مریم رجوی از نگاه دیگران

خالق بسیاری از پیروزیهای سازمان مجاهدین در زمانی است که همه چیز در محاق تردید بود.

مریم رجوی در مهرماه سال ۱۳۷۲، به‌عنوان رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت برای دوران  انتقال حاکمیت به مردم ایران انتخاب شد.
این انتخاب یک چالش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک فوق‌العاده در مقابل آخوندهای حاکم است.

مریم رجوی، با ایراد سخنرانیهای مختلف کنفرانس‌های سالانه خود به مناسبت روز زن به خوبی دیدگاه مترقی خود را درباره زنان بیان کرده است.

مریم رجوی درباره جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران در یک سخنرانی میگوید: اسلام واقعی یعنی اسلام بردبار و دموکراتیک در مقابل تفسیر ارتجاعی و بنیادگرایانه از اسلام خمینی که ارتجاعی و بنیادگراست.

مریم رجوی میگوید: مرزبندی‌ها بین دیدگاه او و دیدگاه حاکمان جمهوری اسلامی مرزبندی بین دو دیدگاه کاملاً متضاد است.

مریم رجوی درباره نقش زنان میگوید: «به‌نظر من، بشریت تنها در صورتی از شر پدیده شوم ارتجاع و بنیادگرایی خلاص می‌شود که زنان نقش پیشتاز خود را در این کارزار جهانی به‌عهده بگیرند و با استفاده از تمامی اشکال مبارزه دموکراتیک، راه را بر هر‌گونه مماشات و سازش با آخوندهای زن‌ستیز و ضدبشر ببندند».

دیدگاه او را درباره زنان میتوان در کتاب اسلام، زنان و برابری و زنان نیروی تغییر و…. مشاهده کرد.

و دیدگاه او درباره حجاب با کتاب «نه حجاب اجباری، نه دین اجباری، نه حکومت اجباری تالیف شده است

خروج سازمان مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا و اروپا ، انتقال  امن کلیه اعضای سازمان مجاهدین از لیبرتی به آلبانی و به‌رسمیت شناختن مقاومت، از موفقیت‌های بزرگ این زن شجاع و خارق‌العاده است.

مریم رجوی اکنون در صدد است با یک جنبش دادخواهی جهانی محاکمه تمامی آمران و عاملان قتل عام ۶۷، را محقق کند.

او با پشتکاری نشات گرفته از اندیشه میتوان و باید هرچه را اراده کند محقق میکند.