مقامات ایرانی ملزم هستند اعمالشان مارپیچی از خشونتها که در ۲۰۰۹ اتفاق افتاد را باعث نشود

0 232

مقامات ایرانی ملزم هستند اعمالشان مارپیچی از خشونتها که در ۲۰۰۹ اتفاق افتاد را باعث نشود
زید رعد الحسین از مقامات ایران مصرانه خواست تا تنشها را خنثی کنند و مرگهای ناشی از اعتراضات را تحقیق نمایند

به گزارش سایت سازمان ملل از ژنو – روز ۳ ژانویه 2018 (۱۳ دیماه) کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل زید رعدالحسین روز چهارشنبه مصرانه از مقامات ایران خواست تا با موج اعتراضات که در سراسر کشور برگزار شده را با مراقبت کامل برخورد کنند تا بیش از این خشونت و ناآرامیها دامن زده نشود و تمامی مرگ شهروندان و جراحات جدی که تاکنون پیش آمده مورد تحقیق قرار گیرند.

زید گفت من از گزارشات که حاکیست بیش از 20نفر شامل یک پسر بچه 11ساله جان باخته اند و صدها نفر طی موج اخیر اعتراضات در ایران دستگیر شده اند متاسفم .

وی گفت مقامات ایران بایستی حقوق همه تظاهرکنندگان و بازداشتیها از جمله حق حیات و تضمین ایمنی و امنیت آنها را محترم بشمارند.

رئیس حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که شهروندان ایران که به خیابانها آمده اند تا نارضایتی خودشان را ابراز کنند حق شنیده شدن دارند و مسائلی که مطرح می کنند بایستی از طریق دیالوگ حل و فصل شود و به آزادی بیان و حق تجمع مسالمت آمیز احترام گذاشته شود.

وی هشدار داد مقامات ملزم هستند که اعمالشان, مارپیچی از خشونتها که در 2009 اتفاق افتاد را باعث نشود. مقامات بایستی اطمینان حاصل کنند که همه گامها برای جلوگیری از چنین وضعیتی اتخاذ شود.

کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل مصرانه از مقامات خواست تا هر تظاهرکننده یی که تا کنون بازداشت کرده اند و خودسرانه آنها را از حق آزادی محروم ساخته اند یا بهر صورتی بخاطر ابراز عقایدشان و اعتراضات مسالمت آمیزشان مجازات شده اند را آزاد کنند.

رعد الحسین گفت اعتراضات صلح آمیز نبایستی جرم تلقی شود. چرا که این اعتراضات بخشی مشروع از پروسه دموکراتیک است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود