فعالیت کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در شهرهای ایران اردیبهشت ۱۳۹۸

0

فعالیت کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در شهرهای ایران اردیبهشت ۱۳۹۸

وا

به بخشی از این فعالیت‌ها می‌پردازیم باشد که آن روز هر چه زودتر فرا برسد و قطعاً خواهد رسید:

تهران

کانون شورشی ۵۹۶

رزمندگان این کانون موفق شدند در روز ۱۱اردیبهشت ماه در یک تهاجم دلیرانه با به آتش کشیدن سردر لانه جاسوسی و خیانت رژیم موسوم به پایگاه بسیج ضدمردمی، پایان سیاهی و ظلمت این رژیم فرتوت را نوید بدهند.

کانون شورشی ۹۹۹

این کانون شورشی در یک اقدام متهورانه در یکی از خیابانهای تهران و هنگامی که خودروهای هموطنان در خیابان تردد می‌کردند با به آتش کشیدن تابلوی بزرگ تصویر منحوس خامنه‌ای شعله‌های امید به فردایی روشن را در دل هموطنانمان بر افروختند.

 

 

آذربایجان شرقی

کانون شورشی ۱۵۹

این کانون شورشی در یک شناسایی و کمین‌گذاری دلیرانه موفق شد در روز ۱۳اردیبهشت در یکی از خیابان‌ها نماد ظلمت این رژیم یعنی تصویر ولی‌فقیه ارتجاع را به آتش کشیده و نابود کنند. باشد تا در فرازی دیگر بیت‌العنکبوت او را نیز مردم دلیر ایران زیر و زبر کنند.

اردبیل

کانون شورشی ۵۲۰

رزمندگان کانون شورشی ۵۲۰در شمال غرب کشور در تهاجمی دیگر و در پیوندی ناگسستنی با سایر برادران و خواهرانشان در سرتاسر کشور موفق شدند تابلو بزرگ لانه جاسوسی و خیانت رژیم موسوم به پایگاه بسیج ضدمردمی ثارالله در این شهر را با مواد رنگی در یک کمین هوشیارانه منهدم نمایند. این هشداری بود که کانون‌های شورشی دلیر می‌توانند از هر فرصتی برای به زیر کشیدن این حکومت ظالم استفاده نموده و زمینه‌ساز سرنگونی محتوم این رژیم باشند.

بلوچستان

کانون شورشی ۴۲۵

رزمندگان این کانون شورشی در جنوب شرقی کشور با به آتش کشیدن تابلوی منصوب در نزدیکی لانه جاسوسی و سرکوب رژیم موسوم به پایگاه بسیج ضدمردمی حوزه نصر کورین در این استان در روز ۱۳اردیبهشت، از یک‌سو نوید بخش شعله‌های امید به مردم این خطه از میهن‌ مان بودند و از سوی دیگر بذر ترس و دلهره در سینه پاسداران سیاهی و تباهی را کاشتند.

کانون شورشی ۲۰۶

این کانون شورشی نیز توانست در روز ۱۴اردیبهشت ماه در یک فرصت مناسب و با هوشیاری دل شب را بشکافد و آتش قهر خلق را بر تابلوی مظاهر سرکوب این رژیم موسوم به پایگاه بسیج ضدمردمی ببارند و آن را به آتش کشیده نابود سازند. این هنوز از نتایج سحر است باش تا صبح دولت آزادی مردم ایران بدمد

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود