مردم خشمگین اهواز در اعتراض به خشک شدن کارون تظاهرات می‌کنند

0

روز جمعه ۱دیماه ۹۶ مردم خشمگین اهواز  در اعتراض به خشک شدن رود کارون تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. آنها که نسبت به خشک شدن رود کارون و بی‌عملی مسئولین نسبت به این موضوع بسیار خشمگین بودند شعار می‌دادند:

کارون خونمه، خوزستان جونمه

یه قطره آب کم بشه اهواز قیامت می شه

نفت و گازو چاپیدی، آب هم تو هی دزدیدی، دیگر چیزی نمونده به خونِمون رسیدی

رودخانه کارون با ۹۵۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه ایران است که در سال های اخیر به علت برداشت های بی رویه در سرشاخه های آن و ساخت سدهای بی شمار رو به خشکی رفته است بطوری که بخش فراوانی از رودخانه در مقطع اهواز به علت نبود آب خشک شده است و علیرغم همه اعتراضات تاکنون رژیم ایران هیچ اقدامی جهت جلوگیری از روند خشک شدن این رود نکرده است.

تظاهرات مردم اهواز نسبت به تاراج بردن آب کارون

مردم اهواز در اعتراض به تاراج بردن آب کارون تظاهرات می‌کنند

خشم مردم اهواز از تاراج آب کارون

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود