ما شعار قیام را می‌رسانیم

0

ما شعار قیام را می‌رسانیم
آرش از تهران: به دلیل سیاسی مدت سه سال زندان بودم و یکسال است که آزاد شدم. در پروسه قیام شب اول تظاهرات، در میدان انقلاب با تعداد دیگری دستگیر شدم و تا صبح در کلانتری بودیم. صبح همه ما را آزاد کردند. افسران کلانتری همه با مردم بودند بجزء یکی دونفر بقیه همه با مردم دلسوزی و بنوعی همراهی می‌کردند.

دوشنبه شب تا ساعت ۱ نیمه شب در میدان انقلاب بودیم. جمعیت در میدان و اطراف آن بدون اغراق حدود ۳۰ هزار نفر می شدند. شاید هم بیشتر بودند و من کمتر می‌گویم.

وسط صحنه و وسط میدان ما حدود هزار نفر بودیم و گرداننده جمعیت هزار نفره هم ۴ نفر از بچه های خودمان بودیم. یعنی این را بدانید که صحنه میدان انقلاب که هرشب انقدر شلوغ می‌شود فقط بچه های سازمان و خودمان هستیم که هر شب هم کلی کتک می‌خوریم.

در تیممان نفراتی را برای گرفتن فیلم توجیه کردیم که در حاشیه باشند و فیلم بگیرند و سریع هم منتشر کنند.

مهم این است که شعار برسد که ما اینکار را می‌کنیم.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود