قیام آبان ۱۳۹۸

شهدای قیام آبان ۱۳۹۸

قیام سرسری آبان ماه
اسماعیل شیران...ادامه دارد
شهرام معینی-امیر شکری-رضا معظمی گودرزی-پویا بختیاری-حسین قاسمی... ادامه دارد
ایمان موسوی...ادامه دارد
محمد حسین نظری
یاسر اسکندری
قاسم خلاده-موسی شجاعی
مینا شیخی-گلناز سمسامی-علی مراد منش-علی ده دلیر... ادامه دارد
احمد ساعدی-شهاب سیاحی
نادر بیرانوند-محمد میرزایی-مظفر وطن دوست(ظهیری)-یونس عزتی... ادامه دارد
محسن کرمی‌نیا... ادامه دارد
محمدرضا عسافی زرگانی-حمزه سواری-میثم مجدم-رضا عطیه النیسی... ادامه دارد
سهراب خواجوی... ادامه دارد
مهرداد دشتی نیا-احسان عبدالله نژاد-محمود دشتی‌نیا-محمد حشم دار... ادامه دارد
میثم منیعات-میلاد حمیدی-میثم عبدالوهاب عدگی‌پور...ادامه دارد
… موسوی-نبی سعید-نریم عیسی-راشدی... ادامه دارد
عباس کعبی-رضا دلفی-محمود کعبی-علی سلیمانی... ادامه دارد
حمد بشاره دورقی-علی بغلانی-علی باوی-روانبخش امامی ململی-حمید موحدنژاد... ادامه دارد
شهاب حطاوی-قاسم باوی-محمد خالقی-عدنان هلالی-مجتبی عبادی... ادامه دارد
مظفر سیفی-علی بغلانی-سنه شاهو-فائق-محمدرضا احمدی... ادامه دارد
محمد حیدریان...ادامه دارد
هیوا نادری-شلیر دادوند... ادامه دارد
مهران تاک-بهروز ملکی-عثمان نادری-دانیال استواری... ادامه دارد
حمزه نقدی-یونس هوشنگی-کاوه رضایی-جبار تُجاره... ادامه دارد
محسن آلبو علی... ادامه دارد
کاوه ویسانی-پریسا سیفی...ادامه دارد
حامد سمنانی... ادامه دارد
حسن صحرایی...ادامه دارد
علی حسینی... ادامه دارد
روح الله(جواد) نظری فتح آبادی...ادامه دارد
حمید قباخلو-محمد امین الیکایی-کوروش شهلایی...ادامه دارد
سیدعلی فتوحی کوهساره-سید علی فتوحی-مهیارقربانی-آرش وکیلی... ادامه دارد
پژمان (علی) قلی‌پور...ادامه دارد
…کیایی...ادامه دارد
عبدالله یعقوب وند-عبدالله لرستانی-شفیع بازتاب-علی اسفندیاری...ادامه دارد
اسماعیل شجاعی... ادامه دارد
علی اسدی-فرهاد میری... ادامه دارد
ساسان عیدی وندی-رسول امانی-داوود وند...ادامه دارد
امیرحسین عباسی...ادامه دارد
امید محمد مهرابی-مرتضی مرادی-فرشاد دریکوند-سید مصطفی زارع زاده... اداه دارد
حسین ترکمانی-محمد جلالی... ادامه دارد
مهدی نکویی علی آبادی-جانفشان اسدی- محمدرضا جمشیدی-مهدی جهانبازی...ادامه دارد
محمد پور پیرعلی-نعمت الله شفیعی-جواد شیازی-احمد قربانی دستجردی... ادامه دارد

رهنمودهای رادیو مجاهد به کانون‌های شورشی

Preloader