فعالیت کانون‌های شورشی و به‌آتش کشیدن نمادهای ایران آخوندزده

کرمانشاه، آذربایجان غربی، تهران، خوزستان، شهرری، کاشان، استان مرکزی، رشت، مرند، اصفهان، اردبیل، تاکستان و هرمزگان

0

گزارشی از عملیات ضد سرکوب و اختناق و فعالیت‌های تبلیغی کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران در شهرهای میهن:

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج ضدمردمی در کرمانشاه
اعضای دلیر کانون شورشی ۱۷۷ کرمانشاه در عملیات انقلابی ضداختناق خود که در همبستگی با مردم سیل‌زده و تحت ستم ایران، در تاریخ نهم فروردین‌ماه جاری انجام گرفت یکی از پایگاههای جاسوسی و سرکوب بسیج ضدمردمی خامنه‌ای، موسوم به پایگاه مقاومت بسیج کارمندی را با شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی – درود بر مجاهدین – درود بر رجوی، به آتش کشیده پخشی از شهر را از این نماد پلیدی پاکیزه کردند.

آتش زدن تابلو تبلغات دجالگرانه آخوندی در آذربایجان غربی
اعضای دلیر کانون شورشی ۴۵۴ آذربایجان غربی یکی از تابلوهای تبلیغاتی بسیج ضدمردمی را طی یک عمل ضد سرکوب و اختناق با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی آتش زدند. این عمل انقلابی در تاریخ ششم فروردین ۹۸ انجام شد.

آتش زدن بنر تبلیغات جاسوسی اطلاعات آخوندی در تهران
اعضای دلیر کانون شورشی ۳۲۰ تهران در عملیات ضداختناق خود یک بنر تبلیغاتی وزارت بدنام اطلاعات آخوندی که حاوی تصاویر منحوس خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد بود را در همبستگی با مردم سیل‌زده ایران به آتش کشیدند. این عملیات انقلابی با شعار مرگ بر خامنه‌ای عامل مصیبت سیل‌زدگان – درود بر رجوی، در تاریخ دهم فروردین‌ماه جاری انجام گرفت.

آتش زدن بنر منحوس خمینی و خامنه‌ای جلاد در خوزستان – بیدروبه
اعضای دلیر کانون شورشی ۹۸۹ خوزستان در یک عملیات انقلابی که چهارم فروردین‌ماه ۱۳۹۸ انجام گرفت، بنر حاوی تصاویر منحوس خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد را با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی به آتش کشیده شهر را از این پلیدی پاکسازی نمودند.

آتش زدن مرکز جاسوسی بسیج ضدمردمی در شهرری
اعضای دلیر کانون شورشی ۸۴۰ شهر ری در عملیات انقلابی خود یکی از مراکز جاسوسی و سرکوب پاسداران خامنه‌ای موسوم به پایگاه مقاومت بسیج را به آتش کشیدند. این عمل ضداختناق و سرکوب در تاریخ ۶ فروردین ۹۸ انجام شد.

خودمان به کمک هم برخیزیم – فعالیت کانون‌های شورشی در کاشان، استان مرکزی، رشت، مرند و تهران
اعضای کانون شورشی ۷۸۱ کاشان در حمایت و همدردی با مردم سیل‌زده تراکتهای «مریم رجوی: کمک‌رسانی مستقل مردمی به سیل‌زدگان یک وظیفه ملی و میهنی است – تنها راه و بهترین راه این است که خودمان به کمک هم برخیزیم» را پخش کردند.
در استان مرکزی نیز پوستر و فراخوان مریم رجوی برای کمک به هموطنان سیل‌زده توسط کانون‌های شورشی نصب شد.
در مرند نیز تراکت «مریم رجوی: با تشکیل شوراهای مردمی با سیل و عوارض آن مقابله کنیم» توسط کانون‌های شورشی نصب گردید.
در رشت نیز هواداران مجاهدین در پاسخ به فراخوان مریم رجوی اقدام به جمع آوی کمکهای مردمی برای هموطنان سیل‌زده کردند.
اعضای کانون‌های شورشی در تهران نیز تراکتهایی با مضمون « آسیب پذیری مردم و فاجعه سیل نتیجه سال‌ها چپاول و ویرانگری رژیم است – با تشکیل شوراهای مردمی با سیل و عوارض آن مقابله کنیم – تنها راه و بهترین راه این است که خودمان به کمک هم برخیزیم» را در اماکن مختلف شهر نصب کردند.

همیاری ملی راه غلبه بر سیل – فعالیت کانون‌های شورشی در خوزستان، اصفهان، تهران، اردبیل، تاکستان و هرمزگان
در خوزستان اعضای یکی از کانون‌های شورشی اقدام به پخش تراکتهای «مریم رجوی: همیاری ملی و مردمی تنها راه مقابله بر این سیل ویرانگر است – آسیب پذیری مردم در فاجعه سیل نتیجه سال‌ها چپاول و ویرانگری رژیم است» کردند.
در اصفهان نیز تراکت «مریم رجوی: همیاری ملی و مردمی تنها راه غلبه بر این سیل ویرانگر است» را نصب کردند.
کانون‌های شورشی در تهران و اردبیل نیز اقدام به نصب تراکتهایی با مضمون «مریم رجوی: تنها راه و بهترین راه این است که خودمان به کمک خودمان برخیزیم – همراه با کانون‌های شورشی تصاویر منحوس خامنه‌ای و خمینی را در هر کوی و برزن به زیر بکشیم» کردند.
در تاکستان، هرمزگان و خوزستان نیز شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی توسط کانون‌های شورشی دیوارنویسی شد.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود