قیام قائمشهر – تظاهرات نه به گرانی در قائمشهر بدنبال تظاهرات بزرگ مردم مشهد

0

روز جمعه ۸ دی‌ ماه۹۶، صدها تن از مردم قائمشهر در پاسخ به فراخون قبلی در همبستگی با مردم مشهد و دیگر شهرهای به پا خاسته تظاهرات «نه به گرانی» خود را آغاز کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود