تجمع اعتراضی متقاضیان بازنشستگی شرکت فولاد آلیاژی در یزد

0

تجمع اعتراضی متقاضیان بازنشستگی شرکت فولاد آلیاژی در یزد
‌روز یکشنبه ۸ بهمن‌ ماه ۹۶، مشمولین و متقاضیان بازنشستگی شرکت فولاد آلیاژی در یزد در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و عدم پاسخگویی کارگزاران رژیم به مشکلات کارگری در مقابل استانداری رژیم در این شهر دست به تجمع زدند.

متعرضین چندین بنر به همراه داشتند که روی برخی از آنها نوشته بود:
«حل معضلات مالی تامین بیمه اجتماعی با تضییع حقوق کارگران»
«ما خواستار اجرای عدالت هستیم»

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود