تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران

0

تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران
متقاضیان مسکن مهر پردیس فازهای ۵، ۸ و ۱۱، روز پنجشنبه دهم اسفند ماه ۹۶، مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند تا نسبت به واگذار نشدن این واحدهای مسکونی پس از ۵ سال به متقاضیان اعتراض کنند.

متقاضیان معترض مسکن مهر پلاکاردی همراه داشتند که روی آن نوشته شده بود:
بعد از ۵ سال انتظار در راستای تحقق وعده ها، خواستار تصویب بودجه جهت تسریع در تأسیسات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر پردیس هستیم. دیگر توان مستأجری نداریم!

وزارت راه و شهرسازی در تیر ماه ۹۶، اعلام کرده بود واحدهای فاز ۵ در هفته سوم و چهارم مرداد ماه، فاز ۸ هفته اول مرداد تا پایان شهریور ماه و فاز ۱۱ در هفته اول تا چهارم مرداد ماه افتتاح خواهند شد ولی در پایان سال با گذشت ۶ ماه از زمان مقرر شده هنوز این واحدها به متقاضیان آنها تحویل داده نشده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود