کارزار به آتش کشیدن فیش‌های حقوقی معلمان

0

کارزار به آتش کشیدن فیش‌های حقوقی معلمان
روز سه‌شنبه ۲۶ تیر ۹۷، جمع دیگری از معلمان و فرهنگیان از تهران، مازندران، اسلام‌ آباد غرب، شهریار، رشت و چندین شهر و استان دیگر در همبستگی با دیگر معلمان و فرهنگیان سراسر کشور به کارزار به آتش کشیدن یا پاره کردن فیش‌های حقوقی پیوستند تا اعتراض خود را عدم افزایش حقوق دسترنج‌شان به همگان نشان داده و به چالش بکشند.

این حرکت اعتراضی بدنبال اقدامی است که پس از ماهها انتظار، بالاخره حکم معلمان و فرهنگیان زده شد و افزایش حقوقی که از ابتدا قرار بود بین ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد نهایتا بین ۶ تا ۱۰ درصد به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد. در صورتی که این افزایش برای سازمانها و وزارتخانه های دیگر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود