مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در طرح ده ماده‌یی خود که در تیرماه سال ۱۳۹۲ در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ارائه کرد، در مورد اصل جدایی دین و دولت در فردای سرنگونی رژیم آخوندی گفت:

 مقاومت ایران از جدایی دین و دولت، دفاع خواهد کرد. هر گونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب، ممنوع خواهد بود

جدایی دولت و دین به این معناست که شهروند ‌بودن و از حقوق شهروندی برخوردار ‌شدن هیچ رابطه‌یی با مذهب افراد جامعه ندارد.

دولت و نهادهای عمومی برای تعیین حقوق و آزادی شهروندان اعتقادات مذهبی آنان را به هیچ رو ملاک کار خود قرار نمی‌دهند.

بر این اساس در ایران فردا، پس از سرنگونی رژیم ولایت فقیه، پیروان اسلام یا هر دین دیگری به‌خاطر دینشان صاحب امتیاز خاصی نخواهند بود و همه در مقابل قانون مساوی هستند.

قوانین را نمایندگان منتخب مردم وضع می‌کنند و نیازمند تصویب به‌اصطلاح شرعی نیست. و از طرف دیگر هر کس در فعالیت مذهبی خودش آزاد است و دولت برایش منعی ایجاد نمی‌کند.

به گفته خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت به عبارت دیگر در حکومت آینده، اعتقاد یا عدم اعتقاد به هر دین و مذهبی مبنای انتخاب افراد نیست و هیچکس را نمی‌توان به دلیل اعتقاداتش تحت پیگرد و تعقیب قرار داد.

از سوی دیگر، بر اساس این اصل، دولت برای همه اعتقادات اعم از مذهبی و غیرمذهبی، آزادی را تأمین و تضمین می‌کند.

آیا جدایی دین و دولت با اسلام مغایر و در تضاد نیست؟ 

مریم رجوی در پاسخ به این سوال در جلسه همبستگی ادیان علیه افراطی‌گری در ۳ژوئن سال ۲۰۱۷ می‌گوید: نفی هرگونه اجبار و اکراه در دین، هم‌چنین برای اصل جدایی دین و دولت راه‌ باز می‌کند و جایی برای استبداد تحت نام خدا و تبعیض مذهبی باقی نمی‌گذارد.

مریم رجوی می‌گوید: اسلام به‌قول مسعود رجوی رهبر این مقاومت، «مستغنی از آن است که هرگونه حقانیت و مشروعیت و ازجمله مشروعیت سیاسی خود را از راه اجبار و اکراه به‌کرسی بنشاند…ما عمیقاً معتقدیم که شکوفایی واقعی اسلام در عدم استفاده از هرگونه تبعیض و امتیاز و اجبار سیاسی واجتماعی میسر است».

هم‌چنان‌كه در طرح شورای ملی مقاومت آمده است: منشا مشروعیت قدرت حاکم، صندوق‌های رای است و هیچ‌كس به‌خاطر اعتقاد یا عدم اعتقاد به یك دین، هیچ امتیاز یا محرومیتی نخواهد داشت.

كما این‌كه در برگیرنده تضمین آزادی مذهبی است. یعنی چه مسلمانان چه پیروان سایر ادیان، به‌دور از هرگونه نابرابری، درفعالیت‌ مذهبی خود آزادند…

آنچه ما می‌گوییم خط بطلان کشیدن بر استبداد زیرپرده دین است. حرف ما چکیده یک تجربه بزرگ تاریخی یعنی تجربه شکست دیکتاتوری دینی در ایران است. بله، ما می‌توانیم بر سر یک اصل اساسی توافق و اشتراک نظر داشته باشیم که تار و پود اسلام از آن سرشته است؛‌ و آن نفی اجبار دینی است. یعنی همان اصل لااکراه فی‌الدین.

پس رو در روی شعار «حزب فقط حزب‌الله»‌ خمینی‌گرایان در ایران؛ و رو‌در‌روی اخلاف داعشی آنان که می‌گویند:«شریعت الهی هرگز اجرا نخواهد شد مگر به زور ‏سلاح» ما می‌گوییم:

نه این اسلام نیست، هرچیزی كه از سر اجبار و اكراه باشد، با ذات دین مغایر است؛ دین ما و اسلام ما همان است که  قرآن گفته است: لاَ إِكْرَاهَ فِی الدِّینِ.

روح اسلام از هرچه اجبار و اکراه مبری است

مریم رجوی می‌گوید: روح اسلام از هرچه اجبار، اکراه و ممنوعیت تحمیلی، بری و بیزار است.

از حجاب  اجباری تا واداشتن مردم به روزه و نماز با شلاق و ارعاب، تا جلوگیری از احداث مساجد اهل سنت و به‌خصوص حکومت تحمیلی با سوء‌استفاده از نام خدا و اسلام.

خانم مریم رجوی در مقاله‌یی تحت عنوان حقیقت اسلام در مورد جدایی دین و دولت می‌گوید:

راهگشایی بزرگ مجاهدین، دفاع از اصل جدایی دین و دولت است كه جایی برای استبداد تحت نام خدا و تبعیض مذهبی باقی نمی‌گذارد. حمایت از این اصل، نمی‌توانست جدیت و تأثیری پیدا كند، مگر این كه یك نیروی مسلمان، ابتكار آن را برعهده بگیرد.

در سراسر خاورمیانه و كشورهای مسلمان، این تنها نمونه‌یی است كه یك جنبش مقاومت مسلمان توانسته است از اصل جدایی دین و دولت دفاع كند و برای برقراری دمكراسی راه باز كند.

در دفاع از این اصل، ما به رویارویی با دین اجباری و اجباردینی برخاسته‌ایم.

آیا این اصل به معنای تقلیل دادن یا تجدید نظر کردن در معتقدات اصیل اسلامی است؟ نه، به عکس، منظور پافشاری بر روح حقیقی اسلام است که به قول مسعود رجوی رهبر این مقاومت، «مستغنی از آن  است که هرگونه حقانیت و مشروعیت و ازجمله مشروعیت سیاسی خود را از راه اجبار و اکراه به کرسی بنشاند…

ما عمیقاً معتقدیم که شکوفایی واقعی اسلام در عدم استفاده از هرگونه تبعیض و امتیاز و اجبار سیاسی واجتماعی میسر است».

آیا منظور از جدایی دین و دولت این است که در جامعه آزاد شده از دیکتاتوری، هیچ فرد یا گروهی نباید به نام اسلام فعالیت کند؟ خیر منظور اینست هم چنان كه در طرح شورای ملی مقاومت در باره رابطه دین و دولت آمده است، منشا مشروعیت قدرت حاکم، صندوق‌های رای است و هیچ كس به خاطر اعتقاد یا عدم اعتقاد به یك دین هیچ امتیاز یا محرومیتی نخواهد داشت.

كما این كه در برگیرنده تضمین آزادی مذهبی است یعنی چه مسلمانان چه پیروان سایر ادیان، به دور از هرگونه نابرابری، درفعالیت مذهبی خود آزادند. پیامبر اسلام در منشوری که در سال یازدهم هجری در مدینه تدوین کرد، گفت: «یهود با مسلمانان مانند یک ملت و امت هستند، (با این تفاوت) که یهود پیرو دین خود و مسلمانان هم تابع دین خود».

آنچه ما می‌گوییم خط بطلان کشیدن بر استبداد زیرپرده است.

حرف ما چکیده یک تجربه بزرگ تاریخی یعنی تجربه شکست دیکتاتوری دینی در ایران است.

ما برآنیم که بنیاد تفرقه‌افکنی به نام شیعه یا به نام سنی را براندازیم. سوء استفاده از مذهب برای منافع قدرت‌پرستانه دیگر نباید ادامه پیدا کند.

جدایی دین و دولت در اندیشه مریم رجوی

در این زمینه مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در کنفرانس اسلام دموکراتیک و بردبار علیه ارتجاع و بنیادگرایی در پاریس به تاریخ۱۲تیر۹۴ گفت:

به‌عنوان یک زن مسلمان ضمن تأکید بر لزوم جدایی دین و دولت و از جانب نسلی که پنج دهه است، به‌دفاع از اسلام اصیل محمدی در برابر ارتجاع و بنیادگرایی برخاسته‌، اعلام می‌کنم:

۱ـ ما دین اجباری و اجبار دینی را رد می‌کنیم، حکومت استبدادی تحت نام اسلام، احکام شریعت ارتجاعی و تکفیر مخالفان، چه به نام شیعه و چه به نام سنی، ضداسلام و ضد آیین رهایی بخش محمدی است.

۲ـ از نظر ما گوهر اسلام، آزادی است؛ آزادی از هر گونه جبر و ستم و بهره‌کشی.

۳ـ ما از اسلام حقیقی، یعنی اسلام بردبار و دموکراتیک پیروی می‌کنیم؛ اسلام مدافع حاکمیت مردم، اسلام مدافع برابری زن و مرد.

۴ـ ما تبعیض دینی را مردود می‌شماریم و از حقوق پیروان همه ادیان و مذاهب دفاع می‌کنیم.

۵ـ اسلام ما برادری همه مذاهب است. جنگ مذهبی و تفرقه‌افکنی میان شیعه و سنی، ارمغان شوم ولایت فقیه برای استمرار خلافت ضداسلامی و ضدانسانی است. آری، خدای ما خدای آزادی است، محمد ما پیامبر رحمت و رهایی است و اسلام ما دین انتخاب آزادانه است.

نظرگاه مریم رجوی برای ایران فردا

این طرح در روز اول تیر ۱۳۹۲ در گردهمایی سالانه مقاومت ایران، توسط مریم رجوی ارائه شد.

طرح ۱۰ماده‌یی مریم رجوی برای ایران فردا  از نظر بسیاری از شخصیت‌های بین‌المللی و پارلمان‌های اروپایی، الگویی جامع برای ایران دمکراتیک فردا شناخته شده است.

۱- از نظر ما آرای مردم، تنها ملاك سنجش است و بر همین اساس، خواهان یك حكومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم.
۲- ما خواهان یك نظام كثرتگرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به كلیه آزادی‌های فردی احترام می‌گذاریم و بر آزادی بیان و آزادی كامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قید و شرط همگان به فضای مجازی تأكید داریم.
۳- ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حكم اعدام دفاع می‌كنیم و نسبت به آن متعهدیم.
۴- مقاومت ایران از جدایی دین و دولت، دفاع خواهد كرد. هرگونه تبعیض در مورد پیروان كلیه ادیان و مذاهب، ممنوع خواهد بود.
۵- ما به برابری كامل زنان و مردان در كلیه حقوق‌سیاسی، اجتماعی و مشاركت برابر زنان در رهبری‌سیاسی، معتقدیم و هر گونه اَشكال تبعیض علیه زنان، ملغی خواهد شد و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال، برخوردار خواهند بود.
۶- ایران فردا، كشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یك نظام قضایی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاكمه علنی و استقلال كامل قضات هستیم. هم‌چنین قانون شریعت آخوندی، در ایران فردا جایی نخواهد داشت.
۷- ایران فردا كشور احترام به حقوق بشر است. ما متعهد به «بیانیه جهانی حقوق بشر» و میثاق ها و كنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله:

«میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «كنوانسیون علیه شكنجه» و «كنوانسیون حذف كلیه اشكال تبعیض علیه زنان» می‌باشیم.
ایران فردا، كشورِ برابری همه ملیت‌هاست.

ما بر خودمختاری كردستان ایران كه طرح آن را شورای ملی مقاومت تصویب كرده، تأكید داریم.

زبان و فرهنگ هموطنان ما از هر ملیتی كه هستند، در زمره سرمایه‌های انسانی تمام مردم این كشور است كه باید در ایران فردا ترویج شود و گسترش پیدا كند.
۸- ما مالكیت شخصی، سرمایه‌گذاری خصوصی و بازار آزاد را به‌رسمیت می‌شناسیم و این اصل را پیشاروی خود داریم كه چه در اشتغال و چه در كسب و كار، تمام مردم ایران باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند.
از نظر ما ایران فردا كشور حفاظت از محیط زیست و احیای آن خواهد بود.
۹- سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همكاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و احترام به منشور ملل‌متحد خواهد بود.
۱۰- ایران آزاد فردا یك كشور غیراتمی و عاری از سلاح‌های كشتار جمعی خواهد بود.

(سخنرانی مریم رجوی در اجتماع بزرگ ایرانیان، اول تیرماه۱۳۹۲، پاریس)

 

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist