام اهدای بیانیه ۲۰۰۰ تن از شهرداران و منتخبان فرانسه به مریم رجوی گفت:

مریم رجوی نامی گره خورده با ایران آزاد فردا
آزادی ایران در یک زن تبلور می یابد؛ زنی که همواره به مبارزه ادامه داده؛ زنی که در ضمیر و قلب خود لحظه یٔ شکنجه ها، شهادتها و رنجهای مردم تحت شکنجه ایران را فراموش نمی کند؛ زنی که تبلور روح مقاومت است؛ زنی که مروج اسلامی بردبار و مدافع آزادی است؛ زنی که مروج حقوق بشر و حقوق زنان در ایران است؛ زنی که تبلور ارزشهای بشریت است، ارزشهای جهان شمولی که میخواهد برای مردم ایران به ارمغان ببرد.
ژان فرانسوا لوگاره، شهردار منطقه ۱پاریس و ژاک بوتو، شهردار منطقه ۲پاریس، به نمایندگی از طرف شهرداران فرانسه گفت:
آری! بسیار گفته شده و بسیار هم می توان گفت اما گویی هیچ نگفته ایم؛ زیرا نخواستیم قلم بر عرصه احساسات و
عواطف کشیده و از کلمه سحرآمیزی بگوییم که در فرهنگ بشری عشق نام دارد.
سادگی، شفافیت، داشتن درونمایه یی زلال و شخصیتی خاکی، دفاع بی چشمداشت از حقیقتی ناب،صداقت ورزی تا بن استخوان، شجاعت، شرافت و پاکدامنی سیاسی، دوست داشتن دیگران با تمام وجود و فدا کردن به خاطر مردم از عزیزترین دارایی خویش از سلاحهایی هستند که ناباورترین قلب در برابر آنها بدون کمترین مقاومت فتح میشود.
همه اینها را بخواهیم در یک کلمه شامل، فراگیر و تک هجایی خلاصه کنیم، کلمه یی نمی یابیم جز عشق. عشق، تنها کلید و یگانه اسم رمزی است که می توان با آن هر دلی را گشود و تا بکرترین قلمرو آن نفوذ کرد و کسی که آن را در دست داشته باشد، قدرت و توانی غیرقابل وصف دارد، قدرتی که هیچ نیروی زمینی دیگری با آن یاری نتواند کرد.
بنابراین قدرت این مقاومت و سخنگوی اصلی آن یعنی مریم رجوی در فتح قلبهاست. این یک ادعای صرف نیست. نیم نگاهی به گردهمایی های بزرگ ایرانیان بیفکنیم، فرازهای زیبا و غرورانگیز آنها این حقیقت را عاری از هر تحلیل و پیشداوری به ما میگوید.

خانم اینگرید بتانکور گروگان فرانسوی کلمبیایی و کاندیدای ریاست جمهوری کلمبیا میگوید:

مریم رجوی نامی گره خورده با ایران آزاد فرد
آنچه که من را بیشتر از هر چیز تحت تاثیر قرار داد و احساساتم را برانگیخت این رو البته مملو از احساس بیان
میکنم. لبخند پیروزی مریم بود. همچنان که آلخو به خوبی گفت مریم رجوی رئیس جمهور من هم هست.
رئیس جمهور ما. او کسی ست که قلبهای ما رو فتح کرده است. کسی که قلبها را فتح میکند.

آری! اصلیترین هنر او عشق ورزیدن به انسان و سرمایه اش فتح قلبها است.

مریم رجوی نامی گره خورده با ایران آزاد فردا
کدام تشکل سیاسی، کدام دولت فراگیر، کدام اپوزیسیون در تبعید میتواند این رنگین کمان هفتاد رنگ انسانی را در زیر یک سقف گردآورد؟ کدام آرمانی است که این میزان گرایش سیاسی، شخصیت شهیر، دولت مردان سابق ولاحق، تنوعات فکری، زبانی، نژادی و جغرافیایی را برای آرمان آزادی، هم رأی و هم داستان کند؟
آیا او پولدار است و روی گنجهای خسرو پرویز و ثروت بادآورده نفت خوابیده؟ آیا در حاکمیت است و همه امکانات دولتی در اختیار اوست؟
اگر میشد با پول چنین ارزشهایی را خرید، دشمن ضدبشر پیشتر با دلارهای آغشته به خون آنها را خریده بود.
به گواه بسیاری از شخصیت های سیاسی و فرهنگی جهان مریم رجوی نمونه یی گویا از صداقت و عشق و فداکاری است و تنها آنانی جذبش میشوند که دل در گرو آزادی دارند. آمده اند چیزی برای خلق بپردازند؛ کسانی که سینه هایشان را برای آزمایشات صعب و دشوار فراخ کردهاند.
آری! ارزشهای انسانی این مقاومت در مریم رجوی سمبلیزه شده است. او کسی است که با تاریخچه یی از یک مبارزه سخت و نفس گیر در پشت سر، و آینده یی پراطمینان در پیش رو، و با ۱۰ ماده روشن در دست، کانون الهام ایران و ایرانی است.
او نه فقط ایران و مقاومت ایران را نمایندگی میکند، بلکه گرداگرد خود لشگری از وجدانهای دردمند بین المللی را نیز برانگیخته است.

مریم رجوی نامی گره خورده با ایران آزاد فردا
به گواهی بسیاری از شرافتمندان، او امروز منبع الهام و انگیزش برای بسیاری از زنان و مردان آزادیخواه و شرافتمند جهان است. به اعتبار هدایت او، مقاومت ایران در قلبهای بسیاری جای گرفته و باز هم خواهد گرفت.
به یقین میتوان گفت با این کیفیت از رهبری، پیروزی سرنوشت محتوم این مقاومت است و از هماکنون پرتوهای پگاه آفرین آن را میتوان در برق نگاه دهها هزار ایرانی گردآمده در کهکشان ایران آزاد ۱۳۹۷ دید.
در یک کلام مریم رجوی رهبری است که قلبها را فتح میکند و کسی که قلبها را فتح کند، نبض اکنون و آینده را در دست دارد.
آری، از هماکنون می توان سیمای ایران آزاد فردا، با رنگین کمانی از زیبایی ها را به چشم دید؛ و یقین کرد که بر گل زخم های ۱۲۰۰۰۰ یا شهید و اعدامی؛ آنانی که با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ رفتند نوید روزآزادی روییده است:

مریم رجوی نامی گره خورده با ایران آزاد فردا
….
هنگامی که یاران
با سرود زندگی بر لب
به سوی مرگ میرفتند
امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند
به شوق زندگی آواز میخواندند
و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
عزیزم!
پاک کن از
چهره اشکت را، ز جا برخیز
تو در من زنده یی من در تو، ما هرگز نمی میریم
من و تو با هزاران دگر
این راه را دنبال میگیریم
از آن ماست پیروزی
از آن ماست فردا با همه شادی و به روزی
عزیزم!
کار دنیا رو به آبادی ست
و هر لاله که از خون شهیدان میدمد
امروز نوید روز آزادیست.

جهان به دیدار اشرف ۳ می آید
گردهمایی های سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳

گردهمایی های مقاومت ایران امسال در اشرف ۳، مقر مقاومت ایران درآلبانی، از پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۱ ژو ییه به مدت ۵ روز، برگزار شد.
اشرف ۳شهری استثنایی در جهان، بیست ماه پیش از این گردهمایی ها تنها قطعه زمینی بود که در آن هیچ چیز وجود نداشت و با دست های مجاهدین و بازحمت و کوشش بسیار، برپا و شکوفا شد.
طی این ۵ روز مجاهدان آزادی میزبان شخصیت های سیاسی و بین المللی و نیز هموطنان ایرانی و شهروندانی از سایر کشورهای اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا بودند.
در آغاز گردهمایی های سالانه مقاومت ایران، روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه یک كنفرانس بین المللی با شركت شماری از شخصیت های برجسته سیاسی و بین المللی و پارلمانترها و کارشناسان از كشورهای مختلف در اشرف ۳ آغاز به كار كرد.

جهان به دیدار اشرف ۳ می آید
در این كنفرانس تحت عنوان سیاست در قبال ایران و یک آلترناتیو معتبر شخصیت های حاضر ، سیاست درست در قبال دیکتاتوری آخوندی و مهم ترین مسائل سیاسی و استراتژیكی مربوط به ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
روز جمعه ۲۱ تیر ۱۲ ژو ییه، موزه مقاومت ایران، نمایشگاه ۱۲۰ سال نبرد تاریخی مردم ایران برای آزادی، شاهد بازدید صدها تن از شخصیت های شرکت کننده در برنامه بود.
در پایان، بازدیدکنندگان در یک کنفرانس شرکت کردند و به سخنان خانم مریم رجوی و تعدادی از شخصیت های سیاسی و نیز شهادت تعدادی از زندانیان سیاسی سابق گوش دادند.
روز شنبه ۲۲ تیر ۱۳ ژو ییه گردهمایی ایران آزاد، با سخنرانی مریم رجوی و ده ها شخصیت سیاسی، مقاماتی از آمریکا و کشورهای اروپایی برگزارشد. در پایان این جلسه که ساعت ها ادامه داشت، شرکت کنندگان در یک کنسرت بزرگ موسیقی در فضای باز شرکت کردند.
۱۴ ژوئیه ۲۰۱۹ کنفرانس بین المللی پیشتازی روز یکشنبه ۲۳ تیر ۹۸زنان درمقاومت ایران، با شرکت و سخنرانی خانم مریم رجوی برگزار شد.
دراین کنفرانس شماری از شخصیت های برجسته سیاسی و مدافع حقوق زنان و پارلمانترها شرکت داشتند و سخنرانی کردند.

جهان به دیدار اشرف ۳ می آیددر همین روز، کنفرانس همبستگی عربی اسلامی با مردم ایران و تنها جایگزین مستقل و دمکراتیک آن تحت عنوان سرنگونی رژیم آخوندها ضرورت پایان جنگ و تروریزم درمنطقه، با شرکت شخصی تها و هیأت هایی که از کشورهای عربی و اسلامی در گردهمایی ایران آزاد شرکت داشتند، برگزار شد.
دراین کنفرانس شخصیت هایی از كشورهای الجزایر، تونس، بحرین، اردن،یمن، لبنان، مراكش، مصر و هیأت نمایندگی اپوزیسیون سوریه سخنرانی کردند.
هم چنین در کنفرانس دیگری در روز یکشنبه، شماری از قانونگذاران و شخصیت های سیاسی اروپایی، تروریسم و جنگ افروزی حکومت آخوندی را که در مرحله پایانی آن تشدید شده، محکوم و بر حمایت خود از مقاومت ایران تأکید کردند.

دکتر متیو آفورد نماینده ارشد پارلمان انگلستان و رئیس گروه پارلمانی برای یک ایران آزاد و دمکراتیک، که مدیریت این کنفرانس را برعهده داشت، گفت:اکنون رسانه های خبری از اشرف ۳ با عباراتی مثل شاخص امید یاد می کنند.

در پنجمین روز گردهمایی ها، روز دوشنبه ۲۴ تیر ۹۸(۱۵ ژوئيه ۲۰۱۹) کنفرانس دادخواهی قتل عام ۶۷، محاكمه آمران و عاملان در دادگاه بین المللی با حضور و سخنرانی مریم رجوی برگزار شد.
در این کنفرانس شماری از شخصیت های سیاسی، حقوق دانان و مدافعان حقوق بشر شرکت داشتند و پیرامون جنایات ضد بشری رژیم آخوندی علیه مردم و مقاومت ایران به ویژه قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷سخنرانی کردند.
سخنرانان به تحقیق بین المللی برای رسیدگی به این جنایت و محاکمه آمران وعاملان این قتل عام در دادگاه های بین المللی فراخوان دادند.
در این کنفرانس هم چنین شماری از زندانیان مجاهد از بند رسته از جمله شاهدان قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ به ادای شهادت درباره جنایات دیکتاتوری آخوندی پرداختند.

جهان به دیدار اشرف ۳ می آید
در کتابی که پیش رو دارید سخنرانی های مریم رجوی در جریان این گردهمایی ها را ملاحظه می کنید.
علاوه بر گردهمایی های اشرف ۳، همزمان، تظاهرات بزرگی در ۵ شهرجهان با شرکت ایرانیان آزاده برگزار شد. خانم مریم رجوی پیا م هایی خطاب به تظاهرکنندگان از طریق ویدئو کنفرانس ارسال کرد. منتخبی از این پیا مها در ادامه این کتاب از نظرتان می گذرد.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist